post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВО 12 – ГРАДИ ЛИСТА!

LeadsDatabase Како 12 маркетинг средство ја избравме базата на податоци со потенцијални и сегашни потрошувачи. Во претходниот напис за телефоните или телемаркетингот напоменавме дека за ефективно и ефикасно спроведување на телемаркетингот најголема улога има квалитетна база на податоци со потенцијални и сегашни потрошувачи. Значи ова маркетинг средство претставува алатка или еден вид на помагало за други видови на маркетинг средства како e-mail маркетинг, телемаркетингот, писмата итн. Но, како алатка игра потенцијална улога за вадење на максимумот од остнатите маркетинг средства.

Наједноставно кажано база на податоци со потенцијални и идни потрошувачи претставува една табела во која се води евиденција за сите сегашни и/или идни (можни-потенцијални) потрошувачи во однос на нивното однесување и влијание на нашите маркетинг активности. Во та табела се бележи кога биле контактирани, како биле контактирани, каква била реакцијата и се што може да придонесе до зголемување на перформансите на нашите маркетинг активности.

Гради листа (Build a List) е основа за секој успешен бизнис. И препорачливо е уште во самиот почеток на бизнисот да се започне со ваквата активност. Како се зголемува листата така ќе се зголемува и продажбата и успешноста на бизнисот.

Што треба да содржи листата?

Она што ќе биде содржано во та листа (база на податоци) ќе влијае на квалитетот на листата. Во најмала мерка листата треба да соджи:

 • Име и презиме на лицето (или бизнисот доколку се работи за бизнис кој продава на бизниси);
 • Контакт детали – адреса, e-mail, телефон
 • Бележење на секоја маркетинг активност во однос на тоа лице;
 • Начин на реакција по изведување на одредена маркетинг активност;
 • Дали започнала продажба со тоа лице;
 • Идни маркетинг активности.

На ваков начин ќе имате една соодветна евиденција за секое лице (физичко или правно) во однос на тоа што е направено, што треба да се направи и какво е искуството со одредено маркетинг средство. Сето оваа ќе помогне во донесување на правилни одлуки во однос на секој сегашен или потенцијален потрошувач

Форми на листа

На пазарот постојат многу софтвери кои нудат еден ваков тип на апликации за менаџирање на листи и маркетинг активности. Но, во секој случај формата и не е важна, најважно е да се започне да се пополнува самата листа. Доколку имате финансии можете да инвестирате во една таква апликација која што секако ќе ви помогне во менаџирање на Вашата листа. Но, тука постои и еден недостаток, а тоа е што со готови софтвери не можете да ја персонализирате Вашата листа.

Тука би дал некои идеи за претприемачите кои започнуваат со бизнис и секој денар им е важен, па затоа не можат да инвестираат во посебна апликација за оваа работа. Па затоа Вашата листа може да биде во следниот облик:

 • Хартиен – сето горенаведено го запишувате рачно и на хартија.
 • Електронски:
  • Microsoft Office Word
  • Microsoft Office Excel
  • Microsoft Office Access
  • или било оја друга апликација која ја имате на Вашиот компјутер а која овозможува текстуални или табеларни обработки. На пример Open Office.

Како да се почне?

Најтежок е почетокот, но најважно е да биде уште во самиот старт на Вашиот бизнис. Можете да ги користите следниве идеи за градење на листа:

 • Внесете ги сите Ваши роднини, пријатели и познаници од Вашиот телефонски адресар.
 • Отворете телефонски именик доколку продавате на физички лица или пак златна книга доколку продавате на други бизниси и пронајдете ги бизниси или пак физички лица од Вашиот целен пазар.
 • Секој кој ќе дојде да купи нешто побарајте му контакт детали заради испраќање на неделни билтени или пак како зачленување во клуб на верни потрошувачи. Забележете само како тоа го изведуваат големите:
  • Во маркетите ви даваат попуста картичка откако ќе ги пополнте сите Ваши податоци.
 • Подели награди и за подигање на истите барај да биде пополнет формулар со контакт податоци.
 • Собирај визит картички секој кој ќе ви понуди и ставај ги одатоците в базата.
 • Отвори огласници и пронајди целен пазар. На огласниците ќе пронајдете кнтакт детали.
 • Користи социјални мрежи.
 • И било што што ќе излезе од Вашата креативност а ќе има ефект на зголемување на Вашата листа.

Една работа која сакам да ја напоменам е дека секогаш ќе морате да прашате дали луѓето или пак бизнисите сакаат да ги контактирате и не смеете да претерувате за да не се слчи Вашите маркетинг средства да станат досадни за Вашите потенцијални или пак сегашни потрошувачи.

Започнете да ја градте Вашата листа, но систематски и со соодветно планирање за користење на истата и успехот сам ќе си дојде.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ТЕЛЕФОНИ

telefon1 Продолжуваме со маркетинг средствата кои големите компании не сакаат да бидат користени од малите. Претходно опфативме одреден број на маркетинг средства за малите бизниси кои се едноставни за користење и пристапни за претприемачите. На ред е телефонот како маркетинг средство или попознато како телемаркетинг. Сегашните телекомуникациски средства ни го дозволуват тоа. Веќе нема ој нема фиксен или пак мобилен телефон.

Што претставува телефонски маркетинг

Телефонскиот или телемаркетингот претставува метод на директен маркетинг (директен контакт) со потенцијалните потрошувачи преку телефон, во кој претприемачот или продавачот ги поттикнува потенцијалните потрошувачи да купуваат одредени производи и/или услуги кои ги нуди бизнисот.

