post

ТЕМИ НА ПРЕТПРИЕМАЧ – РЕЗУЛТАТИ ОД АНКЕТА – 1

Претходната недела изготвивме една анкета за теми на претприемач на кои би сакале да се насочиме повеќе. Оваа анкета има за цел да воведе систем на постојано подобрување на насловите како на блогот така и на артиклите на претприемач. Од друга страна ја тестиравме услугата на новата верзија на нашиот ауторепондер.

На сликата подолу е даден графички и табеларен приказ на резултатите по првта недела од пуштање на анкетата.

Од резултатите може да се забележи дека најмногу посакувани теми се:

 • Бизнис софтвери со 12 гласа. Оваа тема ја почнавме пред 5-6 месеци со бесплатни алатки за бизнисите и 11 виртуелни алатки за бизнисите. Имаме подготвено една листа на бесплатни софтвери кои можат да најдат место во бизнис светот и која набргу ќе ја споделиме со Вас. Но, во нареден период можете да очекувате повеќе артикли и блог написи за бизнис софтвери.
 • Маркетинг со 11 гласа. Оваа тема постојано се ажурира и има 15 артикли на претприемач, како и серија на блог написи за маркетингот на блогот. Во наредниот период продолжуваме со уште 90-тина маркетинг средства на блогот.
 • Интернет бизниси со 10 гласа. Оваа тема ја актуелизиравме пред некој недела и веќе започнавме со истата. Веќе имавте можност да прочитате за основи  на интернет бизниси како и можности за зарабтка на интернет. Следуваат уште многу артикли како потребна технологија, интернет маркетинг, изработка на веб страни за интернет бизниси, SEО…
 • Понатаму следуваат бизнис идеи и SWOT анализа со 8 гласа, видео материјали со 7 гласа, бизнис план со 6 гласа и како до веб презентација со 5 гласа.

Како дополнителни теми кои не беа наведени во горната листа (второто прашање) се појавија следниве:

 • Финансиска анализа на компаниите – Анализа на финансиски извештаи
 • Профит
 • Теми од областа на менаџментот и менаџмент со човечки ресурси
 • Маркетинг-менаџмент
 • Поврзување со бизнис ангели
 • Фундрајзинг преку ЗФ
 • Малцински претприемачи
 • Статистика и анализа на пазари
 • Финансиски проекции

Некои од овие теми веќе се запонати, но сепак ќе биде даден дополнителен приоритет за истите.

Ианку анкетата ќе продолжи. Доколку некој не бил вклучен а сака може да пристапи преку блогот доколку кликне тука (анкетата е веќе затворена). А може и преку страничнта лента на блогот, од десна страна со кликнување на сликата – график. (Анкетата е веќе затворена).

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*