post

Дали Телемаркетингот е За Губитници?

Доколку ме прашувате мене, Да. На претприемач веќе неколку месеци секоја недела објавуваме маркетинг средства во еден турбо серијал од маркетинг средства. Меѓу тие е и телемаркетингот кој едноставно значи доаѓање до телефонски броеви и нормално вртење (додевање) на луѓето или бизнисите за да се обидете да им продадете нешто.

Првин погледнете го видеото кое навистина е добро и кратко а кое пред неколку денови го објавив на Facebook страната на Претприемач.

Што е Inbound (влезен), а што е Outbound (излезен) маркетинг?

Телемаркетингот е Outbound маркетинг средство. Пред некое време на поимникот на претприемач го опишав значењето на овие зборови:

Inbound маркетинг: термин кој се користи да го опише маркетингот кој денеска има најголемо влијание врз потенцијалните потрошувачи. Inbound маркетинг едноставно значи да бидете присутен таму каде што Вашите целни потенцијални потрошувачи ќе побараат решение за нивен проблем. За разлика од оној традиционалниот или пак како го нарекуваат Outbound Marketing овој тип на маркетинг не се занимава со притисок и додевање и пречење на потенцијалните потрошувачи туку ги остава самите тие на наједноставен начин да дојдат до Вашиот бизнис.

Outbound маркетинг: Ова е нов термин на изразување на традиционалниот маркетинг кој уште Seth Godin го нарекува и Interruption Marketing – Маркетинг со здодевање врз потенцијалните потрошувачи. Се она што го знаеме како маркетинг средства во вид на ТВ, радио, весници, магазини, директна пошта, брошури, флаери итн. спаѓа во овој вид на маркетинг. Спротивен на овој вид на маркетинг кој остава потенцијалните потрошувачи да го најдат Вашиот бизнис кога имаат потреба е Inbound маркетинг.

Може да се каже дека влезен маркетинг претставува inbound маркетинг бидејќи самите потенцијални потрошувачи влегуваат по сопствена волја во Вашиот маркетин систем, додека излезен маркетинг е outbound маркетинг каде Вашата маркетинг кампања излегува од Вашиот бизнис и влегува на местата на потенцијалните потрошувачи како непоканет гостин.

Можеме да ги преведеме и како поканет (inbound) и непоканет (outbound) маркетинг.

Повеќе за овие влезен и излезен маркетинг во следниот напис каде подетално ќе навлезам во сржта на истите.

Едно мое искуство!

Постојано ме бомбардираат со телемаркетингот како едно од најкористени маркетинг средства во Македонија. Зошто е најкористено, затоа што е наједноставно. Земеш златна книга и се јавуваш на телефонските броеви кои си ги избрал. Ако свртиш денес на 100 телефонски броеви кај еден да упали си велиш тоа е супер завршена работа.

Оваа маркетинг средство е ОК, но доколку се користи онака како што треба, но во никој случај неможе да биде поефективно од групата на влезни маркетинг средства.

Минатата недела со помош на телемаркетингот ми се јавија од една компанија за веб дизајн бидејќи го пронашле бројот од златна книга за еден од моите бизниси кој се однесува на локално ниво и кој има сопствена веб страна која служи за спроведување на некои inbound маркетинг активности на бизнисот. Еве неколку грешки кои се катастрофални за таа компаниаја (која на нивната веб страна има наведено дека се лидери, најдобри, не се како другите итн.):

 • Од златна книга имаат погрешна информација бидејќи веб страната која првично беше на google pages домеин сега е сменета.
 • Ми здодеваат. Едноставно ми се јавија кога не бев расположен да разговарам, бидејќи си имав други обврски.
 • Бизнис кој продава електронски производ базиран на интернетот користи излезни маркетинг техники. Смешно.
 • Ми предлагаат да ми ја пуштат понудата на факс. Господе, дали не слушнале за е-mail?
 • Ги побарав на Google не можев да ги најдам меѓу првите 5 страни на резултатите. Затоа тие користат телемаркетинг.

Мислам дека се доволни грешките за да ја разберете суштината на проблемот на бизнисите кај нас.

Следува подетален напис за влезен маркетинг (inbound маркетинг) кој ќе опфати некои размислувања зошто уште денес треба да започнете да размислувате поинаку за Вашите маркетинг напори. Инаку во однос на маркетинг средствата што ги разработуваме на претприемач едно 50-тина ќе се однесуваат на влезниот маркетинг.

post

Претприемач – Маркетинг Средство 31

Оваа недела на ред е 31-то маркетинг средство од овој турбо серијал на маркетинг средства кој го започнавме пред неколку месеци. Досега како 18-то маркетинг средство го опфативме Вашиот продажен тим и како 21-во маркетинг средство го опфативме Вашиот бизнис преку ставови на Вашиот бизнис.

Но, во овие две маркетинг средства фали централната фигура и тоа Вие како еден претприемач. Овие три маркетинг средства (бизнис, вработени и претприемачот) се севкупните внатрешни живи елементи на еден бизнис. Овој термин живи ми дојде на ум сега кога го пишувам овој напис бидејќи сите овие елементи дишат, а претприемачот и вработените се потсистеми на бизнисот. Дишат бидејќи претприемачот и вработените се биолошки системи, додека бизнисот како еден поголем систем ги содржи тие два биолошки подсистеми. Од друга страна оние неживи елементи се производот, услугата, технологијата итн.

Втора работа што сакам да ја напоменам е што овие три елементи (претприемач, бизнис и вработени) го градат кредибилитетот и репутацијата на еден бизнис како посебни маркетинг средства.

Како што постојано ќе бидат следени однесувањето и ставовите на Вашиот бизнис од Вашата околина така и Вие како претприемач ќе бидете постојано следени.

Од кого Вие како претприемач ќе бидете следени?

