post

5 Бизнис Елементи Кои еден Претприемач може да ги Подобри Уште Денес

Претприемач, претприемаништво, бизнис, мал бизнис… Сето тоа се поими кои се длабоко поврзани со продобрувањето. Основна задача на секој претприемач или пак менаџер е да го подобрува бизнисот. Простор за подобрување во секој бизнис постои. Но, кои се оние клучни елементи кои може и треба да се започне со подобрување уште денес?

Пред да започнам со поставување на клучните елементи сакам да повторам дека процесот на подобрување може да се однесува на сите аспекти на бизнисиот и нема ограничен простор. Секое подобрување ќе може да доведе до ефект на пеперутка во севкупниот бизнис.

Следниве елементи можете да започнете уште денес да ги подобрувате:

Претприемач

Претприемач е централна фигура во секој бизнис. Уште денес можете да започнете да се подобрувате. Знам дека доколку го читате оваа Вие сте тип на претприемач кој секојдневно се подобрува проширувајќи го сопственото знаење.

Ние како претприемачи со секој нов изминат ден стекнуваме ново искуство, ново знаење, нови вештини и нови навики кои доведуваат до наше подобро однесување во утрешниот ден. Потребно е само навистина добро да ги апсорбираме овие елементи и нормално да ги применуваме. Доколку не го примениме нашето ново, искуство, ново знаење, нова вештина и нова навика во утрешниот ден воопшто не сме се подобриле.

Маркетинг

Маркетинг е една од најважните карики во секој бизнис. Можеби не сте ни свесни колку може да се подобрат Вашите маркетинг активности со само едноставно следење на резултатите од секоја активност. Со промена во маркетингот ќе направите промена и во резултатите на бизнисот. Доколку секоја маркетинг активност ја подобрите за само малку за огромен процент ќе се подобрат бизнис резултатите. Еве некои совети:

 • Направете истражување на пазар.
 • Започнете со градење или подобрување на Вашиот кредибилитет.
 • Исфрлете ги сите маркетинг активности кои даваат слаби резултати.
 • Користете го 80/20 правилото.
 • Пробувајте различни медиуми.
 • Префрлете огромен дел од маркетинг активностите на интернетот.
 • Мерете ги резултатите и менувајте.
 • Проверувајте различни текстови и продолжувајте со оние кои даваат најголема конверзација..

Доколку само овие работи ги разгледате уште денес и започнете да ги применувате од утре подобрените бизнис резултати се загарантирани.

Стратегија

Како трет елемент ја избрав стратегијата бидејќи е најлесно да се промени и подобри. Менување на стратегијата е најбрз, најлесен и најмоќен начин да ги промените бизнис резултатите. Стратегијата наједноставно кажано е нешто што го покажува патоказот за движењето на бизнисот во иднина. Во Wikipedia за стратегија се вели:

Стратегија е план на акции кои се дизајнирани за исполнување на одредени цели. Таа се насочува на КАКО наместо на ШТО.

Еве некои совети за да започнете со подобрување уште денес:

 • Разгледајте ги поставените цели.
 • Дали стратегијата која ја применувате води кон исполнување на поставените цели.
 • Пробајте да пронајдете и други патишта кои водат кон истите или пак кон поголеми цели.
 • Менувајте одлучно се за што сметате дека е исправно. Па, и да погрешите ќе го подобрите првиот елемент – претприемачот.

Бизнис Модел

Простор за подобрување на бизнис моделот на еден бизнис е неограничен. Прво доста е едноставно, целосно е под контрола на претприемачот и подобрувањето може да даде одлични бизнис резултати. Бизнис модел наједноставно претставува начин на изведување на бизнисот. Во Бизнис модел нешто што ќе ви помогне за бизнис модел напишав:

Секој бизнис има свој сопствен модел. Бизнис модел претставува начин на изведување на бизнис активности. На пример за малопродажба, бизнис модел може да биде набавка, изложување, маркетинг, продажба и повторно истото. Но, помеѓу овие процеси во моделот може да има повеќе различни подпроцеси. И токму во тоа е разликата помеѓу различните бизнисите. И токму во тие подпроцеси еден бизнис може да биде успешен, а друг ист таков неуспешен.

Еве неколку практични совети:

 • Претставете го графички бизнис моделот на Вашиот бизнис (можете да ја искористите алатката Gliffy)
 • Погледајте го и забележете ги идеите за подобрување.
 • Одморете малку – занимавајте се со нешто друго и повторно прегледајте го графикот на бизнис моделот.
 • Забележете ги сите подобрување и направете нов бизнис модел со вклучени подобрувања.
 • Од утре нека биде официјален новиот бизнис модел.

Капитал

Кога станува збор за капитал не мислам само на финансискиот, туку и на човечкиот и интелектуалниот капитал на еден бизнис. Мислам дека финансискиот капитал е јасен и сите го разбираме бидејќи се однесува на тоа колку пари и колкава финансиска моќ како бизнис имаме. Но, финансискиот капитал не значи и по автоматизам успех на бизнисот без следните два – човечкиот и интелектуалниот капитал. Една од поголемите грешки е кога се фокусираме на подобрување само на финансискиот капитал без останатите. Можеби затоа што најлесно е да се анализира бидејќи имаме готови алатки како анализа на готовински тек, анализа на добивка и загуба, финансиски извештаи итн.

Човечкиот капитал се луѓето кои работат во самиот бизнис и акумулираното знаење и вештини за исполнување на задачите во тие луѓе.

