Бидете секогаш најиновативни! Алатки, екниги и видео презентации само за најхрабрите!

post

DELICIOUS СРЕДСТВО ЗА ПРИБИРАЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИИ

Дали ви се случило да најдете некој сајт на интернет со квалитетни информации кои не сте во можност веднаш да ги прочитате, но подоцна по еден ден, недела или месец ви текнува за тој сајт и тие информации, но не може да се сетите за веб адресата за тој сајт? Ова доведува до губење на време, и што е најважно и нерви. Знаете дека нешто постои, а бидејќи времето поминало не можете да го најдете. Во овој дел ќе претставиме една алатка која е доста корисна кога станува збор за интернет информации, а тоа е Delicious (http://delicious.com)

Delicious претставува социјален bookmarking (некои го преведуваат како обележување и претставува метод кој интернет корисниците го користат за складирање, организирање, менаџирање и пребарување на обележувачите – складирани локации на веб страни кои може повторно да се повикаат) сајт за складирање, делење и пронаоѓање на обележени веб страни. Целта на delicious е да ви овозможи складирање на страните за кои сметате дека се интересни за вас и подоцна лесно да ги најдете. Мора да кажеме дека ова не е исто како Boookmarks или Favorits функциите на вашиот browser (види слика).

Посебно разликата е во тоа што Вие можете да ги поделите вашите обележени страници со поголем број на луѓе. Исто така, лесно можете да ги пронајдете сите обележени страници во однос на клучни зборови или јазли (tags). Можете да видите кои веб страни се најпопуларни во однос на обележување за одредени клучни зборови од ваш интерес па да ги прочитате тие информации. Ова е особено важно бидејќи колку повеќе луѓе ги обележале тие веб страни толку содржината на истите е подобра.

На ваков начин Вие ќе ја подобрите Вашата ефективност и ефикасност во однос на пронаоѓање и складирање на информации од интернет. Доволно е само да отворите акаунт на delicious и да почнете со пребарување на веб страните и секогаш кога ќе наидете на нешто што ќе сметате дека е важно или пак ќе биде важно во иднина да го обележите на delicious. И кога ќе ви биде потребно лесно да го пронајдете. Како посебна опција имате да сокриете она што сте го обележале. Внимавајте delicious е социјален сајт за обележување (слично како facebook, linkedin…) што значи дека се што сте обележале ќе биде видливо за заедницата доколку не ја изберете опцијата за сокривање.

post

ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ НАСПРОТИ 80/20 ПРАВИЛО

Што значи да си ефикасен и ефективен претприемач? Како што во неколку артикли на претприемач и на блогов веќе пишувавме, ефикасен и ефективен претприемач претставува претприемач кој ги прави правите работи и тоа на прав начин.

Од друга страна 80/20 правило претставува некое правило кое вели дека 80% од придобивките на некои Ваши активности доаѓаат од само 20% од тие активности. Или поедноставно кажано 80% од профитот доаѓа од 20% на производи или услуги…

Значи за да бидете ефективен (да ги правите правите работи) мора да ги пронајдете тие 20% од активности кои ќе ви донесат 80% придобивки од тие активности, а од друга страна да ги отфрлите останатите 80% од активности кои ви носат само 20% од придобивките. На ваков начин ќе имате повеќе време и енергија да се насочите за поважните работи кои носат успех за Вашиот бизнис.

Но, оваа не е доволно. Ние можеме да ги избереме тие 20% од активностите но доколку не ги изведеме на правиот начин нема да ги постигнеме 80% погодности што ни се нудат. Значи мора да бидеме и ефекасни, односно правите работи да ги изведуваме на прав начин.

На пример да ги разгледаме маркетинг активностите. Вие имате листа на активности кои се однесуваат во однос на маркетингот. Најверојатно водите евиденција на секоја од тие активности во поглед на тоа колку потенцијални потрошувачи сте стекнале со секоја ваша активност. Оние активности кои ви носат 80% од потенцијални потрошувачи ги продолжувате, додека оние останатите ги бришете од листата за наредниот период. Освен тоа што ќе бидете ефективен, на ваков начин и ќе заштедите пари од маркетинг активности кои не даваат резултати.

