post

Бизнис успех во 50 чекори

Бизнис успех во 50 чекори

Бизнис успех во 50 чекори

Можеме ли да имаме одредени чекори кои мора да се изодат за да го направиме бизнисот успешен? Мислам дека не може да има некаков темплејт дизајниран од едноставни чекори кој ќе го одведе нашиот бизнис до успехот. Како и да е, од друга страна, не постои волшебно стапче кое ќе направи успех. Успешноста на бизнисот зависи од нас и од нашите одлуки.

Доколку успешноста на нашиот бизнис зависи од нас, тогаш ќе мора да превземеме некои акции кои ќе не одведат до тој успех.

Би сакал да споделам можни чекори кои имаат потенцијал да го одведат бизнисот кон успехот соберени низ моето искуство и искуството на успешните претприемачи. За некои претприемачи 30 чекори ќе бидат доволни, додека за некои ни сите 50 нема да се доволни.

Чекор 1: Развој на повеќе од една бизнис идеја

Чекор 2: Анализа на сите бизнис идеи

Чекор 3: Иницијално истражување на пазарот

Чекор 4: Вклучи ги заклучоци од иницијалното истражување на пазарот во анализата на бизнис идеите

Чекор 5: Избор на најдобрата бизнис идеја за започнување

Чекор 6: Развој на јасна визија

Чекор 7: Анализа на перформансите

Чекор 8: Направи ги соодветните прилагодувања

Чекор 9: Откриј ја твојата толеранција за ризикот

Чекор 10: Определи ги личните цели

Чекор 11: Определи ги иницијалните бизнис цели имајќи ги во предвид личните цели

Чекор 12: Провери дали целите се опипливи и мерливи

Чекор 13: Отстрани ги сите неопипливи и немерливи цели или пак направи ги да бидат опипливи и мерливи

Чекор 14: Обврзи се за остварување на сите опипливи и мерливи цели

Чекор 15: Подели ги иницијалните цели во потребни акции

Чекор 16: Направи бизнис план

Чекор 17: Избери го го најдобриот бизнис модел

Чекор 18: Дефинирај ја мисијата на бизнисот

Чекор 19: Дефинирај ги суштествените бизнис системи

Чекор 20: Дефинирај ги ресурсите за сите бизнис системи

Чекор 21: Осигурај се дека сите подготовки се спремни за стартување

Чекор 22: Идентификувај ги сите компетентности потребни за остварување на целите

Чекор 23: Вработувај согласно идентификуваните компетенции

Чекор 24: Секогаш наградувај се себеси и вработените за постигнување на секоја цел

Чекор 25: Идентификувај ги сите можни извори на промени

Чекор 26: Имплементирај систем за следење на тие извори на промени

Чекор 27: Дефинирај ги потенцијалните извори на отпор кон промените

Чекор 28: Пронајди начини како да ги елиминирате тие извори на отпорот кон промените

Чекор 29: Имплементирај ги потребните проемни континуирано

Чекор 30: Мери ја имплементацијата на промените

Чекор 31: Нека промените бидат дел од вашата бизнис култура

Чекор 32: Идентификувај ги сите главни конкуренти

Чекор 33: Анализирај ги предностите на конкурентите

Чекор 34: Проучи ги сите чекори на конкурентите

Чекор 35: Имплементирај ги и подобри ги сите вредни акции на конкурентите

Чекор 36: Идентификувај ги најважните купувачи

Чекор 37: Сегментирај ги потрошувачите

Чекор 38: Награди ги најважните купувачи

Чекор 39: Оценувај го задоволството на купувачите

Чекор 40: Отстрани ги сите елементи кои предизвикуват незадоволство кај купувачите

Чекор 41: Направи финансиско предвидување

Чекор 42: Спореди ја актуелната финансиска ситуација со предвидената

Чекор 43: Направи анализа на готовински тек

Чекор 44: Идентификувај потенцијални трошоци за елиминирање

Чекор 45: Подобри го готовинскиот баланс

Чекор 46: Направи ABC анализа на производите и/или услугите

Чекор 47: Елиминирај ги производите со слаб приход или профит

Чекор 48: Дефинирај ги најважните платформи за социјални медиуми и отвори акаунти

Чекор 49: Започни бизнис блог

Чекор 50: Биди интерактивен со потенцијалните и тековните купувачи онлајн

post

Како им помагаме на бизнисите?

Премиум Претприемач

Премиум Претприемач

Веќе повеќе од една година работевме на дизајн на систем за помш на сегашни и идни претприемачи во Премиум материјалот на претприемач. Вложивме голем труд да создадеме еден ваков сеопфатен материјал кој конечно ќе биде достапен за сите оние кои сакаат да бидат успешни претприемачи.

Во овој пост би сакал накратко да образложам што претставува премиум претприемач.

Премиум претприемач е модуларен виртуелен консултант за Вас како иден или сегашен претприемач, кој ќе започне да ве води низ процесот на креирање на над 30 бизнис идеи, избор на најдобрата и претворање на таа бизнис идеја во успешен бизнис во период од една година или поточно за 54 недели.

Системот е дизајниран така да добивате материјал секоја недела во наредните 54 недели од првичната регистрација. Тој материјал е составен од видео материјали. темплејти, ресурси и TO-DO листа за секоја недела. Од друга страна, предвиден е форум за членовите на премиум претприемач преку кој ќе може да се разменуваат различни искуства на секој член како и можност за идна соработка помеѓу самите членови.

