post

Дизајн – Маркетинг средство 76

веб дизајн

Дизајн како маркетинг средство

Стигнавме до 76-тото маркетинг средство на претприемач како дел од серијалот 100 маркетинг средства. Досега ги обработивме веб сајтот, блогот и содржината како еден дел што ќе бидат опфатени во Вашата онлајн стратегија. Поминавме и два стила на привлекување на посетители – SEO оптимизација и PPC кампањи преку Google Adwords.

Но, што потоа? Имаме ваб сајт, имаме блог и имаме содржина, но каде е конверзијата? Што очекуваме еден посетител кој на одреден начин ќе пристигне до тие наши платформи да направи?

Во голем дел, конверзијата ќе зависи од дизајнот и пораката во тие платформи.

Со овој пост би сакал да опфатам неколку елементи на дизајнот:

 • Корисност
 • Начин на користење не од ваша страна, од страна на посетителите
 • Скенирање, не читање

Корисност

Првиот елемент кој сакам да го потенцирам е корисноста.

Корисноста наједноставно претставува лесно користење на платформата без разлика дали станува збор за веб сајтот или пак за блогот.

Кога станува збор за корисноста не можам а да не го споменам првиот закон на корисноста согласно Steve Krug во неговата книга Don’t Make Me Think!

Прв закон на корисноста: Не терај ме да мислам!

Тоа значи дека кога еден посетител ќе дојде ќе треба брзо и лесно да увиди:

 • Што има тука за него?
 • Што треба да направи?
 • Како треба да го направи тоа?

За да посетителот не размислува треба да се избегнат прашањата во неговата глава како следниве:

 • Каде да започнам?
 • Што понатаму?
 • Дали ова е мени?
 • Можам ли да кликнам тука?
 • Дали да кликнам тука?
 • Што значи ова или она?
 • Како да купам?
 • Зошто таа слика или тој текст е токму тука?

Ова се многу важни прашања за еден веб сајт или блог кога станува збор за онлајн маркетинг. На интернетот постоеле, постојат и ќе постојат конкуренти кои секогаш може да бидат привлечни. Па затоа доколку посетителот неможе брзо да се снајде, едноставно ќе го кликне знакчето X, што секако не го посакувате.

Како се користи страната од страна на посетителот

Можеме да најмиме одличен дизајнер кој визуелно ќе дизајнира чудо кое ќе предизвика кај нас воздишка. Има супер бои, супер анимации, супер музика во позадина… Но, посетителот не бара да види боја. Не бара да види и да чека анимација пред да се отвори она што го бара. Не бара да слуша музика, доколку е така ќе оди на онлајн радио. Тој едноставно:

 • Бара информација
 • Бара решение за својот проблем преку Ваш производ или услуга
 • Донел одлука за купување и сака да купи.

Затоа кога станува збор за дизајнот мора да се тргне од пазарот и да се одговори на следниве прашања:

 • Кои се целните посетители?
 • Што тие бараат на интернет?
 • Што сакаат да прочитаат?
 • Дали купуваат на интернет?
 • Како купуваат?
 • Кој е прецесот на нивното купување?

Скенирање, не читање

Кога сме поврзани на интернет и кога бараме нешто без разлика дали станува збор за информација или пак за производ кој можеби би го купиле ние не читаме се од збор до збор, ние скенираме. Зошто скенираме? Затоа што немаме време и така сме научени.

На пример кога бараме нешто на Google, на страната со резултатите ќе добиеме она што Google смета дека ние го сакаме. Но, ние не ги отвораме сите страни. Едноставно ги скенираме насловите бидејќи се најупадливи и доколку некој наслов го привлече нашето внимание, гледаме во описот (не читаме) и одлучуваме дали ќе кликнеме или не. Сетоа тоа се одвива во еден временски еприод од неколку секунди до неколку десетици секунди.

Истото се случува и кога читаме весник. Не верувам дека започнувате од првиот до последниот текст. Едноставно ги разлистувате страните, гледате во насловите и одлучувате дали ќе го читате текстот или не. Понекогаш и некоја слика ќе ви го привлече вниманието и ќе донесете одлука за продолжување на читање на тој текст или не.

Она што е карактеристично и најмалку што треба да го знаеме е дека:

 • Времето за донесување на одлука за она што сакаме еден посетител да го направи е многу пократко во однос на било кој друг маркетинг медиум.
 • Се што ќе поставиме или напишеме или презентираме нема да биде видено од првпат. Мора да имаме план Б.

Затоа пред да се одлучите за дизајнот:

 • Ставете се во улога на еден посетител и неговите цели.
 • Прашајте еден просечен купувач што би сакал.
 • Разговарајте со вашите роднини и пријатели за идеи или нивниот начин на користење на интернетот.
 • Направете различни профили на посетители врз основа на нивното различно однесување. Еден купувач не се однесува исто како еден барател на информација.
 • Прилагодете го дизајнот на тие профили.
post

Содржина – Маркетинг средство 75

Содржина - Маркетинг средство

Содржина - Маркетинг средство

Овој пост претставува 75-тото маркетинг средство на претприемач како дел од серијалот од 100 маркетинг средства. Досега веројатно како дел од овие онлајн маркетинг средства веќе имате бизнис веб сајт и секако бизнис блог. И на двете маркетинг средства вие имате некаква содржина. Содржина која треба да привлече внимание, да изгради доверба и репутација (прочитај Внимание, Репутација и Доверба), да поттикне акција и интеракција… Затоа посебен модул во Премиум Претприемач имаме за привлекување на внимание. Овој серијал се ближи кон последната четвртина (останати 25 маркетинг средства) која ќе се однесува на различни платформи на социјални медиуми. Таму ќе биде останатата содржина која исто така може да има огромна улога за Вашиот бизнис.

Два вида на содржини

Ќе тргнам од два вида на содржини. Нема и не сакам да ги делам на вакви или онакви содржини врз основа на платформата преку која ќе се испраќаат, туку едноставно ќе ги поделам врз основа на создавачот на таа содржина.