Како што веќе пишував во ставовите на Вашиот бизнис така и тука ќе бидат идентификувани истите следачи:

 • Потрошувачи. Во оваа група спаѓаат и сегашните и потенцијалните, односно идни потрошувачи. Оваа категорија е една од најважните Ваши аудиенции. Потребно е посебно внимание да се обрне кон истите.
 • Конкуренти. Во оваа категорија спаѓаат Вашите конкуренти кои имаат за цел или да ве стигнат или да се заштитат од Вас и Вашиот бизнис доколку им се приближувате премногу. Оваа категорија како маркетинг средство воопшто не е важна, но сепак има големо влијание врз Вашиот бизнис.
 • Медиуми. Оваа категорија на Ваши следачи може да одигра голема улога за Вашиот бизнис. Еден краток прилог во вестите на некој медиум може да ви донесе огромен публицитет. Но, вниманието на оваа категорија тешко се свртува особено на малите бизниси. Посебно е важно да забележиме дека оваа категорија може и непријателски да се однесува кон Вас па затоа е потребно особено внимание.
 • Вработени. Во категорија на следачи спаѓаат и вработените. Од една страна како потенцијални вработени за да привлечете квалитетна работна сила и од друга страна како веќе вработени кои можат директно да се вклучат во Вашите маркетинг активности и тоа неформални маркетинг активности. Ставовите навашата компанија можат бргу да бидат проширени преку Вашите вработени при нивни секојдневни контакти со надворешниот свет. Треба да се искористат на вистинскиот начин.
 • Добавувачи. Ова е уште една категорија на Ваша аудиенција која постојано ве следи, а може да има огромна улога во Вашите маркетинг кампањи.
 • Влада. Моќта на владата е толку голема што може да има огромни последици за секој бизнис, како позитивни така и негативни. Сведоци сме како со една одлука може да се унишатат империи од бизниси. Но, сведоци сме како со помош на Владата може да се изгради брзо бизнис империја. Потребно е особено внимание.

На оваа група на ентитети кои ќе ве следат би додал уште две групи:

 • Вашето семејство. Каде се движите, како се однесувате, колку време поминувате на состноци и на работа. Оваа е нормална појава кога станува збор за Вас како една личност – претприемач.
 • Вашите роднини и пријатели. Колку можат да ви помогнат, толку можат да бидат и љубоморни на Вашиот успех како претприемач. Затоа сметам дека и оваа група на ентитети од Вашата непосредна близина треба да биде добро избалансирана во Ваша корист и во користа на Вашиот бизнис.

Што е тоа што ќе го следат кај Вас како еден претприемач?

Ќе бидете следени на различни начини и во однос на различни Ваши лични елементи. Како што во Бизнис копија – Моќта на имитација наведов еден начин или пак еден процес како да следите некој успешен идол кој ќе го копирате и вметнете во Ваш сопствен бизнис модел така и некој друг ќе се обиде да ве следи и копира нормално. Освен тоа доколку има можност ќе се обиде да му наштети на Вашиот бизнис и на Вас лично.

 • Ваши општи и бизнис ставови. Вашите општи и бизнис ставови во голем дел може да влијаат на градење на солиден кредибилитет и репутација.
 • Начин на однесување. Вашето лично однесување ќе дава одредена слика на вашиот бизнис воопшто и може да биде едно од клучните маркетинг средства за луѓето со кои доаѓате во контакт.
 • Начин на трошење. Имам еден пријател претприемач кој навистина започнува со сопствен бизнис веднаш по завршување на средното училиште. Бизнисот го води и развива и во текот на неговото високо образование. Може да се каже слободно дека за негови години има квалитетен успех како еден претприемач во однос на она што го има како материјални средства. Но, секогаш кога седиме и разговараме ми вели дека мора да внимава каква кола ќе вози и како ќе се облекува за да не се случи премногу да биде над другите – обичните луѓе бидејќи смета дека ќе му наштетат. И навистина има право. Љубомората е една лоша работа која може навистина да наштети на еден бизнис. Можеби во САД оваа не е проблем, но кај нас мислам дека сеуште постои.
 • Начин на менаџирање на бизнисот. Ако сте успешен претприемач кој успешно го менаџира сопствениот бизнис ќе имате добар кредибилитет и репутација. Вашите вработени ќе бидат задоволни и ќе се обидат на секој начин да го промовираат Вашиот бизнис.
 • Ваша појава воопшто како една фигура. Многу луѓе ќе ве гледаат како една фигура која се појавува и исчезнува. Сликата која ќе им остане во однос на Вас и вашиот бизнис ќе има големо влијание за понатамошната можна соработка со тие луѓе. Секогаш некаков детал кој човекот ќе го запази на Вас ќе остане по што ќе Ве памети. Така да внимавајте оваа Ваша фигура да биде усогласена со типот на бизнисот и кругот во кој се движите.
post

Телевизија – Маркетинг Средство 30

Стигнавме и до 30-тото маркетинг средство од овој турбо серијал на маркетинг средства на претприемач. Телевизијата е уште едно традиционално маркетинг средство кое е можеби и едно од најкористени заедно со радиото и весниците. Многу често кога се мисли на маркетинг во главата на претприемачите им поминува телевизија, радио, магазини и весници.

Телевизија како маркетинг средство

Високата цена на националните телевизии ги одвраќа претприемачите на малите бизниси, но затоа локалните мали бизниси можат да ја искористат оваа предност. Во секој случај, слободно може да се каже дека овој маркетинг медиум кај нас сеуште има голема популарност иако во поразвиените земји се повеќе и повеќе го губи сопственото влијание врз пошироките маси.

