post

Истражување за навики и употреба на интернет пребарувачи

Повеќе пати на претприемач имам наведено дека во денешни услови еден бизнис не треба да се наоѓа во една онлајн изолација, затоа што се повеќе и повеќе луѓе секојдневно поминуваат се повеќе и повеќе време пред својот компјутер сурфајќи на интернет.

Истражување - Навики и употреба на интернет пребарувачи

Секој претприемач доколку го избере интернетот да биде дел од неговата маркетинг стратегија (а мора) ќе треба да знае повеќе фактори кои ќе го дефинираат однесувањето на потенцијалните потрошувачи кои се наоѓаат од другата страна на жицата пред мониторот.

Пред неколку денови налетав на едно истражување кое се спроведува од страна на New Media Center сеуште е во тек. Оваа истражување се однесува на анализа на навики и употреба на интернет пребарувачи во Македонија. Прашалникот го пополнив и испратив. Но, сметам дека едни вакви иницијативи за истражувања треба да се помогнат на повеќе начини, особено преку споделување на колку што може поголем број на луѓе како репрезентативниот примерок би бил поголем и секако резултатите повалидни. Не е доволно само пополнување на одговорите, туку и препраќање на сите пријатели и познаници во личната mail-инг листа.

Како што е наведено во написот на Комуникации:

Целта на ова истражување е откривање на основните навики и употреба на интернет пребарувачите од страна на македонските интернет корисници.

До анкетата можете да пристапите преку следниов линк: http://newmedia.org.mk/anketa/

Така да како еден претпримач кој ги следи трендовите дајте свој придонес преку одговарање и секако споделување за да информациите што ќе ги добиете по завршување на истражувањето ќе можете да ги искористите за подобрување на сопствениот бизнис.

post

Имате бизнис идеја – Што понатаму?

Една бизнис идеја е стартна точка за секој сегашен или пак иден претприемач. Бизнис идејата е важна бидејќи претставува почеток на еден нов живот – живот на бизнисот и живот на претприемачот. Но, таа е важна само во таа прва иницијална стартап фаза од животниот циклус на бизнисот. Последиците од таа бизнис идеја ќе се чувствуваат и во сите останати фази, но сепак во голем дел ќе зависат и од други бизнис активности на еден претприемач.

Бизнис идеја - Што понатаму?

Бизнис идеја - Што понатаму?

Еден просечен човек постојано има бизнис идеи. Тоа е во самата природа на човекот, да сонува за еден подобар живот. Но, идеите како што доаѓаат така и си одат од мозокот на потенцијалниот или сегашен претприемач. Тоа можеме да го решиме со книгата со бизнис идеи како еден од 10 бизнис темплејти на претприемач.

Добро имаме бизнис идеи и сега прашањето е што понатаму? Нема во овој еден напис да можам да опфатам се што ќе треба да направите во Вашиот бизнис, туку едноставно откако ќе дојдете до бизнис идејата што ќе треба како основно да дефинирате.

1. Дефинирајте ги производите и/или услугите

Имате бизнис идеја која опфаќа некој вид на производ и/или услуга за Вашиот иден или пак сегашен бизнис. Следното е прецизно и јасно да ги дефинирате тие производи и/или услуги. Еве некои прашања на кои Вие како претприемач ќе треба да дадете одговор:

 • Каков производ или услуга ќе понудам?
 • Кои ќе бидат карактеристиките на тој производ или пак услуга?
 • Кои ќе бидат поволностите за потенцијалните корисници на тој производ или пак услуга?
 • Кои ќе бидат дополнителни услуги понудени со тој производ или услуга?

2. Дефинирајте го пазарот

Веќе имате бизнис идеја, го имате прецизно дефинирано производот или услугата кои ќе ги понудите на пазарот. Следното е јасно, прецизно и недвосмислено да го дефинирате пазарот на кој ќе ги понудите тие производи или услуги. Еве некои прашања на кои Вие како претприемач ќе треба да дадете одговор:

 • На кој пазар ќе ги понудите производите или услугите (град, регион, држава, континент…)?
 • Кои ќе бидат корисниците на тие производи или услуги?
 • Кои се карактеристиките на тие корисници на производи или услуги (пол, старост, приходи, националност…)?

3.  Дефинирајте ги конкурентите

Следен важен елемент за секој бизнис по производот или услугата и пазарот се конкурентите. Не ја правите грешката со потценување на истите, бидејќи успешноста на Вашиот бизнис во голем дел ќе зависи од нивната успешност. Потребно е прецизно да ги дефинирате сите конкуренти кои се наоѓаат на пазарот кој го дефиниравте претходно. Еве некои прашања на кои Вие како претприемач ќе треба да дадете одговор:

 • Кои се 5-те најголеми играчи на пазарот во индустријата во која се наоѓа Вашата бизнис идеја?
 • Што, кога и како нудат тие 5 најголеми играчи?
 • Кои се карактеристиките на нивните производи или услуги?
 • Кои поволности кои тие ги нудат на пазарот со нивните производи или услуги?
 • Колкава е отпорноста на пазарот од влез на нови конкуренти и колку е тешко тоа да се оствари?

4. Дефинирајте ги ресурсите

Имате бизнис идеја, имате дефинирано производи и услуги, имате дефинирано пазар на кој ќе ги понудите тие производи и услуги и имате дефинирано кои се главните конкуренти и што прават истите. Сега е потребно да ги дефинирате потребните ресурси за Вашиот бизнис за да таа бизнис идеја стане реалност. Ќе треба да ги дефинирате најмалку следниве потребни ресурси:

 1. Колкав број на човечки ресурси ќе бидат потребни?
 2. Каков интелектуален капитал ќе треба да имаат тие човечки ресурси?
 3. Колкави финансиски ресурси ќе бидат потребни?
 4. Од каде ќе ги најдете тие финансиски ресурси?
 5. Какви материјални ресурси ќе ви бидат потребни?
 6. Од каде ќе ги набавите тие материјални ресурси?
 7. Какви информациски ресурси ќе ви бидат потребни?
 8. Кои ќе бидат изворите на тие информациски ресурси?

По ова што понатаму?

Секогаш ќе има понатаму бидејќи вие сте претприемач и започнувате или го проширувате бизнисот. Откога ќе ги дефинирате овие бизнис елементи едноставно повторно почнете од почеток и прилагодете ги производот или услугата и пазарот. Ова е поради фактот што по дефинирање и осознавање на конкурентите и потребните ресурси ќе имате дополнителни факти кои ќе треба да ги вклучите во Вашите производи или услуги и пазарот.