Значи овој тип на маркетинг претставува директен контакт преку глас со глас со потенцијалниот потрошувач. Вие или некој вработен во вашиот бизнис се јавувате на луѓето и ги презентирате Вашите производи и/или услуги за да поттикнете продажба на истите. Освен промоција на бизнисот или производите и/или услугите телефонскиот маркетинг може да се користи и за анализа и истражување со поставување на одредени прашања на потенцијалните потрошувачи со што едноставно ќе ги потсетите дека Вие и Вашиот бизнис постоите и сте спремни за да им излезете во пресрет. Од друга страна со анкетата ќе имате и можност да извршите одредена промоција на Вашите производи и/или услуги.

3 типа на телемаркетинг

Согласно начинот на изведување на телефонскиот маркетинг може да постојат три вида:

 • Лично јавување преку телефон
 • Користење на специјализирана фирма за спроведување на телемаркетингот
 • Автоматски телемаркетинг

Лично јавување преку телефон

Овој тип на телемаркетингот е кога вие или пак вашите вработени се јавуваат лично преку телефон на изберена група на потенцијални порошувачи. Го користите вашиот телефон и вашиот личен глас или гласовите на вашите вработени.

За да го спроведете овој тип на маркетинг потребно е да изберете група на потенцијални потрошувачи. Ова можете да го сторите со преглед во Вашата листа на тековни и можни потрошувачи. (Во еден од наредните написи ќе ја опфатиме листата како маркетинг средство). Можете да извршите избор по случаен избор или пак врз основа на претходната историја дали сте им се јавувале или не. Значи овој тип на телемаркетинг е најефтин, но од друга страна бара дополнителен ваш и на вашите вработени ангажман. Внимавајте да не станете досадни со јавување. Можеби еднаш во еден до два месеци е дволно за да претставите нешто со вашиот телемаркеинг. Запомнете дека секогаш правите комбинација на вашите маркетинг средтва. Доколку вашите потенцијални потрошувачи се бизниси искористете ја златната книга за да изберете целни потрошувачи на ки ќе им се јавувате во текот на годината. Доколку вашите потенцијални потрошувачи не се бизниси, директни купвачи (луѓе) користете го телефонскиот именик за да изберете соодветна целна група.

За ова последното потребна ви е одредена анализа во однос на целните порошувачи. На пример, доколку вашиот целен пазар се помладата генерација изберете локација каде то претежно живеат млади луѓе или млади брачни парови. Најдете ги во именикот и започнете со јвувањето.

Специјализирани фирми за телемаркетинг

Овој тип на телемаркетинг е кога ангажирате надворешна компанија за да ги изведе овие работи наместо вас. Во златна книга имате посебен одел за фирми кои нудат услуги од телемаркетингот каде што можете да најдете неколку да го проверите нивниот сајт за типот на услугата што го нудат и да ги проверите цените за да можете да се усогласите со вашиот маркетинг буџет. Инаку на ваков начин ќе овозможите заштеда и на вашето време и на вашите вработени. Нема пореба од креирање на база на податоци со листа н потенцијални и тековни отрошувачи.

Како недостаток би го истакнал тоа што овие компании се јавуваат на нивна листа која можеби ќе претставува промашување на Вашиот целен пазар, па инвестицијата да не се исплати.

Автоматски телемаркетинг

Овој тип на телемаркетинг користи специјализирани софтвери за телемаркетинг и всушност софтверот им врти на телефонот на потенцијалните потрошувачи. На компјутерот има снимени предефинирани пораки кои содржат и паузи за одредени прашања од страна на потенцијалниот потрошувач.Со овој тип на телемаркетинг ќе ви треба специјализирана опрема (компјутер и софтвер) како и листа на отенцијални потрошувачи. Значи недостатокот од претходниот тип на телемаркетинг се елиминира бидејќи листата ја креирате вие.

Но и кај овој тип постои недостаток во однос на тоа што потенцијалните потрошувачи лесно можат да забележат дека им се јавува машина а не човек. Ништо не може до перфектност да се испланира и да се вметне во снимениот материјал.

Какви треба да бидат разговорите

Ова маркетинг средство може да биде доста ефикасно доколку успеете да ја пренесете вистинската гласовна порака. Пораката треба да ги содржи следните елементи:

 • Претставување – потребно е да се претставите кои сте и што сте, како и името на Вашиот бизнис. Јас сум тој и тој, работам како тоа и тоа во компанијата таа и таа.
 • Објаснување – објаснување на вашиот бизнис и производи и услуги.  Компанијата нуди тоа и тоа и со тие производи ќе ви помогне да …
 • Заинтересираност – Прашање дали е заинтересиран за вашите производи и/или услуги.
 • Понуда – понудете конкретна понуда која ќе предизвика конкретна акција како попуст доколку реагираат бргу.
 • Најава за иднина – доколку не се одлучи за купување, најавете дека повторно ќе се слшнете кога ќе имате некоја слична понуда или пак поканете го да дојде во вашиот продажен објект.

Подготовка на успешна телемаркетинг кампања

За да имате успешна телемаркетинг кампања потребно е добро да се подготвите. Запомнете дека од првото јавување помала е веројатноста да постигнете успех – продажба. Потребно е да подготвите неколку текста, вообичаено 3 до 4 за јавување на еден потенцијален клиент.

Разговорите не реба да бидат долги. Колку се подолги толку станувате подосаден за потенцијалниот клиент и нормално ви се зголемуваат трошоците бидејќи вие го плаќате телефонското јавување. Затоа подгответе текст кој ќе биде помал од една страна.

