post

10 едноставни чекори да станете попродуктивни уште денес

Mожемe да го имаме најдобриот софтвер за менаџирање со задачите и најдобрите системи за продуктивност, но повторно, нашите напори да бидеме попродуктивни нема да ги дадат резултатите што ги очекувавме.

Што е проблемот?

Од моето лично искуство, најголемиот предизвик да се биде попродуктивен е вежбање. Што значи вежбањето за вас? Мислам на тоа да земете еден систем кој ќе го приспособите за себе и да почнете со завршување на работите. Сепак, тоа не значи дека автоматски ќе станете попродуктивен, тоа значи дека го започнувате процесот на вашето лично подобрување.

Не можете да најдете нешто што ќе ги прави овие вежби и подобрувања наместо вас. Вие сте одговорни за зголемувањето на вашата сопствена продуктивност.

Еве 10 едноставни чекори кои можат да ви помогнат во вежбањето за да станете попродуктивни.

Продолжи…

post

Продажба и менаџирање на време

Продажба е една од најважните функции на бизнисот. Без продажба нема приходи, нема профит, па ќе нема ни бизнис.

Понекогаш, а посебно кога станува збор за малите бизниси, се случуваат преклопувања помеѓу продажната функција и маркетингот (што е нормално), но и преклопувања помеѓу административните функции и продажбата.

За да се случи една продажба потребни се повеќе подготвителни активности од кои повеќето може да бидат оние кои не додаваат директно вредност за случување на самата продажба.

Затоа и доаѓаме до прашањето: Дали вашиот продавач е максимално продуктивен?

Продуктивност кај продажниот тим значи да се “склопат” повеќе продажби за вложено исто време работа.

Како да ја подобрите продуктивноста кај вашиот продажен тим?

#1 Анализирајте ја работата што во моментов се изведува од продажната функција

На пример, што еден продавач прави на дневна основа? Колку потенцијални купувачи контактира? Колку има лице во лице состаноци на дневна основа? Кои административни работи треба да ги изведе?

Што е она што треба неделно да го направи? На пример, пишување на извештај за сработеното, креативно размислување за подобрување на продажниот процес, подготовка на приодите за продажба…

Целта на овој чекор е да имате листа на сите активности (формални и неформални) кои се изведуваат од страна на вашиот продажен тим.

#2 Поделете ги анализираните активности на оние кои додаваат вредност и на оние кои не додаваат вредност

Откако ќе имате една листа на активности веќе ќе можете да ги поделите истите на оние кои додаваат вредност на самиот продажен процес и оние кои не додаваат вредност.

Оваа анализа ќе ви овозможи да забележите дека 80/20 правилото функционира и тука. Тоа значи дека 20% од активности кои ги имплементираат обезбедуваат 80% од продажните резултати.

#3 Изведете подетална анализа на оние кои додаваат вредност

Во овој чекор вашиот фокус ќе биде на оние 20% кои додаваат вредност на продажбата. Целта е да ги најдете можните начини на подобрување на истите, иако тие се веќе доволно силни во самиот процес. На пример, што ќе се случи доколку направите Б наместо А?

#4 Елиминирајте ги оние кои не додаваат вредност преку доделување на останатите функции во бизнисот

Претходната анализа и поделба на активностите ви покажа дека 80% од активностите или треба да ги елиминирате или драстично да ги подобрите во однос на времето кое се троши за нив и резултатите кои се добиваат од нив.

Самата елиминација не значи дека воопшто нема да постојат, но значи дека ќе бидат доделени на останатите функции или системи во бизнисот. На пример, административните активности ќе бидат дел од административниот тим.

Сепак, при анализата размислете дали нешто воопшто треба да се изведува? Доколку нешто бара премногу време, а сметате дека не треба да се изведува поради многу мала вредност која се додава со таа активност во однос на вашиот бизнис, најдобро е веќе воопшто да не постои.

