post

ПРИМЕРИ НА СИМУЛАЦИЈА

Како да користите симулација? Зошто да користите симулација? Во еден од претходните блогови (СИМУЛАЦИЈА КАКО БИЗНИС АЛАТКА) веќе пишувавме за тоа што претставува симулација и што ни е потребно за да изведеме симулација (најважно е дека како мали бизниси не мораме да вложуваме милиони во пари за да направиме симулација на нешто). Накратко би го навеле следново:

  • Симулација ни е потребна за разрешување на бизнис дилеми и врз основа на симулацијата да го зголемиме нашето знаење како претприемачи за да донесеме квалитетни одлуки за дилемите кои ги симулиравме.
  • Со симулација избираме еден модел и ги менуваме неговите карактеристики за да видиме како ќе се однесува истиот со различните карактеристики.

Како примери на симулација кои досега ги прикажавме можете да ги искористите следниве:

Како некои други примери кои сеуште ги немаме наведено, а каде можете да ја користите симулацијата се:

  • Симулација на одредени елементи при изработка на бизнис планот. На пример, предвидувања на продажбата, графикон на рентабилноста, учество на пазарот …
  • Симулација на влијание на маркетингот на генерирање на потенцијални потрошувачи за да изберете вистинска форма на маркетинг.
  • Симулација на одредени процеси кои ги конвертираат потенцијалните потрошувачи во вистински потрошувачи за да ги изберете најефикасните и најефективните процеси.
  • Симулација на просечна продажба во денари по купвач за да го видите влијанието при зголемување или намалување на просечната продажба.
  • Симулација на просечна трансакција по купувач за да видите кои процеси ќе го зголемат бројот на трансакциите

За крај на се можете да направте симулација за да бидете поподготвени во процесот на одлучување. Важна е Вашата креативност и Вашите потреби.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*