post

Излезна Стратегија за Претприемачите

Како претприемачи мораме да бидеме реални и кога нашиот бизнис остварува успеси и кога започнуваат работите да се движат во надолна линија. Никој не сака да размислува за излезна стратегија, но понекогаш е неопходна и подобро е претприемачот да биде подготвен отколку да биде неподготвен и да се случи катастрофа – да остане без ништо.

Токму оваа стратегија е нешто што претприемничкиот бизнис го прави флексибилен во однос на големите компании во кои владее голема бирократија и кај кои вообичаено се случува целосен пропаст каде никој не добива ништо (добро условите во кои живееме дадоа големи примери во кои одредени поединци заработуваа големи пари од пропаѓање на некој голем бизнис – мислам на политичарите). Во секој случај потребно е да се размислува и за излезна стратегија за во секој случај или пак недај боже.

Кога да се спроведе излезна стратегија?

Едно од најважните прашања за претприемачите е кога да ја спроведат излезната стратегија и да излезат од бизнисот. Одговорот е ниту предоцна ниту прерано. Но, проблемот не е едноставен. Кога е тоа предоцна и кога е тоа прерано? Кога завршува моментот прерано и пред да започне моментот предоцна. Но, да видиме кога е што!

Прерано е кога:

  • Нашиот бизнис сеуште носи профит.
  • Нашиот бизнис има намален профит, но постои тенденција на покачување.
  • Имаме идеи и стратегии за да го извлечеме бизнисот од криза.
  • Предвидувањата за иднината даваат надеж дека ќе успееме.

Предоцна е кога:

  • Главиме во долгови кои не можеме да ги вратиме.
  • Го губиме тлото под нозете.
  • Загубите се преголеми.
  • Веќе немаме идеи и стратегии за излез од кризата.
  • Предвидувањата не даваат некоја надеж дека ќе успееме.

Ова се некои од показателите кои можат да ни покажат кога е време да ја извлечеме од ракавот нашата излезна стратегија која ја имаме подготвено.

Неколку видови на излезни стратегии

Продажба на бизнисот. Една излезна стратегија е продажба на бизнисот. Но, за оваа стратегија да се спроведе би требало да се изврши продажбата малку порано додека сеуште постојат некои резултати на хартија во вид на позитивен готовински тек, вредност на имотот на бизнисот итн. Вообичаено е потребно да најдете некој бизнис или физичко лице кој сака да започне таков бизнис и да му понудите да го купи Вашиот. Вие добивате пари тој добива бизнис кој веќе има изградено каква таква структура што секако ќе го спаси од тешкиот период на стартап на бизнисот.

Припојување на еден со друг бизнис. Припојување е кога две компании се спојуваат и ги комбинираат сопствените вредности и стануваат една поголема компанија. Во ваква ситуација претприемачите на припоените компании ќе добијат акции кои ќе имаат поголема вредност во однос на вредноста на бизнисите како посебни ентитети. Како недостаток е што нема да можете да добиете готовина во одреден временски период.

Ликвидација. Ликвидација е друг вид на излезна стратегија и значи едноставно затворање или гасење на Вашиот бизнис како посебен правен ентитет. За оваа излезна стратегија потребно е да бизнисот не биде во долгови. Доколку случајот е таков оваа стратегија подразбира продажба на имотот на бизнисот за да се прибере готовината и затворање на бизнисот.

Во секој случај претприемачите треба да бидат подготвени и во својот арсенал да ги имаат овие стратегии при што ќе имаат план за секакво можно сценарио и секој чекор треба прецизно да биде дефиниран. Постојат претприемачи кои постојано се занимаваат со вакви активности. Започнуваат бизнис, го растат до одреден степен и го продаваат со што заработуваат многу повеќе отколку што вложиле во започнувањето и растот и развојот.

Но, би сакал да напоменам и една опасност – емоции. Емоциите може да доведат до тоа да го промашиме вистинскиот момент за излез. Затоа избегнувајте ги емоциите.

Сликата од dan paluska

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*