Сите разговори и успеси и неуспеси заведувајте го во базата на податоци со вашата листа за да знаете како да се однесувате во иднина.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ЗЛАТНА КНИГА

ZlatnaKniga Десетото јубилејно маркетинг средство го задржав за Златна книга како едно од најсилните маркетиншки оружја кои што постојат во денешницата. Кога станува збор за маркетинг се бараат различни средства за презентација на производите и/или услугите како и самиот бизнис. Овој медиум кој го презентираме тука денес стана еден од најмасовните медиуми кој што секој дом има барем по една ваква книга. Велам „барем“ заради тоа што во некои домови сигорно има и повеќе бидејќи книгата е бесплатна и се дели на различни начини до крајните корисници. На почетокот би сакал да напоменам зошто избрав оваа маркетиншко оружје да го нарекувам Златна книга додека секаде во светот ќе прочитате за Yellow Pages (Жолти страници). За да не дојде до забуна во Македонија постои и Златна книга и Жолти страници. Потоа, како основно е што во Македонија лидер во оваа индустрија е Златна книга и второ кога ќе се распространи бесплатно видлива е пред повеќе од 500.000 потенцијални потрошувачи. И затоа го избрав како поефикасно и поефективно маркетинг средство.

Што претставува Златна книга?

Златна книга претставува масовен, годишен информативен медиум за Македонија кој на корисниците им овозможува брзо и едноставно да дојдат до вредни информации, додека на претприемачите им овозможува солидна презентација пред масовен број на потенцијални потрошувачи.

Инаку овој медиум претставува еден вид на телефонски директориму за бизниси кој се категоризира детално по услуги, производи, институции, установи, индивидуалци, мали и големи бизниси. Овој директориум може да биде електронски (интернет) и печатен. Значи овој медиум претставува печатен или електронски директориум кој ги презентира бизнисите по азбучен редослед и специфична категоризација во однос на типот на бизнисот, производот и/или слугата што се нуди, браншата…

Кои се придобивките од оваа маркетиншко средство?

Како и секое маркетиншко средство и оваа може за некој бизнис да биде корисно додека за друг да биде некорисно. Обично, пред да се одлучите за презентација на Вашиот бизнис во едно вакво маркетиншко средство запрашајте се дали вие би ги побарале Вашите производи и/или услуги во еден таков медиум? Доколку одговорот е ДА најверојатно оваа маркетиншко средство ќе биде корисно за Вашиот бизнис бидејќи златна книга се чита кога се бара информација за некој бизнис или пак некој производ и/или услуга. Ова не е роман кој ќе седнете и ќе го исчитате за една недела. Ова е информативен медиум. Еве некои од придобивките кои можете да ги добиете со оваа маркетиншко средство:

 • Презентација пред повеќе од 500.000 потенцијални потрошувачи со тираж од 150.000 примероци:
  • За Скопје 80.000 примероци
  • За останатите градови 40.000 примероци и
  • 30.000 примероци на Албански јазик.
 • Оваа маркетиншко средство претставува сугестивен медиум, односно оној кој бара нешто ќе ја отвори да пронајде, така поголема е веројатноста за купување од страна на оној кој ќе го пронајде Вашиот бизнис преку златна книга.
 • Добивате поголем животен век на презентацијата во оваа маркетиншко средство кое трае минимум една година до наредното издание. Иако реално гледано голем број на луѓето доколку не ја набават верзијата за наредната година ќе продолжат да го користат изданието од претходната година со што уште повеќе ќе се зголеми рокот на траењето и нормално повраток на вложената инвестиција.
 • Ова е бесплатен медиум, што доведува до тоа поголем број на луѓе да ја имаат дома и кога ќе имаат потреба да ја отворат.
 • Освен потенцијални клиенти ќе можат да ве контактираат и потенцијални снабдувачи или бизнис партнери.

Што треба да содржи Вашата реклама?

Како и во секое маркетиншко средство потребно е да привлечете внимание за вашата рекламна порака во златна книга. Jay Conrad Levinson препорачува да не им дозволуваат луѓето вработени во фирмата која го издава овој медиум да ви ги пишуваат огласите. Она што треба да го содржи ова маркетиншко средство се:

 • Идентитет на бизнисот (име, лого, слоган)
 • Адреса (како да ве најдат)
 • Графика која ќе привлече одредено внимание и ќе го покаже Вашиот бренд.
 • Интересен напис кој треба да пробуди интерес за Вашиот бизнис или пак Вашите производи и/или услуги.

Ова се минималните работи кои се комбинираат со адресарот кај што ќе бидат наведени контакт елементите за Вашиот бизнис. Инаку креативноста е Ваша можете да вклучите се што ќе сметате дека ќе го привлече вниманието на потенцијалните потрошувачи.

И секако за крај уште нешто! Вреди да се проба. Инвестирајте во презентација на Вашиот бизнис за една година и следете што ќе се случува. Доколку нема резултати слободно исклучето го од Вашиот маркетинг план за наредната година и заменете го со друго маркетинг средство.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – БЕСПЛАТНИ МАЛИ ОГЛАСИ

Ова е деветото маркетиншко средство кое ќе ви го презентираме денес. Често пати од страна на претприемачите ова средство се заборава бидејќи кога ќе се спомене мал оглас се мисли на купувам-продавам автомобил, употребуван телевизор, куќа, стан … Ова собено е важно што ова маркетиншко средство е бесплатно и претставува доста ефективно и ефикасно. И не е најпаметно да се испушти како маркетинг можност. Малите огласи во весниците, списанијата, интернетот се доста читани од страна на луѓето без разлика дали продаваат или пак купуваат.

OglasnikSmall Малите огласи како маркетиншко средство е доста силно и поради фактот што може да допре до луѓе кои и воопшто во тој момент не го бараат Вашиот производ и/или услуга. Но постои голема веројаност доколку го види огласот нешто да му влезе во главата и при првата потреба да се обиде да го најде огласот и да оствари конаткт со Вашиот бизнис.