На пример, со дефинирање на конкурентите ќе увидите што тие прават за да продаваат на тој пазар. Ова е проверена работа. Вие едноставно ќе можете да го копирате нивното искуство и да го подобрите за да стекнете конкурентска предност. Затоа ќе треба да ги редефинирате првите два елементи.

Запомнете дека простор за подобрување постои и секогаш ќе постои.

post

Успешен Претприемач – Одлучувачки Фактори – Резултати

Кои се одлучувачки фактори за да кажеме дека еден претприемач е успешен претприемач? Ова беше една анализа која ја спроведовме во изминативе две недели. Во анализата учествуваа над 100 читатели на претприемач кои одвоија неколку минути од своето драгоцено време. Благодарност до сите кои учествуваа и кои допринесоа во оваа анализа на некој начин.

Овој напис е една анализа на самите резултати и коментар на истите, а секој од овие 10 фактори и сите оние кои беа дополнително наведени од Вашата страна ќе бидат презентирани како посебни наслови.

Резултатите се навистина интересни и откриваат различни размислувања за тоа што го прави еден претприемач да биде успешен претприемач.

Резултати за одлучувачки фактори за да бидете успешен претприемач

Како што можете да забележите на сликата погоре различно е мислењето во однос на одлучувачките фактори за еден претприемач да биде успешен претприемач. Еве како изгледаат истите во проценти:

ФАКТОР ЗА УСПЕХ
% НА ОДГОВОРИ
Знаење
16,50%
Креативност
16,50%
Вештини
13,30%
Интелигенција
12,80%
Истрајност
10,60%
Искуство
10,10%
Воркохоличност
6,90%
Талент
5,00%
Врски
4,60%
Среќа
3,70%Забалежувате дека знаењето и креативноста убедливо се на прво место. и поради тоа би ги ставил во групата на најважни фактори. Во втората група на важни фактори кои го прават претприемачот успешен претприемач се вештините и интелигенција. Средно важни фактори се истрајност и искуство, додека најмалку важни фактори се воркохоличност, талент, врски и среќа.

Според овие резултати го добиваме следново:

Еден претприемач за да биде успешен претприемач треба да има:

 • Знаење за проблематиката на бизнисот кој ќе го започне,
 • Креативност за да биде уникатен и постојано да го подобрува бизнисот,
 • Вештини за различни бизнис потреби,
 • Интелигенција за да се снаоѓа во секакви ситуации и да ги решава најтешките проблеми,
 • Истрајност за да не се откажува по првиот пораз, бидејќи ќе има многу порази кои не значат и загубена војна,
 • Искуство за да ги применува сите досегашни искуствени состојби кои ги имал.

Значи ова се едни од најважните особини. Истото ова ќе го пронајдете и во секој учебник за претприемаништво и малиот бизнис. Дека не е важно дали е воркохолик или не е веќе пишував во: Дали претприемач воркохолик е успешен претприемач? Талентот може да помогне, но не е неопходен.

Врските ми се малку проблематични бидејќи знам претприемачи кои изградија империја на својот бизнис со помош на одредени врски во Владата во изминативе 15-тина години. Најслатки и најчисти пари за секој бизнис се државните пари, така да некое тендерче, јавна набавка или било што поврзано со трошење на буџетски средства може навистина да му помогне на секој претприемач да изгради успешен бизнис. Но, ОК во учебниците не пишува за можноста една врска да го катапултира претприемачот во светот на успешните.

Среќата претставува психолошки фактор. Некој претприемач може да каже дека нема среќа, некој пак ќе каже дека му се сложиле коцките и едноставно успеал. И навистина има некои „среќлии“ кои едноставно се нашле случајно на вистинско место и во вистинско време. Но, сепак тоа се еден мал процент и не може да се вклучи како некој озбилен фактор за успех.

Дополнителни фактори за успех на претприемачот

Во самиот прашалник како второ прашање имаше можност да се внесат дополнителни фактори за кои сметате дека се значајни еден претприемач да биде успешен претприемач. И навистина некои од размислувањата се креативни и ми се допаќаат. Следниве фактори беа наведени дополнително:

 • Тимска работа. Никој не може ништо да постигне сам па ни претприемачот бидејќи претприемачот не е „супермен“, така да во целост се сложувам дека треба да има карактеристика на тимски играч.
 • Визија, мисија и победнички став. Визијата претставува поглед во иднината и секако дека претставува важен елемент иако мислам дека визијата е комплекс од креативноста, знаењето, интелигенцијата, искуството и знаењето кои пак се елементи кои веќе ги опфативме како најважни. Ќе имам квалитетна визија доколку ги имам наведените карактеристики. Мисија пак е нешто што треба самите да го дефинираме за нашиот бизнис – што ќе правиме во иднина. Но, победнички став е нешто сосема друго. Победнички став е резултат на самодоверба што пак е наведено како една карактеристика подолу.
 • Преземање на ризик. Ова е навистина едно од најотворените прашања: Дали претприемачот превзема ризик? Да, секое започнување на бизнис претставува преземае на ризик. Но, поважно е каков ризик превзема еден успешен претприемач? Најчесто се споменува зборот вкалкулиран ризик како најсоодветен збор за оваа карктеристика на претприемачот. Повеќе за оваа карактеристика во еден од наредните написи кога целосно ќе ги разработиме овие карактеристики.
 • Чесност. Чесноста е важна во секој случај, но понекогаш чесноста, да бидеме реални може да му биде и најголемиот непријател на еден претприемач во сложени услови како што се нашиве.
 • Самодоверба. Навистина самодовербата е еден важен и клучен фактор за секој претприемач. Сметам дека никој не би бил претприемач доколку немал самодоверба дека може, знае и умее да започне и води сопствен бизнис.
 • Упорност. Упорноста едноставно претставува одбивање да се откажете од нешто, односно способност да ги продолжите вашите акции наспроти Вашите лични чувства дека не сте подготвен за тие акции. Чувствата и мотивацијата не произведуваат резултати, туку акција е таа што произведува резултати. Упорноста и истрајноста која претходно ја идентификуваме се значајни фактори за успех на еден претприемач.
 • Спремност да превземе акција. Ова е можеби и најважниот фактор за успешноста на еден претприемач кој намерно го изоставив од предложените 10 фактори. Но, наредниот напис во однос на овие фактори за успех ќе даде целосно обрзложение зошто овој фактор е најважен.
 • Ниедна од горенаведените. Овој предложен фактор ми се допаѓа најповеќе бидејќи навистина мислам дека ниеден од досега изложените фактори (освен спремност да се превземе акција) не се нешто без кое не може да се биде претприемач. Но, и за оваа во утрешниот напис – Теорија наспроти реалност за успешен претприемач.

