post

CPC – Cost Per Click – Маркетинг средство 71

CPC

CPC

Ова е 71-вото маркетинг средство на претприемач. Во следните неколку маркетинг средства ќе ги објасниме најважните мерки кога станува збор за користење на маркетинг кампањи на интернетот. Еден пример на користење е Google Adwords (кое ќе биде опфатено и како посебно маркетинг средство), бидејќи Google го користи моделот на cost per click (трошоци по клик) за да им наплќа на бизнисите за услуга на рекламирање која претставува PPC – Pay Per Click.

Што претставува CPC

CPC претставува трошок кој еден бизнис го има за привлекување на еден клик кон неговиот веб сајт кога користи плаќање по клик (PPC) маркетинг кампањи.

Многу се збунувачки термините PPC и CPC. Се користат за иста намена и имаат слично значење, едниот плаќање (процес, акција), а вториот трошок (износ, мерка). Едниот се користи од страна на понудувачите на рекламен простор (PPC), додека другиот повеќе се користи од страна на оние кои изнајмуваат рекламен простор на одереден веб сајт. Наједноставно е да се каже следново:

  • PPC е вид на маркетинг кампања
  • CPC е мерка користена во PPC кампањи.

На пример, сакате да имате свој рекламен простор на одреден веб сајт и наместо да плаќате констанна сума на пари по временски период успевате да се договорите со вебмастерот да плаќате 50 денари по еден клик. Во овој случај CPC ќе изнесува 50 денари и доколку имате 100 клика месечно ќе треб да платите 100 х 50 = 5.000,00 денари.

Ова е едноставен случај кога имате една реклама на еден веб сајт. Но, кога станува збор за Google Adwords оваа математика е малку посложена, бидејќи ќе зависи од она што другите го нудат, од различните зборови кои ќе ги опфаќа кампањата и од квалитетот на кампањата (повеќе за ова кога ќе го обработиме оваа маркетинг средство посебно).

Зошто е важно CPC

CPC е основата на она што ќе треба да го платите за една маркетинг кампања од стилот на PPC на интернетот. Преку неа ќе влијаете на вкупните трошоци на оваа маркетинг кампања.

Треба да се напомене дека како мерка не е доволна за една посеопфатна анализа и донесување на вистински одлуки. Сепак во многу случаи ќе треба да се знае точниот модел на работа на изјамувачот на рекламен простор при што влијание ќе имаат и другите мерки како CTR и конверзија на Вашиот веб сајт.

Како посебна важност на ваквите кампањи е тоа што резултатите може да бидат веднаш видливи во однос на привлекување на посетители кон Вашиот веб сајт, а доколку овие кампањи се соодветно дизајнирани ќе се забележи крајниот резултат (она што сакате посетителот да го направи на Вашиот веб сајт).

Подетално за овој вид на маркетинг средства ќе стане збор кога практично ќе го обработиме Google Adwords кампањите (кои најверојатно ќе одат во еден серијал од неколку поста бидејќи нема да може со еден да се опфати целиот систем).

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] на една кампања. За разлика од претходната мерка CPC која се однесуваше на трошоците оваа се однесува на […]

  2. […] Adwords претставува еден вид на PPC или CPC маркетинг кампања што значи дека се плаќа по број на кликнување кон веб […]

Speak Your Mind

*