Системот е дизајниран модуларно (во 9 модули) и тоа:

 • Модул 1 – Бизнис идеја. Во овој модул е опфатен еден специјално дизајниран процес кој ќе ве води низ повеќенеделен процес на креирање на идеална бизнис идеја за вас како претприемач, но и за пазарот кој сепак е последниот кој го оценува бизнисот и самата бизнис идеја.
 • Модул 2 – Истражување на пазар и планирање. Целта на овој модул е да ја провериме бизнис идејата која ја избравме во претходниот модул преку спроведување на едно сеопфатно истражување на пазарот и да имаме план за наши идни активности како претприемачи.
 • Модул 3 – Градење на супериорна вредност. Да се биде супериорен значи да се биде натпросечен или подобар во споредба со другите. Супериорноста ја прави разликата помеѓу бизнисите. Со овој модул Вашиот бизнис ќе има таква супериорна вредност да потенцијалните купувачи врескаат за да стигнат до Вашиот производ и/или услуга.
 • Модул 4 – Привлекување на внимание. Со овој модул Вашиот бизнис ќе го привлече и ќе го привлекува вниманието на потенцијалните купувачи со што препознатливоста ќе биде на највисоко можно ниво.
 • Модул 5 – Ценовна политика. Вистинската цена е одраз на пазарот, но и на умешноста на претприемачот да го извлече максимумот за својот бизнис. Со овој модул токму таа претприемничка умешност искомбинирана со сите претходни модулу ќе овозможи конкурентност со зголемена профитабилност на бизнисот.
 • Модул 6 – Маркетинг стратегии. Со овој модул токму таа претприемничка умешност, желба и креативност искомбинирани со сите претходни модулу ќе овозможи повеќекратно зголемување на влезот во Вашата продажна инка и со тоа и зголемена профитабилност на бизнисот.
 • Модул 7 – Онлајн стратегија. Со овој модул токму она што Ви е потребно ќе биде дизајнирано и скицирано во вид на една онлајн стратегија. Не е важно дали сте бизнис базиран на онлајн продажба или пак имате само офлајн продажба. Со овој модул Вашиот бизнис ќе влезе во светот на интернетот.
 • Модул 8 – Социјални мрежи. Социјалните мрежи не е само користење на Facebook. Она што е интересно е што постојат илјадници социјални мрежи кои што можат да се искористат во бизнис цели. Иако, не значи дека сите ќе дадат резултати, но еден милиметар зголемување на ваша присутност од една помножено со илјада ќе значи еден метар напред.
 • Модул 9 – Постојано подобрување. Подобрување и тоа постојано подобрување е основата за успех на сите успешни претприемачи и нивните бизниси. Работата на еден претприемач се претставува како одржување на тековниот раст на неговиот бизнис и во исто време барање на начини за иден поголем раст. Целта на овој модул е да Ви помогне да воспоставите систем за постојано подобрување во Вашиот бизнис.

Овие модули се поминуваат во 54 недели, при што за еден модул се задржуваме од еден до два месеци во зависност од модулот. Овие модули претставуват еден циклус, циклус кој за еден успешен бизнис никогаш не завршува.

По завршување на 54-неделен период сите членови остануваат со овозможен пристап доживотно до:

 • Сите модулу со своите неделни активности, ресурси, темплејти, видео материјали…
 • Форум и
 • Сите идни верзии на премиум претприемач како и бонус материјал.

Официјално стартување на премиум претприемач е предвидено идната недела, поточно во среда – 20.10.2010 година.

post

Промени во Маркетинг

Само еден мал дел од веб присутноста на бизнисот

Само еден мал дел од веб присутноста на бизнисот

Секој претприемач (сопственик на мал бизнис) мора да знае и да биде свесен дека последниве 10-тина години донесоа огромни промени во индустријата која можеби со години па и децении функционираше на оној ист традиционален начин. Мора да ја прифатиме денешницата, но и да гледаме во утрешницата, а што поскоро да го заборавиме минатото и огромниот број на концепти неприменливи за денешниве услови на стопанисување.

Пред повеќе од 10-тина години се појави Google кој едноставно внесе еден сосема нов начин на дишење на луѓето кои се занимаваат со маркетингот (а секако тука се и претприемачите кои мора да се занимаваат со тој маркетинг). Тоа чудо едноставно го измени и пазарот и севкупната култура и однесување на луѓето. Јазикот на кој се изведуваше бизнисот пред појава на Google и сега е сосема различен.

Веќе скапите реклами не можат да го прекријат слабиот квалитет на производот или слабата услуга на компанијата. Барем мене ми стана во навика секогаш првин да се исконсултирам преку Google пред да донесам некоја одлука за купување.

Интернетот завзема се поголема улога во бизнис светот. Повеќето поголеми маркетинг агенции сметат дека за некоја година интернетот ќе стане доминантен маркетинг медиум на кој ќе се трошат најмногу пари од страна на бизнисите.

Во 2004 година се појавува Facebook кој има потенцијал набргу да биде поголем и од земјата со најголем број на жители на планетата земја – Кина. Во моментов кога го пишувам овој пост според Facebakers во Македонија има 717060 корисници на Facebook.

Денес луѓето едноставно бираат што ќе читаат, што ќе гледаат, дали ќе посветат внимание и колку ќе посветат внимание. Ако тргнам од себе, весник не сум купил веќе со години, вести веќе не гледам затоа што ми го креваат притисокот, реклами на ТВ не гледам туку едноставно го менувам каналот… Но, од друга страна користам интернет и таму сум присутен 80% од моето време. Можам да кликнам на некоја Adwords реклама иако се ретки за наши компании или пак можам да кликнам на реклама која ми го привлекува вниманието на Facebook.