Малите огласи можете да ги објавите во:

 • Дневни весници
 • Неделници
 • Месечници
 • Специјализирани списанија со огласи (Огласник)
 • Интернет огласници

Дневните весници, неделниците и месечниците вообичаено на крајот од весникот имаат простор за мали огласи. Кога се чита весникот вообичаено од повеќето се чита од прва до последна страна, па така и огласот на претприемачот може да биде забележан. Специјализираните списанија со огласи, таканаречени огласници во последно време се издаваат како дополнение на весникот. Постојат многу луѓе кои ќе го купат весникот само заради огласникот во истиот бидејќи за да објават оглас некои бараат да го поседуваат оследниот огласник.

Во последно време како што се зголемува бројот на корисниците на интернетот, така се зголемува и популарноста на интернет огласниците. Една од најголемите сраници за мали огласи во Македонија, пазар3 според Alexa ranking  се наоѓа на 18 место по посетеност во Македонија. Ова е податок навистина вреден за тоа колку потенцијални потрошувачи ќе можат да го прочитаат малиот оглас за Вашиот бизнис.

Што треба да содржи малиот оглас? При составување на мал оглас за Вашиот бизнис мора да размислите како да го привлечете вниманието на читателот. Сигурно дека покрај Вашиот ќе има и уште многу други мали огласи, па така читателите нема да ги читаат сите туку само оној кој ќе му го привлече вниманието. Вообичаено малите огласи се текстуални огласи и нема да можете да ја искористите предноста на графиката во привлекување на вниманието. Малиот оглас ќе содржи:

 • Наслов на огласот. Ова треба да биде бомбастично, нешто што ќе ги натера луѓето да читаат понатаму.
 • Текст на огласот кој исто така треба да биде примамлив.
 • Контакт (телефон, факс, е-mail, веб страна)
 • Неодолива понуда која треба да предизвика моментална акција за контактирање на Вашиот бизнис.

Ова е доволно. Но и ова маркетиншко средство зависи од Вашата креативност. Каков ќе биде насловот и текстот ќе зависи и забележување на огласот. Запомнете дека целта е да предизвикате акција или донесување на одлука да се јават или да ве контактираат.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – КАЛЕНДАРЧИЊА

Ова е осмото маркетинг средство кое го презентираме на блогот на претприемач. Претходно ги поминавме фактурите, попустните картички, честитки, флаери, брошури, писма и бизнис картички. Како осмо маркетинг средство избравме да ги презентираме календарчињата како промотивен материјал. Календарчињата може да претставуват одличен промотивен материјал за претставување и дознавање на Вашиот бизнис од страна на потенцијални потрошувачи кои сакате да ги доведете на влезот во Вашата продажна инка.

kalendar Календарчињата како маркетинг средства претставуваат годишен календар на кој од едната страна се наоѓаат информациите за Вашиот бизнис.

Календарчињата можете да ги изработите самите или пак да нарачате изработка во печатница. Доколку се одлучите самите да ги изработите ќе ви треба компјутер, печатач и софтвер за графички дизајн на календарчињата. Имате можност да изработите календарчиња од следниов вид:

 • картонски – изработени од картон
 • хартиени пластифицирани – изработени (одпечатени) на обична хартија и потоа се пластифицираат.

На интернет можете а најдете темплејти за годишни календари. На официјалнио сајт на Microsoft Office можете да симнете темплејти на календари кои ќе можете да ги преработите во MS Word.

Календарчињата како маркетинг средства може да бидат:

 • Големи. Ова се ѕидни календарчиња кои се закачуваат на ѕидот и така името и информациите за Вашиот бизнис се видливи за оној кој ќе го здогледа.
 • Мали. Ова се џебни календарчиња кои се даваат на луѓето и истите го носат кај себе и кога сакаат да видат го земаат.

И двата типа имаат свои предности и недостатоци. Првиот тип – големите календари се ѕидни и се делат на помал број на луѓе. Од друга страна доколку овие календарчиња се даваат на одредени бизнис локации како продавници ќе бидат видени од повеќе луѓе. А, кога станува збор за малите – џебни календарчиња тие може да се поделат на поголем број на луѓе но, неизвесно е нивното користење бидејќи сега веќе секој има мобилен и секој мобилен телефон содржи календар како апликација во истиот.

Затоа, доколку претприемачите сакаат да го користат оваа маркетиншко средство ќе треба да направат истото да биде вредно и корисно за оној кој ќе го добие, а притоа да се овозможи соодветна пропагандна порака на бизнисот. Еве неколку идеи како ова да се овозможи:

 • На календарчето да бидат означен прецизно празниците. Сега имаме еден куп празници кои не можеме да ги запаметиме. Ваквите календарчиња ќе бидат корисни и информативни за имателот.
 • Да содржи дополнителна информација на истото во вид на мапа на центар на градот каде ќе биде означен и бизнисот.
 • Креативна изработка на некој вид на производ кој може да се користи често од страна на имателот на календарчето.

Една страна за мали или сите страни за големи календари треба да биде задржана за бизнисот. Што треба да содржи календарчето:

 • Идентитетот на бизнисот (име, лого и слоган)
 • Адреса на бизнисот
 • Контакти (телефон, факс, е-mail, веб страна)
 • Интересна слика која асоцира на бизнисот и производите и/или услугите
 • Некоја понуда која би била интересна да се привлечат потенцијалните потрошувачи
 • И било што друго креативно, а што ќе доведе до привлеквање на што може поголем број на птенцијални потрошувачи.