Така и во сите други погледи на бизнис активностите. ако сте ефективен и ефикасен значи дека го применувате 80/20 правилото и успехот ќе биде загарантиран, бидејќи на ваков начин Вие и Вашиот бизнис ќе стекнете конкурентска предност која не може лесно да се копира.

post

БИЗНИС ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕНЕРГИЈА

Потенцијална енергија е термин од физиката кој ние често го употребуваме во бизнис аспектите. Зошто баш потенцијална енергија? На пример, во бензинот кој го користи вашиот автомобил има потенцијална енергија кој кога ќе се запали ги придвижува клиповите и се претвора во кинетичка енергија (движење на Вашиот автомобил). Бизнисот е составен од различни елементи или активности кои можат да го забрзат или успорат развојот на бизнисот. Затоа сметаме дека секој елемент (претприемачот, вработените, производите или услугите, финансиите …) или активности (планирање, контролирање, продажба, маркетинг активности …) кои се преземаат за секојдневно функционирање на бизнисот имаат сопствена потенцијална енергија.

Некои елементи и активности имаат поголема, а некои помала потенцијална енергија. Колку е поголема потенцијалната енергија на елементите толку ќе биде поголема веројатноста да се овозможи поголема брзина во движењето на бизнисот кон успехот. Работата на претприемачите е постојано да ја зголемуваат таа потенцијална енергија во секој од елементите или активностите на бизнисот. Но постојат два спротивставени случаи.

 • Вашите елементи и активности имаат голема потенцијална енергија но не можете да ја претворите во кинетичка. Тогаш џабе ви е што Вашиот бизнис има голем потенцијал, Вие не го искористувате. Мора да се насочите да го искористувате потенцијалот на Вашиот бизнис.
 • Вашите елементи и активности имаат слаба потенцијална енергија. Доколку ја претворите во кинетичка, тоа е ОК, но развојот на бизнисот сепак ќе биде доста спор. Мора да се насочите на зголемување на потенцијалот на Вашиот бизнис преку зголемување на потенцијалната енергија на елементите и активностите што ги преземате.

На пример, Вие имате добра бизнис идеа која има одлична потенцијална енергија. Средството (активноста) со која тој потенцијал (потенцијална енергија) ќе се претвори во успешен бизнис (кинетичка енергија) претставува бизнис планот. Доколку направите лош бизнис план за одлична бизнис идеа, не можете да очекувате успешен бизнис, барем не за подолго време. А, за тоа време некој друг ќе ја искоисти Вашата идеа.

post

МНОГУ ПАРИ, СЛАБ БИЗНИС, БЕЗ ПАРИ

Постои мислење дека доколку имате многу пари за започнување на бизнис ќе бидете успешен претприемач, но и ќе имате успешен бизнис. По некоја логика можеби ќе имате поголема потенцијална енергија во однос на другите претприемачи кои немаат толку пари. Но, без знаење за водење на тој бизнис ќе дојдете во ситуација да ги загубите тие пари, да го затворите бизнисот и да останете со прстот во устата.

Од друга страна, претприемачите кои со малку пари (во одредени случаи и позајмици) го започнуваат бизнисот постојано ќе работат и ќе се едуцираат како чекор по чекор да ги подобруваат бизнис процесите и севкупниот бизнис кој го започнуваат. Но, и овие претприемачи не се без проблеми, а најголемиот проблем им е недостатокот на финансиски средства.