Предности на ТВ како Маркетинг Средство

Ќе презентирам некои од предностите на телевизијата како маркетинг средство:

 • Присуство во скоро секој дом. Присуството на телевизијата во скоро секој дом претставува предност на истата како маркетинг средство. Слободно може да се каже дека телевизијата е присутна секаде. Телевизорите ги има во популарните кафулиња, во ресторани, во домовите на луѓето, па дури и на отворени места при некои собири.
 • Широка опфатност. Ова е една од најголемите предности на телевизијата. Навистина има широк спектар на опфатност на различни сегменти од пазарот. Бидејќи телевозорот како технологија е присутен насекаде околу нас, така и телевизијата како маркетинг средство може да допре до голем број на луѓе кои се Вашите потенцијални купувачи.
 • Визуелизација. За разлика од радиото каде пораката е во аудио форма која може само да се слушне, и за разлика од весниците каде пораката е само во пишана форма која може само да се прочита, телевизијата нуди визуелна форма која може и да се види и да се слушне и да се прочита во исто време.
 • Дизајн на пораката. Додека ова во минатото беше недостаток, денес слободно можеме да кажеме дека не е. Денес скоро секој може да дизајнира видео економско-пропагандна порака, додека во минатото требаше да се најмат техничари како професионалци за оваа намена. Дури и Вашето 7 -годишно дете денес знае да искористи различни апликации на персонален компјутер и да дизајнира интересна видео порака за Вашиот бизнис.

Недостатоци на ТВ како Маркетинг Средство

Да разгледаме и некои од недостатоците на телевизијата како маркетинг средство:

 • Должина на пораката. Должината на економско-пропагандната порака на телевизијата е навистина кратка и за да се постигне вистинскиот ефект ќе мора да се повторува повеќекратно. Овој недостаток претпоставува дека целната група на гледачи во моментот на прикажување на пораката ќе прават нешто друго. Затоа и целта на претприемачите е да дизајнираат порака која ќе го привлече вниманието.
 • Менување на каналите. Тоа сум јас и над 90% од луѓето што ги познавам. Кога гледам ТВ го држам даљинското во рака и кога ќе ме прекинат со пропагандна порака, нормално одам на следниот канал. Па можеби ќе се навратам подоцна на претходниот канал или пак ќе најдам нешто поинтересно. Значи пропагандната порака ми дава слобода до погледнам дали има нешто поинтересно на ТВ. Значи парите кои ги трошат претприемачите за мене и оние како мене се едноставно фрлени во вода.
 • Пренатрупаност. Во еден маркетиншки сегмент на телевизијата кога ќе се прикажува и Вашата пропагандна порака ќе одат уште неколку други со што секоја од пораките губат на сопствената ефикасност и ефективност.
 • Трошоци. Трошоците за овие пораки се навистина големи во споредба со останатите. Доколку најмите и професионален дизајнер уште пред да започне емитувањето на пораката ќе мора да издвоите значителна сума на пари. И самото изнајмување на просторот за емитување на една телевизија е навистина поскапо во однос на останатите медиуми.

Неколку Препораки при Подготвување на „ТВ Реклама“

 • Пораката нека биде едноставна која нема да претставува збунувачка за гледачите.
 • Фокусирај се на ползите на потенцијалните потрошувачи бидејќи само ползата може да им го обрне вниманието.
 • Докажи ги полезностите за потенцијалните потрошувачи кои ги презентираш во пораката.
 • Направи ја пораката уникатна, односно нешто што не постои, а во исто време интересна и лесно запомлива.
 • Користи емоции во однос на презентирање на проблемот на потенцијалниот потрошувач кој сакаш да го опфатиш со пораката.
 • Внимателно избери ја телевизијата која ќе ја користиш за емитување на твојата порака. Различни телевизии се гледани од различна популација.
post

Кредибилитет – Маркетинг Средство – 29

Кредибилитет како маркетинг средство е 29-тото маркетинг средство во овој турбо серијал на маркетинг средства на претприемач. Оваа маркетинг средство е уште едно кое не е традиционално и кое не бара големи пари за да се примени. Можеби не бара пара, но бара време и труд. Но, едно нешто е важно. Доколку се изгради навистина висок кредибилитет успешноста на Вашиот бизнис ќе биде огромна. Но, пак доколку го надградуваме и подобруваме тој кредибилитет успешноста ќе биде уште поголема.

Значајноста на кредибилитетот како маркетинг средство е огромно, особено поради фактот што од него зависат сите други маркетинг средства кои ќе ги применуваме за нашиот бизнис, а за кои ќе издвојуваме огромни средства.

Да земеме еден реален бизнис пример:

Користиме радио и весник како наше маркетинг средство. Целта ни е да привлечеме поголем број на купувачи за нашиот бизнис. Пораката која ја пренесуваме преку тие маркетинг средства е: Нашиот бизнис ќе Ви го промени животот само за неколку дена решавајќи го Вашиот проблем. Но, ние сеуште немаме кредибилитет. Што значи дека веројатноста е дек малку луѓе ќе ни веруваат на таа наша одлична порака. Можеби навистина сме способни, имаме знаење и можности да им го смениме животот на луѓето решавајќи го нивниот проблем, но тоа не значи ништо бидејќи сеуште немаме изградено кредибилитет. И во ваков случај нашите пари околу 40.000 денари за реклама на радио и весник не дава резултати.

Овој пример е нешто што постојано се случува кај нас. Затоа мој совет е: Првин започнете со градење на кредибилитет, па потоа трошете на други медиуми како маркетинг средства.

Во некои случаи другите маркетинг средства можат и да помогнат во градење на кредибилитетот, но поверојатно е дека парите залудно ќе бидат потрошени. Доколку имаме комбинација на веќе изграден некаков кредибилитет и го доградуваме со помош на останатите маркетинг средство веќе може д ја имаме добитната комбинација.

Што е Кредибилитет?

Доколку имаме кредибилитет за некое лице, тоа значи дека тоа лице верува дека ние имаме експертиза и знаење како и тоа дека сме доверливи за да правиме бизнис со него. Значи, поголема е веројатноста дека едно лице ќе одлучи да купува од нас доколку имаме изградено висок кредибилитет. Во Wikipedia за кредибилитет се вели:

Кредибилитет се однесува на објективни и субјективни компоненти на верување кон изворот или пак пораката. Традиционално кредибилитетот има две компоненти – доверба и експертиза при што и двете компоненти имаат објективни и субјективни компоненти…

Можеме да забележиме дека кредибилитетот значи дека веќе имаме изградено доверба и експертиза во очите на другите лица за она што го работиме.