За крај на овој прв напис од серијалот за профил на успешен претприемач накратко би ги сублимирал сите фактори кои преку оваа анализа ги идентификувавме:

 1. Спремност да превземе акција,
 2. Знаење,
 3. Креативност,
 4. Вештини,
 5. Интелигенција,
 6. Истрајност,
 7. Упорност,
 8. Тимска работа,
 9. Вкалкулирано ризикување,
 10. Самодоверба,
 11. Искуство,
 12. Талент
 13. Чесност,
 14. Врски и
 15. Среќа.

Продолжува: Успешен претприемач – Одлучувачки Фактори – Реалност

post

SWOT Анализа во 4 Чекори

SWOT анализа е алатка за планирање, особено за стратешко планирање. Се користи за проценка на Јачините (Strengths) и Слабостите (Weakness) како внатрешни елементи на бизнисот, Можностите (Opportunities) и Заканите (Threats) како надворешни елементи на бизнисот. SWOT анализата има голем спектар на корисност како за претприемачите така и за бизнисот воопшто особено доколку навистина се искористат информациите добиени од самата анализа. Но, честопати SWOT анализата започнува и завршува со SWOT матрицата (квадрант во чии полиња се излистани SWOT елементите).

Досега во неколку наврати на претприемач пишувавме за оваа анализа. Едноставно започнавме со основите на SWOT анализа, па изработивме еден дијаграм на тек за SWOT анализа па мојот колега и партнер м-р Илија Чубровиќ од започнување на претприемач претстави еден вид на прашалник за SWOT анализа кој тој го користеше при спроведување на оваа анализа во компании во македонија и накратко ја прикажавме SWOT анализата како дел од бизнис планот. По сето тоа изработив 10 различни бизнис темплејти кои можете да ги симнете на претприемач, а во кое еден темплејт е токму за SWOT анализата. Значи доста е експлоатирана темата за SWOT анализа.

Но, сепак не бев задоволен. Се некако ми фалеше нешто. Тоа што ми фалеше е едноставноста. Некако премногу научен пристап. Некако јазикот ми беше премногу сложен. Па затоа се одлучив да ја разработам SWOT анализата во 4 едноставни чекори и во вид на одговор на одредени прашања. Но да тргнеме.

SWOT Анализа

Чекор 1: Скенирање на Надворешна и Внатрешна Бизнис Околина

Една очигледна работа за секој бизнис е дека тој е опкружен со надворешна и внатрешна околина. SWOT анализата започнува со евалуирање на тековната состојба на надворешната и внатрешната околина. Оваа евалуација треба да ни овозможи да ги идентификуваме надворешните и внатрешните фактори кои влијаат на бизнисот. Внатрешните фактори може да бидат јачини, но може да бидат и наши слабости. Додека надворешните фактори може да бидат можности или пак закани.

Во овој чекор потребно е да ги идентификуваме сите фактори кои имаат некакво влијание врз нашиот бизнис.

Прашањата кои треба да ги одговориме се следниве:

 1. Кои се законските фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 2. Кои се еколошките фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 3. Кои се политичките фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 4. Кои се економските фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 5. Кои се социјалните фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 6. Кои се технолошките фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 7. Кои се конкурентските фактори кои влијаат на нашиот бизнис?
 8. Кои се менаџерските фактори на нашиот бизнис?
 9. Кои се стратешките фактори на нашиот бизнис?
 10. Кои се структурните фактори на нашиот бизнис?
 11. Кои се целите на нашиот бизнис?
 12. Кои се оперативните фактори на нашиот бизнис?
 13. Кои се технолошките фактори на нашиот бизнис?
 14. Кои се културните фактори на нашиот бизнис?
 15. Какви политики се имплементирани во нашиот бизнис?
 16. Кои се лидерските фактори во нашиот бизнис?

Како што можете да забележите со одговор на овие 16 прашања ќе ги идентификуваме најважните фактори од интерната и екстерната околина на нашиот бизнис. Првите 7 прашања се однесуваат на надворешната околина користејќи го акронимот LE PEST C (Legal, Ecological, Political, Economic, Social, Technology and Competition), додека следните 9 се однесуваат на внатрешната околина (формални и неформални подсистеми на бизнисот). Прашањата од 8-13 се однесуваат на формалниот подсистем, додека прашањата од 14-16 на неформалниот подсистем во бизнисот.

Чекор 2: Анализа на Надворешна и Внатрешна Околина

Во овој чекор ги анализираме факторите кои ги определивме во претходниот чекор. Целта е да определиме кои внатрешни фактори се наша јака страна, а кои слаба страна и кои надворешни фактори се можности, а кои се закани за нашиот бизнис.

Прашањата кои треба да се одговорат тука се следниве:

 1. Кои законските фактори се наши можности а кои се закани?
 2. Кои еколошките фактори се наши можности а кои се закани?
 3. Кои политичките фактори се наши можности а кои се закани?
 4. Кои економските фактори се наши можности а кои се закани?
 5. Кои социјалните фактори се наши можности а кои се закани?
 6. Кои технолошките фактори се наши можности а кои се закани?
 7. Кои конкурентските фактори се наши можности а кои се закани?
 8. Кои менаџерските фактори се наши јачини а кои се слабости?
 9. Кои стратешките фактори се наши јачини а кои се слабости?
 10. Кои структурните фактори се наши јачини а кои се слабости?
 11. Кои цели се наши јачини а кои се слабости?
 12. Кои оперативните фактори се наши јачини а кои се слабости?
 13. Кои технолошките фактори се наши јачини а кои се слабости?
 14. Кои културните фактори се наши јачини а кои се слабости?
 15. Кои политики се наши јачини а кои се слабости?
 16. Кои лидерски фактори се наши јачини а кои се слабости?

Чекор 3: Конструирање на SWOT матрица

До сега веќе ги излиставме сите фактори кои имаат некакво влијание на нашиот бизнис и ги класифициравме како јачини, слабости, можности и закани. Сега ќе можеме да ја направиме SWOT матрицата. SWOT матрицата е едноставен квадрант конструиран од елементите на SWOT акронимот и во секој квадрант се забележува факторот кој претставува јачина, слабост, можност или пак закана. Оваа е една одлична графичка презентација на она што е добро и што е лошо во бизнисот и што можеме да очекуваме како можност или пак како закана за нашиот бизнис.