Создавачот на соджината може да биде:

 • Вие и ваш бизнис
 • Вашите бизнис стејкхолдери

Нормално вие содржината ќе ја креирате преку Вашите платформи (веб сајт, блог, социјални медиуми…) и тоа ќе претставува Ваша лична креација. Но, ќе постои содржина и од страна на некои врз кои вие нема да имате директно влијание. Од лица кои не можете да ги менаџирате. Дали вие ќе сакате или не, таа содржина ќе се појавува и ќе струи низ интернетот. Таа содржина може да биде добра или лоша по Вашиот бизнис. Вашата цел е да ја поттикнете и да ја распространите добрата и во исто време да одговорите на лошата.

Кога станува збор за стејкохолдери мислам не сите оние кои имаат или пак можат да имаат некакво влијание врз одлуките на Вашиот бизнис и врз кои одлуките на Вашиот бизнис влијаат. Така стејкхолдери може да бидат:

 • Купувачи
 • Потенцијални купувачи
 • Снабдувачи
 • Потенцијални снабдувачи
 • Финансиери
 • Вработени
 • Конкуренти

Содржина како пајакова мрежа

Содржинта се плете како пајакова мрежа. Колку пипците напајакот се поголеми толку и поголема ќе биде исплетената мрежа и секако толку ќе биде поголема и видливоста и достапноста на Вашиот бизнис во онлајн светот. За ова веќе пишував во Промени во Маркетингот каде што го напоменав следново:

Содржината е таа која ќе се испреплете како пајакова мрежа низ сите тие платформи и медиуми. Содржината е таа која ќе биде креирана или од Вашиот бизнис, или од Вашите купувачи, или од Вашите потенцијални купувачи или од Вашите конкуренти и противници. Секогаш ќе имате противници кои нема да ве сакаат од различни причини. Значи ќе постојат повеќе пајаци кои ќе плетат различни мрежи. Едниот пајак ќе сте вие, а останатите ќе бидат сите бизнис стејкхолдери. Секоја мрежа ќе има една или повеќе допирни точки со вашата основна мрежа. Колкава ќе биде успешноста и големината на тие мрежи сепак ќе зависи не само од онлјн фактори, туку и од офлајн фактори.

Еден пример на содржина од страна на конкурент

Пред извесен период бев контктиран од страна на еден вебмастер на еден бизнис веб сајт кој ме замолув да го отстранам линкот кон нивниот веб сајт од мојот форум кој беше активен, но јас едноставно немав време да го администрирам. Човекот смет дека неговите конкуренти создале содржина со линк кон неговиот веб сајт но со несоодветен anchor текст. За anchor текст и неговото значење пишував во SEO Основни столбови – Off Page фактори. Еве го mail-отк кој го добив:

Негативна содржина

Негативна содржина

Забележувате дека кога станува збор за содржината ќе постојат и валкани игри на кои ќе треба да бидете подготвени.

Неколку прашања при развивање на Вашата стратегија

Дизајнирање на стратегија за користење на содржина како маркетинг средство претставува умешност, уметност и наука во откривање на она што сакаат да знаат Вашите сегашни и потенцијални купувачи и што тие би сакале да знаат испорачувајќи им го токму тоа на најсоодветен начин. Тие немаат вишок на време за да им се одземе непотребно. Затоа е потребно да се креираат прецизни вистински содржини, испорачани на вистинското место, во вистинско време преку вистинската платформа.

Неколку најважни прашања од повеќето на кои ќе треба да одговорите се следниве:

 • Кои платформи за испорака на содржината ќе ги користам?
 • Каква вредност ќе додава мојата содржина?
 • Каква содржина на која платформа ќе испорачувам?
 • Кои ќе бидат потенцијалните приматели?
 • Како да ја диференцирам содржината за различните сегменти на приматели?
 • Како ќе одговорам на содржината која не е креирана од мене?
 • Како ќе ја следам содржината која не е креирана од мене?
post

Google Adwords – Quality Score

Google Adwords -Quality Score

Google Adwords -Quality Score

Да продолжиме со серијалот за Google Adwords како маркетинг средство. Во Воведни излагања ги опфативме основите за тоа што претставува Google Adwords потоа навлеговме во клучните зборови преку посебни постови – клучни зборови и негативни зборови. Во минатиот збор стана збор за вредноста на посетителот со кој ќе може да се дефинира и максималната цена за која сте спремни да платите за еден клик. Сега е време малку да размислуваме за квалитетот на рекламата како и за местоположбата на појавување на истата.

Што претставува Quality Score?

Google официајлно за она што претставува Quality Score вели:

AdWords системот калкулира Quality Score за секој од зборовите. Се разгледуваат различни фактори за да се измери колку се релевантни зборовите во однос на текстот во рекламата и пребарувањето на корисникот.

Значи, Quality Score претставува мерка која Google ја пресметува и доделува на секој клучен збор во кампањите за кои наддавате. Врз основа на оваа мерка се дава одговор на 3 клучни прашања:

 • Дали при пребарување ќе се појави Вашата реклама?
 • На која позиција ќе се појави Вашата реклама?
 • Колку пари ќе платите за еден клик при појава на рекламата и кликнување од страна на оној кој пребарува?

Пресметката или формулата за пресметка на Quality Score е комплексна и секако тајна која ја знае само Google. Но, сепак дел од тие тајни веќе се напоменати или барем се дадени насоки на што треба да се внимава.

Quality Score се изразува во бројка и може да биде од 1 до 10, каде 1 е најслаб додека 10 е највисок квалитет.

Што влијае на Quality Score?

Интересно видео за основите на Google Adwords и Quality Score, како и функционирањето на аукцијата дава главниот економист на Google, Hal Varian. Во понатамошниот дел ќе опфатиме одреден дел од она што е во видеото.

За да се осигураат дека оние кои се рекламираат преку системот ќе обезбедат реклами со висока релевантност, Google не реангира само врз основа на износот на парите кои сте спремни да ги платите за еден клик, туку врз основа на Quality Score кој се базира на 3 фактори:

 • CTR
 • Релевантност
 • Landing Page (Страната до која води кликот од рекламата).

Но, како што е наведено во видеото 3-те фактори немаат подеднакво значење туку во следниов редослед:

QS Фактори и значење

QS Фактори и значење

Ова значи дека најголемо влијание има CTR што всушност и претставува вистинскиот фидбек од страна на луѓето кои пребаруваат. Повеќе кликови во однос на импресии доведува до поголем CTR што значи и поголем QS за Вашата реклама.