Кон кого треба да изградиме Кредибилитет?

Едно од позначајните прашања е кон кого нашиот кредибилитет треба да биде изграден. За почетните бизниси не би ги ширел премногу таргетните ентитети за нашиот кредибилитет. Основните ентитети кои треба да ги таргетираме за да изградиме висок кредибилитет се следниве:

 • Клиенти – Купувачи;
 • Потенцијални потрошувачи;
 • Вработени;
 • Снабдувачи и
 • Сите можни контакти

Кредибилитет како Функција на 4 Елементи

Ова е нешто што го најдов како дел од првата панел дискусија на The League of Extraordinary Minds во која членувам и каде 54 најголеми експерти од областа на бизнисот одговараат на прашања и дискусија за подобрување на бизнис процесите. Во оваа прва панел дискусија како еден од експерти беше и Stephen Covey, авторот на бестселерот 7 Навики на Високо Ефективни Луѓе.

Според Stephen Covey кредибилитет е функција на 4 елементи:

 • Интегритет. Интегритет ќе изградите со помош на Вашата искреност и чесност.
 • Посветеност. За посветеноста морате да имате мотив, агенда и однесување кое ќе Ве претстави како навистина посветен претприемач на работата која ја работите.
 • Способност. Способноста пак е функција на Вашиот талент, вештини, експертиза и знаење. Способноста одговара на прашањето: Дали сте токму Вие релевантен?
 • Резултати. Резултатите се приказ на Вашите перформанси како сегашни така и минати. Прикажување на овие резултати го зголемуваат Вашиот кредибилитет.

Една работа која што Stephen Covey ја напоменува е дека мора првин да го изградите личниот кредибилитет кој подоцна ќе се претвори во кредибилитет на бизнисот.

Првите два елементи (интегритет и посветеност) го претставуваат Вашиот сопствен карактер, додека последните два (способност и релевантност) ја претставуваат Вашата компетентност да го решите проблемот на своите потрошувачи. Посветете внимание на овие елементи и Вашиот кредибилитет постојано ќе расте.

Уште нешто би сакал да напоменам како за крај на овој напис. Кредибилитетот не се мери во тоа дали Вие самите сметате дека имате кредибилитет. Кредибилитетот се мери во однос на тоа што сметаат другите за Вас. Мора да бидете реален за да си го измерите сопствениот кредибилитет како и кредибилитетот на Вашиот бизнис. Доколку не е онака како што Вие самите сметате не сваќајте го тоа лично, сепак се работи за нешто во што навистина треба да се вложи труд за да се изгради. Но, искористете го тоа за да го подобрите како Вашиот личен така и кредибилитетот на Вашиот бизнис.

post

Радио – Маркетинг Средство – 28

Продолжуваме со 28-то маркетинг средство – радио, од овој турбо серијал од маркетинг средства на претприемач. Радиото како маркетинг средство спаѓа во традиционалните маркетинг средства кои се често користени од страна на претприемачите за да ја распространат економско пропагандната порака на сопствениот бизнис.

Во зависност од мрежата што ја покрива радиото има потенцијал да им овозможи на претприемачите обраќање до навистина широко географско подрачје. Но, таа можност е уште побогата бидејќи се пренесува преку еден звук кој може да се чуе. Со вистинскиот избор на соодветна радио станица, како и времето и програмата на која ќе оди пораката, радиото навистина овозможува пораките да допрат до посакуваната целна група на пазарот.

Предности на Радиото како Маркетинг Средство

Ќе презентирам некои од основните редности кои ги има радиото како маркетинг средство.

 • Присуство на радио во секој дом. Бидејќи како технолошко средство радиото е во позрели години нема дом во кој не може да има можност да се слуша радио. Дури и 30-годишен транзистор дава звук од некоја радио станица. Дури и некое планинско место може да има радио врска преку соодветен предавател. Секој дом и голем процент на автомобили се со можност за слушање на радио. Ова го прави навистина силно маркетинг средство.
 • Флексибилност. Пропагандните пораки на радиото се навистина флексибилни бидејќи можат да се менуваат од ден на ден, од месец на месец или како што ќе посакаме. Можеме да ја подготвиме нашата нова пропагандна порака, да се јавиме во радио станицата, да им ја испратиме и веќе од утре во етерот да оди новата порака.
 • Погаѓање на целна група. разични радио станици таргетираат различни целни групи. Со избор на вистинската станица ќе ја погодиме и вистинската целна група за нашиот бизнис. Различните програми на радиото се наменети за различни целни групи што ни овозможува како претприемачи да одиме преку вистинската програма и да го погодиме целниот пазар кој го посакуваме.
 • Попријателска порака заради звукот. Да, радиото пренесува звук кој можеме да го прилагодиме онака како што сакаме. Таа порака може да има пријателска звучност и дури да не се забележе дека сме досадни со промовирање на нашите производи и/или услуги.
 • Цената. За разлика од другите маркетинг средства радиото има навистина пониска цена на чинење. Доколку пак се работи за локално радио на месечно ниво навистина можете да поминете доста евтино во поглед на трошоците.

Недостатоци на Радиото како Маркетинг Средство

Да ги разгледаме и недостатоците на радиото како маркетинг средство:

 • Ефект на слушам ама не слушам. Називот на овој ефект е мој бидејќи навистина сметам дека постои кога станува збор за радиото. Вообичаено радиото се слуша кога работиме нешто друго и всушност пропагандните пораки ретко ги забележуваме. Радиото најчесто го слушаме заради музика која не опушта на некој начин и доколку во една таква психичка состојба не прекинат веднаш се чувствуваме неудобно.
 • Ограниченост на пораката. Пораката која што ја испраќаме е навистина ограничена и може да трае од 30 секунди до една минута. Потребно е во таа порака да бидеме јасни и прецизни за она што сакаме да го постигнеме.
 • Потреба од голема зачестеност. Пропагандната порака преку радио бара навистина голе зачестеност за да може да влезе во мозокот на слушателот. Оваа пак од друга страна ја крева цената и трошокот за радио како маркетинг средство.