Што претприемачите ќе добијат со календарчињата како маркетинг средства? Еве некои придобивки за бизнисот и претпреимачот:

 • Календарчињата се користат цела година и така со едно вложување на пари и труд ќе добијат пропаганден материја за цела година
 • Календарчињата се информативни и корисни за оној кој ги поседува
 • Клендарчињата може да бидат видени и од повеќе луѓе, а не само од имателот
 • Претставуваат доста ефикасни маркетинг средства.

Овој тип на маркетиншко средство се изработува еднаш годишно и тоа вообичаено во месец декември за наредната година. Сигурно нема претприемачите во јуни да изработат календарчиња. Така да во однос на вложената инвестиција може да бидат доста исплатливо маркетиншко средство.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ФАКТУРИ

Продолжуваме со седмото од над 100 маркетинг оружја кои ги ветивме на блогот на претприемач. Фактура како маркетинг средство или оружје. Дали е тоа можно? Да, секако. Се што може да се искористи како маркетинг средство треба навистина да се искористи. Вообичаено фактурата се користи за плаќање на продадените производи и/или услуги помеѓу правните субјекти (бизниси) или правен субјект и физичко лице. Врз основа на фактурата купувачот (бизнис или физичко лице) ви плаќа за купените производи и/или услуги. Значи фактурата е документ за плаќање која што претприемачот ја подготвува и издава. Значи основната цел на фактурите е прибирање на плаќања. Зошто да не се употреби како маркетинг средство кога целосната контрола во изготвувањето на фактурите е во рацете на претприемачот.

Invoice1 Малите бизниси немаат финансии да вложуваат огромни суми на пари во маркетингот. Така да претприемачите мора да бараат начини како се што може да се искористи во промоција на бизнисот да се искористи колку што може поефикасно и поефективно.

Креативноста за користење на фактурата како маркетинг средство потребно е да биде голема. Се е во рацете на претприемачот. Интересно е што овој вид на промоција е бесплатна за бизнисите. Па така неможе ништо да се изгуби. Што можете да постигнете со користење на фактурата како рекламно средство:

 • Дознавање за Вашиот бренд. Фактурата поминува низ повеќе раце во бизнисот за кој е наменета, од претприемачот до сметководството. Зошто луѓето да не разберат за Вашиот бренд.
 • Враќање на постоечки купувачи. Со додавање на една едноставна реченица со која ќе му овозможите попуст на купувачот доколку се врати во одреден рок ќе овозможите Враќање на постоечки потрошувачи. Оваа е дополнителна причина за тие да се вратат побргу за да купуваат.

Овие две придобивки не се мала работа за малите бизниси. Значи, со оваа маркетиншко средство (фактурата) ќе се добие дознавање и враќање (врзување) што е основа и на секоја пропаганда.

Начинот на изработка зависи од апликацијата која веќе ја користите за изготвување и печатење на фактурите. Веќе не се користат печатени меморандуми со Ваше лого туку фактурите се печатат на печатач преку Вашиот компјутер. Некои користат MS Word, некои MS Excel додека другите пак користат специјализирани софтвери за материјално и книговодствено работење кои имаат опција за печатење на фактурата. Во сите овие постои можност за персонализација на изгледот на фактурата. Така да согласно Вашата креативност во поглед на маркетингот ќе можете да ја искористите и фактурата. Фактурата може да биде во хартиена форма (печатена или добиена по факс) или елекронска форма (испраќање по е-mail).

Што треба да содржи во вид на маркетинг пораки фактурата? Освен оние клучните елементи што ја прават фактурата фактура (испраќач, примач, производи, количина цена, вкупен износ, рок на плаќање итн) како маркетинг порака може да се додаде било што што ќе предизвика враќање на Вашите купувачи. Како некои идеи за она како може фактурата да се искористи како маркетинг средство ви ги даваме следните препораки:

 • Обавезно ставете го идентитетот на Вашиот бизнис (име, лого и слоган)
 • Адресата и контакт телефони со дополнување на нешто како можете да бидете полесно пронајдени
 • Вашата веб адреса или адресата на блогот кај што ги имате презентирано Вашите производи и/или услуги
 • Маркетиншка порака во вид на:
  • Донесете ја фактурата при купување до тој и тој датум и ќе добиете 10% попуст
  • Донесете толку и толку пријатели за да добиете попуст во износ од некој процент
  • Промоција на некои производи и/или услуги кои се на промотивен попуст во одреден временски период
  • Промоција на нови производи и/или услуги на Вашиот бизнис
  • Промоција на нов бренд во Вашиот бизнис
  • Можете да ставите попустни картички
  • И се што ќе ви падне на ум а што ќе претставува добар маркетинг за Вашиот бизнис.

Од поголемите компании оваа маркетиншко средство се користи доста често. Погледнете ги фактурите за мобилен или фиксен телефон и ќе забележите дека секогаш оди и промоција на некоја нова услуга. Видете ги фактурите (извештаи) за Вашите кредитни картички од банките и секогаш ќе видите некоја промоција на нешто од задната страна. Во минатото за малите бизниси овој начин на рекламирање беше потежок бидејќи немало компјутери за да може да се персонализира фактурата. Сега се е едноставно и оставено единствено на креативноста и имагинацијата на претприемачот. Зошто да не се искористи!

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ПОПУСТНИ КАРТИЧКИ

Продолжуваме со шестото маркетинг средство или оружје кое големите компании не сакаат да дојдат во рацете на претприемачите. Попустните картички може да бидат доста ефикасни и ефективни маркетинг средства. Најголемата придобивка освен генерирање на протрошувачи и продажба е што овозможуваат едноставено следење на резултатите од овие маркетинг кампањи, бидејќи секој кој ќе купува со попустна картичка ќе мора да ја донесе и да ја остави во продажниот објект.