Следен фактор по значење кој има влијание врз QS претставува релевантноста која претставува одговор на прашањето колку е блиску содржината на рекламата до пребаруваниот збор. На пример, доколку имате клучен збор ресторан, поголем ранг врз основа на релевантност ќе се даде на реклама која го содржи зборот ресторан во насловот, описот и URL-то кое се прикажува на рекламата.

И најмало (но сепак влијае) влијание има страната на која води рекламата. Важно е страната да е релевантна врз основа на пребаруваниот збор, да е оригинална, лесна за навигација, брзо да се отвора, без скокачки прозорци и секако да има политика на приватност.

Quality Score Петоаголник

Двата фактори CTR и страната на која се праќа посетителот се јасни и нема потреба од дообјаснување. Но, вториот фактор релевантност навистина претставува енигма. Од друга страна Google ја изгради сопствената репутација врз основа на тој збор релевантност. Затоа некои експерти за да го претстават значењето на QS и релевантноста ја распределуваат на 3 подфактори. На таков начин се добива петоаголникот на QS.

QS Петоаголник

QS Петоаголник

Ова значи дека релевантноста најмногу се цени врз основа на:

 • Клучните зборови кои се користат.
 • Името на група на реклами.
 • Содржината на рекламите во таа група на реклами.

Ранг на реклама

Секоја реклама добива свој ранг врз основа на кој се определува местоположбата на појавување на таа реклама (дали ќе биде прва, втора…).

Овој ранг зависи од два фактори:

 • Quality Score
 • Максимален CPC кој сте спремни да го платите.

Формулата за пресметка на рангот на секоја од рекламите е следнава:

Ad Rank = Max Bid x Quality Score

Да земеме еден пример со 4 адвертајзери кои имаат различен CPC и различен QS:

Ad Rank

Ad Rank

Забележувате дека најголем ранг на рекламата има адвертајзерот кој е спремен најмалку да плати само заради висок QS на неговите реклами. Врз бза на овој ранг се определува позицијата на рекламата:

Позиција на рекламата

Позиција на рекламата

Колку ќе платите за реклама?

Како што веќе напоменав цената која ќе ја платите ќе зависи од QS и од останатите кои учествуваат во наддавање за тој збор. Ова значи дека иако Вие сте спремни да платите одредена сума за одреден збор сепак не значи дека толку ќе платите. Формулата која се користи за пресметка на тоа колку ќе ве чини еден клик е следнава:

CPC = (Ранг на рекламата на следната реклама со понизок ранг / сопствен QS) + $0,01

Да ја пополниме табелата од нашиот пример:

Вистински CPC

Вистински CPC

Забележувате дека позиција 1 ќе ја има 4-тиот адвертајзер и за истата ќе плати $1,57 за еден клик, додека вториот ќе плати $1,72 за еден клик. Иако и двајцата имаат ист Max. CPC сепак првиот ќе плати помалку и тоа е наградата заради висок QS.

Ова би било крај од овој официјален серијал, иако имам уште што да кажам што ќе продолжам со некој од наредните постови.

post

Google Adwords – Вредност на Посетителот

Google Adwords – Вредност на Посетителот

Google Adwords – Вредност на Посетителот

Ќе продолжиме со серијалот за Google Adwords како маркетинг средство. Претходниот во Воведни излагања ги опфативме основите за што претставува Google Adwords и дадовме некои размислувања за тоа како било порано и како треба денес да се процесираат ваквите PPC кампањи. Потоа навлеговме во клучните зборови преку посебни постови – клучни зборови и негативни зборови. Ова досега беше дел од домашната задача која треба да ја завршите пред започнување на било каква кампања. Но, Вашата домашна задача сеуште не е завршена. Треба да определите буџет за вакви кампањи.

Затоа како основа најдобро е да се тргне од вредноста на посетителот, мерка од која што во голем дел ќе зависи севкупната кампања.

Што претставува вредност на посетителот?

Наједноставно кажано вредност на посетителот претставува:

Одговор на прашањето: Колку еден просечен посетител вреди за Вашиот бизнис во приходи.

Ова е клучното прашање кога станува збор за интернет маркетинг воопшто и особено за ваквите PPC кампањи како што е Google Adwords.

Врз база на оваа мерка ќе можете да определите колку сте спремни или во можност да платите за еден клик.

За пресметување на вредноста на посетителот ќе треба да ги имате следниве елементи:

 • Број на уникатни посетители на Вашиот веб сајт
 • Број на продажби
 • Просечен приход по продажба

Тогаш ќе можете да ја искористите следнва формула:

Вредност на посетител = (Број на продажби Х Просечен приход по продажба)/Број на уникатни посетители

Пример за вредност на посетителот

Да земеме еден пример во кој ќе ја искористиме формулата и ќе ја пресметаме вредноста на посетител за еден веб сајт. Имаме веб сајт кој за определен временски период има:

 • 2000 уникатни посетители
 • 5 продажби
 • Просечен износ на продажба е 100$.

Вредност на посетител = (5 Х 100$)/2000 = 0,25$

Ова значи дека во просек можете да потрошите максимум 0,25$ за еден клик кон Вашиот веб сајт.

Што ќе се случи ако плаќате 0,3$ по клик и генерирате 2000 уникатни кликови кои имаат стапка на конверзија 0,25% или поточно кажано 5 продажби во просек по 100$. Кампањата ќе ве чини 600$, а ќе генерирате 500$ приход. Вашиот бизнис е во загуба.

Затоа при една ваква ситуација не смеете максималниот износ наддавање во PPC кампањи да го определите поголем од вредноста на посетителот.

Како да ја зголемам вредноста на посетителот?

Кога сте веќе корисник на ваквите кампањи (кои секако дека претставуваат едно моќно маркетинг средство) ќе мора постојано да ја зголемувате вредноста на посетителот.

 • Затоа што со поголема вредност на посетителот ќе можете да обезбедите профитабилност од PPC кампањите.
 • Затоа што со поголема вредност на посетителот ќе можете да си дозволите поголем CPC.
 • Затоа што со поголема вредност на посетителот и поголем CPC ќе имате можност за поголемо наддавање за главните и профитабилните клучни зборови.
 • Затоа што со поголема вредност на посетителот и поголем CPC и поголемо наддавање за главните и профитабилните клучни зборови ќе имате можност за повисоко рангирање во прикажување на рекламите. (Ова е точно, но не мора да значи, подетално ќе одиме со начинот на рангирање во следниот пост – Quality Score).