Едно Мое Лично Искуство со Радио

Пред неколку години кога започнував еден бизнис го избрав радиото во мојот маркетинг план како едно од маркетинг средства кои ќе ги користам во првите 6 месеци. Избрав радио кое сметав дека е слушано повеќе особено што се слушаше по кафулињата токму тоа радио. Првин имав проблем со тоа што не ме разбираа што реба да се нагласи и како да се нагласи во самата порака. По еден месец ги сублимирав резултатите и се покажа 0. Бидејќи цената беше превисока за еден стартап бизнис се откажав од понатамошно користење на услугите на тоа радио.

По неколку недели ме контактираа од друго радио кое ми даде доста поволни услови (некој вид на компензација и останато плаќање). Си реков ОК, оваа е продажба плус за мојот бизнис и нормално маркетинг средство како радио. Повторно имав проблем со разбирање околу нагласувањето и музиката во позадината на пораката но ги средивме некако тие работи. (Ова особено поради фактот што во локалните радио станици работат волонтери, луѓе кои немаат искуство а ниту познавање од маркетинг.) Но по еден месец повторно ги сублимирав резултатите и навистина беа изненадувачки. Оваа второто радио навистина влиаеше врз голем број на потенцијални потрошувачи за мојот бизнис.

Препорака за претприемачи: Мери ги резултатите и тестирај ги различните радио станици за да видите кое дава најдобри резултати.

Неколку Препораки при Подготовка на „Радио Реклама“

 • Нагласи ги ползите за потенцијалните потрошувачи, а не карактеристики на твојот производ или твојот бизнис.
 • Пораката нека биде едноставна, разбирлива и прецизна. Не претерувај со различни зборови кои не се разбирливи за потенцијалните потрошувачи.
 • Користи звучни ефекти за да го привлечеш вниманието. Радиото ја дава оваа можност и искористи ја.
 • Подготви порака која ќе бида звучна за увото.
 • Потцртај ги зборовите кои треба да бидат нагласени и наведи што треба да се нагласи. Вообичаено ползите нека бидат оние понагласените елементи во пораката.
 • Користи зборови кои ќе поттикнат акција од страна на потенцијалните потрошувачи. Сега, денес, до петок се зборови кои можат да поттикнат акција.
 • Напомени го името на бизнисот како и контакт детали (адреса, телефон, веб страна итн).
 • Мери ги резултатите на спотовите и менувај ги доколку нема резултати.
post

Магазини – Маркетинг Средство 27

Магазините се маркетинг средство 27 во овој турбо серијал од маркетинг средства на претприемач. Овој напис нема да биде долг бидејќи голем дел на работите кои се однесуваа на весниците како маркетинг средство (26-то) се применуваат и за магазините. Оваа 27-мо маркетинг средство се однесува на магазини како офлајн маркетинг средство, што значи дека тука нема да стане збор за онлајн магазините.

Што се тоа магазини?

Магазините се еден вид на весници изработени поквалитетно во однос на хартијата и бојата и се објавуваат периодично во вид на неделни или пак месечни магазини, кои содржат повеќе артикли од одредена проблематика и се финансираат врз основа на продаден рекламен простор и самата продажба на истите.

Се чини дека магазините сеуште држат до својата популарност во однос на весниците како маркетинг средства.

Можат да се забележат следниве карактеристики на магазините:

 • Висок квалитет на изработка
 • Насочени кон одредена тематика
 • Повеќе артикли од иста тематика
 • Поголема долготрајност (недела или пак месец)

Избор на магазин како маркетинг средство

Кога станува збор за избор на одреден магазин кој претприемачот ќе го користи како маркетинг средство повторно ќе се навратиме на апсолутниот и релативниот трошок со истите елементи за пресметка. Еве го примерот од весниците:

Да земеме два бренда на весници Х и У. Весникот Х има тираж од 25.000 примероци и наплаќа по 10.000 денари за одредена порака на одредена страна и позиција на страната. Весникот У има тираж од 20.000 примероци и наплаќа по 12.000 денари за одредена порака на одредена страна и позиција на страната. Профилот на читателите на овие весници е:

 • 20% од читателите на Х се потенцијални потрошувачи.
 • 35% од читателите на У се потенцијални потрошувачи.

На прв поглед би го избрале весникот Х бидејќи има понизок апсолутен трошок и поголем тираж. Но да видиме како стоиме со релативниот трошок:

Х У
Тираж 25.000 20.000
Процент потенцијални потрошувачи 20% 35%
Број на потенцијални потрошувачи 5.000 7.000
Апсолутен трошок 10.000 ден. 12.000 ден.
Релативен трошок 2 ден. 1,71 ден.

Забележувате дека е подобар весникот У бидејќи цената за просечен потенцијален потрошувач е помала во однос на весникот X. Секогаш правете ја оваа анализа при избор на медиум, не само весник туку било кое маркетинг средство. Повеќе за овие пресметки и избор на маркетинг средство во посебен наслов за маркетинг средства.

Начинот на пресметка кај магазините е истиот.

При изборот на соодветен магазин би додал уште еден елемент кој би требало да одигра голема улога уште пред да започнете со пресметката а тоа е пазарната ниша на која е насочен магазинот. Доколку Вашиот бизнис е насочен кон тинејџери ќе користите магазини кои ја обработуваат тематиката за тинејџерите. Доколку продавате козметички производи ќе користите магазини во стилот на „Убавина и здравје“.

Предности и недостатоци

Како предности на магазините би ги издвоил следниве:

 • Високо таргетирани читатели – Магазините се читани од одредена група на луѓе за кои се наменети согласно тематиката која ја опфаќаат.
 • Голема географска опфатност – локален, национален и глобален пазар.
 • Квалитет – Квалитетот е навистина одличен со различни слики и графици во боја како и одличен квалитет на хартија во споредба со весниците.
 • Подолг животен век – Во однос на весниците, магазините имаат подолг животен век што значи дека се купуваат еднаш а се читаат цела недела или пак месец. Со тоа и веројатноста дека Вашата маркетинг порака ќе биде забележана е поголема.