Чекор 4: Дефинирање на Стратегиите

Дали она што досега го направивме е доволно за една SWOT анализа? Секоја анализа мора да ниги даде идните насоки на нашите бизнис активности. Доколку запреме тука не можеме да кажеме дека сме извеле успешна анализа. Затоа за секоја комбинација на квадранти во матрицата мраме да определиме стратегии. Од SWOT матрицата можеме да извлечеме 4 стратегии:

 • S-O Стратегии (Јачини-Можности стратегии). Овие стратегии треба да овозможат искористување на јачините и можностите за бизнисот.
 • W-O Стратегии (Слабости-Можности стратегии). Овие стратегии треба да овозможат надминување на слабостите и искористување на можностите.
 • S-T Стратегии (Јачини-Закани Стратегии). Овие стратегии треба да обезбедат искористување на јачините додека ги избегнуваме заканите од надворешноста.
 • W-T Стратегии (Слабости-Закани Стратегии). Овие стратегии треба да обезбедат елиминирање и на слабостите и на заканите за бизнисот.

Прашањата кои мора да ги одговориме во овој чекор се:

 • Кои се нашите S-O Стратегии?
 • Кои се нашите W-O Стратегии?
 • Кои се нашите S-T Стратегии?
 • Кои се нашите W-T Стратегии?

SWOT анализата која ни дава резултати во форма на стратегии за справување со тековната состојба и подготовка за идната состојба и која ги опфаќа и внатрешните и надворешните фактори е одличен одбранбен механизам за секој бизнис.

post

Фактори кои Претприемачот го Прават Успешен Претприемач

Претприемач може да биде успешен претприемач, но и неуспешен. Почесто можат да се сретнат неуспешни претприемачи отколку успешни. Тој процент е многу мал на успешноста и може да се движи од 1% до 2% од претприемачите кои што направиле обид да се занимаваат со оваа професија.

Поради овој факт од некои мои практични искуства како и од теоретските искуства на едни од попознатите светски бизнис консултанти (не универзитетски) направив една листа од 10 фактори кои влијаат или пак можат да влијаат на успешноста на претприемачот која не значи и дека е конечна. Освен тоа изготвив и една анкета на која можете да се вклучите со давање на Ваш придонес да се определи најважниот фактор во наши Македонски услови. На анкетата можете да пристапите преку: Анкета за анализа на фактори кои го прават претприемачот успешен.

Постојат многу елементи кои еден претприемач го прават успешен претприемач. Но, самиот спој на тие елементи во една комплетна личност навистина е невозможен. Целосна подршка давам на мислењето на Исак Адижес дека не постои уникатен склоп на елементи во еден човек кој ќе направи чудо во еден бизнис. Сепак се се врти повеќе околу тимот со кој се изведуваат бизнис активностите и склоп на тие различни елементи во различни членови на самиот тим.

Претприемач – Одлучувачки Фактори

Накратко ќе ги набројам овие одлучувачки фактори кои се опфатени во самата анкета во која постои можност да додадете и Ваш фактор по Ваше сопствено мислење и убедување. Подетално ќе ги опфатиме и анализираме по затворање на анкетата во еден посебен блог напис на претприемач.

Како 10-те клучни фактори ги избраве следниве:

 • Интелигенција
 • Талент
 • Знаење
 • Вештини
 • Истрајност
 • Среќа
 • Спремност да се работи 60, 80 или пак 100 часа неделно
 • Креативност
 • Врски
 • Искуство

Забележувате дека во оваа листа имам опфатено и фактори кои универзитетите или пак бизнис училиштата не ги анализираат а тоа е среќа и врски. За врските не треба ни да потенцираме колку претставуваат важен фактор во секој бизнис или пак во секоја сфера на нашето општество.

Посебно ќе ги опишеме и разработиме сите овие претприемнички фактори како и оние кои ќе ги наведете според Вас дека се најважни а ги нема опфатено во самата листа. Можете да дадете повеќекратни одговори односно да ги изберете сите, или пак да изберете повеќе од листата и да наведете плус некој од Вас. Повторно, до анкетата можете да пристапите преку следниов линк:

Анкета за анализа на фактори кои го прават претприемачот успешен

Се надевам дека и Вие ќе земете активно учество споделувајќи го Вашето мислење, знаење и искуство за оваа значајно прашање за претприемачите.

post

Бизнис Разузнавање – Indicee Една Нова Алатка

Бизнис разузнавање или деловно разузнавање е една од моите омилени теми кога станува збор за бизнис и претприемачи. Дури и докторска дисертација подготвувам од оваа проблематика, а работев и како главен инспектор за разузнавање во нашата царина одреден период каде ги воспоставуваме темелите на разузнавањето.

Бизнис разузнавање – Дефиниции

Во Wikipedia бизнис разузнавањето се дефинира како:

…вештики, технологии, апликации и практики кои се користат за да се помогне на бизнисот да го разбере сопствениот комерцијален контекст. Исто така бизнис разузнавање може да претставува и собирање на самите информации.

Технологиите за бизнис разузнавање прикажуваат историски, тековни и предиктивни погледи на работењето на бизнисот…

Бизнис разузнавањето често пати има за цел да го поддржи донесувањето на одлуки во бизнисот.

Ако во Wikipedia е наведено вака ова не мора да значи и дека деловното разузнавање е единствено тоа што е наведено. Можете да забележите дека повеќе се однесува за технологија наместо за процес на деловното разузнавање. Но, за ова во некој друг напис на претприемач.

Наједноставно кажано разузнавање е кога имате еден куп на различни информации, ги обработувате и влечете заклучоци. Значи валкани информации стануваат основа за добри одлуки.

Целта на деловно разузнавање е да имате вистинска информација во вистинско време на вистинско место за да се донесе вистинкса одлука.

Indicee Како Алатка Која Може да им Помогне на Бизнисите

Заедно со Проф.Д-р Радмил Поленаковиќ од Машинскиот Факултет во Скопје, Директор на Бизнис Стартап Центарот извршивме едно истражување во однос на примена и користење на деловното разузнавање како процес во малите и средните претпријатија во Република Македонија.Еден од заклучоците од тоа истражување беше дека малите и средните претпријатија во Република Македонија користат некаков вид на процес на деловно рзузнавање во форма на MS Excell табели. Но, ова е и кај големите претпријатија и кај државните институции (оние бирократските).

Проблемот е кога имаме повеќе информации во една Excel табела (Excel овозможува 65536 реда на информации). Втор проблем е кога имаме повеќе Excel табели и треба да ги споиме во една. Третиот проблем е самата анализа која е ограничувачка (Pivot табелите се едно решение на анализа во Excel). За Pivot табелите веќе пишувавме во Што претставуваат Pivot табели и објавивме видео за изработка на Pivot табели.

Едно решение за овие проблеми е Indicee онлајн веб апликација која може сето ова да го заврши место Вас.