Eдно мое лично искуство

Пред една година платив 7000 денари реклама во еден потрадиционален медиум. За да ја мерам ефикасноста и ефективноста на таа реклама поставив попустен купон кој важеше за цела година. Знаете ли колку купувачи го искористија купонот за 365 дена? Компир, крофна, нула… Единствено од таа реклама започнаа да ми се јавуваат компании (Cold Calling) за да ми продаваат нешто во моментот кога не бев заинтересиран за нивните производи и/или услуги. Па во некои случаи дури и да ме изнервираат и да создадат сосема негативен ефект кај мене.

Пред една недела пуштив за истата компанија пуштив Facebook реклама. За цела недела високотаргетирана група на потенцијални купувачи потрошив 10$. Во тој период продажбата се зголеми за 40%. 10 купувачи кажаа дека се потсетиле дека тоа и тоа им треба преку Facebook. 10-тина купувачи искористија промотивни акции кои беа најавени само на Facebook страната. И плус она што не може сеуште да се мери во парична мерна единица, зголемен број на фанови на таа страна за скоро 40%. Повеќе детали за овие тестирања и анализи кога ќе го обработиме Facebook како маркетинг средство.

Која е разликата? 7000 денари – 500 денари = 6500 денари. 6500 денари за разлика за кампања без резултати. Затоа и не го продoлжив договорот за реклама со тој медиум.

Офлајн бизниси на онлајн медиуми

Често во контакти со претприемачи на мали и средни бизниси слушам дека не може за офлајн бизнис да се користат онлајн маркетинг стратегии. Дали е тоа точно? Мојот пример од погоре е едно искуство токму на целосно офлајн базиран бизнис со една онлајн кампања.

Пред извесен период прашувам еден вработен во една компанија која меѓу првите воведе e-commerce решение за тоа какво е искуството. Одговорот беше дека веќе не го ажурираат, вработениот задолжен за тоа си отишол на друго место, слаб е интересот. Па добро, дали треба да се откажуваме кога едноставнио целиот свет имплементира такви решенија? Имаат инфраструктура, имаат решение, потребен им е администратор и секако поголема промоција и што може да загубат.

Пред извесен период на Open Forum прочитав за 5 трендови за малите бизниси во 2011 предвидени од страна на John Jantsch. Тие трендови се следниве:

 • Социјални медиуми ќе станат стандард во маркетинг стратегиите на малите бизниси.
 • Мобилен маркетинг ќе започне да се применува и од страна на малите бизниси.
 • О2О (Online 2 Offline) ќе стане стратегија, односно ќе се користи онлајн просторот за да се доведат купувачите во офлајн просторот.
 • Автоматизација на препораки
 • Апликации преку веб

Онлајн стратегија = Бизнис стратегија

Онлајн стратегија = Бизнис стратегија

Интересен е трендот за O2O. За овие прашања уште во Јуни оваа година пишував кога онлајн стратегијата ја поистоветував со севкупната бизнис стратегија на еден мал бизнис. Во тој пост дадов одговор на неколку прашања меѓу кои и тоа дали бизнисот треба да продава преку интернет за да има онлајн стратегија. Одговорот беше не.

Во никој случај продажбата не е и не треба да биде поврзана со присутноста на глобалната мрежа. За да бидете најдени едноставно треба да бидете присутен таму каде што некој бара нешто што вие можете да му го понудите. На кој начин ќе ве исконтактира, на кој начин ќе комуницирате и на кој начин ќе се договорите останува на Вас како еден претприемач, а можностите и слободата за креативноста се огромни.

Дали нешто сепак недостасува?

Дали можам да кажам дека е доволно мојот бизнис да биде присутен на Facebook за да успее со адекватна онлајн стратегија? Не би рекол така. Онлајн стратегија за присуство на еден бизнис на интернет е и треба да биде комплексен микс од различни медиуми и платформи кои го обезбедуваат тоа присуство. Не е доволен само веб сајтот. Не е доволен само блог. Не е доволен само Facebook. Не е доволен само…

Каде е клучната алка – содржина? Содржината е таа која ќе се испреплете како пајакова мрежа низ сите тие платформи и медиуми. Содржината е таа која ќе биде креирана или од Вашиот бизнис, или од Вашите купувачи, или од Вашите потенцијални купувачи или од Вашите конкуренти и противници. Секогаш ќе имате противници кои нема да ве сакаат од различни причини. Значи ќе постојат повеќе пајаци кои ќе плетат различни мрежи. Едниот пајак ќе сте вие, а останатите ќе бидат сите бизнис стејкхолдери. Секоја мрежа ќе има една или повеќе допирни точки со вашата основна мрежа. Колкава ќе биде успешноста и големината на тие мрежи сепак ќе зависи не само од онлјн фактори, туку и од офлајн фактори.

Токму тоа недостасува кај традиционалните маркетари. Потребно е да го намалиме нашето време кое го поминуваме пред Excel и сите тие накитени табели и графици и да започнеме да ја градиме таа содржина. Маркетингот започнува да се движи во еден сосема нов и поинаков правец.

post

Бизнис математика: 20% од 10 е многу помало од 20% од 1000

Бизнис математика

Бизнис математика

Бизнис математика претставува секојдневна работа на еден претприемач. Како и да е, различни гледишта носат различни резултати и констатации за можните идни насоки.

Ист процент од нешто е многу помал од истиот процент од нешто поголемо. Како и да различните бизнис елементи доведуваат до различна математика при што еден ентитет се чини дека е поуспешен од другиот.