Како недостатоци би ги издвоил следниве:

 • Високи трошоци – Заради квалитетот и високотаргетираните читатели трошоците се доста повисоки во однос на весниците.
 • Помала флексибилност – не може секојдневно да настапуваме со нова порака.
 • Премногу пораки – Се повеќе магазините се пренатрупани со пропагандни пораки. Ова е поради фактот што финансирањето на овие медиуми во голем дел се базира на изнајмување на рекламен простор.
 • Тренд на губење на читатели – На светско ниво трендот е намалување на продажба и тиражот на магазините, што секако дека ќе дојде и кај нас.
Сликата од engineroomblog
post

Весници – Маркетинг Средство 26

Стигнавме до 26-тото маркетинг средство во овој турбо серијал од 100 маркетинг средства на претприемач. Оваа е едно традиционално маркетинг средство кое се користи за економска пропаганда на бизнисите. Освен што е традиционално и е едно од постари средства бидејќи радиото и телевизијата се понови медиуми. Иако на светско ниво влијанието на весниците како маркетинг средство се намалува заради се поголемото влијание на интернетот и социјалните медиуми сепак сеуште се користи, а особено кај нас сеуште има големо влијание. Што не значи дека нема полека да се намалува на тоа влијание.

Како нешто најважно во овој напис би опфатил една техника како да се избере весник кој ќе ни користи како маркетинг средство за нашиот бизнис. Првин би вовел два типа на трошоци кои треба да се анализираат.

Апсолутен трошок – трошокот кој претприемачот ќе треба да го плати за одреден временски период да биде неговата порака на тој медиум.

Релативен трошок е трошок по потенцијален потрошувач до кој ќе допре пропагандната порака.

Да земеме два бренда на весници Х и У. Весникот Х има тираж од 25.000 примероци и наплаќа по 10.000 денари за одредена порака на одредена страна и позиција на страната. Весникот У има тираж од 20.000 примероци и наплаќа по 12.000 денари за одредена порака на одредена страна и позиција на страната. Профилот на читателите на овие весници е:

 • 20% од читателите на Х се потенцијални потрошувачи.
 • 35% од читателите на У се потенцијални потрошувачи.

На прв поглед би го избрале весникот Х бидејќи има понизок апсолутен трошок и поголем тираж. Но да видиме како стоиме со релативниот трошок:

Х У
Тираж 25.000 20.000
Процент потенцијални потрошувачи 20% 35%
Број на потенцијални потрошувачи 5.000 7.000
Апсолутен трошок 10.000 ден. 12.000 ден.
Релативен трошок 2 ден. 1,71 ден.

Забележувате дека е подобар весникот У бидејќи цената за просечен потенцијален потрошувач е помала во однос на весникот X. Секогаш правете ја оваа анализа при избор на медиум, не само весник туку било кое маркетинг средство. Повеќе за овие пресметки и избор на маркетинг средство во посебен наслов за маркетинг средства.

Би опфатил некои предности и недостатоци на весниците како маркетинг средство. Како предности се:

 • Солидна географска опфатност. Весниците го диференцираат пазарот на локален, национален и глобален пазар.
 • Навременост. Времето кога се доставува економската пропагандна порака и затворање на весникот е навистина кратко особено за дневните весници. Ова значи дека секогаш маркетинг пораката ќе биде ажурирана.
 • Флексибилност. Флексибилноста е една голема карактеристика на ова маркетинг средство бидејќи секој ден може да се има различна порака.
 • Ниски трошоци. Весниците нормално нудат пропаганден простор со низок апсолутен трошок. Цената зависи од тиражот и географскиот регион кој го опфаќа. Па така со вистинскиот избор ќе има и релативен низок трошок.
 • Добра комуникација со потенцијалните потрошувачи. Весниците овозможуваат користење на добра графичка изработка на самата пропагандна порака при што ќе се пренесат доста информации и ќе се привлече вниманието на потенцијалните потрошувачи.

Освен предности весниците имаат и соодветни недостатоци кога се користат како маркетинг средство:

 • Нетаргетирани читатели. Весникот е читан вообичаено од различни луѓе, па се смета дека ќе има голем број на нетаргетирани читатели за кои сепак ќе платиме.
 • Квалитетот. Дневните весници имаат многу послаб квалитет во однос на останатите медиуми како магазини.
 • Премногу пораки. Еден од најголемите недостатоци е што весниците имаат премногу пропагандни пораки па постои можност нашата да се изгуби во еден океан од такви пораки. Од друга страна и читателите се иритирани со премногу пропагандни пораки, па ги прескокнуваат тие страници.
 • Краток животен век. На една пропагандна порака во весник животниот век е 24 часа. Тоа е прекратко.
 • Намалување на читатели. Ова веќе го најавив на почетокот. Влијанието на интернетот се повеќе ги намалува класичните читатели на весници.
Слика од DRB62
post

Огласни Табли – Маркетинг Средства 25

Стигнавме до 25-тото маркетинг средство од серијалот над 100 маркетинг средства на претприемач. Оваа маркетинг средство навистина е едноставно и не бара голема инвестиција ниту пак труд. Доколку се спроведе правилно може да биде навистина ефикасно во привлекување на вниманието за Вашиот бизнис. Многу претприемачи, го користеле, го користат и ќе го користат оваа средство.

Огласни табли најденоставно кажано претставува секое место на кое може да се закачи некаква информација за Вашиот бизнис. Таа информација вообичаено содржи она што го нуди бизнисот и контакт детали. Успешноста на огласните табли во најголем дел е поврзана со инвентивноста на претприемачот но, и одредени одлуки кои треба да ги донесе пред да започне со оваа маркетинг средство. Некои бизниси нема да можат да го користат оваа средство заради спецификите и типот на бизнисот.

