post

Размена на линкови – Маркетинг средство 67

Размена на линкови претставува 67-мо маркетинг средство на претприемач. Во серијалот за оптимизација за пребарувачи веќе навлеговме во одреден дел на оваа тема, но сепак со овој пост како дел од серијалот маркетинг средства би сакал да дообјаснам некои елементи.

Што претставува размена на линкови?

Во SEO – Дали размена на линкови вреди ја претставивме размената на линкови како:

Процес во кој администратор на еден веб сајт ве контактира Вие да поставите линк до нивниот веб сајт и за возврат тие ќе постават линк до Вашиот веб сајт.

На сликата подолу е прикажан тој процес кога веб сајт А разменува линк со веб сајт Б.

Размена на линкови

Зошто размена на линкови?

Линковите се важни за онлајн светот и Вашиот веб сајт. Тие линкови даваат кредибилитет и авторитет за Вашиот веб сајт во очите на пребарувачите. Повеќе за ова можете да прочитате во серијалот од постови за SEO на претприемач. Но, секој кој се занимава со маркетингот и особено интернет маркетингот знае дека линковите имаат голема важност. Сега прашање е дали да се оди со природен процес кој е подолготраен или пак да се оди се еден ваков „вештачки“ процес кој е побрз.

Сепак сакам да напоменам дека размена на линкови може да одигра солидна улога во развој на онлајн присуството на Вашиот бизнис, особено доколку започнувате сега да го градите тоа присуство. Но, доколку не се претерува и соодредена доза на внимателност.

На што треба да се внимава?

Важно е да знаете дека ќе треба да бидете доста внимателни применувајќи го оваа маркетинг средство. Не е работата во тоа да приграбите колку што може повеќе линкови преку размена на линкови. Работата е во тоа колку ќе бидат квалитетни тие линкови. Внимавајте на следниве елементи кога го користите оваа маркетинг средство:

1. Да разменувате линкови со веб сајтови со повисок авторитет

Основата е да со размена на линкови добиете дојдовен линк од веб сајт со повисок авторитет. Ова значи дека прво ќе треба да погледнете каков PR има тој веб сајт. Иако не можете да бидете сигурни, бидејќи Google го менува постојано, додека еднаш до двапати годишно го ажурира за нас да можеме да го видиме, сепак ќе имате некоја слика за тој веб сајт. Можете и да го анализирате во однос на посетеноста, линковите кои доаѓаат до него… Сето ова ќе ви даде една јасна слика за тоа дали ќе вреди или нема да вреди таа размена на линкови.

2. Anchor текст

Ова е значаен елемент од процесот на размена на линкови. Тоа е текстот кој што ќе стои и кој кога ќе се кликне ќе го одведе посетителот до Вашиот веб сајт. Внимавајте да биде основниот клучен збор.

3. Опис

Често пати во размена на линкови се разменува и краток опис на значењето на линкот. Ова е она што треба да го поттикне посетителот од еден веб сајт да го привлече и наведе да кликне на линкот за да стигне до Вашиот. Внимавајте да биде кратко, јасно, прецизно и да поттикнува акција (клик).

4. Следење дали линкот е сеуште тука

Следете од време навреме дали линкот од оној веб сајт со кој разменувате линкови е сеуште активен. Постојат различни администратори кои може да го тргнат линкот без да ве информираат. Во една таква ситуација веднаш отстранете го и линкот кој се наоѓа на Вашиот веб сајт.

5. Мерење и анализа на успешноста

Следете колку посетители добивате од кој линк и секако дали ќе има промена во PR на Вашиот веб сајт.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*