Значи во бизнис логиката може да се воспостави една математичка формула:

МНОГУ ПАРИ + СЛАБ БИЗНИС = БЕЗ ПАРИ

Од друга страна постои и друга формула:

МАЛКУ ПАРИ + ГОЛЕМИ ПРОБЛЕМИ + РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ + ЗНАЕЊЕ = УСПЕШЕН БИЗНИС = МНОГУ ПАРИ

Бизнис логиката е токму во втората формула. Со многу пари и не ти треба бизнис. Карактеристиката на претприемачите е ОД НИШТО ДА НАПРАВАТ НЕШТО. Денешните најуспешни и најбогати компании се започнати со многу малку пари во гаражи, а денес се компании кои се вреднуваат во милијарди долари. За успехот најважно е да имате добра идеа, знаење, креативност и да сте упорни.

post

ШТО Е БИЗНИС КАТАСТРОФА?

За претприемачот многу работи може да бидат катастрофа. Лош почеток, недостаток на финансии, неквалитетни производи, слаба маркетинг програма, немање подршка од семејството, незнаење, избор на лоша локација… Ова се само дел од можните катастрофи за секој бизнис па и за претприемачот. Но, доколку размислиме за претходно наведените катастрофи ќе сфатиме дека сите можат да се избегнат.

Дали некоја бизнис катастрофа мора да се случи? НЕ! Претприемачот е водачот на бизнисот. Тој ги менаџира сите активности на тој бизнис. Сите случки во и околу бизнисот се резултат на некоја активностна претприемачот. На пример,

 • започнување на бизнис е резултат на бизнис идеа во комбинација со бизнис план.
 • недостаток на финансии е резултат на лош финансиски план, неконтролирани трошоци, преголеми залихи…
 • неквалитетни производи се резултат на лоша набавка или пак лошо производство доколку бизнисот е од производствен сектор
 • Слаба маркетинг програма е резултат на слаб маркетинг план и слаба креативност за маркетинг на претприемачот
 • немање на подршка од семејството е резултат на лошо организираното време на претприемачот
 • незнаење е резултат на недостаток на постојана едукација на претприемачот
 • избор на лоша локација е резултат на слаба анализа на локации во бизнис планот од страна на претприемачот

Значи за горенаведени катастрофи како причина секаде е претприемачот. Катастрофите не доаѓаат сами по себе, туку тие се последица на одредена причина која секогаш е оврзана со претприемачот.

Претприемачот не смее да каже не оди, немав среќа. Бизнисот не е среќа, туку умешност и знаење. За да се избегнат катастрофите претприемачите мора да бидат ефикасни и ефективни во исто време.

НЕ само ефикасни, НЕ само ефективни, НЕ ни ефикасни ни ефективни, ТУКУ ЕФИКАСНИ И ЕФЕКТИВНИ (ДА ГИ ПРАВАТ ПРАВИТЕ РАБОТИ НА ПРАВ НАЧИН). Со овој принцип на работа успехот е неминовен.

Прочитајте за ефективноста и ефикасноста.

post

РИЗИК И ПРЕТПРИЕМАЧОТ

Некои сметаат дека една од карактеристиките на претприемачот е преземање на ризик. И навистина, претприемачот уште со започнување на бизнис презема некој вид на ризик. Тој вложува заштедени пари (накаков вид на сигурност) во нешто што не се знае дали ќе се врати. Но, други пак сметаат дека претприемачот презема пресметан ризик. И тоа е точно, успешните претприемачи започнуваат со бизнис планот во кој ги предвидуваат ризиците и не пукаат на слепо. Но, ризикот како некој концепт во претприемништвото и менаџментот е составен дел и не може да кажеме дека за нешто не постои ризик. Како што за промените велиме дека се постојани, така и ризикот ќе биде постојан секогаш во животниот циклус на еден бизнис.

Кои се значајните елементи за претприемачот во поглед на ризикот? Ризикот во претприемнштвото мора да се разгледува како следниве процеси:

 • Откривање на ризикот.
 • Проценка на ризиците.
 • Превземање на акции за ублажување или елиминирање на тие ризици.