Да се поиграме со една проста бизнис математика.

Бизнисот А се наоѓа на пазарот со 100.000 луѓе на кој има 10% учество. Ова не е исто со бизнисот Б кој се наоѓа на пазар со 1.000.000 луѓе и на кој има исто учество од 10%. Бизнисот А има 10.000 купувачи, додека бизнисот Б има 100.000 купувачи. Со оваа математика очигледно е дека бизнисот Б е подобар од бизнисот А.

Но, да продолжиме со „весела математика“ на истиот пример пред да прогласиме дека еден е победник во однос на другиот.

Што ќе се случи доколку просечен износ на купување во пари за едн година од страна на еден купувач кај бизнисот А изнесува 5.000 денари, додека кај Б изнесува 100 денари. Во еден ваков случај А ќе има годишен приход од 50.000.000 денари, додека Б ќе има годишен приход од 10.000.000 денари. Очигледно дека во овој случај А е подобар од Б иако Б има повеќе купувачи.

Што ќе се случи доколку профитната маржа на А е 5% а на Б е 35%? Во овој случај, А ќе има 2.500.000 денари профит, додека Б ќе има 3.500.000 денари профит. Кој бизнис е подобар? Очигледно Б е попрофитабилен.

Забележувате како од математика до математика се случуваат драстични промени во донесување на заклучоци.

Што можам да кажам, освен дека:

 • Се во бизнисот започнува од пазарот и потрошувачите.
 • Се е околу математикта која ја изведуваме.
 • Се се базира на елементи и гледишта кои го разликуваат еден бизнис од друг.
 • Се мора да се евалуира до крај или до линијата финиш.

Започнете да се играте со бројките и различните фактори кои влијаат на тие бројки. Користете рзлични гледишта во различни аспекти. Ќе се изненадите колку се различни работите околу Вашиот бизнис.

Што мислите Вие, како бројките ќе влијаат на вас?

post

Twitter за Бизнис – 27 Ресурси

Twitter за бизнис

Twitter за бизнис

Twitter едноставно претставува платформа за микроблогирање преку која се споделуваат микро постови до 140 карактери. Во поголемите и поразвиените земји е препознаена како значајна платформа за бизнисите. Кај нас иако сметам дека е во подем (не онаков каков што заслужува) сепак не се искористува вистинскиот потенцијал на истата (освен неколку поединечни бизниси).

Затоа во овој пост ќе се обидам да направам една листа на ресурси за користење на Twitter како една бизнис алатка.

1. Twitter 101 за бизниси

Официјален Twitter за бизниси

Официјален Twitter за бизниси

Ќе започнам со официјалната страна на Twitter за бизниси. Тука ќе успеете да најдете информации за тоа како да започнете, клучните термини кои се користат, најдобри практики, случаи и примери и дополнителни ресурси за користење на Twitter во бизнис цели. Одлично место за да започнете со проучување на Twitter.

2. 50 Идеи за користење на Twitter за бизнис

50 идеи за Twitter за бизнис од Chris Brogan

50 идеи за Twitter за бизнис од Chris Brogan

Еден од најдобрите постови за идеи за користење на Twitter за бизнис цели. Нешто што мора да се прочита и секако да се користи.

3. 62 начини за користење на Twitter за бизниси

62 начини за користење на Twitter за бизниси - Gigaom

62 начини за користење на Twitter за бизниси - Gigaom

Листа од интересни идеи и начини како да го користите Twitter за бизнис цели можете да прочитате тука и секако да примените во пракса се она што е прифатливо и применливо за Вашиот бизнис.

4. 40 корисни работи кои можете да ги споделите на Twitter освен блог постови

Social Media Today - 40 идеи за поселување

Social Media Today - 40 идеи за поселување

Многу користат автоматизирани ажурирања на статусот со блог постови кои ги објавуваат. Но, Twitter не е само за споделување на блог постови. Тука можете да прочитате за уште 40 идеи што да споделувате освен блог постови.

5. 50 моќни Twitter совети

50 совети за Twitter од Chris Brogan

50 совети за Twitter од Chris Brogan

Уште еден одличен пост на Chris Brogan во кој како надополнување на 50 50 идеи за користење на Twitter ќе прочитате корисни совети за користење на оваа платформа.

6. Најчесто поставувани прашања за Twitter за бизнис

Најчесто поставувани прашања - Gigaom

Најчесто поставувани прашања - Gigaom

Уште еден пост на Gigaom во однос на најчесто поставувани прашања за Twitter за бизнис од кој можат да се извлечат доста корисни совети и за Вашиот бизнис.

7. Како да го користите Twitter за Вашиот бизнис

Twitter за бизнис - Business Pundit

Twitter за бизнис - Business Pundit

Овој пост претставува едноставен How To пост кој можете да го следите при користење на Twitter за Вашиот бизнис.

8. Се што треба да знаете за да твитате на Twitter

Twitter за бизнис - The New York Times

Twitter за бизнис - The New York Times

Интересни совети и препораки за тоа што да користите, како да користите и кога да користите на оваа платформа.

9. Прирачник за почетници на Twitter

Прирачник за почетници - Diary of a Webgal

Прирачник за почетници - Diary of a Webgal

Ова е прирачник во 17 точки за тоа како да започнете со користење на Twitter.

10. 9 Twitter стратегии за бизнис

9 Twitter стратегии за бизнис - About

9 Twitter стратегии за бизнис - About

Во овој пост можете да прочитате за 9 стратегии за користење на Twitter во бизнис цели извлечени од најуспешните бизниси на оваа платформа.