#5 Следете и подобрувајте ја состојбата на определен период

Континуирано подобрување е карактеристика на секој претприемач и секој мал бизнис. Иако со самиот процес веќе сте направиле драстични подобрување на вашиот продажен процес, со кратење на потребното време на еден продажен циклус, сепак се може и треба да се подобри. Дури и подобреното може да се подобри.

Затоа следете, мерете, анализирајте, научете и примените во процесот.

post

Како да се продолжи кога имаме премногу следни активности?

Продуктивните и добро организирани луѓе користат “да направам” листа.

Продуктивните и добро организираните луѓе користат систем за продуктивност кој ќе им овозможи да ги завршат работите кои треба да ги завршат.

Продуктивните и добро организираните луѓе ги завршуваат работите кои треба да ги завршат.

Но, сепак тоа не е лесно. На пример, се одлучувате да бидете поорганизирани и да започнете со “акција“. Започнувате со исфрлање на сите идеи, активности, проекти, мислења, потреби или било што друго од вашата глава и ги ставате на лист хартија или некоја алатка за менаџирање на активности. И наместо, поттик да започнете со имплементација, вие едноставно гледате во 500 – 1000 активности кои треба да се спроведат за да ги реализирате вашите цели. Наместо започнување, чувствувате стрес, страв, несигурност…

Што да се прави?

Да се заборави се и да се продолжи како досега, или едноставно да се завратат ракавите и да се започне со реализација едно по едно.

Но, и доколку започнете со реализација на една по една активност,  и да кажеме успеете да реализирате по 10-20 дневно, сепак вашиот мозок не мирува. Тој мисли, има нови идеи, нови активности, нови цели… Едноставно листата се надополнува понекогаш и со повеќе од она што сте го завршиле денес. Сепак, има една предност, работите почнуваат да се движат нанапред. Единствената опасност е деморализирање поради очигледно не намалување на листата и зголемување на чувство на фрустрација.

Како да излеземе од една ваква ситуација која самите си ја наметнавме?

Сега засега имате завршено одлична работа, го исфрливте се она што ве мачеше од вашиот мозок. Сега треба да се организираме и да започнеме со реализација на активностите без притоа да се деморализираме или чувствуваме крајно исфрустрирано.

Еве нешто што ќе ви помогне.

 1. Приоритизација.  Првин не се сите активности со ист приоритет. Добро е да направите приоритизација на истите и да ги поделите на прв, втор и трет приоритет. Вака ќе имате големо ослободување од притисок за завршување на работите.
 2. За завршување/некој ден. Кога веќе ги знаете приоритетите добро е да ги поделите активностите во две категории, едната за завршување додека втората за некој ден. Оние за завршување активности ќе бидат нешто на што ќе треба да започнете да го работите веднаш и што ќе биде распоредено на вашата “да направам” листа. Активностите кои ќе бидат во категорија некој ден се оние кои не се приоритетни и за кои сеуште не мора да размислувате да ги започнете.
 3. Каде и што. Понекогаш приоритетите не можат да имаат влијание на процесот на завршување на работите. Затоа што некои активности едноставно се поврзани со она каде се наоѓате во моментот и што имате при ака за завршување на работите. На пример, активноста која треба да ја завршите надвор од канцеларија нема да можете да ја завршите кога сте во канцеларија дури и да е најприоритетната активност. Затоа класифицирајте ги активностите и врз основа на оместотот каде се наоѓате и потребните алатки за завршување. Така, да кога ќе се најдете на пример во банка за некоја приоритетна активност и забележите дека имате активност од категорија некој ден која исто така треба да се заврши во банка, ќе можете да ја завршите и таа активност со што полека но сигурно ќе ги намалувате задачите од листата.
post

Основните грешки во обид за зголемување на продуктивноста

Понекогаш премногу се трудиме да ја зголемиме сопствената продуктивност. И тоа е добро за секој претприемач, бидејќи попродуктивен претприемач значи и попродуктивен бизнис и поголема успешност на бизнисот воопшто.

Но, во самиот тој процес за постојано зголемување на продуктивноста можеме да направиме некои грешки кои скапо може да не чинат.