DiscountCard Попустните артички претставуваат картички кои на имателот на истите му овозможува попуст или редукција на цената во износ кој е наведен на картичката. Оваа маркетиншко средство функционира на следниов начин:

 • Ги распространувате картичките. Ова може да биде изведено на различни начини:
  • Ги давате на постојаните потрошувачи
  • Ги разделувате на било кој начин до потенцијални потрошувачи
  • Ги давате како награда за купен одреден износ
  • Или било каков начин кој ќе излезе од Вашата креативност.
 • Имателот на картичката доаѓа во продажниот објект ја покажува картичката и добива попуст за износот кој е наведен во картичката.

Какви може да бидат попустните картички? Кога станува збор за маркетинг средства се останува на креативноста на претприемачот. Нема пишани правила. Врз основа на начинот на изработка попустните артички може да бидат:

 • Хартиени. Изработени од обична хартија и отпечатени. Овие најчесто се користат за еднократна употреба и се најевтини.
 • Картонски. Изработени од картон кој е поцврст од обичната хартија и се малку поскапи од хартиените.
 • Пластифицирани. Испечатени на хартија или картон и потоа пластифицирани. Овие картички може да се користат за повеќекратна употреба и се малку поскапи од хартиените и картонските.
 • Пластични. Ова се картички кои целосно се изработени од пластика. Може да бидат во вид на кредитна картичка и со чип кој може да се прочита на компјутерот. Ова се и најскапите картички.

Врз основа на начинот на распространување може попустните картички може да бидат:

 • Картички како исечок од некој медиум (весник, златна книга, брошура, флаер итн)
 • Картички кои се распространуваат на еден од начините претставени погоре.

Доколку картичката се распространува преку весник или златна книга претприемачот нема што да му мисли за изработката. Доколку имате буџет за изработка платете некој друг тоа да го стори за Вас и со останатите типови на попустни картички.

Доколку одлучите самите да ги изработите ќе ви треба:

 • Софтвер за графичка обработка на картичките
 • Компјутер
 • Печатач на кои ќе ги печатите. Пожелно е да биде во боја поради оставање на подобра импресија. Но, во некои кампањи и црно-белата форма ќе заврши работа.
 • Пластификатор доколку одлчите да ги пластифицирате.

Но, што е она што треба да го содржи попустната картичка? И оваа е оставено на креативноста на претприемачот. Но, она што во основа како задолжително би требало да го содржи е:

 • Идентитетот на Вашиот бизнис (име, лого и слоган)
 • Како да ве најдат (адреса, телефон, веб страна и по можност мапа како да ве најдат)
 • Износот на попустот изразен во проценти или во парични средства. Ова не треба да биде двосмислено, туку кристално јасно за да не дојде до забуна. Запомнете, дека доколку потенцијалниот потрошувач ја користи картичката првенствено ќе ја користи заради попустот.
 • Времетраење или рок на важност на картичката. Оваа е многу важно за оваа маркетиншко средство. На ваков начин ќе ја исткнете ургентноста. Доколку немате рок картичката ќе биде затурена некаде и никогаш нема да биде искористена. Ова е особено важно за попустните картички за еднократна употреба.

Попустните картички може да генерираат огромен износ на продажба за Вашиот бизнис. Целта е со ваквите картички да донесете колку што може потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка. Она што ќе го добие Вашиот бизнис е:

 • Генерирање на поголем број на потрошувачи,
 • Врзување за повторно купување или враќање на потрошувачите
 • Поттикнување на поголем износ при купување.

Замислете една попустна картичка во весник кој се продава во 100.000 примероци да биде искористена во износ од 1%. Тоа се 1000 потенцијални потрошувачи. Доколку тие потрошат 500 денари во просек за да ја искористат тоа може да биде приход од 500.000 денари за периодот за кој мора да се искористи картичката. Доколку тој период е една недела Вашиот бизнис ќе генерира дополнителен приход од 500.000 денари за една недела. Нели  е тоа извонредно. Ваквиот приход во секој случај ќе го покрие трошокот за издавање на таквата попустна картичка. Но, она што е исто така важно, па можеби и поважно вие можете да добиете нови потрошувачи за Вашиот бизнис. Па, и откако помине тој период од картичката истите да се враќаат и да купуваат од Вашиот бизнис. Погледнете како работат големите како Туш и Рамстор кои даваат пластична картичка и при секое купување со картичката ви даваат попуст. Со тоа ве врзуваат. А, врзувањето значи постојано генерирање на приход, а со тоа и профит. Во секој случај пожелно е да ги користите.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ЧЕСТИТКИ

Продолжуваме со нашите маркетинг оружја кои големите компании не сакаат да бидат в рацете на малите бизниси. На ред се честитки. Честитките се доста ефиксни маркетиншки оружја кои од друга страна и не се скапи, а креираат добро мислење за бизнисот кај оние што ќе ги добијат – Вашите потенцијални или постојани потрошувачи. Тие кај тековните и постојаните потрошувачи на Вашиот бизнис покренуваат чувство за возвраќање на „љубовта“ преку продолжување на деловната соработка. Додека кај оние потенцијални потрошувачи може да предизвикаат перцепција на професионалност и желба да пробаат да имаат деловна соработка со Вашиот бизнис.

CestitkaЧеститките како маркетиншко средство претставуваат пишан материјал во кој Вашиот бизнис честита некој празник или некој значаен датум. Значи,  честитките не спаѓаат во категорија на маркетиншки средства кои се користат постојано во текот на годината, туку средства кои се испраќаат еднаш до два пати годишно на избрана група на луѓе или бизниси. Честитките може да се спраќаат за:

 • Празник
 • Годишнина
 • Датум на голема бизнис зделка со примателот
 • Роденден на примателот

Воопшто не сте ограничени со избор на причина за испраќање на честитките, погоре се само некои од идеи за причината. Важно е да изберете една или две причини за испраќање и да ги испраќате на избраната група на луѓе или бизниси.

