post

Концепт на еж

Концепт на еж

Концепт на еж

Во светот на животните многу е позната стратешката борба помеѓу лисица и еж.

Лисицата важи за многу интелигентна и умна која знае да применува различни стратегии за остварување на својата цел. Од друга страна ежот не се смета како некој многу интелигентен, но ежот има само една стратегија која одлично знае да ја искористи во сопствена самоодбрана. Таа стратегија е да ги исправи боцките при што доколку лисицата примени некоја од своите стратегии ќе се повреди и ќе се откаже од тој напад и да се подготви за нова стратегија и нов напад кој завршува со истата успешна стратегија на ежот.

Ежот знае само еден трик, кој постојано го применува и во најголем број на случаи успева. Наместо да користи или да пробува различни стратегии тој ја користи онаа за која е специјализиран и секако која најдобро ја знае.

Концепт на еж – основи

Основите овој концепт ги влече од одличната книгата за менаџмент Good to Great: Why Some Companies Make the Leap… and Others Don’t од авторот Jаmes Collins.

Во книгата се наведуваат два начини на кои лидерите од врвниот менаџмент ја управуваат компанијата:

 • како еж или
 • како лисица.

Кој е лисица а кој еж?

Менаџер или претприемач кој спаѓа во групата на лисица е оној кој:

 • постојано е во некое брзање
 • постојано скока од една во друга бизнис идеја
 • постојано применува нови стратегии
 • постојано е заинтересиран во нови производи и/или услуги

Од друга страна, менаџер или претприемач кој спаѓа во групата на лисица е оној кој:

 • е поспор но стабилно стапнува на цврста основа
 • секоја одлука ја базира на анализа и она што е најдобро за компанијата
 • не применува идеја за нов производ и/или услуга без да ја провери со пазарот можната успешност
 • применува еден чекор во определен временски период
 • оној кој се концентрира на она што неговата компанија најдобро го знае…

Се чини дека лисицата е попотребна кај бизнисите, бидејќи има енергија и постојано се обидува да ги подобри работите во бизнисот. Но, сепак заборава едно нешто, да најде во што е најдобар и да го имплементира тоа најдоброто до крај. Менаџерот – лисица нема јасна визија за утрешнината и нема долгорочни цели кои би го воделе бизнисот низ патот на успешноста.

Концепт на еж – Пресек на три кругови

Овој концепт се базира на 3 кругови кои се еднакво важни. Концептот извира од пресекот на тие кругови на кои треба да се концентрирате.

Концепт на еж - 3 кругови

Концепт на еж - 3 кругови

Како што може да се забележи од сликата овој коцепт бара одговор на 3 прашања кои заедно ќе го формираат концептот:

 1. Која е твојата пасија? Доколку сте возбудени и имате ентузијастички емоции и позитивен афинитет за вашето започнување на бизнисот, најверојатно е дека ќе имате добра пасија за претприемничката кариера која сте ја избрале.
 2. Во што си најдобар? Одговор на оваа прашање не треба да биде цел, туку изјава на факт (вистина) за тоа во што ти си најдобар.
 3. Што е она што те поттикнува економски? Дали се тоа пари и колку? Дали е поголема слобода? Дали е подобар живот? Ова е оној елемент кој треба да ве води во искористување на претходните два круга од концептот.

Она каде треба да се сконцентрирате е пресекот на сите 3 кругови, а тоа е:

Да го работите она во што сте најдобар, и да го работите навистина со една вистинска пасија со цел да ги задоволите вашите потреби.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*