Кои се тие грешки кои ќе треба да ги избегнете кога се обидувате да ја зголемите продуктивноста?

1. Мултитаскинг

За мултитаскингот веќе пишував во насловот мултитаскинг – паралелно на повеќе работни задачи. Во тој пост дојдовме до заклучок дека:

Зголемен мултитаскинг = намален фокус и концентрација кон поединечна задача на која работиме

Ова е логично, бидејќи за да работиме на повеќе активности одеднаш, мора да го споделиме и нашиот фокус и концентрација.  Затоа

Зголемен мултитаскинг = намален квалитет на завршената задача

Намален квалитет на завршените задачи значи дека ќе има потреба од повторна преработка или едноставно неисполнување на целите кои сме си ги зацртале. Затоа и зголемениот мултитаскинг доведува до намалена продуктивност. Можеби краткорочно ќе ја зголемите продуктивноста, но гледано на долги стази тоа нема да биде случај.

Продолжи…

post

Pomodoro техника за зголемување на продуктивноста

Кога зборуваме за претприемаштво, претприемачот и бизнисот воопшто неизоставен дел е продуктивноста.

Поголема продуктивност, поголема севкупна успешност на бизнисот.

Подобрување на вашата лична и на вашите вработени продуктивност претставува и севкупно подобрување на вашиот бизнис.

Во еден од претходните наслови (Како до потребниот фокус) најавив дека подетално ќе опишам една техника за зголемување на продуктивноста – Pomodoro техника.

Pomodoro техника ја има токму таа цел, зголемување и постојано подобрување на вашата продуктивност, што значи завршување на повеќе работи, поквалитетно и побргу.

Што претставува Pomodoro техника?

Најпросто кажано оваа техника како алатка претставува еден систем за менаџирање на времето, но не само тоа туку систем кој овозможува бележење и подобрување на истото.

Техниката е креирана од страна на Francesco Cirillo во 1980-тите години, а името доаѓа од кујнскиот часовник кој се користи заради мерење на времето во форма на домат (pomodoro).

Продолжи…

post

Како до потребниот фокус?

Дали сте се нашле во ситуација кога сте планирале да завршите многу важни работи за денес, но сепак вечерта доаѓате дома без да го завршите она што сте планирале?

Сите претприемачи, без разлика за каков бизнис станува збор имаат потреба од фокусираност во она што го работат.

Мултитаскингот во многу случаи иако е корисен и ја зголемува продуктивноста, сепак може да допринесе до лоши последици како за претприемачот така и за бизнисот воопшто.

Не можете да го дадете сопствениот максимум и да ги искористите вашите суштински компетенции како еден претприемач доколку не сте фокусирани на она што го работите.

Но, како до потребната фокусираност кога живееме во навистина хаотично време?

Успешните претприемачи добро се справуваат, но и добро го управуваат хаосот околу нив.

Социјални медиуми, вработени, партнери, снабдувачи, потреба од проширување на знаење, премногу достапни информации… Ова се само еден дел од креаторите на хаосот во бизнисот.

1. Користи “да направам” листа

“Да направам” листа едноставно ви кажува што треба да направите и кога треба да го направите тоа. Одлична алатка за задржување на вашиот фокус кон она што е важно за вас како претприемачи.

2. Обврзи се за нејзина целосна реализација

Од друга страна имање “да направам” листа не гарантира целосен фокус за нејзино комплетирање во целост.

Доколку секој искрено би кажал колкав е процентот на комплетирање на една таква листа, би се зачудиле колку е низок.

Затоа, за да биднете фокусирани целосно кон она што треба да го направите, потребно е да бидете обврзани дека ќе го комплетирате се она што ќе го ставите на една таква листа. И не само тоа, комплетирањето треба да биде конкретно за тој ден без одложување.

3. Затвори ја вратата се додека не завршиш со имплементација на она што е планирано

Отворена врата значи дозвола на огромен број на одвлекувања на внимание, што пак значи намалување на фокусот.

Мора да обезбедите одлична работна атмосфера доколку сакате да бидете во целост фокусирани на она што го работите. За се останато има време.