За да ја зголемиме вредноста на посетителот ќе мора да ги зголемиме:

 • Број на продажби
 • Просечен износ по продажба

Ова значи дека првин треба да ја зголемиме стапката на конверзија од посетител во купувач. Затоа страната каде ќе ги праќате мора да биде дизајнирана така за да овозможи максимална конверзија – максимален број на купувачи. Тука веќе станува збор за Вашата понуда, Copywriting, дизајн, Call to Action…

Затоа и постои една спрега помеѓу клучни зборови и типот на посетители кои Вие ќе ги сакате преку PPC кампањи. Не знам дали претходно некаде напоменав во клучните зборови, но сепак и доколку се повторувам не е страшно, на Вас ќе ви требаат:

 • Купувачи
 • Оние кои се блиску до одлуката за купување.

Сепак, ако сте мал бизнис за кои и служи овој блог, верувам дека немате пари за фрлање. Грешките скапо ќе ве чинат. Големите компании учат на сопствените грешки но нивните финансиски ресурси им го дозволуваат тоа. Но, она што е најважно тука е дека доколку изберете соодветни зборови ќе имате и поголема конверзија, а со тоа и поголема вредност на посетителот.

Вториот елемент кој директно влијае на зголемување на вредноста на посетителот претставува просечен износ на продажба. Тука повторно интернет маркетингот се јавува во своето вистинско светло. Како тој “продавач-робот” (Ваш веб сајт) да извлече поголема продажба од еден купувач. Многу онлајн бизниси имаа успех во трансферирање на најдобрите практики во офлајн продажбата во онлајн продажбата. Во постот Што можеме да научиме од Amazon за бизнис пишував за некои елементи од кои дел можат да влијаат на зголемување на просечниот износ на продажба од еден купувач. Тука само ќе ги напоменам:

 • Препораки за мене
 • Запознавање со производот
 • Обид за Upsale
 • Презентација и на други „поврзани“ производи
 • Споредба со други потрошувачи

За крај напомена, наместо заклучок…

Морам да напоменам нешто. Не мора да значи дека Вие мора да спроведувате PPC кампањи само за директна продажба преку Вашиот веб сајт. И доколку сте бизнис кој функционира само офлајн можете да имате вакви кампањи, но тогаш наместо до страна за продажба ќе ги праќате до страна преку која тие посетители ќе влезат во Вашата листа, за потоа да се обидете да ги конвертирате во купувачи.

Затоа е важно пред да започнете со PPC кампањи соодветно да ја дефинирате (па дури и да ја нацртате) Вашата продажна инка, како би ја искористиле во поквалитетен дизајн на овие кампањи и подобра оптимизација на истите откако ќе започнете.

Сепак ова е само дел од она што мора или би требало да го направите. Подетално со конкретни видео материјали од подготовка и активирање на кампања ќе обезбедиме во специјализираниот блог SEOLabs.

post

Google Adwords – Негативни зборови

Google Adwords - Негативни зборови

Google Adwords - Негативни зборови

Оваа е четвртиот пост од овој серијал на постови како дел од маркетинг средства за Google Adwords. Тука ќе стане збор, можеби за најважниот сегмент од клучни зборови при една PPC кампања. Велам најважен сегмент затоа што има потенцијал да ви заштеди пари, да го зголеми Quality Score на вашите зборови во кампањата, а со тоа и да имате подобар ранг на рекламата и секако подобра позиција. Сето ова ќе стане многу појасно во постот кога ќе зборуваме за Quality Score.

Што претставуваат негативни зборови?

Негативните зборови претставуваат 4-тиот сегмент на зборови како надополнување на претходните 3 за кои стана збор во Google Adwords – Клучни зборови: broad, phrase и exact.

Негативни зборови претставуваат зборови кои се додаваат во една кампања за кои рекламата нема да се покаже доколку пребарувањето го содржи тој термин (негативен збор).

Како да ги користите негативните зборови

Да го земам истиот пример како во Вовед во Google Adwords – business planning software за да претставам што претставуваат негативните зборови.

Имаме кампања каде во broad имаме збор business planning software. Како што кажавме рекламата ќе се појави кога некој ќе бара:

 • business planning software (тоа и го сакаме)
 • business planning software free
 • sample business planning software
 • USA business planning software

Нашиот софтвер не е бесплатен, ние сме во Македонија и немаме темплејти и примероци. Ова значи дека нашата реклама непотребно ќе се појавува при овие пребарувања. Ова е мој цврст став кога станува збор за ефикасна и ефективна PPC кампања.

Еве што се појавува при пребарување на business planning software:

Резултати за пребарување на business planning software

Резултати за пребарување на business planning software

Еве што се појавува при пребарување на free business planning software:

Резултати за пребарување на free business planning software

Резултати за пребарување на free business planning software

Што можеме да забележиме од овој пример:

 • Во првиот случај имаме 11 реклами (8+3) додека во вториот случај имаме 3 реклами. Не верувам дека некој од горните доколку има подесено кампања за free Google нема да го прикаже, но најверојатно тие не нудат бесплатен софтвер.
 • Една компанија се појавува и на двете пребарувања и во двата случаја нуди Free Trial.
 • Неколку страни кои што ги отворив немаат врска со онаа што јас го барам. Тоа се забележува и од самите реклами бидејќи најверојатно имаат користено broad зборови како Planning, Planning Software, Software… па затоа добивам и генерички реклами за кои не сум заинтересиран.
 • Овие реклами создаваат импресија (број на појавувања – прикажувања). Импресијата влијае на CTR, а јас на 80% нема да кликнам бидејќи она што го пишува не ми кажува дека тоа е тоа што го барам.

Да видиме кои се зборови кои ја содржат фразата business planning software се пребаруваат:

Можни пребарувања за Business planning software

business planning software

Да ги анализираме малку овие резултати:

Софтверот кој го продавам (не е бесплатен) може да се користи од страна на малите бизниси, но не е применлив за градежништво за што постои посебен модул кој се доплаќа. Од друга страна за стратешко бизнис планирање софтверот има посебен модул кој накнадно се доплаќа. Од друга страна претставува едно интегрирано решение кое може да се користи со други алатки.