Првин погледнете го видеото за Indicee:

Што е Indicee?

На самата страна на Indicee е наведено следново:

Indicee им помага на просечните бизнис корисници да комбинираат податоци од скоро сите извори на податоци во едноставен податочен центар наречен Data Mart така да корисниците можат да поставуваат прашања, креираат различни репорти (извештаи) и споделуваат податоци…

Во само неколку минути Вашите податоци излегуваат во саканата форма така да можете да донесувате поумни и побрзи одлуки. Наједноставен онлајн софтвер за извештаи за кој не е потребно ИТ знаење. Тоа е деловно разузнавање.

Како што можете да забележите оваа онлајн алатка ќе ви помогне да ги анализирате и изготвите различните извештаи од Вашите податоци.

Процес во 3 Чекори

Како функционираа оваа веб апликација? Првин треба да се регистрирате за акаунт. Има 3 опции:

 • Free (бесплатна) – 10 МB простор
 • Solo – 100 MB простор + една лиценца за споделување – 69$/месец
 • Workgroup (Работна група) – 250 МB простор + 5 лиценци за споделување – 149$/месец.

За првите 30 дена ја добивата фул верзија на оваа алатка за потоа да изберете некоја од опциите кои ги наведовме погоре.

Процесот на користење е во 3 чекори:

 1. Закачување на податоци. Ги аплоадирате вашите податоци во форма на Excel, RPT фајлови или CSV фајлови. При ова аплоадирање енџинот на Indicee ве води низ процесот на креирање на податочен центар во кој ќе се чуваат сите Ваши информации. Подоцна можете да аплоадирате нови податоци кога сакате и во вид на неделни или пак месечни податоци.
 2. Креирање на извештаи. Креирањето на извештаите е толку едноставно да изгледа како поставување на прашања. Првин поставувате прашање Што да биде покажано во извештајот? Следното прашање е Како да ги покаже податоците? Ова се однесува на тоа како да бидат групирани истите на пример по производ, по продавач, по година, месец итн. Третата опција е филтрирање, односно податоците да бидат исфилтрирани по некој ентитет во истите. На пример, само за оваа година.
 3. Споделување на извештаи. Оваа опција во бесплатната верзија ја нема. Секој извештај може да биде споделен со јавна или пак приватна група на луѓе.

Во секој случај доста корисна алатка за малите бизниси, дури и бесплатната верзија е доволна да го подобри процесот на донесување на одлуки многукратно. Јас за еден од моите бизниси имам изработено во MS Access ваква можност, но во моментов се регистрирав за бесплатната верзија и ги испитувам можностите за префрлување на анализата преку оваа веб решение.

post

Анализа на Индустријата преку Одговор на 40 Прашања

Анализа на индустријата е алатка која овозможува бизнисите и претприемачите да ја разберат нивната позиција на пазарот и во однос на другите компании кои нудат исти или слични производи и услуги. Производ од анализа на индустријата е документ кој ќе ни помогне во донесување на квалитетни одлуки за идниот развој на нашиот бизнис. Исто така, овој документ ќе ни помогне да ги подобриме нашите стратегии за конкурентност при што ќе се позиционираме подобро во одредена индустрија. Анализата на индустријата може да биде и дел од бизнис планот.

Во понатамошниот текст се дадени некои од основните прашања кои јас ги развив како помош во спроведување на една ваква анализа.

Идентификација на индустријата

 1. Која е шифрата од Национална Класификација на Дејностите (НКД)?

Преглед на индустријата

Кога ја знаете историјата на индустријата ќе ви биде полесно да ги разберете основните правила кои постојат во таа индустрија.

 1. Каква е историјата на индустријата?
 2. Што влијае на растот на индустријата?
 3. Кои се лидерите во индустријата?
 4. Постојат ли некои законски и подзаконски акти кои го регулираат работењето во таа индустрија?

Трендови во Индустријата

Трендовите претставуваа едноставен поглед во историјата во која се бараат некои трендови во статистичките податоци, а кои можат да се користат за предвидување на иднината.

 1. Каква е проценетата големина на индустријата во пари и продадени производи?
 2. Какви се трендовите на продажба во претходните неколку години?
 3. Каква е чувствителноста на индустријата?
 4. Кои видови на маркетинг стратегии вообичаено се користат во индустријата?
 5. Какви се трендовите во менаџментот во индустријата?

Потрошувачи/Купувачи/Потенцијални Потрошувачи

Потрошувачите, купувачите или пак потенцијалните потрошувачи претставуваат централен елемент на секоја бизнис анализа. Нашиот бизнис им служи на нивните потреби. Со подобро нивно познавање ќе обезбедиме подобра конкурентска предност за нашиот бизнис.

 1. Која е големината на популацијата на пазарот?
 2. Која е просечна старост на пазарот?
 3. Колкав е процентот на мажи и жени?
 4. Колкав е просечниот приход на пазарот?
 5. Колкав е процентот на секоја етничка заедница на пазарот?
 6. Каков семеен статус постои на пазарот и каква е застапеноста на секој статус?
 7. Каков животен стиле е релевантен на пазарот?
 8. Какви се купувачките навики на пазарот?
 9. Каде се наоѓаат потенцијалните потрошувачи?
 10. Каква е преговарачката моќ на купувачите?
 11. Дали е тешко за твоите купувачи да се преобрнат од Вашите на производите на Вашите конкуренти?

Конкуренти

Конкурентите се важен елемент на пазарот. Доколку тие имаат помало учество на пазарот Вие ќе имате поголемо и обратно. Како и да е, постојат и можности и други компании да влезат на пазарот и да земат дел од Вашето учество.

 1. Колку конкренти постојат во индустријата?
 2. Кои се главните конкуренти во индустријата?
 3. Колку долго тие се присутни во таа индустрија?
 4. Колкаво учество на пазарот имаат тие конкуренти?
 5. Каде е нивната локација?
 6. Колку е едноставно другите компании да навлезат на пазарот и да постанат Ваши конкуренти?

Снабдувачи – Добавувачи

Снабдувачи се бизниси кои го снабдуваат Вашиот бизнис со репроматеријали или пак други производи и/или услуги кои се круцијални за нормално функционирање на Вашиот бизнис. Премногу бизнис активности се базираат токму на снабдувачите. Понекогаш моќните снабдувачи можат да станат конкуренти.

 1. Кои се главните снабдувачи во индустријата?
 2. Колкава моќ имаат тие снабдувачи врз Вас и врз Вашите конкуренти?
 3. Дали постојат повеќе од еден снабдувач?
 4. Дали постојат потешкотии да вашите снабдувачи влезат директно на Вашиот пазар и продаваат директно на Вашите потрошувачи?
 5. Кој е делот од нивниот бизнис со работата со Вас?
 6. Дали можете лесно да извршите промена и да набавувате субститути од други снабдувачи?

