post

7 Различни значења на бизнис планот

Бизнис план - Значења

Бизнис план - 7 значења

Бизнис планот е еден од најважните бизнис документи произлезени од мозокот и пенкалото на еден претприемач. Но, кога ќе го гледаме како еден документ, реалната вредност од една претприемничка перспектива драстично се намалува. Многу е подобро да се гледа како еден процес нa бизнис планирање. Впрочем, во последниот серијал на туторијали за бизнис планирање и изработка на бизнис план се обидов да дадам еден таков пристап.

Тука сакам да претставам 7 различни значења на бизнис планот кои може да бидат инкорпорирани во процесот на бизнис планирање од каде што ќе произлезе еден таков документ.

1. Бизнис планот како средство за финансирање на малите бизниси

Бизнис планот може да се користи за бизнис план натпревари или добивање на финансии за започнување или развој на бизнисот од различни институции како банки или владини развојни програми. Претприемач со идеи, но без пари нема да може да го започне бизнисот.

2. Бизнис план како блупринт за претприемничкиот успех

Може да се гледа и како блупринт кој ќе го води претприемачот низ патотот на успехот. Ова се едноставни To-Do листи за иднината. Секој процес на планирање мора да резултира во детална To-Do листа за претприемачите која мора да биде спроведена во иднина.

3. Бизнис план како патоказ за идните бизнис активности

Бизнис планот ќе го претстави целосниот пат низ кој еден претприемач ќе треба да вози за да го постигне она што го сака. Доколку го знаете патот, ќе биде многу полесно да го поминете тој пат и побргу да ја дотигнете дестинацијата.

4. Бизнис план како сет на бизнис идеи

Понекогаш бизнис планот може да се користи како средство за синтетизирање на различните бизнис идеи. Претприемачите се луѓе полни со идеи. Тие идеи може да бидат идеи за подобрување, развој, раст…

5. Бизнис план како средство за опишување на бизнис идеи

Бизнис планот може да се користи и како место каде различните претприемнички идеи ќе бидат опишани како листа на задачи или идни активности за нивната реализација. Бизнисот се гради врз идеи, и добрите идеи кои ситематски се имплементираат ќе доведат до успех.

6. Бизнис план како финансиски водич за бизнисот

Може и треба да се користи како финансики водич за трошење во однос на идните бизнис оперции. Бизнис планот ќе ви каже колку можете да потрошите и за што. Каков ќе изгледа готовинскиот тек, приходот, продажбата, профитот…

7. Бизнис план како мозочен регулатор

Ова го искусив на сопствена кожа во последните неколку месеци. Кога започнав со пишување на еден ваков документ и кога погледнав во различните идни бизнис аспекти и ми го промени размислувањето во некои аспекти дури за 360 степени кога сите бројки ги ставив на хартија. Она што го претпоставував во започнување на процесот на започнување, бројките ми кажуваат каде грешам и каде треба да се вратам и да ги променам моите претпоставки и предвидувања.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*