Согласно горенаведеното негативните зборови конкретно за оваа моја измислена ситуација би ги избрал:

 • -free. Затоа што не е бесплатен, зошто да плаќам за клик кога некој бара бесплатно решение кое јас не го нудам – немам бесплатна проба.
 • -construction. Затоа што не е уникатно применлив за градежништво. Овој збор ќе го користам во посебна кампања која ќе се однесува за тој модул.
 • -strategic. Затоа што не е наменет за стратешко планирање. Овој збор ќе го користам во посебна кампања која ќе се однесува за тој модул.

Мислам дека можете да ја разберете логиката за негативните зборови. Затоа за секоја кампања пронајдете ги негативните зборови и внесете ги пред активирање на кампањата.

Важноста на негативните зборови

Се надевам дека од досега изложеното веќе ја согледувате важноста на истите. Токму негативните зборови претставуваат еден од најтешките одлуки во една ваква кампања особено поради фактот што претерано многу негативни зборови ќе доведат до ограничена аудиенција на рекламата. Затоа е потребно особено внимание при носење н ваквите одлуки. Од друга страна негативните зборови доведуваат до:

 • Отфрлање на несакани импресии
 • Зголемување на CTR
 • Редуцирање на CPC и
 • Зголемување на ROI на вашите кампањи.

Следува Google Adwords – Вредност на посетителот.

post

Google Adwords – Клучни зборови

Google Adwords - Клучни зборови

Google Adwords - Клучни зборови

Ќе продолжиме со серијалот за Google Adwords како маркетинг средство. Во претходниот пост насловен како Воведни излагања ги опфативме основите за што претставува Google Adwords и дадовме некои размислувања за тоа како било порано и како треба денес да се процесираат ваквите кампањи. Овој пост како дел од овој серијал е еден од основните бидејќи се однесува на клучните зборови од каде што се започнува.

Што претставуваат клучни зборови?

Како што наведовме во воведот рекламите може да се појават на:

 • Страни со резултати од пребарување – при што Google врз основа на внесениот клучен забор на оној кој бара нешто преку нивниот пребарувач проверува кои реклами се најадекватни и ги прикажува.
 • Страни каде што има интегрирано Adsense – каде врз основа на клучните зборови на таа страна Google определува кои реклами се најадекватни за таа страна.

И во двата случаи посетителот, оној кој бара некаква информација е во центарот на вниманието при прикажување на некоја реклама.

Слободно можеме да кажеме дека клучните зборови се основата која обезбедува оваа маркетинг средство да биде дел од контекстуален маркетинг. Тие се главниот елемент (иако не и единствен) врз основа на кој се определува:

 • Дали една реклама ќе се појави при одредено пребарување или на одреден веб сајт?
 • Кога таа реклама ќе се појави при одредено пребарување или на одреден веб сајт?
 • Каде таа реклама ќе се појави при одредено пребарување или на одреден веб сајт?

Видови на клучни зборови за Google Adwords

Бидејќи со SEO еден веб сајт се бори за органскиот дел од пребарувачите при што има повеќе веб страни со различни информации оптимизирани за различни клучни зборови особено поради фактот што имаме поголема слобода во одлучување за видот на посетителите кои сакаме да ги привлечеме. Додека при Google Adwords треба да бидеме свесни дека секој посетител ќе не чини и одредена сума на пари, а тоа ќе не ограничи да се обидеме секој посетител да го претвориме во купувач.

Затоа кога станува збор за Google Adwords кампањи треба да се внимава да имаме:

 • Купувачки зборови. Секој бизнис продава нешто и секоја маркетинг кампања служи за да поттикне продажба на тоа нешто без разлика дали станува збор за производ и/или услуга. Затоа и основата на ваквите кампањи претставуваат купувачки клучни зборови. Во SEO основни столбови – Столб – 1 Клучни зборови прикажав еден пример каде 6 зборови ги класифицирав во две групи – купувачка група и група за зајакнување на бренд. Идејата е дека некој кој има цел да купи нешто пребарува различен термин од некој кој има цел да најде само информација. На пример, некој кој бара по фраза фитнес трикови бара информација за некои трикови кои ќе му помогнат, додека некој кој бара најдобар фитнес клуб бара листа од фитнес клубови за да избере некој. Најдобрите купувачки зборови се акциони фрази – фрази кои претставуваат акција.
 • Примарни зборови. Овие зборови се носители на една кампања. Тоа се главните зборови околу кои ќе се одвива кампања со една или повеќе реклами. На пример, најдобар фитнес клуб може да биде еден примарен збор или пак носител на секундарните зборови. Целта е како што кажавме во воведните излагања дека за секој примарен (главен) збор да имаме посебна веб страна на која ќе го насочиме оној кој ќе кликне на рекламата. На пример, за најдобар фитнес клуб може да имаме веб страна со награди и признанија за постигнатото, слики од клубот… Од друга страна за друг примарен збор – членарини за фитнес може да имаме подесено веб страна со различни членарини, попусти, промоции…
 • Секундарни зборови. Секој примарен збор би требало да повлече повеќе секундарни зборови кои претставуваат различните варијации на примарните зборови. Ова не значи дека варијациите треба да бидат само од зборовите во фразата туку и различните поинакви изразувања кои имаат исто или пак слично значење. На пример, за примарниот збор членарини за фитнес може да имаме оптимални членарини за фитнес, промотивни членарини за фитнес…

Поклопување на клучни зборови (Keyword Matching)

При подесување на кампањите во Вашата сметка на Google Adwords имате опција да подесите поклопување на зборовите (Keyword Matching). Keyword Matching претставува можност да изберете кога да се појави вашата реклама при што можете да ја зголемите ефикасноста и ефективноста на истата со оптимално трошење на Вашите пари.