Производи

За производите или пак услугите Вие и Вашите конкуренти земате пари од потрошувачите. Важно е да се направи анализа за позиционирањето на Вашите производи во однос на конкурентските на пазарот.

 1. Кои типови на производи се нудат во индустријата?
 2. Каква е уникатноста на Вашите производи?
 3. Кои производи се нудат од конкурентите?
 4. Кои производи Вашите потрошувачи можат да ги купат наместо Вашите производи?
 5. Дали постојат субститути на пазарот?
 6. Како субститутите влијаат на пазарот?
 7. Кои се клучните фактори кои влијаат на закана од субституција?

Со квалитетно и прецизно одговарање на овие 40 прашања ќе имаат солидна анализа на индустријата каде Вашиот мал бизнис работи.

post

ТЕМИ НА ПРЕТПРИЕМАЧ – РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТА – 1

Претходната недела изготвивме една анкета за теми на претприемач на кои би сакале да се насочиме повеќе. Оваа анкета има за цел да воведе систем на постојано подобрување на насловите како на блогот така и на артиклите на претприемач. Од друга страна ја тестиравме услугата на новата верзија на нашиот ауторепондер.

На сликата подолу е даден графички и табеларен приказ на резултатите по првта недела од пуштање на анкетата.

Од резултатите може да се забележи дека најмногу посакувани теми се:

 • Бизнис софтвери со 12 гласа. Оваа тема ја почнавме пред 5-6 месеци со бесплатни алатки за бизнисите и 11 виртуелни алатки за бизнисите. Имаме подготвено една листа на бесплатни софтвери кои можат да најдат место во бизнис светот и која набргу ќе ја споделиме со Вас. Но, во нареден период можете да очекувате повеќе артикли и блог написи за бизнис софтвери.
 • Маркетинг со 11 гласа. Оваа тема постојано се ажурира и има 15 артикли на претприемач, како и серија на блог написи за маркетингот на блогот. Во наредниот период продолжуваме со уште 90-тина маркетинг средства на блогот.
 • Интернет бизниси со 10 гласа. Оваа тема ја актуелизиравме пред некој недела и веќе започнавме со истата. Веќе имавте можност да прочитате за основи  на интернет бизниси како и можности за зарабтка на интернет. Следуваат уште многу артикли како потребна технологија, интернет маркетинг, изработка на веб страни за интернет бизниси, SEО…
 • Понатаму следуваат бизнис идеи и SWOT анализа со 8 гласа, видео материјали со 7 гласа, бизнис план со 6 гласа и како до веб презентација со 5 гласа.

Како дополнителни теми кои не беа наведени во горната листа (второто прашање) се појавија следниве:

 • Финансиска анализа на компаниите – Анализа на финансиски извештаи
 • Профит
 • Теми од областа на менаџментот и менаџмент со човечки ресурси
 • Маркетинг-менаџмент
 • Поврзување со бизнис ангели
 • Фундрајзинг преку ЗФ
 • Малцински претприемачи
 • Статистика и анализа на пазари
 • Финансиски проекции

Некои од овие теми веќе се запонати, но сепак ќе биде даден дополнителен приоритет за истите.

Ианку анкетата ќе продолжи. Доколку некој не бил вклучен а сака може да пристапи преку блогот доколку кликне тука (анкетата е веќе затворена). А може и преку страничнта лента на блогот, од десна страна со кликнување на сликата – график. (Анкетата е веќе затворена).

post

БИЗНИС СТАТИСТИКА, АХ ТАА СТАТИСТИКА

Како одмор од оние над сто маркетиншки средства сакам да разгледувам и чудно однесување на некои наши институции. По централниот регистар кој игра клучна улога за бизнисите сега ќе го опфатам и нашиот сакан Државен Завод за Статистика. Но, прво малку вовед.

dzs Заводите за статистика претствуваат или пак треба да претставуваат еден непресушен извор за бизнисите, а особено за малите. За анализа на пазар, многу податоци можете да обезбедите преку еден таков завод. На пример, сакате да започнете бизнис и ве интересира во бројки во некој град колку такви бизниси  има, колку приходи остваруваат, колкава е побарувачката и како ќе се одвива во иднина. Тоа се информации кои се потребни за секој претприемач, а не бла бла статистика и малку високи зборови кои две третини нема да ги разберат. Достапноста на таквите информации е од непроценливо значење за претприемачите, па можеби исто како и потреба од финансии.

КОНТАКТ БРОЈ 1. На сајтот на нашиот ДЗС (Државен Завод за Статистика) одам често барам информации за да можам на истите да ги базирам некои мои одлуки. Но, секогаш доаѓам до информации кои се или збирни или многу сиромашни и за ништо не вредат.

КОНТАКТ БРОЈ 2. Друг контакт ми беше кога ми се јавија за анкета за користење на интернет. Нормално, прифатив. По одговарање на прашалникот го прашувам човекот кај можам да најдам за да купам статистички годишник (над 6000 денари беше) ми кажа дека тие имаат само еден, а не знае каде се продава. Интересно е што тогаш и на сајтот можеше да прочиташ само цена, а не и како се доаѓа до него. Па, добро можеби нашите „експерти“ квази статистичари  мислат дека таквите продукти се потребни само на големи компании и владини институции. А, малите бизниси и претприемачи кој ги е… не им е потребно ништо. Па господа наши „експерти“ квази статистичари можеби е време да излезете од некои начини на размислување кој живее во погрешно време (пред 50-тина години кога и немаше многу мали бизниси и претприемништво.

КОНТАКТ БРОЈ 3. Трет некаков си контакт или да имам некоја работа со ДЗС е  добивање на една анкета како сум задоволен од нивниот богат асортиман на производи и услуги. УФ каде ме погодија. Прво, писмото го добив еден ден по поминување на рокот на доставување на одговори. Второ го добив во хартиена форма, што бара мој ангажман (заокружување и пакување во плико и носење во пошта). Можеби нашите „експерти“ квази статистичари не чуле дека постојат и електронски прашалници за кои ќе добијат и повеќе одговори, а со тоа и поголем статистички примерок, а со тоа и поголема веродостојност на анализата. ОВА Е САМО ЗА НАШИТЕ „ЕКСПЕРТИ“ КВАЗИ СТАТИСТИЧАРИ:

За ова и не мора многу знаење за да се направи само треба да се сака (но можеби просечната старост на нашите „експерти“ квази статистичари е доста голема па затоа она што си го знаеме лист и хартија е најсигурно).