И еден совет, запомнете дека секој кој доаѓа кај вас не доаѓа првенствено да реши ваш проблем или пак да ви помогне да го завршите она што реба да го завршите, туку доаѓа со негов проблем за кој ќе сака да одземе дел од вашето време. Сепак, ова не значи дека нема да ги примите тие луѓе (можеби ваши вработени), но значи дека ќе им обрнете внимание кога ќе дојде време за тоа, а тоа откако ќе ги завршите вашите обврски.

4. Користи приоритети

не постои нешто што не може да се приоритизира. Вашиот најголем фокус е најпотребен во најприоритетните задачи.

Затоа користете приоритизација во вашата “да направам” листа и обезбедете 100% фокусираност на најприоритетните активности.

5. Воведи правила како да ве контактираат вработените

Барем денес е лесно да се обезбеди соодветна комуникација без да ви се одземе фокусот од она што го правите.

Тие правила треба да обезбедат прецизно дефинирање како вработените ќе ве комуницираат во однос на проблемите кои им се појавиле во текот на работата. Голем дел може да биде преку епошта која еднаш дневно ќе ја прегледате (откако ќе завршите со вашите приоритети за тој ден). Можете да определите точно дефинирано време во кое ќе разговарате со вашите соработници за тие проблеми кои ги мачат.

Но, без прецизно дефинирани правила лесно ќе навлезете во еден хаос, и секако вашите приоритети ќе бидат заборавени.

6. Избери време во кое ќе прегледуваш епошта и ќе одговараш

Според многу истражувања епоштата претставува еден од најголемите прекинувачи на вашиот тековен процес, а со тоа и ваш дефокусатор.

Еден начин да го избегнете овој проблем е да имате прецизно дефинирано време еднаш или двапати дневно во кое ќе ја прегледувате епоштата и одговарате на она што треба да се одговори.

7. Избери време во кое ќе бидете присутни на социјалните медиуми

Освен епоштата ги имаме и социјалните медиуми кои исто така може да претставуваат дефокусатори во вашата работа. Затоа избери време, кое нема да биде кога работите на вашата “да направам” листа.

8. Исклучи ги веб сајтовите кои еднставно ти го вшмукуваат времето

Интернетот е страшна работа кога станува збор за продуктивноста и фокусот на вашето внимание.

Колку пати ви се случило да започнете со барање на нешто, но да завршите со читање на нешто воопшто неповрзано со она што сте го барале.

Затоа, добро е да ги блокирате сајтовите кои се најголеми одвлекувачи на вашето внимание во периодот во кој работите на вашата “да направам” листа. Во еден од претходните наслови пишувавме за Google Chrome апликации за зголемување на продуктивноста. За оваа намена добро решение е Stay Focused.

9. Прави паузи по одредено време поминато во целосна посветеност на работата

Како поминува времето во посветеност на работата стануваме се поизморени и се подефокусирани за да го дадеме вистинскиот максимум.

Затоа обидете се со кратки паузи во текот на работата кои едноставно ќе ве релаксираат и ќе ги дополнат вашите батерии за продолжување на работата. Можете да се обидете со Pomodoro техника за оваа намена. (Ќе напишам и посебен пост во кој ќе резентирам и една апликација за оваа намена).

10. Награди се себеси за завршување на она што си го планирал

И секако вака организираниот ден, обезбедува да завршите се што сте планирале, но и да решите “туѓи” проблеми преку одговарање на епошта, состанок со вработени…

Заслужувате награда. Утре ве очекува истото темпо.

post

Може ли да приоритизирате кога се е приоритет?

Успешното завршување на работите значи и потреба за приоритизација. Што е поважно од останатото? Со што треба прво да започнеме? Што треба да е второ, а што може да остане за утре?

Што доколку се е со ист приоритет?

Иако, не е можно со 100% сигурност да биде така, сепак честопати се наоѓаме во ситуација кога сметаме дека се е приоритетно. Како да се извлечеме од една таква ситуација?

Еве некои совети кои можете да ги имплементирате.