Места

Првин што претприемачот треба да одлучи е местата каде ќе ги истакне сопствените огласи. Огласни табли може да бидат поставени на различни места. Особено во јавните институции, автобуски станици, факултети, училишта, болници, фабрики … Секаде може да постои огласна табла. Оваа се места кои јас ги нарекувам формални огласни табли. Формални затоа што имаат формализиран простор на кој може да се закачи или залепи некаков оглас. Процесот е едноставен со тоа што Вашиот отпечатен оглас го закачувате на тој формализиран простор.

Вториот тип на места ги нарекувам неформални места. Неформални затоа што на тие места нема посебно определен простор за такви огласи. На пример тука спаѓаат маркети, продавници, кафулиња, бандери, табли кои оградуваат простор на кој нешто се гради… Овие места зависат од креативноста на претприемачот и навистина не е ограничено како кај формалните огласни табли.

Една од најважните одлуки на претприемачот е на кои места да истакне сопствен оглас. За секое место при донесување на одлука потребно е да се направи одредена анализа која ќе ги земе во предвид следниве прашања:

 • Дали на тоа место се движат целните потрошувачи?
 • Колкав е сообраќајот на луѓе на тие места?
 • Дали има премногу други огласи па нашиот да се изгуби во таа шума?
 • Каква е видливоста на огласната табла од перспектива на минувачите?

Карактеристики

Кои се основните каракеристики на огласните табли?

 • Можат да бидат видени од голем број на луѓе во зависност од тоа дали некој ги кине или не.
 • Формалните места кои правилно ќе бидат избрани може да привлечат добро таргетирани потенцијални потрошувачи бидејќи истите застануваат со цел да прочитаат оглас. Значи имаат некаков проблем кој сакаат да го решат.
 • Неформалните места можат да привлечат внимание на огромен број на луѓе но не толку добро таргетирани.
 • Векот на траење на неформалните места е пократок во однос на формалните.
 • Простор за искористување на претприемничката креативност е неограничен.
 • Можност за додавање на вирозен елемент.

Содржина

Што треба да содржи Вашиот оглас? Ова е многу важно прашање, бидејќи од она што ќе го содржи ќе зависи и рекцијата на потенцијалните потрошувачи, односно дали ќе дојдат да купат нешто од Вашиот бизнис. Огласот (рекламата) треба да содржи:

 • Бизнис идентитет (име, лого, слоган)
 • Краток опис на она што го нуди.
 • Контакт детали (адреса, телефон, факс, e-mail, веб страна)
 • Неколку препораки од задоволнипотрошувачи може да влезе како опција.
 • Вирозен елемент – нешто што ќе предизвика ширење на огласот од човек на човек.
 • Можност да се искинат контакт деталите.

Формата на огласот за огласна табла може да биде во различен облик. Може да биде во форма на А4 хартија, може да биде и како визит карта, а може да биде и визит карти во хартиена форма кои можат да бидат искинати од луѓето кои сакаат да ве контактираат.

post

Маркетинг Средство – Piggy-Backing Маркетинг

Маркетинг средства

Маркетинг средства

Уште сме на offline маркетинг средства кои може да се користат од страна на малите бизнис. Сакам да завршам со овој тип на маркетинг средства за да се свртам целосно кон онлајн маркетинг средствата за кои имам премногу да пишувам. Оваа е малку понетрадиционално средство и не може да се најде во учебниците за маркетинг. Но, во пракса функционира и се користи максимално, а резултатите секогаш се одлични и можат да дводеат до неколкукратно па дури и троцифрено зголемување на продажбата.

Некои можат да кажат дека оваа маркетинг средство не е морално, но за мене сите средства кои не ги кршат локалните, националните и меѓународните закони, а носат успешност на бизнисот не се неморални. Неморални се за оние претприемачи кои не се креативни, а оние креативните претприемачи сигурно ќе го искористат и ќе излезат како победници.

Што е тоа Piggy-Backing Маркетинг?

Првин се трудев да го преведувам и навистина не знам да најдам соодветен преведен збор бидејќи преводот е многу смешен. Во бизнис поимникот на претприемач го додадов зборот и дадов кратко објаснување:

…оваа маркетинг стратегија е навистина моќна и ја користат и се користела од многу бизниси кои доживеале невиден успех. Оваа стратегија значи користење на партнер кој ќе му помогне на бизнисот да изгради кредибилитет и препознатливост на пазарот. Всушност, се е во привлекување на внимание. Вообичаено се најмува некој кој веќе има големо внимание како познати личности и тие се поврзуваат со вашиот бизнис и на таков начин преку нивното внимание Вашиот бизнис доживува брзо внимание од страна на пазарот.

Едноставно кажано оваа маркетинг средство значи привлекување на внимание и тоа со помош на некој кој веќе го има вниманието. Една од најважните работи на претприемачите е да привлечат колку што можат поголемо внимание. Па, и целта на маркетингот ни е да привлечеме внимание. Го истражуваме пазарот за да го пронајдеме однесувањето на целниот пазар или одредениот сегмент на пазарот за да понудиме нешто со што ќе им го привлечеме вниманието кон бизнисот. Правиме пропагандни пораки за да привлечеме внимание…

Едно е јасно, успешни бизниси и успешни претприемачи се оние кои успеат да привлечат внимание кон нив. А кога се привлече внимание успешноста е неминовна.

Примери на Piggy-Backing Маркетинг

Paris Hilton

Оваа убавица во последниве неколку години заработува милионски суми во долари се разбира само заради тоа што има привлечено огромно внимание. Особено во бизнис светот за оваа се полемизира за тоа во што е добра таа. Не знае да глуми, не знае да пее, не знае да свири никаков инструмент, не е спортистка или пак некој познат дизајнер. Единствено што знае е да привлече внимание и тоа и носи милионски суми на пари. Дали знаете дека таа заработува стотици илјади долари (американски се разбира) само да излезе еднаш во еден ноќен клуб? Да, претприемачот (сопственикот на клубот) и плаќа за да таа излезе една вечер само за да привлече внимание. Тие претприемачи знаат дека откако таа ќе се појави таму сите весници, неделници, трач рубрики, ТВ емисии ќе креват бука за тоа каде е видена со кого е видена што носела, што јадела, што пиела итн. И заради тоа сите други потрошувачи ќе излегуваат таму затоа што Paris излегува таму. Навистина креативно.