Зошто ова? Првин мора да се откријат елементите кои претставуваат ризик, а кои не претставуваат ризик. На ваков начин претприемачот ќе знае што е ризично, а што не. Секој од тие ризични елементи мора да се анализира и да се процени влијанието врз претприемачот и врз бизнисот во целина. Оние елементи кои што имаат најголемо влијание и кои се најризчни ќе бараат посебно внимание од срана на претприемчот, па затоа мора да се дефинираат идните акции што треба да се превземат за да се ублажи или елиминира ризикот.

Ризикот е насекаде околу претприемачот. Секоја акција претставува ризик (успех или неуспех). Но разликата помеѓу успешните и неуспешните претприемачи е токму во менаџирање на ризикот.

Ризикот може да се разгледува како:

 • Конкуренција
 • Пазар
 • Снабдувач
 • Влада
 • Законодавство
 • Производот кој го продаваме
post

ПРИМЕРИ НА СИМУЛАЦИЈА

Како да користите симулација? Зошто да користите симулација? Во еден од претходните блогови (СИМУЛАЦИЈА КАКО БИЗНИС АЛАТКА) веќе пишувавме за тоа што претставува симулација и што ни е потребно за да изведеме симулација (најважно е дека како мали бизниси не мораме да вложуваме милиони во пари за да направиме симулација на нешто). Накратко би го навеле следново:

 • Симулација ни е потребна за разрешување на бизнис дилеми и врз основа на симулацијата да го зголемиме нашето знаење како претприемачи за да донесеме квалитетни одлуки за дилемите кои ги симулиравме.
 • Со симулација избираме еден модел и ги менуваме неговите карактеристики за да видиме како ќе се однесува истиот со различните карактеристики.

Како примери на симулација кои досега ги прикажавме можете да ги искористите следниве:

Како некои други примери кои сеуште ги немаме наведено, а каде можете да ја користите симулацијата се:

 • Симулација на одредени елементи при изработка на бизнис планот. На пример, предвидувања на продажбата, графикон на рентабилноста, учество на пазарот …
 • Симулација на влијание на маркетингот на генерирање на потенцијални потрошувачи за да изберете вистинска форма на маркетинг.
 • Симулација на одредени процеси кои ги конвертираат потенцијалните потрошувачи во вистински потрошувачи за да ги изберете најефикасните и најефективните процеси.
 • Симулација на просечна продажба во денари по купвач за да го видите влијанието при зголемување или намалување на просечната продажба.
 • Симулација на просечна трансакција по купувач за да видите кои процеси ќе го зголемат бројот на трансакциите

За крај на се можете да направте симулација за да бидете поподготвени во процесот на одлучување. Важна е Вашата креативност и Вашите потреби.

post

ЦЕНА КАКО ФАКТОР ЗА ПРОПАЃАЊЕ

Цената со која ќе ги продавате Вашите производи и/или услуги претставува еден од основните фактори за успешноста на бизнисот. Може да имате одлична продажба, да правите огромен приход, да имате многу потрошувачи, но сепак Вашиот бизнис да не може да опстане. Финансиите, односно парите претставуваат основен крвоток на секој бизнис. Без пари, нема ни бизнис. Без пари нема ни опстанок, а не пак развој и раст на бизнисот. Секој бизнис како отворен систем функционира на принципот на влез на производи за излез на пари и влез на пари за излез на производи. Кога од влезот на парите ќе се одземе излезот на парите и трошоците на бизнисот останува профитот.

Основната цел на секој претприемач е да изгради високо профитабилен бизнис. Колку е поголем влезот на парите и колку е помал излезот (со се трошоците) толку ќе биде поголем и профитот. Влезот на парите е директно зависен од продажната цена на производите или услугите кои ги продавате и од количината на продадените производи или услуги.

Колку е помала цената толку ќе биде помал и влезот на парите. Колку е помал влезот на парите толку е поголема опасноста од неможност на покривање на трошоците на бизнисот. Колку е поголема опасноста од неможноста на покривање на трошоците на бизнисот толку се помали шансите за успех.