1. Заборавете на приоритизација и завршувајте ги работите

Иако е важна сепак денеска може слободно да се отфрли приоритизацијата бидејќи едноставно вршиме различни работни задачи кои се поврзани со различни елементи од нашата околина.

Во зависност од тие елементи во околината ќе морате да ги завршувате работите. На пример, ако е преглед на примени епошти од купувачи кога ќе сте пред компјутер ќе ги прегледате и одговорите. Доколку пак задачата е да  имате состанок со клиент ќе ја завршите во согласност со клеинтот и на местотот кое го користите за состаноци.

2. Завршувајте ги работите во зависност на местото на кое се наоѓате

Сите работни задачи не мора да се изведат од едно исто место. Сите задачи не користат исти алатки за спроведување. Затоа и завршувањето на задачите во голем дел ќе зависи од тоа дали сте во канцеларија или дома, дали имате телефон при рака или не, дали сте пред компјутер или не, дали сте во производствениот погон или не…

3. Состави “да направам” листа и започни со првата задача

Бидејќи се е приоритет, започнете со првата задача од “да направам” листа и завршувајте ги една по една се до последната.

Важно е да започнете, дури и не мора да започнете со првата задача. Мо-ете да започнете со последната или онаа во средината, или пак едноставно онаа што сметате дека најбргу ќе ја завршите. Важно е да завршите се, бидејќи се е приоритетно.

4. Поделете ја листата на половина – едната за денес втората за утре

Ако се е приоритет и имате премногу задачи, можете да ја поделите “да направам” листата на половина и првиот дел да го завршите денес, а останатиот втор дел да го завршите утре.

post

Не е до заборавањето, до процесот е…

Запиши, нема да заборавиш. Секогаш не учеле така!

Кога појдовме во прво одделение имавме тетратка во која учевме да пишуваме. Во средно по секој предмет носевме тетратки во кои фаќавме белешки. На факултет, една тетратка или нотес повторно полн со белешки…

На првото работно место и првиот состанок кај шефот со тетратка или нотес за да забележиме што ќе работиме…

Но, сето тоа друг ни го наметнал. Учителката, наставниците, асистентите, професорите, родителите, шефовите…

Но, има повеќе од еден проблем.

Прво, денес не мораме да запишуваме, можеме да снимиме. Денес не мораме да го носиме “тефтерот” со нас, тој е во секој наш уред било каде и да сме.

Но и тоа не е проблем, проблемот е еден чекор понапред… Што потоа?

Можете да имате десетици тефтери, тетратки… Можете да имате илјадници нотеси во вашиот Evernote акаунт. Но, што потоа…

Можете да имате различни рамки, со црвена боја, подвлекувања… Но, тие се само во тевтерот или Evernote или Word документ. Што доколку не се завршуваат работите?

Вашата книга со бизнис идеи може да има илјадници идеи, вредни илјадници евра… Но, доколку не се имплементираат тие се обичен лист хартија.

Постојат успешни луѓе кои воопшто не запишуваат, снимаат или бележат. Немаат потреба за тоа, затоа што веднаш имплементираат.

Затоа, не е до заборавањето… Може да биде заборавено и на хартија и на Word документ и во Evernote акаунт. Најискрено, колку белешки имате во било каква форма?

Важен е процесот на завршување на работите и бришење на она што е во мозокот, на хартија, Word документ или Evernote акаунт.

Заборавањето е наша природна особина. Но, завршување на работите се чини не е. Тоа е процес. Нешто што бара вежбање, стандардизација, подобрување и имплементација.

Еден од најдобрите процеси е GTD (Getting Things Done) од David Allen, иако морам да напоменам дека не гарантира резултати, без прилагодување и обврзување за реализација… Процесот го напоменавме во Evernote и GTD каде можете да го видите и дијаграмот на истиот.

post

Со помош на 5S направете го вашето работно место попродуктивно

Сакате да бидете попродуктивни, да завршите повеќе работа побрзо, но истовремено со подобар квалитет на работа. Во голем дел, нашата продуктивност ќе се базира на самото работното место каде што обично ја изведуваме нашата работа.