Го одговорив прашалникот но не го пратив. Се извинувам господа „експерти“ квази статистичари но немам време да одам во пошта а ниту пак да ви ги скенирам и праќам одговорите. Вие за вашите анализи и анкети ќе наплатувате.

Но сепак сакав да дадам допринос во анкетата бидејќи се однесуваше на анализа на квалитетот на ДЗС. Ова заради можност да ги освестам за да поработат малку повеќе со што ќе дадат придонес во развој на претприемништвото, а со тоа и на економијата на Република Македонија. Па побарав на интернет и најдов не ист ама сличен прашалник и го одговорив но за жал немаше нула како опција бидејќи ни единицата не ја заслужуваат.

И закрај нешто! Господа „експерти“ статистичари и господа од нашата сакана влада не е се во пари. Треба да знаете дека за јак и здрав бизнис понекогаш квалитетна информација е многу повредна од милиони кредитчиња кои се делат за малите бизнис. Сватете си ја работата во вистински смисол и бидете сервис на граѓаните на оваа наша напатена држава, и тоа ќе биде сосема доволно, резултатите сами по себе ќе си дојдат.

post

ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБИ ВО АВТОМОБИЛСКА ИНДУСТРИЈА

Скоро да нема човек кој не посакува да поседува добар автомобил. Поседување на автомобилот е потреба и задоволство. Одредена марка на автомобилот покажува статусен симбол и мерка за успешност на неговиот сопственик. Често пати поседување на одредена марка на автомобилот претставува остварување на животна цел. Сето ова укажува дека автомобилската индустрија уште долго време ќе претставува примамлив сектор за заработка, во доменот на продажбата на автомобили, делови, потрошен материјал, козметика, така и во секторот на одржување и сервисирање.

Авто индустријата во Република Македонија е многу расцепкана, но се покажува тенденција за окрупнување. За одредени бизнисмени како и за купувачите работите одат на подобро. Интерес за окрупнување пројавуваат одредени бизнисмени со што би им се зголемил профитот бидејќи тие настојуваат да ја обединат продажбата на автомобилите, продажбата на деловите, продажбатата на козметика за автомобилите како и сервис и одржување со што би го заокружиле бизнис процесот. Гледано од страна на корисниците на тие услуги одредени работи се поволни но, одредени не се. Поволно е тоа што сите услуги се добиваат на едно место, сервисот е стручен, деловите се оригинал, но со тек на времето тие автомобилски куќи можат да завладеат на пазарот па скапо да ги наплаќаат своите услуги, па она почетното добро кое што го носат за своите корисници може да се претвори во уцени и скапи и лоши услуги.

Автомобилската индустријата се до падот на социјализмот, а може да се врзе и со распадот на Југославија беше на пониско ниво бидејќи изборот беше ограничен, се возеа воглавно автомобили кои се склопуваа во фабриката Црвена Застава од Крагуевац или по некој вработен во Западна Европа би донел по некое странско возило, а имаа одредена понуда на автомобилите и од земјите од источен блок најповеќе од Русија (Лади, Волги). Во главно се беше во државно сопствеништво (освен можеби по некој мал сервис). Како најзначајните фирми во Република Македонија за авто индустрија беа: Автомакедонија, Технокомерц, Агросервис, Дубровкиња… Со отпочнување на приватизацијата пред дваесетина години сите стартуваа скоро од нула. Сите вработени од директорите до механичарите во дотогашната автомобилска индустрија имаа можност да се вклучат во бизнис и да отвораат сопствена фирма спрема сопствените можности или знаења. Одреден број на луѓето се плашеа да отпочнат со приватно работење, мислеа дека приватно нема да потрае, а мислеа дека државната работа ќе им осигура и понатаму сигурност во работењето. Тие најлошо поминаа, држејки се за државните фирми луѓето исто како и нивните фирми полека тонеа и во момент кога нивните матични фирми западнаа во финансиските проблеми тие вработени се најдоа во чудо бидејки возот веќе поминал, прозорецот на можностите за влез во бизнисот се намалил и тие завршија како ниско платени работници кај приватни претприемачи кои беа нивни довчерашни колеги. Одредени луѓе се определија да работат и во државна и во приватна режија, па со тек на времето кога стекнаа сигурност преминаа комплет во приватен сектор. Нормално со текот на времето дел постигнаа успех, а дел не во зависност од немилосрдните пазарни услови и од тоа како тие се снаоѓале во нив. Најповеќе заработуваа оние што беа едуцирани и информирани што се случува и јасно ја видоа можност за заработката (бидејки граѓаните тогаш имаа повеќе пари) и ги насочија своите сили кон остварувањето на зацртаното. Добро профитираа и мангупите кои немаа што да изгубаат и храбро влегоа во бизнисот и добро профитираа. Меѓутоа фирмите кои тие претприемачи ги отпочнаа и покрај нивниот почетен залет и остварен профит во главно сега се затворени или минорни бидејки тие луѓе немаа доволно визија што понатаму со заработениот капитал, купија одредени луксузни работи (скапи кола, куќи, станови), плаќаа одмори на скапи места или на некој друг начин ги врзаа или потрошија парите (најдоа љубовници) и останаа без можност за понатамошно учество во бизнисот. Слично поминаа и оние кои немаа доволно финансиски средстава за отпочнување на бизнисот, како и оние што немаа доволно знаење и храброст за самостојно работење. Во цела оваа приказна како и во сите други транзициски земји најдобро поминаа директорите (менаџерите) кои користејки ја својата позиција отворија бајпас фирми на име на блиските (синови, ќерки, жени…) и како прво го одлеваа капиталот од матичната фирма. Како второ тие ги искористија врските и пријателствата со производствените фирми, станувајќи на тој начин главни дистрибутери на тие фабрики. Бидејки имаа финансиски средства беа во можност да си ги платат ексклузивните договори, а доколку би било потребно работата ја завршуваа и со пософистицираните подароци. Најчесто тие фирми и денес се успешни бидејки ја искористија иницијалната инерција за своето работење.

Во принцип во авомобилската индустрија во Македонија се знае кој што увезува. Клучни увозници се оние што увезуват делови за ремонт (клипови, карики, хилзни, лагери, вентили, дихтуни), понатаму увозници на акумулатори, гуми, масла, филтри, свеќици, козметика… Сите продавачи на мало ги познаваат овие добавувачи и од нив се снабдеваат. Покрај овие регуларни добавувачи на големо постојат и добавувачи на црно кои по нарачка одат до Грција (Солун) од каде ја носат нарачаната стока за многу краток временски рок. Па одредени продавачи ги користат ваквите услуги бидејки не мора да држаат голема залиха, а наплатената услуга на овие “трговци” им е во потполност прифатлива.