Воглавно, постојат два типа на честитки кои можете да ги испраќате:

 • Честитки во хартиена форма
 • Честитки во електронска форма

Честитките во хартиена форма се најчесто користените честитки до сега. Тие можат да бидат картонски или хартиени. Картонските честитки можете да ги имате на еден од следниве начини:

 • Да купите веќе изработени. Но, ваквиот тип ви ја одзема можноста од персонализација со идентитетот на Вашиот бизнис (име, лого и слоган).
 • Да нарачате да ви ги изработат и на таков начин да добиете персонализирани честитки. Во ваков случај заради цената ќе мора да нарачате поголема количина и да ги користите поголем временски период.
 • Самите да ги изработите со помош на Вашиот компјутер и да ги отпечатите на печатач во боја. На ваков начин уште повеќе ја зголемувате персонализацијата со тоа што секоја наредна честитка ќе биде различна, а ќе ги содржи поребните елементи за идентификација на вашиот бизнис.

Кога станува збор за честитките во електронска форма може слободно да се каже дека се најефтини, бидејќи ќе ви биде потребна само интернет конекција и систем за испраќање на mail-ови (autoresponder). Од друга страна со користење на ваквите аутореспондери ќе можете да ги подесите и датумите кога системот автоматски да ги прати честитките. Можете да користите различни flash анимации до кои ќе дојдете преку интернетот или да изработите Ваша анимација доколку имате познавање за изработка. На интернетот постојат сајтови на кои можете да започнете со избор на темплејт на честитка и да ја персонализирате согласно Вашите потреби, па потоа да ја испратите.

Што треба да содржи една честитка? Честитките не треба да бидат пренатрупани со информации, тие не се брошури. Во нив не треба да ги опишувате Вашите производи и/или услуги. Едноставно честитките реба да содржат:

 • Некоја интересна анимација која може да дава асоцијација на вашиот бизнис или пак Вашите производи и/или услуги или пак на причината на честитката (доколку е Нова година анимацијата треба да содржи елка или дедомраз или зима).
 • Идентитет на Вашиот бизнис (Името на Вашиот бизнис, лого и слоган)
 • Текст со зборови за честитање.
 • Текст од една реченица со која треба да предизвикате чувство на потреба за продолжување на соработката со Вашиот бизнис.

Значи со честитките треба да постигнете повеќе работи во очите на примачите. Честитките треба да бидат така дизајнирани да:

 • Примателот почувствува почестеност заради Вашата внимателност
 • Примателот ве идентификува како голем професионалец
 • Примателот ќе го посетите дека постоите
 • Примателот да добие желба да започне или пак да ја продолжи деловната соработка со Вашиот бизнис.

Не ја заборавајте моќта на еститките како маркетиншко средство. Едноставно изберете неколку празници или пак значајни датуми и испратете ги честитките на Вашите потенцијални и постоечки потрошувачи. Но, ќе мора да водите база на податоци за тековните и потенцијалните потрошувачи во која ќе има име и презиме на примателот како и адресата, но и верската припадност (да не се случи да честитате верски празник на оние кои не се од таа верска вероисповед). Како и да е со правилно кристење на честитките како маркетинг оружје ќе можете да добиете многукратно зголемување на продажбата.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ФЛАЕРИ

Продолжуваме со 4-тото маркетинг средство за малите бизниси заради промоција и зголемување на влезот во продажната инка. Флаерите спаѓаат во истата група на маркетиншки средства како и брошурите. И флаерите се едно од средствата кои МОРА да се користат од страна на претприемачите. Тие можат да генерираат голема продажба со вистинско користење. Разликата помеѓу флаерите и брошурата е во големината и деталноста. Значи брошурите содржат повеќе детали од флаерите.

Флаерите можат да бидат еднострани или двострани. Можете еден А4 формат хартија да го искористите на следниов начин:

 • Од еден лист да направите 2 флаери
 • Од еден лист да направите 4 флаери
 • Од еден лист да направите 8 флаери

Flyer Првиот не би го користел бидејќи флаерот ќе биде и поскап и преголем (сепак не правиме брошура). Но, за некои специјални настани може да биде доста корисен еден таков поголем флаер. Вториот тип 4 парчиња од еден А4 лист е најдобрата големина за еден флаер и во секој случај двојно е поевтин од првиот. Третиот тип е многу мал но сепак најевтин и не е лошо да се имаат и такви флаерчиња кои би се делеле масовно на луѓето. Со повеќе од 8 од еден лист не би препорачувал бидејќи ќе биде премал и тежок за читање. А, се што е заморно за читање не се чита, а тоа не ни е целта.

Флаерите може да се печатат еднострано или пак двострано. Двостраните флаери може да соберат повеќе информации за Вашиот бизнис и може да бидат пефикасни и поефективни маркетиншки оружја, но секако и поскапи.

За изработка можете да го искористите Microsoft Office Publisher како алатка исто како што наведовме и за брошурите. Многу е едноставно и забавно. Можете да ги печатите и во црно-бела боја или во боја. Сепак флаерите во боја ќе остават посилен впечаток кај лицето до кое ќе дојде.

Освен Publisher-от можете да го искористите и Microsoft Word или Power Point за кои што можете да најдете голем избор на темплејти на интернетот. Доволно е само да пребарате на google за „flyer templates“ и ќе добиете голем избор на резултати за бесплатни темплејти. Истите ожете да ги искористите и за добивање на идеа што сакате да изработите.