11. Користење на Twitter за бизнис

Користење на Twitter за бизнис - Real Business

Користење на Twitter за бизнис - Real Business

Тука ќе прочитате за неколку стратегии и идеи како да го користите Twitter во бизнис цели.

12. Бизнис користење на Twitter

Бизнис користење на Twitter - Inc.

Бизнис користење на Twitter - Inc.

Можете да прочитате за основите како функционира Twitter, како и повеќе совети од експерти и што не треба да правите на оваа платформа.

13. 17 Начини на користење на Twitter: Водич за почетници, маркетари и бизнис сопственици

17 Начини на користење на Twitter - DoshDosh

17 Начини на користење на Twitter - DoshDosh

Комплетен водич и идеи за користење на оваа платформа во бизнис цели како за почетници, така и за сите кои се занимаваат со маркетинг и кои имаат бинис.

14. Twitter за бизнис – Маркетинг комплет

Маркетинг Комплет - Twitter за Бизнис - Hubspot

Маркетинг Комплет - Twitter за Бизнис - Hubspot

Twitter за бизнис маркетинг комплет на Hubspot претставува еден комплет за стекнување на знаење за имплементација на разни стратегии за користење на Twitter за бизнис цели. Содржи 2 часа видео материјал, електронска книга за користење на Twitter за бизнис и 15 артикли за користење на оваа платформа. (Потребна е регистрација).

15. Бизнис категорија на Twitip

Бизнис Категорија - Twitip

Бизнис Категорија - Twitip

Овој линк е бизнис категорија на специјализираниот блог за трикови и совети за користење на бизнис. Можете да најдете доста интересни постови кои ќе ја подобрат Вашата стратегија за користење на Twitter за бизнис.

16. 27 Twitter апликации кои твојот бизнис може да ги користи уште денес

27 Twitter Апликации - Small Business CEO

27 Twitter Апликации - Small Business CEO

Овој пост претставува листа на апликации кои ќе ја зголемат ефикасноста и ефективноста на присуството на Вашиот бизнис на Twitter. Пробувајте и искористете ги оние кои најмногу ви одговараат.

17. 15 Бизнис причини за користење на Twitter

15 Бизнис причини за користење на Twitter - Marketing Tech Blog

15 Бизнис причини за користење на Twitter - Marketing Tech Blog

Во постот ќе прочитате за 15 причини за користење на Twitter кои може да се искористат како идеи.

18. 17 Начини за користење на Twitter за бизнис

17 Начини за користење на Twitter за бизнис - Duct Tape Marketing

17 Начини за користење на Twitter за бизнис - Duct Tape Marketing

Интересни начини за доближување на вистинските Ваши бизнис потреби за користење на Twitter.

19. Како да го користите Twitter за раст на Вашиот бизнис

Како да го користите Twitter за раст на Вашиот бизнис - Copyblogger

Како да го користите Twitter за раст на Вашиот бизнис - Copyblogger

Од што е Twitter, преку објснување зошто некои големи личности го користат Twitter практични начини како Twitter може да му помогне на Вашиот бизнис можете да прочитате во овој пост.

20. Може ли Twitter да биде корисен за бизнисот?

Може ли Twitter да биде корисен за бизнисот - SEM

Може ли Twitter да биде корисен за бизнисот - SEM

Прикажани се 5 функции кои Twitter може да ги понуди за еден бизнис.

21. 5 Уникатни начини за користење на Twitter за бизнис

5 Уникатни начини за користење на Twitter за бизнис - Mashable

5 Уникатни начини за користење на Twitter за бизнис - Mashable

Во овој пост ќе прочитате за 5 уникатни начини како да го користите Twitter за бизнис цели.

22. 4 Начини на кои компаниите го користат Twitter за бизнис

4 Начини на кои компаниите го користат Twitter за бизнис

4 Начини на кои компаниите го користат Twitter за бизнис - RWW

Овој пост е базиран на истражување на Gartner во кое се потенцирани 4 начини на кои компаниите го користат Twitter за бизнис.

23. 16 примери на големи брендови за користење на Twitter за бизнис

16 Примери на големи брендови -SEJ

16 Примери на големи брендови -SEJ

Најдобро се учи од некој кој веќе користи нешто и особено кој постигнува резултати. Во овој пост има 16 примери за големи брендови и нивното практицирање на Twitter.

24. Ресурси за Twitter за раст на Вашиот мал бизнис

Ресурси за Twitter за бизнис

Ресурси за Twitter за бизнис

Интересен краток пост со линкови до различни ресурси кои ќе ви помогнат за ефективно и ефикасно користење на оваа платформа за микроблогирање.

25. 7 Начини за користење на Twitter за да ја шпиунирате Вашата конкуренција

Twitter Шпиунажа - Kissmetrics

Twitter Шпиунажа - Kissmetrics

Интересни идеи за деловно разузнавање за Вашиот бизнис со помош на Twitter.

26. Користење на Twitter Search за бизнис

Twitter Search од Chris Brogan

Twitter Search од Chris Brogan

Уште еден пост на Chris Brogan за користење на Twitter Search во бизнис цели.

27. 10 Начини за генерирање на бизнис лидови на Twitter

генерирање на потенцијални купувачи - Socia Times

Генерирање на потенцијални купувачи - Socia Times

Преку овој пост ќе дојдете до одговорот како до потенцијални купувачи за Вашиот бизнис преку Twitter.