Во зависност од условите кои ги исполнуваат малопродажните продавници во однос на големопродажните (дали влеваат доверба, дали се редовни плаќачи…) тие добиваат одредени поволности во работењето (одложено плаќање, поголеми попусти…), но во принцип се останува на квалитетот на продавачот. Бидејки потенцијалниот купувач кружи низ повеќе продавници и оној продавач кој му оставил најдобар впечаток (во смисол дека му влева доверба дека нема да биде измамен) го избира за понатамошен бизнис. Често пати се случува да во големопродажбата во одреден временски интервал се јавуваат различни продавачи и прашуваат за ист дел бидејќи муштеријата кружи и се распрашува на повеќе места, а сите тие се јавуваат кај главниот добавувач и бараат ист дел. На крајот оној кој е највешт, влева најмногу доверба и оди со најмал профит, го продава делот.

Има многу чесни, но исто толко и нечесни мајстори и продавачи на деловите. Како одминуваше времето се прочисти секторот и искуствено кажуваме дека е тоа сектор во кој најповеќе владае меѓусебен ферплеј помеѓу продавачите на деловите и сервисерите (односот помеѓу сервисерите и муштериите не ги коментираме, бидејки немаме доволно искуство, а и зависи од лично искуство на потрошувачот и на мајсторите). Оние мајстори или продавачи (бидејки тие се во симбиоза бидејки продавачот мора да продаде квалитетен и оригинален дел, а мајсторот треба да изврши квалитетен сервис за да купувачот ги задоволи своите барања) кои се обидоа да играат валкано бргу беа откривани и на тие им беа ускратувани било какви услуги па воглавно се останати чесни и квалитетни луѓе во бизнисот, како продвавачите така и мајсторите.

Повеќето мајстори до сега работеа на црно без издавање фискални сметки без пополнување на техничка документациа, за извршен сервис. Па доколку се јавеше некој проблем корисникот на услугите не можеше да постигне никаков ефект бидејки немаше никаков документ со кој би докажал дека извршената услуга ја извршил одреден сервис и дека тој би одговарал за настанатите штети. Обично се би се завршило на препукување. Мајсторот би го оптужил продавачот дека ги продал неоригиналните делови (од Турција), а продавачот би го оптужил мајсторот (сервисерот) за неквалитетно и нецелосно извршен ремонт. Заради овие немили случувања, а и поради построгите законски регулативи голем број на сервисерите ја регистрирале својата работа. Но, и корисниците на услугата не прифаќат работење без издавање на сметки и техничка документација па работењето во овој сектор е дигнато на повисок ниво.

Најчесто користените автомобили се автомобили кои доаѓат од Европа, Азија и од бившите Југословенски простори, сега веќ конкретно од Србија. Бидејки Република Македонија беше во состав на Југославија, има се уште заостанато голем број на возилата произведени во Крагуевачка Застава. Бидејки беа во заедничка држава давачките за овие автомобили беа пониски, одредени фабрики беа дисперзирани низ цела Југославија, вклучувајки ја и Македонија (Руен од Кочани – производство на ламели), а се користеа и рудите (Феросилициум од Јегуновце, Сачма од Демир Хисар) и Македонија имаше финансиска корист од работењето на оваа фабрика. Најпрепознатливите модели им се: Застава 650 (фиќо), Југо 45, Југо 55, Застава 101 кои имаа и свои подмодели, но кои многу не напреднаа од првичниот дизајн. Дел од овие автомобили доживеаа и ѕвездени моменти со остварениот извоз на одреден контигент на Американскиот пазар. Поради низа слабости пред се во лошиот сервис, не подобрување на дизајнот, не исфрлање на новите модели, а пред се во тоа што немаа газда во куќа кој би ги насочувал акциите туку фабриката беше во државни раце и препуштена на стихијското работење и нечија добра волјаа, тие беа исфрлени од Американскиот пазар. Користејќи ги нивните лоши, а и добри особини и перформанси во работењето, на нивното место успешно навлегоа Јапонците и добија значителен дел од пазарот.

Меѓутоа постои тренд тие автомобили и понатаму да се продават бидејки се евтини, релативно се со добар квалитет, евтини се делови за одржување, голем број на мајстори знаат да ги одржуваат овие автомобили, па и за наши услови овој автомобил е поволен како за купување така и за одржување.

Од Европски земји најзастапени се Германски возила, кои имаат карактеристика да како половни автомобилима најмалку им паѓа цената, бидејќи се познати како доста издржливи автомобили.

Француските автомобили, важат како убави на изглед, но важат како нежни за наши патишта, деловите и сервисот им се доста поскапи во однос на другите автомобили и за нивно одржување е потребна поголема стручност.

Италијанските автомобили се со понискиот квалитет во однос на германски и француски, но и цената им е пониска, а важат за многу убаво дизајнирани автомобили.

Кореанските автомобили, во однос на цената нудат најдобри карактеристики.

Руските автомобили, се карактеризираат со голема издржливост, но и со висока потрошувачка на горивото. Завршна обработка останува сеуште да се подобри. Делови за одржување се евтини и ги има во голем број на продавници.

Индијски автомобили се промовираат како едни од можните добри производи, бидејки цена им е 1.500 долари, што значи дека се во рамките на цената на еден мотор. Останува произведувачот на автомобилот да исполни одредени построги европски барања за безбедност во саобраќајот, што несомнено ќе ја зголеми цената но таа и понатаму ќе биде ниска, па така овие автомобили за вршење на потреби низ градот ќе претставуваат добро средство.

Јапонските автомобили како и целата индустрија е доведена до перфекција. Не постои ништо што кај нив се случува да биде случајно, стихијски. Се е добро промислено, пазарот до најситен детал истражен, точно знаат што се бара и што да понудаат на купувачите. Тие го пратат и финансискиот пазар така да во принцип во секој момент се спремни да понудаат стимулативен финансиски програм со што спремно би го дочекале секое намалување на продажбата во однос на нивното очекување. Пред 15-ина години тие направија бум во продажбата на автомобили во Република Македонија и во целиот свет, но тогаш наидоа на голем отпор кај земјите кои исто така произведуваат автомобили, па се добива впечаток дека тие свесно ги одржуваат цените на автомобили во различни класи на одредено ниво поради спречување на реваншизмот од големите произведувачи на автомобили, инаку тие би можеле уште да ги намалат цените на автомобилите.

Ова беше еден преглед на состојбите во автомобилската индустрија.