Значи основно нешто при формирање на цените на производот и/или услугата е да тие овозможат покривање на сите бизнис трошоци и да обезбедат профит, што е и целта на бизнисот. Вашиот бизнис има 2 типа на трошоци:

 • Варијабилни (променливи) трошоци – Ова се трошоци кои со зголемување на продажбата и тие се зголемуваат
 • Фиксни (непроменливи) трошоци – Ова се трошоци кои не се променливи во одреден временски период и не се директно зависни од продажбата.

Често пати може да се направи грешка и дел од фиксните трошоци да не се земат во предвид при формирањето на продажните цени. Секогаш сме насочени кон варијабилните зошто правиме едноставна математика набавна цена (цена на чинење) + маржа = продажна цена. Што значи тешко дека ќе ни се случи да ги заборавиме варијабилните трошоци. Но, за вклучување на фиксните трошоци е потребна малку посложена математика за да се вклучат во цената и оваа вклучување зависи од два основи фактори:

 • Количината на различни типови на производи кои ги продаваме. Овие трошоци едноставно се вклучуваат во продажната цена доколку имаме само еден производ или услуга. Но, математиката е посложена при повеќе различни типови на производи или услуги.
 • Предвидувањата за продажба на различните видови на производи и услуги. Оваа предвидување е значајно заради тоа што колку е поголема продажбата толку помал процент ќе биде потребен во цената за покривање на овие трошоци. На пример, доколку имаме 1.000 денари фиксни трошоци и продаваме производи или услуги во износ од 10.000 денари во продажната цена треба да бидат вклучени 10% фиксните трошоци. А доколку при истите услови имаме продажба од 20.000 денари фиксните ќе бидат вклучени со 5%.

Затоа внимавајте да ја направите вистинската математика и да дојдете до вистинската продажна цена. Но, од друга страна таа треба да биде прилагодена со пазарните цени. Ова значи да не биде прескапа во однос на конкуренцијата, но и премногу ниска.

post

СИМУЛАЦИЈА КАКО БИЗНИС АЛАТКА

Што претставува симулација? Симулација претставува имитација на реален свет како што е работи, процеси, состојби… Целта на симулацијата е да ни ги покаже карактеристиките на однесување на системот кој се симулира. Веќе прикажавме симулации за разрешување на бизнис дилеми во однос на намалување на цените и маркетинг буџет. Значи ние користевме компјутер (поточно MS Excel) за да симулираме два различни система во однос на две или повеќе бизнис одлуки како за намалување на цени така и за маркетинг буџетот.

Науката постојано користи симулација за одредување на некои карактеристики на системот кој се симулира. Првите тестирања за некој нов индустриски дизајн на производот се вршат со симулација.

Но што е потребно да имаме за вистинска симулација? Обично кога кажеме симулација веднаш не асоцира на големи компјутерски системи и софтвери кои се потребни за изведување на симулацијата. Но за целите на бизнисот не ни се потребни специјализирани софтвери за изведување на симулација, доволно е да имаме MS Excel кој ќе го користиме за поедноставвање на процесот.

За симулацијата потребно ни е да имаме:

 • Компјутер
 • MS Excel
 • Да ги знаеме врските на елементите во системот кој ќе го анализираме.
 • Да ги знаеме односите меѓу елементите во системот кој го анализираме.

Последните две потреби се најважни за добра симулација. Со познавањето на врските и односите меѓу елементите ќе можеме да ја поставиме симулацијата за да видиме во какви услови како ќе се однесува системот, па со тоа да ја избереме најдобрата или најповолната алтернатива или стратегија како резултат на симулацијата.

post

МАРКЕТИНГ БУЏЕТ – БИЗНИС ДИЛЕМА?