Сметам дека се доста овие 27 ресурси за да ја почувствувате корисноста и потребата и Вашиот бизнис да биде присутен на Twitter. Направив обид да ги извлечам најдобрите и особено оние кои се концентрирани за бизниси.

Доколку имате извор кој навистина вреди да се спомене, а не е во горната листа слободно споделете го преку коментар.

post

Бизнис прилагодување со технологија

Технологијата има огромно влијание на бизнисите. Најголемата причина за промени во бизнисите претставува технологијата која влијае и на структурата и на човечките ресурси во еден бизнис, но не треба да се изостават и финансиите. Во постот Технологија – Прифати ја не бегај пишував за влијание на технологијата врз бизнисите.

Не смееме да дозволиме технологијата да оди напред многу побргу од нашиот бизнис. Сепак, таа служи за обезбедување на севкупното подобрување, па дури и подобрување на сите бизнис операции. Затоа бизнисот мора да го следи развитокот на технологијата.

Технологија - Бизнис

Технологија - Бизнис

Технологијата секогаш ќе биде пред еден мал бизнис, но задачата на претприемачот е постојано да се обидува тоа растојание помеѓу технологијата и бизнисот да биде колку што може помала. Во еден ваков теоретски пример (како на сликата) бизнис перформансите постојано ќе бидат на високо ниво. Но, доколку земеме еден друг случај во кој што ќе ги поставам и бизнис перформансите ќе се добие нешто вакво.

Технологија - Бизнис - Перформанси

Технологија - Бизнис - Перформанси

Се забележува дека колку повеќе се зголемува разликата помеѓу актуелните технолошки достигнувања и примената на истите во еден бизнис се повеќе ќе се намалуваат бизнис перформансите.

Без разлика дали ние сакаме или не сакаме, технологијата оди и ќе оди нанапред, едноставно никој нема да не прашува нас. Додека го пишувам ова и додека го читате вие ова на глобално ниво излегува нешто ново во однос на технологијата.Тоа нешто ново може да има влијание врз нашата работа утре. Какво ќе биде тоа влијание ќе зависи од индустријата во која се наоѓа нашиот бизниси и индустријата во која припаѓа тоа ново нешто како резултат на технологијата.

Затоа направете систем за следење на технологијата и прилагодување кон истата преку:

 • пристап до информации за се што се случува во подрачје на технологијата која може да влијае врз Вашиот бизнис.
 • анализа на можното влијание на тоа ново нешто врз Вашиот бизнис.
 • приоритизација на прилагодување.
 • пробување на најприоритетните новитети – доколку има можност.
 • имплементирање во бизнисот како стандард за наредните бизнис операции.
post

Како да бидете еден чекор пред конкуренцијата?

Еден чекор пред конкуренцијата

Еден чекор пред конкуренцијата

Секој претприемач сака неговиот бизнис да биде еден чекор пред конкуренцијата. Оваа цел може да ја подобри севкупната позиција на пазарот на бизнисот и ќе доведе константен раст на истиот.

Како дел од Маркетинг совети за 2010 на претприемач еден од советите беше: Биди еден чекор поблиску до твоите потрошувачи и еден чекор пред конкуренцијата. Во овој пост ќе се обидам да ги презентирам најважните елементи кои може да ви помогнат да бидете еден чекор пред конкуренцијата.

Ова е комбинација на знаење за најважните бизнис елементи како конкуренцијата, потрошувачи, и производи и/или услуги кое ќе обезбеди вашиот бизнис секогаш да биде пред конкуренцијата. По собирање на доволно знаење на овие три елементи, вашата задача како претприемач е да ги подобрите сите овие бизнис процеси согласно тоа знаење.

Познавај ја конкуренцијата

Вие сакате да бидете пред конкуренцијата во секој бизнис аспект и затоа мора да знаете што Вашата конкуренција прави за даопстои на пазарот. Мора да ги одговорите следниве прашања во однос на конкуренцијата:

 • Кои се најзначајните конкуренти?
 • Кои се нивните производи и/или услуги?
 • Кои се корисности а кои се карактеристиките кои ги нудат со тие производи и/или услуги?
 • Каде ги наоѓаат нивните потрошувачи?
 • Кои се нивните најважни купувачи?
 • Како Вашите конкуренти ги поттикнуваат купувачите да купуваат?
 • Колку наплаќаат за нивните производи и/или услуги?
 • Каде ги рекламираат нивните производи и/или услуги?
 • Како ги рекламираат нивните производи и/или услуги?
 • Како регрутираат свежи кадри за нивниот бизнис?

Размислете за имплементација на систем со кој ќе имате мониторинг на тие конкуренти и ќе собирате одговори за овие прашања.

Познавај ги потрошувачите

Вашиот бизнис и вашата конкуренција конкурираат за исти потрошувачи. Бизнисот што ќе победи во оваа борба ќе има поголемо учество на пазарот.

Одговорете на следниве прашања:

 • Кои се вашите идеални потрошувачи?
 • Колку се тие спремни да платат за Вашиот производ и/или услуга?
 • Што тие сакаат во облик на корисности?
 • Каде се лоцирани во поголемиот дел од нивното време?
 • Какви се нивните купувачки навики?

Доколку ги познавате Вашите потрошувачи ќе знаете како тие одлучуваат кога купуваат и кога избираат помеѓу Вашиот бизнис и конкуренцијата.