Како можете да ја организирате вашата канцеларија за да стане попродуктивна?

Да, можете да ја зголемите вашата продуктивност, едноставно со организирање на работите околу вас за да ви бидат подобро достапни.

Сте се нашле ли во ситуација кога губите дел од вашето време за да најдете некој физички предмет околу вас во вашата канцеларија? Сте се нашле ли во ситуација кога троште премногу време за да најдете документ во вашиот компјутер?

Ако вашиот одговор е ДА, тогаш навистина ќе сакате да ја реорганизирате вашата работна средина.

Во овој пост, сакам да зборувам за методологија која може да ви помогне во организирање на работите во вашата канцеларија, а која корените ги влече од производството и Lean филозофијата.

Што претставува 5S?

5S е методологија за организација на работното место, развиена во Јапонија и главно се користи во производство. Името доаѓа од пет јапонски зборови кои започнуваат со буквата “S”.

 • Seiri – сортирање.
 • Seiton – подредување.
 • Seisi – чистење.
 • Seiketsu – стандардизирање.
 • Shitsuke – одржување.

Како можете со помош на 5S да ја зголемите продуктивноста?

5S е процес составен од 5 различни фази кои треба да се спроведат на работното место.

Првите нешта треба да бидат во прв план. Вам не ви треба да подобрувате нешто што не е потребено во вашата дневна работа рутина. Како прво треба да започнете со Seiri, сортирање на сè околу вас, во вашето работно место. Сортирањето значи да најдете сè околу вас и да го елиминирате сето она што не ви е потребно во работата. Користете ги следниве прашање кои ќе ви помогнат да започнете со сортирање:

 • Што се се наоѓа во мојата работното просторија?
 • Дали ми е потребно?
 • Кои работи треба да се елиминираат?

Кога ќе го елиминирате се она што не ви е потребно, а вие знаете колку е важен е специфичниот елемент кој ви треба, можете да започнете со подредување (Seiton). Направете место за сè и се треба да биде на своето место. Ова ќе ви обезбеди лесна достапност на она што ќе ви биде потребно во даден момент. Одговорете на следниве прашања во оваа фаза:

 • Колку е важен специфичниот предмет за мојата работа?
 • Колку пати сте го користиле специфичниот предмет на дневна, неделена и месечна основа?
 • Дали предметот е на вистинското место?
 • Што треба да сторите кога ќе ви треба специфичниот предмет?
 • Дали движењето кое што го правите кога ви треба специфичниот предмет е оптимално?
 • Дали местото каде што секој специфичен предмет е ставен е вистинското место за твојата работа рутина?
 • Каде секоја специфичен предмет ќе биде сместен?
 • Како ќе бидат означени тие места?

Сега, кога ќе се елиминира се што не ви е потребано, се си има своето место, и се е на своето место имате многу подобро работно опкружување околу себе. Следното нешто што ќе ви треба е рутинското чистење (Seisi). Чиста работна средина е многу попродуктивна од неорганизирано и валкано работното место.

На крајот на секој работен ден ќе треба да го исчистите вашето работно место на таков начин сè да си биде на своето место, подготвено за вашата утрешна употреба.

Клучна работа е дека чистењето и враќањето на своето место треба да биде дел од вашата секојдневна работна рутина. Ако ја користите оваа фаза само повремено, вашето работно место наскоро ќе стане повторно неуредно, неорганизирано и валкано.

Кога знаете што ви треба, каде треба да стои, како да ги подредите и очистите работите, сето тоа ќе треба да се стандардизира како посебна работна практика (Seiketsu). Оваа методологија не претставува еднократнно имплементирање и не значи дека ќе се спроведува без да се заборави. Треба да се стандардизираат практиките од првите три S во ваша дневна работна рутина. На таков начин, можете лесно и брзо да го подобрите вашето работно место со што истото ќе биде попродуктивно.