Како бизнис дилема се јавува и маркетинг буџетот. Маркетингот е средство кое ја зголемува потенцијалната енергија на Вашиот бизнис. Воо бичаено маркетинг буџетот се определува како процент од приходот. Секој маркетинг има за цел да донесе нови потрошувачи за Вашиот бизнис. Дилемата во маркетинг буџетот се состои во тоа што да изберете од следново:

 • Како што се зголемува приходот од новите потрошувачи што ги донел маркетингот, така да го намалувате процентот на буџетот, односно да користите фиксен маркетинг буџет, на пример од 5000 денари во текот на анализираните периоди или
 • Како што се зголемува приходот процентот на маркетинг буџетот да остане ист, па така да имате варијабилен маркетинг буџет.

Ќе ги прикажеме двете ситуации преку пример. Во моментов имаме 100 купувачи во текот на период 1 (месец, година…) и секој од потрошувачите во просек троши по 1000 денари. Профитот ни учествува со 10% од приходот. Нашиот маркетинг буџет е 5% од приходот за тој период и изнесува 5000 денари. Знаеме дека на вложени 1000 денари во маркетинг добиваме еден нов купувач за нареден период. Но, се одлучуваме за фиксен буџет од 5000 денари за секој период. Така ќе ја имаме следната состојба:

  Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Период 5 Период 12
Купувачи 100 105 110 115 120 155
Просечен приход од потрошувач 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Приход 100000 105000 110000 115000 120000 155000
Профит 10000 10500 11000 11500 12000 15500
Маркетинг буџет (% од приход) 5% 4,76% 4,55% 4,35% 4,17% 3,23%
Маркетинг буџет (износ) 5000 5000 5000 5000 5000 5000
Нови потрошувачи од тој маркетинг буџет 5 5 5 5 5 5

Што може да се забележи? За 5 периоди на анализа со фиксен буџет од 5000 денари ние сме успеале да го зголемиме профитот за 20%, додека маркетинг буџетот сме го намалиле скоро за 1%. Но, оваа продолжува не завршува со период 5. Во период 6 ќе имаме 25% зголемување на профит во однос на период 1, а маркетинг буџетот ќе биде 4%, Во период 12 ќе имаме зголемување на профитот за 55% во однос на периодот 1, а маркетинг буџетот ќе се намали на 3,23% итн.

Да го разгледаме истиот пример, со тоа што како константа ќе остане 5% од приход за маркетинг буџетот. На ваков начин ќе ја имаме следната состојба:

  Период 1 Период 2 Период 3 Период 4 Период 5 Период 12
Купувачи 100 105 110,25 115,763 121,551 171,03
Просечен приход од потрошувач 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Приход 100000 105000 110250 115763 121551 171030
Профит 10000 10500 11025 11576,3 12155,1 17103
Маркетинг буџет (% од приход) 5% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5%
Маркетинг буџет (износ) 5000 5250 5513 5788 6078 8551,5
Нови потрошувачи од тој маркетинг буџет 5 5,25 5,513 5,788 6,078 8,5

Во периодот 12 ќе имаме зголемување во однос на профитот за над 70% но и зголемување на буџетот за маркетинг во однос на периодот 1 за над 70%. Навистина е привлечно да се зголеми профитот за 70% но мора да се инвестира и во зголемување на маркетинг буџетот за 70%. Но на крајот профитот сме го зголемиле за 7000 денари додека маркетинг буџетот сме го зголемиле за 3500 денари.

Но, во горниот пример не ставивме дека процентуално намалување на маркетингот ќе доведе и до процентуално намалување на трошоците на бизнисот, а со тоа и до процентуално зголемување на профитот. Па така во период 12 во горниот пример процентуално го намаливме маркетинг буџетот за 1,8% па профитот ќе ни биде 11,8%. Овие 11,8% од 155000 денари приход претставуваат профит од 18290 денари што претставува скоро 83% зголемување во однос на периодот 1. Така ја решивме дилемата за маркетинг буџетот. Подобрата алтернатива е првиот пример иако свои предности има и вториот во случај кога ќе одлучиме да го намалиме процентот на маркетинг буџетот ќе ги намалиме и трошоците, а ќе имаме повеќе купувачи од претходно вложени пари во маркетинг и ќе имаме поголем профит.