Постојат неколку опции при подесување на Вашите кампањи во согласност на клучните зборови:

 • Broad – Широк – Клучен збор. Оваа опција значи дека вашата реклама ќе се појави секогаш кога некој кога пребарува ќе го има тој збор како дел од пошироки фрази за пребарување. На пример: Вие имате поставено клучен збор – фитнес клуб. Со оваа опција Вашата реклама ќе се појави и кога некој ќе пребарува со следнава фраза: Како да ја запрама мојата жена да оди во фитнес клуб. Вашето влијание врз кампањата е најмало со оваа опција.
 • Phrase – Фраза – “Клучен збор”. Со оваа опција важно е вашата фраза да остане иста без варијација. Така да доколку Вашиот збор е “Фитнес клуб” Вашата реклама ќе се појави и кога некој ќе бара најдобар фитнес клуб, но и при фитнес клуб кој треба да се зибегне. Во ваков случај има одредена контрола врз кампањата но сепак тоа е далеку од она што треба да биде. Сигурно не сакате Вашата реклама да се појави при пребарување на фитнес клуб да се избегне.
 • Exact – Точно – [Клучен збор]. Со оваа опција рекламата ќе се покаже само кога точниот збор ќе се пребарува. На пример доколку Вашиот клучен збор е [фитнес клуб] рекламата ќе се појави само ако некој пребарува фитнес клуб додека нема да се појави при најдобар фитнес клуб. Со оваа опција имате најголемо влијание врз Вашата кампања во однос на тоа кога да се појави Вашата реклама.

Како што можете да забележите, како ќе ги внесете зборовите ќе има огромно влијание врз тоа кога Вашата реклама ќе се појави.

Препораки за клучни зборови

За крај уште неколку препораки кога станува збор за клучните зборови:

 • Започни со еден клучен збор кој најдобро го идентификува вашиот целен пазар. Влезете во мозокот на еден потенцијален купувач. Што тој би барал?
 • Избери еден главен клучен збор и прошири го на 15-тина варијации. Размисли на сите можни варијации и оние кои се најблиску до Вашиот бизнис и веб страната на која ќе се праќаат кликовите.
 • Започни кампања со exact-match за секоја од тие 15 варијации и следи што ќе се случува. Доколку има потреба слободно менувај.
 • Користи таргетирани страни за секој главен збор.
post

Google Adwords – Вовед

Google Adwords - Вовед

Google Adwords - Вовед

Овој пост е дел од серијалот маркетинг средства на претприемач кој се однесува на Google Adwords како маркетинг средство. Како што најавив во постот Google Adwords – маркетинг средство 74 во овој дел ќе навлеземе во тоа што претставува Google Adwords и некои правила во вид на тоа како било во минатото и како „треба“ да биде сега при спроведување на вакви маркетинг кампањи.

Што претставува Google Adwords

Google Adwords претставува еден вид на PPC или CPC маркетинг кампања што значи дека се плаќа по број на кликнување кон веб страната на која сакате да испратите посетител. Тоа значи дека вие му плаќате на Google за секој клик остварен преку кампањата која се појавува на страните за пребарување на Google и на веб сајтовите на кои се изложуваат тие реклами (поточно веб сајтови – корисници на еден друг сервис на Google наречен Adsense).

Еве како изгледаат тие реклами на страната со резултати од пребарување на Google:

Google Adwords на страната со резултати од пребарување

Google Adwords на страната со резултати од пребарување

Го дадов овој пример во кој се користи доста конкурентен збор, што го знам без да правам подетална анализа. Сметам дека е конкурентен бидејќи сите максимални простори се искористени. Да, Google не дозволува рекламите да преовладуваат на страната со резултати, што сметам дека навистина е една голема предност за корисниците, од кои голем дел не ни забележуваат дека е нешто различно од она што го бараат. Може да се појават максимум 8 реклами од десната страна вертикално и мислам дека беа максиму 3 на почетокот хоризонтално. Ова значи дека вашата реклама доколку не е ОК нема да се појави на првата страна.

Малку да навлеземе во процеот на оваа маркетинг средство. Јас барам преку Google компании кои продаваат софтвер за бизнис планирање. Го внесувам бараниот збор или фраза во полето за пребарување и кликам ентер (сега и не мора веќе со Instant) при што добивам два вида на резултати едниот органски (бесплатно) и другиот резултат неоргански (платежен). Секој различен збор кој се пребарува дава и различни резултати и во рекламите. Еве пример со бесплатен софтвер за бизнис планирање.

Google Adwords на страната со резултати од пребарување

Google Adwords на страната со резултати од пребарување

Забележувате дека со додавање на само еден збор free пред претходното пребарување бројот на реклами се намали на само 3. Велам само, затоа што повеќе ќе опфатиме во насловот за негативни зборови.

Она што е добро во ваквите кампањи е што тие се појавуваат само тогаш кога некој кој бара нешто, неговото барање е најблиску до она што Вашата кампања го нуди.

Минато VS Треба

Би сакал во овој воведен дел да навлеземе малку и во однос на тоа како било во минатото користење на Google Adwords а како треба да биде сега како би можеле да сфатите што ќе биде опфатено во наредните постови од овој серијал и како не би ја направиле грешката која многу компании ги чинела милиони долари.

 • Во минатото како по некое правило компаниите го користеле овој сервис со помош на многу клучни зборови за да ја направат кампањата поефикасна. Но, многу нетаргетирани зборови може да ви потрошат пари за кликови кои не обезбедуваат продажба. Денес треба да се фокусирате на мал сегмент таргетирани и профитабилни зборови (зборови кои се најверојатни да обезбедат продажба).
 • Сите кампањи биле сконцентрирани кликовите да ги праќаат кон една клучна страна, дали тоа ќе биде почетна страна на бизнисот или некоја друга во која се опишува производот и/или услугата кои се продаваат. Денес вие треба да користите повеќе страни на кои ќе се насочуваат кликовите согласно главниот клучен збор на кампањата доколку имате повеќе кампањи.
 • Во минатото не се обрнувало внимание во однос на тоа дали пребарувањето се однесува на broad, phrase и exact-match на сите клучни зборови. Додека денес би требало да започнете со exact match па доколку има потреба потоа да проширувате. Повеќе за оваа во следниот наслов – Клучни зборови.
 • Денес треба постојано да ја мерите и анализирате секоја кампања и секој клучен збор како би ги отстранувале сите непродуктивни зборови и во исто време би ја подобрувале севкупната кампања.
 • Особено внимание треба да посветите на Quality Score за секој збор за што ќе стане збор во посебен наслов од овој серијал.