Инаку, доколку сакате попрофесионално да ги изработите можете да најдете софтвери за изработка на флаери. Овие софтвери може да бидат од бесплатни до многу скапи. Разликата е во квалитетот и опциите кои што ги нудат.

Додека брошурата како поскапа во однос на флаерот се дели на посебно избрана целна група на луѓе флаерите може да се користат и за масовно распространување на информации за бизнисот.

Што треба да содржи еден добар флаер?

 • Лого на бизнисот
 • Графика во корелација со бизнисот
 • Адреса и контакти
 • Мапа како да ве најдат
 • Елемент на ургентност
 • Основни информации или пак слика со Вашите производи или тип на услуги.

Флаерите исто како и брошурите можете да ги делите. Но разликата е што немора да ги делите на местата на целниот пазар туку секаде каде ќе ви текне и каде ќе поминете. Со флаерите можете:

 • Да ангажирате некој да ги дели на улица или крстосница.
 • Да ги делите на саеми
 • Да разговарате со неколку трафики да ги вметнат во најпродаваните весници
 • Да дадете на сите роднини, пријатели и познаници да ги делат на нивните роднини, пријатели и познаници
 • Да ги поставите во Вашиот продажен објект за луѓето самите да си ги земаат
 • Можете да посетите неколку паркизни на целниот пазар и да ги подметнете на бришачите
 • Можете да посетите неколку згради со повеќе станови во Вашиот целен пазар и да ги ставите во поштенските сандучиња

Искористете ги флаерите, не се скапи а може да одиграат солидна улога во привлекување на потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – БРОШУРИ

Време е за третото маркетинг средство од ветените над 100. Во овој напис ќе ги презентираме брошурите како средство кое МОРА да се користи во маркетингот на Вашиот бизнис. Зошто МОРА! Затое што не се скапи. Затоа што може да опфати многу луѓе. Затоа што се информативни. Затоа што се ефективни и ефикасни. Затоа што содржат информации и од други средства. Затоа што има простор и за дополнителни информации за производ и/или услуга.

Брошурите може да бидат во повеќе облици:

 • Еднострана брошура печатена само од една страна налист хартија
 • Двострана брошура печатена на двете страни на лист хартија
 • Двострана брошура печатена од двете страни на лист хартиија и свиткана за да се отвара како книга.

Брошурите може да бидат печатени или црно бели или во боја. Ова зависи од тоа каков ефект сакате да постигнете со брошурата. Најважно е брошурата да содржи колку што може повеќе информации за Вашиот бизнис.

BrosuraКако една алатка за изработка на брошурите можете да го искористите Microsoft Office Publisher со кој можете да изберете дизајн, да се играте со боите,  да внесете Ваше лого и информации за она што сакате да го содржи брошурата. Освен тоа Publisher-от може да ве води низ целиот процес на дизајнирање на брошурите. Имате можност и преку интернет да симнете темплејти кои ви се допаѓаат и да ги искористите за изработка на Вашите брошури. Целиот процес на изработка е едноставен и забавен. Пробајте.

Втора работа околу брошурите се информациите кои треба да ги содржат. Не ви треба брошура која нема да привлече внимание на читателот и која не предизвикува желба кај читателот да дојдат во Вашиот продажен објект или да ве исконтактират. Една солидна брошура треба да содржи:

 • Насловна страна. Насловната страна треба да го наведе читателот да ги читаат останатите страни од брошурата каде ќе биде претставена Вашата понуда. На насловната страна треба да биде Вашето лого и некои детали за Вашиот бизнис. Освен тоа и некоја реченица со која ќе предизвикате преземање на акција или минимум читање на останатите информации.
 • Вашата понуда. Ова е еден од најголемите елементи од брошурата. Тука давате краток опис на Вашите производи и/или услуги. Ги наведувате проблемите кои ги решаваат и како читателот може да се најде себеси со тие производи и/или услуги.
 • Ургентност. Брошурата има за цел да предизвика ургентност за акција. На ваков начин читателот да добие желба веднаш да превземе некоја акција за купување. Доколку давате попусти тука треба да ги наведете со прецизен датум до кога важат.
 • Задна страна со информации за контакт и логото на бизнисот како и карта каде сте лоцирани или каде можат да ве најдат. Доколку имате попустен купон можете да го поставите на задната страна но на некоја од претходните да наведете кај се наоѓа и што треба да направат (ургентност).

Третата работа околу брошурите како маркетиншко оружје е дистрибуција на истите. Брошурите не служат за да фаќаат прашина. Тие треба да се дистрибуираат до потенцијалните потрошувачи и то на целниот пазар. Проверете во Вашиот бизнис план кој е Вашиот целен пазар. Направете план како да стигнете до нив. Инаку дистрибуцијата ќе зависи од Вашата креативност за дистрибуирање. Еве некои идеи:

 • Да ангажирате некој да ги дели на улица или крстосница.
 • Да ги делите на саеми
 • Да разговарате со неколку трафики да ги вметнат во најпродаваните весници
 • Да дадете на сите роднини, пријатели и познаници да ги делат на нивните роднини, пријатели и познаници
 • Да ги поставите во Вашиот продажен објект за луѓето самите да си ги земаат
 • Можете да посетите неколку паркизни на целниот пазар и да ги подметнете на бришачите
 • Можете да посетите неколку згради со повеќе станови во Вашиот целен пазар и да ги ставите во поштенските сандучиња

Брошурите може да бидат навистина ефективно и ефикасно маркетиншко средство или оружје за Вашиот бизнис. Не ја испуштајте можноста што ја нудат брошурите. Сега можете и сами да си направите со помош на компјутер и печатач и на таков начин тие ќе бидат во помали количини, различни и уникатни.

Во секој случај оваа маркетиншко оружје за малите бизниси спаѓа во категорија на МОРА.