Повеќе за запознавање на потрошувачите можете да прочитате во следниве постови на претприемач:

Познавај ги твоите производи и/или услуги

Производите и/или услугите кои вашиот бизнис ги нуди на пазарот се нешто што вашите идеални потрошувачи ќе го купуваат. Тие се предмет на битката на пазарот. Доколку сакате да бидете еден чекор пред конкуренцијата вашиот бизнис ќе мора да понуди подобри производи и/или услуги.

Одговорете на следниве прашања:

 • Дали вашите производи и/или услуги се компатибилни со вашиот идеален купувач?
 • Дали трошоците плус маржата се помали или еднакви на она што идеалните купувачи сакаат да го платат?
 • Дали вашите производи и/или услуги им го даваат она што тие го сакаат во форма на корисност?
 • Која е главната разлика помеѓу вашите производи и/или услуги и оние на вашите конкуренти?

Подобрувај

Активноста која никогаш не завршува е подобрување согласно стекнатото знаење за конкуренцијата, потрошувачите и производите и/или услугите. Ова е силата која ќе го помрдне вашиот бизнис еден или повеќе чекори пред конкуренцијата. Сепак од Вас зависи.

 • Подобрете го знаењето за вашите конкуренти и користете го за да ги подобрите вашите бизнис активности. Започнете да го правите истото она што тие го прават, само на подобар начин.
 • Подобрете го вашето знаење за вашите идеални потрошувачи и вашиот целен пазар. Задоволете ги нивните потреби.
 • Подобрете ги вашите производи и/или услуги да бидат подобри од конкуренцијата и подобро да ги задоволуваат потребите на вашите идеални потрошувачи.
post

Оптимизација за потрошувачи

Оптимизација за потрошувачи

Оптимизација за потрошувачи

Секој бизнис има различни потрошувачи, односно купувачи. Не постои бизнис кај кој сите ќе бидат исти, сите ќе се однесуваат исто, сите ќе имаат исти потреби и желби…

Секој претприемач нормално е да сака да ги задоволи сите потрошувачи! Дали е тоа можно? Големите бизниси имаат ресурси ова да биде возможно? Но, што е со малите бизниси? Дали и тие имаат ресурси за такви потфати? Ресурси можеби немаат, но затоа имаат флексибилност и секако снаодливи претприемачи кои се далеку од бирократската спирала на големите компании!

Во продолжение на постот се дадени некои идеи како да се борите со овој феномен и како да успеете да задоволите повеќе различни потрошувачи со различни потреби. Ова го нареков како оптимизација за потрошувачи.

1. Сегментирај постојано

Добра сегментација на потрошувачи која постојано се следи и ажурира ќе ви даде одлична слика за разликите кај вашите потрошувачи. Тие разлики ќе бараат и различни и специфично персонализирани понуди. Прилагодете се кон нивните потреби.

2. RFM формула

RFM формула претставува акроним од почетните букви на:

 • Recency – Временска рамка на нарачки од страна на потрошувачите?
 • Frequency – Колку нарачки направиле потрошувачите?
 • Monetary Value – Колкава е паричната вредност на нивните нарачки?

Со помош на оваа алатка едноставно ќе дојдете до сознанија за тоа на кои потрошувачи да обрнете најголемо внимание и како од една група да ги префрлите во друга група, што претставува оптимизирање за потрошувачите.

3. Портфолио приод за менаџирање на потрошувачи

Портфолио приод за менаџирање на потрошувачи едноставно ги дели истите во 4 квадранти врз основа на потенцијална (идна) и сегашна вредност на еден потрошувач. Со помош на оваа алатка многу добро ќе знаете на кој квадрант најмногу да се посветите и како да реагирате и да се оптимизирате за сите квадранти.

4. Разбирање на вистинските потреби на потрошувачите

Никој не е Ваш потрошувач само заради тоа што така сака да биде. Секој има некаков проблем кој преку Вашиот бизнис се обидува да го реши. Тој проблем предизвикува одредени потреби. Една од причините зошто бизнисите пропаѓаaт е и несоодветно разбирање на потребите на потрошувачите.

Доколку доволно добро ги разберете потребите на потрошувачите Вие многу едноставно ќе можете да го оптимизирате Вашиот бизнис за тие потрошувачи.

Повеќе детали за тоа како да ги разберете потрошувачите можете да прочитате во 10 чекори за подобро разбирање на потрошувачите.

5. Едноставно прашајте што сакаат

Понекогаш наједноставно е да ги прашате Вашите потрошувачи за тоа:

 • Дали се задоволни?
 • Од што се задоволни?
 • Како да го подобрите Вашиот бизнис согласно нивните потреби?

Прашањата можат да бидат во вид на анкета, или едноставно по секоја продажба поставување на тие неколку прашања. Можете да го искористите и Вашиот бизнис блог или пак веб сајт.

6. Социјални мрежи

Многу, ако не и сите Ваши потенцијални и сегашни потрошувачи се наоѓаат на една, две или пак повеќе социјални мрежи каде споделуваат различни искуства, проблеми и секако потреби. Бидете и Вие таму присутен, следете што се случува и секако помагајте секаде каде може да помогнете.

Ова се некои алатки кои можете да ги искористите за да го оптимизирате Вашиот бизнис кон потрошувачите.

post

Успешна маркетинг кампања во 10 чекори

Маркетинг кампања - 10 чекори

Маркетинг кампања - 10 чекори

Доколку Вашиот бизнис е „нормален“ бизнис, тогаш неговата егзистенција веројатно се базира на потрошувачи и секако продажбата на тие потрошувачи. Како и да е, продажба без маркетинг е невозможна, или е возможна но не онака како еден претприемач би сакал да е. Од друга страна, маркетингот без оној последен чекор, вистинска маркетинг кампања која ќе привлече потрошувачи е како нешто без глава.