Тоа би било се во овие воведни излагања, следува насловот за клучни зборови.

post

Google Adwords – Маркетинг средство 74

Google Adwords - Маркетинг Средство

Google Adwords - Маркетинг Средство

Стигнавме до 74-тото маркетинг средство на претприемач кои во изминатата година ги обработуваме по едно неделно. Како што најавив претходно, оваа маркетинг средство ќе биде претставено во еден серијал на неколку постови, бидејќи сметам дека е значајно, а не може да се опфати се одеднаш.

Како прво што можам да кажам е дека иако изгледа едноставно, сепак не е. Успешна Google Adwords кампања претставува комбинација на уметност и наука. Комбинација на креативност и математика. Комбинација на идеи и аналитичност. Доколку не се гледа вака, едноставно кампањата ќе е поблиску до неуспех, отколку до успех. Запомнете, неуспехот може да ве чини големи пари.

Во една ваква кампања постојат многу правци: од едноставни до сложени. Од оние кои ќе се завршат за неколку часа за активирање на кампањата, до оние за кои ќе бидат потребни неколку денови па дури и цела недела. Од оние кои ќе дадат резултати до оние кои само ќе ви потрошат одредена сума на пари. Целта на овој серијал на постови е да спроведете кампања која нема да биде дизајнирана за неколку часа и која нема единствениот ефект да биде потрошени пари.

Што ќе биде опфатено во овој серијал?

Серијалов сакам да биде колку што може покомплетен и затоа многу време потрошив во дизајнирање на квалитетна презентација преку блог постови. Не сакам да биде едноставен серијал од точки за тоа како да направите нешто бидејќи иако изгледа едноставно сепак претставува едно доста комплексно маркетинг средство. Доколку сакав да го претставам едноставно би го напишал во еден пост со следниве точки:

 • Регистрирај се за Google Adwords сметка
 • Избери клучни зборови
 • Постави ги тие клучни зборови во кампањата
 • Определи буџет
 • Активирај

Сепак, согласно мое лично искуство и проучувања во изминативе две години и согласно неколку обуки и вебинари (за кои плаќав и до 500 долари еден) не е така едноставно како што е наведено во горните подточки. Недостасува цел еден процес пред започнување и цел еден континуиран процес по започнување, кои всушност се клучните за успешна кампања и секако најсложените.

Затоа овој серијал ќе биде дизајниран без оние горни чекори (кои ќе бидат опфатени во насловите) туку со следниве наслови:

 • Вовед во Google Adwords. Во овој пост ќе навлеземе во Google Adwords како маркетинг средство. Ќе презентираме што претставува, како било во минатото и како „треба“ да биде сега.
 • Клучни зборови. Како и за SEO и овие кампањи бараат клучни зборови. Затоа посебен наслов ќе посветам на клучни зборови кои имаат сличност со она што го зборувавме за SEO но со некои разлики кои може да имаат големо влијание на кампањата.
 • Негативни зборови. Темата за негативни зборови ќе ја „начнеме“ во воведните излагања, но тука со овој наслов ќе навлеземе малку подлабоко во однос на тоа што претставуваат негативни зборови, зошто се важни и како да ги користите.
 • Вредноста на посетителот. Посебен наслов ќе посветам и на една мерка од која што во голем дел ќе зависи севкупната кампања, а тоа е вредноста на посетителот. Никој не сака да губи пари.
 • Петоаголник за рангирање на квалитет на кампања – Quality Score Pentagon. Рангирање на квалитетот на кампањите Google го изведува за секоја збор, не кампања. Затоа е и многу важно да севкупната кампања и соодветните зборови во истата да бидат во согласност со овој петоаголник кој ќе го презентираме тука.

Во меѓувреме доколку во текот на овие посебни постови дојдам до нешто што би сметал дека ќе биде важно ќе додадам нов наслов. Па, започнуваме уште оваа недела.

post

Affiliate Маркетинг – Маркетинг средство 73

Affiliate маркетинг

Affiliate маркетинг

За оваа недела како 73-то маркетинг средство ќе го презентираме affiliate маркетинг. Доколку имате бизнис веб сајт и доколку имате e-commerce (продавница на Вашиот веб сајт) тогаш оваа маркетинг средство може да биде од голема корист за Вас бидејќи создавате една мрежа од повеќе веб сајтови како Ваши виртуелни продавачи (или едноставно реклами).

Оваа маркетинг средство се однесува на бизнисите, а не на оние бизниси или поединци кои се членови на еден ваков програм.

Што претставува Affiliate маркетинг?

Во бизнис поимникот на претприемач за affiliate маркетинг го напишавме следново:

Affiliate Marketing Претставува посебен вид на маркетинг практика која се користи на интернет преку која еден бизнис (веб сајт) станува affiliate (член на affiliate програмот) на вистинскиот продавач и тој affiliate добива награда од продавачот за секој пратен посетител на сајтот кој извршил купување. Овој процес стана бум во последните години и како интернет маркетинг средство се користи од сите светски познати интернет бизниси. Кај нас некои го нарекуват како мрежен маркетинг, но може да се каже дека претставува само еден вид на мрежен маркетинг.

Значи, вие како бизнис (продавач) подготвувате affilate програм во кој секој може да членува и преку кој давате секаква можна подршка за членовите на програмата за да можат да ги промовираат Вашите производи и/или услуги и доколку тој член успее да направи продажба преку неговиот веб сајт ќе добие процент од извршената продажба.

Неколку прашања на кои ќе треба пред да започнете

Би напоменал неколку прашања на кои ќе треба да се сконцентрирате уште пред да започнете со едно вакво маркетинг средство кое иако може да биде доста ефикасно и ефективно за Вашиот бизнис ќе бара доста ресурси за менаџирање.

 • Има ли потенцијал за успешност при користење на оваа маркетинг средство во мојата индустрија?
 • Кои производи и/или услуги можам да ги понудам во affiliate програмата?
 • Колкав процент од износот на продажбата ќе можам да го дадам на членот на продажбата?
 • Дали тој процент ќе биде примамлив за членовите на програмата?
 • Како ќе ги плаќам членовите? Автоматски или рачно по изминат период?
 • Дали мојот процесор за плаќање преку интернет ќе дозволи една ваква програма?
 • Како ќе го менаџирам процесот со залихи?
 • Каква подршка ќе обезбедам за членовите на програмата?
 • Дали и кои ограничувања би постоеле за членовите на програмата?

