post

Претприемнички циклус на ветувања

Во светот на бизнисот, еден претприемач го базира сопствениот бизнис на ветување.

Ветуваш дека твојот бизнис ќе ги реши проблемите и задоволи потребите на потенцијалните потрошувачи, и доколку тие ти веруваат, ќе купат од тебе. Но, доколку го испорачаш ветеното, автоматски ти стануваш личност од доверба и со поголем кредибилитет кое заслужува да ја ужива нивната доверба.

Како и да е, доколку пак не успееш во испорака на ветеното, твојот кредибилитет и доверба ќе бидат нула, и тоа е крајот на твоите односи со тој потрошувач.

Многу е важно за тебе да го испорачаш сето она што си го ветил. Испорачување или испорачување на повеќе од ветеното, по автоматизам гради кредибилитет на тебе како еден претприемач, но и на твојот бизнис како целина.

Размисли за ситуација кога си купил нешто поради ветувањето од рекламен материјал за тоа нешто и по пробување на твојата нова играчка доаѓаш до заклучок дека ветувањето за решавање на твоите проблеми не е исполнето. Како се чувствуваш во една таква ситуација? Ќе купиш ли нешто во иднина од истата компанија? Дури и ако направат уште едно, подобро ветување, едноставно нема да им веруваш. Те губат засекогаш.

Размисли малку на спротивен начин. Што мислиш за претприемачи и нивните бизниси кои ти го испорачале она што го ветиле? Дали би купил нешто повторно во иднина од нив?

Циклус на ветувања

Бидејќи ветувањата се нешто што постојано се користи од страна на претприемачите од една страна, а има голем потенцијал да ја издигне или пак уништи компанијата ид друга страна, ова го нарекувам циклус на ветувања.

Ветуваш нешто и го испорачуваш ветеното. Твојот кредибилитет е на повисоко ниво отколку претходно.

Повторно ветуваш уште нешто и го испорачуваш ветеното. И повторно се појавува раст на твојот кредибилитет.

И повторно, ветуваш и го испорачуваш ветеното и повторно кредибилитетот ти расте.

Сето ова продолжува, повторно, и повторно, и повторно…

Ова е циклус кој никогаш не завршува се додека е жив и твојот бизнис. Но, од друга страна, секоја испорака на ветеното и зголемување на кредибилитет и доверба значи и зголемување на твојата бизнис потенцијална енергија. Поголема бизнис потенцијална енергија значи и поздрав бизнис.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*