Доколку ја завршиме нашата домашна задача – изработка на маркетинг план и:

 • Вие веќе го знаете Вашиот целен пазар,
 • Веќе имате маркетинг цели,
 • Ги знаете Вашите маркетинг стратегии
 • Ги знаете Вашите маркетинг тактики и
 • Ги знаете Вашите маркетинг активности

тогаш, ќе можете да продолжите со распоред на маркетинг кампањи преку следните 10 чекори.

1. Проверете го Вашиот маркетинг план за да видите што е следно.

Вашиот маркетинг план е единствениот извор на информации за сите Ваши маркетинг кампањи. Мора да го консултирате пред да започнете со дизајн на кампањи.

2. Подгответе јасни цели за планираните маркетинг кампањи.

Вие веќе ги имате глобалните маркетинг цели за Вашиот бизнис. Сега е време да ги трансформирате тие цели во цели на кампањата. Размислете за конкретни бројки како број на луѓе кои треба да се привлечат со кампањата или пак број на продажби базирани на тековната кампања.

3. Кои ќе бидат најважните мерни индикатори?

Овие мерни индикатори на крајот од кампањата ќе ви кажат дали кампањата е успешна или не. Бидете сигурни дека индикаторите ги следат целте на кампањата.

4. Определете маркетинг буџет.

Колку пари ќе потрошите за кампањата? Можеби сакате да потрошите милиони кои ги немате. Ќе мора да го оптимизирате буџетот за да ги извлечете максимално можните резултати.

5. Разделете ја планираната кампања во акциски чекори.

Многу е подобра имплементацијата на кампањата доколку имате прецизно дефинирани акциски чекори.

6. Приоритизирајте ги тие акциски чекори.

Секогаш ќе има поважни активности во однос на другите. Затоа е важно да ги приоритизирате тие активности како би биле сигурни дека нешто важно нема да се заборави. Овој чекор ќе ви помогне во подобрување на процесот на делегирање што е следен чекор.

7. Делегирајте ги активностите.

Доколку имате вработени делегирајте ги сите активности со понизок приоритет да бидат завршени од нивна страна. Нема да можете да постигнете самите се.

8. Па да започнеме!

Кога ќе ги подесите сите активности кампањата може да започне.

9. Мери и анализирај!

Следи ги важните мерни индикатори од чекорот 3 и анализирај ги постигнувањата од кампањата.

10. Подобри или повтори!

Секогаш постојат можности за подобрување. Користи го она што ќе го откриеш во претходниот чекор за подобрување на кампањата или за повторување на истата во иднина.

post

Потреби на потрошувачи преку WeShop

Секој претприемач сонува полесно и поедноставно да ги знае потребите на неговите потрошувачи. Знаете дека доколку сте ги сегментирале потрошувачите согласно RFM формулата Вие ги анализирате врз основа на пари, време и нарачки. Некои ќе имаат само едно купување и ќе се изгубат. Некои ќе го повторат. Исто така особено е интересно да се има информации за потрошувачите кои согласно Портфолио приод за менаџирање на потрошувачи спаѓаат во квадрантот на потрошувачи со слаба сегашна и висока идна потенцијална вредност. Овие потрошувачи треба да ги задржиме, тие едноставно не тестираат на почетокот и одлучуваат дли ќе останат во бизнис со нас.

Затоа многу вредна информација за еден претприемач е да го знае искуството на тие потрошувачи со неговиот бизнис. Тешко е да се очекува дека некој ќе дојде и ќе Ви каже не ми се допаѓа тоа, тоа и тоа, промени го за да продолжиме бизнис. Поверојатно е незадоволниот да се сврти кон други можности (конкуренцијата).

WeShop Мрежа на потрошувачи

WeShop Мрежа на потрошувачи

Интересна мрежа на потрошувачи гради WeShop.

Што претставува WeShop?

Согласно нивната официјална страна овој сервис претставува:

Мрежа на потрошувачи. Потрошувачите ја користат WeShop платформата за да споделат информации за купување на бесплатна и анонимна основа, распространат потреби за продавачите, формираат мрежа базирана на различни интереси и да се приклучат на пазарот на еден на еден основа.

Едноставно кажано преку овој сервис ќе се обезбеди размена на информации помеѓу потрошувачи, но и достапност до квалитетни информации за бизнисите кои може да ги користат информациите за да не ги направат грешките на другите бизниси или пак доколку се најдат директно да го подобрат сопствениот бизнис.

Сервисот е сеуште во бета верзија.

Поволности за бизниси

Сервисот ги продава анонимните податоци купувачки навики на потрошувачите кои го користат сервисот на бизнисите што има потенцијал да претставува солиден извор на квалитетни информации. Овие информации се локализирани што значи дека еден бизнис ќе може да добие информации и на локално или регионално ниво, односно од онаму од каде што се неговите купувачи.

Од друга страна бизнисите може да им пристапат на потрошувачите кои се дел од WeShop сервисот со целосно персонализирани понуди согласно нивните потреби. Но, овој процес не значи дека бизнисите ќе ги добијат контакт информациите на потенцијалните купувачи, туку целиот процес едноставно се одвива преку оваа платформа.

Во секој случај интересна социјална мрежа, која има потенцијал да се рашири меѓу бизнисите и купувачите. А колку ќе успее зависи колку луѓето ќе ја прифатат (во моментов има над 15000 членови). Но, како идеја за она што бараат во светот е интересно.