Ова се само дел од потребни одговори, но сметам дека се најважни за фазата одлучување за започнување со вакво маркетинг средство.

Потребна подршка

Вие како главен продавач со ова маркетинг средство креирате многу виртуелни продавачи за вашите производи и/или услуги но и потенцијал за многу поголемо распространување на информации и достапност за тие ваши производи и/или услуги.

За да постигнете успех на општо задоволство од двете страни ќе треба да обезбедите соодветна подршка на членовите на програмата. Оваа подршка особено ќе се однесува на маркетингот (кој сепак вие треба да го креирате) и плаќањето (кое е нјважно за членовите).

Вообичаено следењето на тоа кој продал што и во кој износ се врши преку линкот. Тоа значи дека секој член има свој уникатен линк за продажба на соодветниот производ и/или услуга. Затоа внимавајте да обезбедите едноставна достапност на линкот за секој член.

Маркетинг

Запомнете дека членовите претставуваат Ваш продажен тим. Доколку тие се успешни и Вашиот бизнис ќе биде успешен. Дајте им алатки за да им ја олесните работата.

 • Обезбедете маркетинг упатсво за членовите
 • Обезбедете различни видови и големини на банери со код за истите во кој е вклучен линкот на членот.
 • Обезбедете e-mail пораки кои членовите би ги користеле веднаш без да размислуваат тие самите да составуваат.
 • Обезбедете аналитика барем за CPC и CTR за секоја кампања на секој член.

Плаќање

Членовите на оваа прогрма се мотивираат преку финансиските средства кои ги оствариле. Постојат многу мали и ситни детали кои можат мотивацијата да ја зголемат. Но сепак најважно е:

 • Тие редовно да бидат исплатени за своите напори.
 • Да не се случуваат грешки во вид на непрезметани продажби.
 • По можност да се исплатат по секоја остварена продажба.
post

CTR – Click Through Rate – Маркетинг средство 72

Ќе продолжиме со 72-рото маркетинг средство на претприемач – CTR – Click Through Rate (стапка на кликнувања). Оваа маркетинг средство претставува уште една мерка која е во рацете на претприемачите и преку која може да се мери успешноста на една кампања. За разлика од претходната мерка CPC која се однесуваше на трошоците оваа се однесува на успешноста на една интернет рекламна порака. Оваа маркетинг средство ќе го користите скоро ви исте интернет базирани рекламни кампањи бидејќи едноставно претставува првата мерка на еден вид на конверзија помеѓу вашите маркетинг напори и она што сакате да го постигнете.

Што претставува CTR?

Наједноставно кажано CTR претставува стапка на кликнувања која се користи како мерка за мерење на успешноста на една онлајн рекламна кампања. Бидејќи претставува стапка значи дека се добива со делење на број на кликнувања со некоја референтна мерка. Како референтна мерка најчесто се користи број на импресии (колку пати една реклама е прикажана).

На пример, доколку еден банер е прикажан 100 пати (100 посетители денес го погледнале сајтот на кој е поставен тој банер) и е кликнат 3 пати, тогаш:

CTR = 3/100 = 0,03

Значи CTR ќе биде:

CTR = број на кликнувања/број на импресии

Доколку сакаме да го изразиме како процент едноставно ќе го помножиме износот со 100, па така за примерот за тој банер ќе имаме 3% CTR, додека формулата за пресметка ќе биде:

CTR = (број на кликнувања/број на импресии) x 100

Каде се може да се користи?

Буквално со секое онлајн маркетинг средство може да се користи оваа мерка. Ќе се обидам да набројам неколку:

 • Банер,
 • PPC кампањи (CTR)
 • Блог постови со промотивни линкови
 • Facebook
 • Twitter
 • Сите социјални мрежи

Забележувате дека скоро и да не постои онлајн маркетинг средство во кое не може како мерка за мерење на успешност да се користи CTR. На пример во однос на сите претходно наведени:

 • Имам банер н некој веб сајт кој е кликнат 5 пати по 100 прикажувања. CTR = 5%.
 • Имам Google Adwords кампања која е прикажана 1250 пати и 50 пати е кликнато на неа. CTR = 4%.
 • Имам блог пост во кој промовирам линк до некој производ. Постот е прочитан 1500 пати притоа кликнато е 300 пати на линкот. CTR = 20%.
 • Имам Facebook рекламна кампања при што мојата реклама е прикажана 150000 пати и кликнато е на неа 250 пати. CTR = 0,167%.
 • Имам Twitter акаунт и пратив информација за мојот производ и/или услуга со линк до истиот. Имам 150 следачи а кликнале двајца. CTR = 1,33%.

Што всушност ни кажува CTR?

Па да кажавме дека ни ја кажува успешноста на една онлајн рекламна кампања. Но, всушност ни покажува како таа кампања привлекува еден клик. Дали составот на кампањата е ОК. Дали постои интерес за такво нешто.

Сега на интернетот може да се користат различни кампањи. Како еден процес и можности за една кампања покажав погоре. Но, во суштина секоја рекламна кампања претставува микс од:

 • Наслов
 • Порака
 • Линк
 • Слика може и не мора.

На пример, Facebook реклама содржи наслов, слика, порака и линк. Од друга страна Google Adwords реклама содржи наслов, порака и линк за текстуалните реклами.

Секоја различна комбинација од овие елементи ќе даде различен CTR. Дури и еден збор може да доведе до драстични промени во CTR. Затоа и треба да се следи и подобрува постојано.

Што понатаму?

Понатаму останува да видите дали е постигната целта. Ако целта ви е продажба колку од тие кои кликнале преку таа кампања купиле, а колку не. Ако целта ви е број на фанови на Facebook страна, колку станале фанови а колку не, бидејќи можеби кликнал ја видел страната но сепак не кликнал на like.

Сето ова се елементи кои треба да се следат и земат во предвид. Подетално ќе ја разработам Google Adwords кампањата во некое од наредните маркетинг средства.