Кога првите четири S се воспоставени и имплементирани како нешто нормално во вашата дневна работа, ќе треба да го проверите и прегледате процесот за да најдете подобри начини да ги организирате нештата околу вас (Shitsuke). Пронајди го најдоброто време за да ги ревидираш твоите стандардни процедури за одржување и подобрување на работното место.

post

Ќе треба да кажете НЕ на многу работи

Честопати се наоѓам себеси во ситуација кога треба да кажам не на многу од работите кои ми доаѓаат на ум. Снимам сè околу мене за што мислам дека ќе ми биде корисно во иднина, но сепак, таковиот начин за отпочнување на имплементација на различни работи е опасен, затоа што лесно можам да се најдам во позиција со премногу работи кои сакам да ги започнам, што во реалноста е невозможно.

Морам да кажам не на многу од работите, затоа што знам дека имам само 24 часа во мојот ден, и морам да го користам тоа време оптимално.

Да се каже не не е лесна задача, и не може да се сработи денес и да трае постојано во иднина. Утре, пак ќе има многу можни задачи, можни идеи и можни работи кои сакате, или посакувате да да ги сработите. За да се каже не потребно е вежбање.

Моите вежби започнуваат со спроведување различни системи кои ќе ми помогнат да управувам со моето време, и моите дневни задачи што сакам и треба да ги сработам и во исто време да имам време и за другите лични активности.

Еве една листа на некои промени што ги имам направено во последните неколку години за спроведување на систематскиот приод да се каже не за многу нешта.

 • Прво, ми треба систем што ќе го забележува сето она што мислам дека ќе биде важно за мене. Тоа се оние работи кои доаѓаат до мојот ум во форма на идеи, задачи, списоци за читање, желби … Бидејќи мојот ум не е во позиција за рационална одлука за она што е важно, итно, или дали имам време да направам нешто во тој моментот со тоа, сакам сето тоа да биде на некое место каде што можам да се навратам подоцна и да ги процесирам работите. Тоа место сега е Evernote, каде што нафрлувам сè, од секаде.
 • Второ, ми треба време кое ќе го користам за процесирање на работите и да одлучам кои ќе бидат следните чекори. Бидејќи мојата листа на работи кои го ставам како белешки може да биде многу долг, и знам дека не можам да почнам да работам сè, потребно е да се каже не на многу од работите. Таа одлука ќе биде донесена на дневна основа, кога започнувам со процесирање на Inbox фолдерот во Evernote со сето она што го ставам таму во тој ден. Овој дел од процесот повторно е некој вид на вежба, бидејќи ми треба рутинска работа секојдневно за да се процесира сè што се наоѓа таму.
 • Третата работа е да кажам не на многу работи. Кога велам не, не мислам сите работи да бидат трајно отстранети, бидејќи многу од нив ќе останат како опција за во иднина, или ќе бидат имплементирани од другите луѓе (делегирање).
 • Ќе кажам не за работите кои не се важни ниту итни за мене. Ги бришам од Inbox фолдерот, бидејќи не сакам да се мачам со нив ни денес ни во иднина. Тие едноставно претставуваат губење на моето време.
 • Ќе кажам не за работите за кои мислам дека некој друг може да ги направи за мене. Тие работи ги делегирам.
 • Ќе кажам не за работите кои се важни, но не итни за мене. Ова не значи дека ќе ги отфрлам бидејќи тие ќе останат некаде во мојот систем за управување на задачи (сега го користам OmniFocus), затоа што планирам да ги спроведам во иднина, или едноставно да ме потсетат дека имам такво нешто.

На ваков начин, едноставно можам да елиминирам во повеќето случаи повеќе од половина од задачите, обезбедувајќи дека ќе работам на она што е најважно и најитно за мене, а сè друго што е важно, ќе биде процесирано на соодветен начин за да биде завршено во иднина.

Сакам да напоменам, дека овој процес не е успешен поради процесот, тој може да биде успешен само поради вашиот начин на размислување. Ако одлучите, да станете попродуктивни и многу пофокусирани на она што е важно за вас, ќе треба да експериментирате и вежбате со различни пристапи.