Madonna

Еден претприемач купува малопродажен бизнис за облека (бутик) кој е до гуша во долгови. Таа продавница била просечна која едвај скрпувала крај со крај. Но, за кратко време претприемачот ја претворил во една од најуспешните бутици. Со едноставно преуредување и привлекување на една пејачка која каде и да се појави околу неа се фотографи кои ја следат и по тоа сите пишуваат и зборуваат за тоа. Каде Madonna се облекува, односно каде купува облека. По не се појавуваат и други познати фаци, па потоа и продажбата на нормални (непознати) купувачи расте со експоненцијален раст. Тој претприемач на своја 25 годишна возраст има заработено над 7 милиони долари и отишол во пензија.

Мислам дека се доста овие два примери за да се свати суштината на оваа маркетинг стратегија или средство.

За крај само би напоменал дека оваа средство може да биде скапо или пак бесплатно. Скапо е кога специјално се прави договор со некоја ѕвезда. Но, доколку бизнисот со некој од претходните маркетинг средства како квалитет, потрошувачот во центарот на внимание итн. успее да привлече внимание на некоја ѕвезда секако дека ќе доведе до огромен успех.

post

Маркетинг Средства 23 – Понуда од Аспект на Потрошувачите

Бизнис понудата мора да се базира на потрошувачите и пазарот, не на желбите на претприемачот. Ние можеме да сакаме било што, но тоа е различно од она што нашите тековни и потенцијални потрошувачи го сакаат. Поради тоа нашата понуда мора да биде базирана на желбата на нашите потрошувачи. Една важна работа е нашата понуда да ја содржи нашата супериорна вредност. Една од поголемите грешки на претприемачите и на бизнисите воопшто е да се фокусираат на нивните производи и услуги. Да, производите и услугите претставуваат дел од нашата понуда но не и наша севкупна понуда. Нашата севкупна понуда мора да содржи повеќе работи што всушност ќе претставува нашата супериорна вредност. Да видиме од кои компоненти е составена нашата севкупна понуда:

http://entrepreneurshipinabox.com/wp-content/uploads/Offer1.png
 • Производи и/или услуги. Првиот дел од нашата понуда се производите и услугите кои ги продаваме и производите и услугите кои ги даваме како бесплатни подароци или бонуси. Оваа е комбинација од две подкатегории. Првата се примарни производи и услуги кои ги продаваме и втората подкатегорија се секундарни производи и/или услуги како што се бесплатна испорака, гаранција, логистика, подршка итн. Се што е во директна врска со примарните производи кои бизнисот ги продава се во оваа подкатегорија.
 • Супериорна вредност. Ова е дополнителен дел на Вашата примарна понуда која ја прави разликата помеѓу Вашиот бизнис, производи и услуги од конкурентските бизниси, производи и услуги. Супериорната вредност е нешто што ќе ја подобри Вашата понуда во очите на Вашите тековни и потенцијални потрошувачи. Тие даваат пари за производите и услугите и сакаат и нормално е да сакаат да знаат која е вредноста на тие производи и услуги за нив.
 • Перспектива на потрошувачите. Последен дел се однесува директно на потрошувачите, или она што тие го сакаат. Им го кажуваме она што тие сакаат да го слушнат и да го знаат како што е вредноста што ќе ја добијат од нашите производи и услуги и проблемите кои што ќе ги решат со нашиот бизнис… Сите претходни компоненти мора да бидат базирани на оваа компонента бидејќи оваа компонента и најважната компонента на нашата понуда. Доколку понудата не е базирана на нивните потреби тогаш претходните две компоненти како производот и услугата и супериорната вредност нема да допре до нивниот купувачки интерес за нашиот бизнис.

Секој потрошувач ќе се запраша себеси 4 клучни прашања за производот или услугата од потрошувачка перспектива:

 • Што има тука за мене? За секој бизнис многу е важно што нивните потрошувачи сакаат или имаат потреба. Секој тековен или пак потенцијален потрошувач кога донесува одлука за купување си го поставува оваа прашање, и доколку пронајде нешто вредно или корисно во производот или услугата ќе донесе позитивна одлука. Вашата понуда мора да ги содржи најважните придобивки кои ќе ги добие потрошувачот кога ќе го купи Вашиот производ или услуга.
 • Кои придобивки ќе ги добијам во замена за парите? Ова е дополнително прашање кое пролетува низ главата на потрошувачот и е поврзано со парите кои ќе треба да ги потрошат за да ги почувствуваат придобивките од производот или услугата. Понудата треба да ја содржи вредноста во поглед на парите што тие ќе треба да ги потрошат.
 • Кои проблеми ќе ги решам? Ова прашање е поврзано со проблемите кои ќе ги решат со купување и користење на производот или услугата. Доколку проблемот е поголем, поголема ќе биде желбата за купување на тој производ кој го решава проблемот.
 • Дали мојот живот ќе биде подобар или поедноставен? Секој производ или услуга мора да има компонента на подобрување на животот на потрошувачот. Ова е едно од прашањата кои потрошувачот ќе се запраша при донесување на одлука за купување.

Размисли за сите 4 прашања, направи истражување на пазарот при што ќе ги добиеш некои од одговорите и вклучи ги во твојата понуда. Потоа. по подобрување на севкупната понуда Вие како претприемач ќе:

 • Имате секогаш одлична понуда за Вашите потрошувачи,
 • Познавате Вашите потрошувачи, и
 • Го развиете вашиот бизнис за иднината преку еден поглед од страна на потрошувачот.