post

Scorecard за социјални медиуми

Scorecard за социјални медиуми

Scorecard за социјални медиуми

Сеуште сме на социјални медиуми како дел од серијалот за маркетинг средства на претприемач. Досега направивте SWOT анализа и резултатите ги имате вклучено во стратегијата. Но, што е со изборот на специфични платформи на социјални медиуми кои ќе ги користите.

Оваа маркетинг средство претставува алатка која ќе ви помогне за останатите маркетинг средства во делот на социјални медиуми. Помошта се однесува на правилен избор на платформи кои ќе ги ористите за вашиот бизнис.

Што е scorecard за социјални медиуми?

Scorecard за социјални медиуми претставува еден лист на кој ќе ги евалуирате и рангирате социјалните медиуми во однос на тоа кои се оние вистинските и вредни за Вашиот бизнис.

Ова е едноставна табела на која од левата страна на прва колона ќе ги имате наведено социјалните медиуми, додека во првиот ред во наредните колони ќе бидат карактеристики за рангирање и вкупна оценка.

Ова може да биде и обичен MS Excel фајл кој ќе ви овозможи рангирање согласно последната колона – вкупна оценка.

Целта на Scorecard за социјални медиуми

Целта на scorecard за социјални медиуми е да направите листа на највлијателни и најкорисни социјални медиуми на кои треба да започнете да ја градите присутноста на Вашиот бизнис.

Некои социјални медиуми ќе одговараат за вашата индустрија, за видот на вашиот бизнис, но некои воопшто нема да одговараат. Затоа не треба да губте ресурси и енергија на тие што нема да одговараат.

На пример, постојат многу платформи за споделување на видео, но YouTube е број еден кога станува збор за популарноста и бројот на посетители како и појавата при пребарување на пребарувачите.

Освен вистинскиот избор, оваа алатка може да ви помогне и за понатамошна анализа, додавајќи уште една колона – резултати од присутноста. Креативноста за користење на една ваква алатка е огромна.

Дизајн на Scorecard за социјални медиуми

Како ќе го дизајнирате ќе зависи од вас и вашиот бизнис. Но, во овој дел би сакал да наведам неколку можни карактеристики врз основа на кои можете да ги рангирате платформите за користење во бизнис цели:

  • Популарност на платформата,
  • Присутност на вашите целни потрошувачи на платформата,
  • Вашата организациска способност за нивно користење,
  • Потребен буџет
  • Постигнати резултати.

За секоја карактеристика ќе треба да дадете оценка. Каков систем за оценување ќе користите повторно ќе зависи од вас. Препорачливо е да ги оценувате карактеристиките на секоја платформа со оценка од 1 до 5 (каде 5 е највисока оценка  додека 1 е најниска оценка).

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*