Интелектуалниот капитал претставува интелектуалната сопственост на бизнисот како што се правила, процедури, однесувања, организациска култура… Овој капитал се однесува на прашањата како го искористуваме човечкиот и финансискиот капитал, односно како го искористуваме знаењето, искуството и вештините на луѓето и парите за развој на нашиот бизнис.

Неколку совети за подобрувања во ова подрачје:

 • Размислете за тековната состојба на финансискиот, човечкиот и интелектуалниот капитал.
 • Забележете ги сите силни и слаби страни на истите.
 • Направете стратегија за да ги надминете слабите страни и да гиподобрите силните страни.
 • Започнете со подобрувањето од утре.

Ова се само 5 елементи кои можете навистина уште денес да ги подобрите, доволно е да оделите само 5 часа од Вашето време за да од утре имате бизнис кој навистина во голем дел ќе биде подобрен и ќе овозможува остварување на поголеми резултати.

post

Evernote – Ја Зголемува Продуктивноста

Колку пати ви се случило да добиете идеја и по неколку моменти или пак неколку деново воопшто не ја паметите? Колку пати ви се случило да прочитате нешто интересно во некој весник што навистина ви остава силен впечаток но по неколку часа или пак неколку денови тоа нешто воопшто не се наоѓа во Вашиот мозок? Колку пати ви се случило да прочитате некоја одлична книга а по еден месец она што ви се допаѓало да не го паметите? Колку пати Ви се случило да по гледање на некој филм, или пак по слушање нешто на радио што ви остава голем впечаток утре да не го знаете?

Ова се секојдневни прашања кои најчесто одговорот е ДА. Доколку е не ќе биде загрижувачко. Доколку ова ви се случува, а знам дека се случува не значи дека сте неинтелигентни. Не значи дека немате капацитет за примање на информации. Ова само значи дека сте бомбардирани секојдневно со огромен број на информации. Што е нормално за секој претприемач.

Во моментов вршиме една анализа за фактори кои еден претприемач го прават успешен претприемач (Можете да се вклучите во анализата на претприемнички фактори). Не значи дека доколку одговорот на прашањата е ДА дека не ги поседувате тие фактори, туку значењето е само во тоа што не користите алатки за да ја зголемите вашата продуктивност во бележење на она што навистина е Важно за Вашиот живот и за Вашиот бизнис.

Evernote за Полесно Паметење на Важни Работи

Една алатка која навистина може да помогне во зголемување на нашата сопствена продуктивност во однос на нашите идеи или пак случувања кои ни се важни и сакаме да ги запаметиме за да ги користиме во иднината е Evernote. Оваа алатка е синхронизирана за користење преку вашиот компјутер, мобилен телефон и веб. Значи се што бележите од различни места ќе оди во една и единствена база на податоци за Вашиот акаунт. Еве ги основните карактеристики на оваа алатка:

Забележување на се и сешто

На различни места забележуваме различни корисни работи кои сакаме да ги запаметиме и користиме во иднина. Дали се тоа белешки од некој состанок, или пак некое интервју во весник, или пак некој интересен филм имаме потреба од бележење на тие работи. Оваа алатка навистина се наоѓа на секое место. Еве што е наведено на страната на оваа алатка:

Се она што го гледате или пак мислите Evernote може да го забележи и да ви помогне да го запаметите. Да напишете текст. Извадок од веб страна. Фотографија или пак скриншот.Evernote ќе го зачува на безбедно место.

Организирање

Една од предностите на оваа алатка е соодветно организирање на белешките. Можеби ќе кажете зошто ми е потребен Evernote кога едноставно можам да го користам MS Word или пак едноставниот Notepad кои ги имаме на секој компјутер. Да има смисол. Но кога станува збор за продуктивноста нема смисол. На мојот компјутер имам над 30 гигабајти текстуални фајлови. На мојот лаптоп имам над 150 гигабајти документи. Кога барам нешто што сум забележал претставува вистинска ноќна мора. Еве што велат на Evernote за оваа карактеристика:

Се што ќе забележите е автоматски обработено, индексирано и овозможено е да биде пребарувано. Доколку сакате можете да додате обележувачи или пак да ги организирате забелешките во различни бележници.

Обележувачите навистина го олеснуваат животот за пребарување на различни забелешки.

Брзо пронаоѓање

Доброто организирање доведува до друга карактеристика – пронаоѓање. Целта е брзо да го пронајдеме она што го бараме. Со брзо пронаоѓање ја зголемуваме нашата продуктивност. Еве што велат на Evernote за оваа карактеристика:

Пребарувајте ги белешките по клучен збор, наслов и обележувачи. Evernote волшебно овозможува печатен и рачно пишуван текст во Вашите слики да биде пребаруван.

Процес на Инсталација

Инсталацијата е едноставна во неколку чекори:

 • Оди на evernote.com
 • Симни ја верзија за PC
 • Регистрирај се за бесплатна верзија
 • Внеси го кодот што ќе го добиеш по mail
 • И едноставно започни да го користиш.

Верзии на Evernote

Постојат две верзии:

 • Standard – Бесплатна верзија
 • Premium – 5$/месец или 45$ годишно.

Разликата е во следниве карактеристики:

 • Месечен аплоад на податоци до 40 мегабајти за бесплатната и 500 мегбајти за платежната верзија.
 • Ограничени типови на фајлови кои се прифатени од бесплатната верзија.
 • Поддршка.
 • На платежната верзија има SSL енкрипција.
 • Бесплатната верзија е поддржана со реклами.

Во секој случај за старт доволна е и бесплатната верзија за неколкукратно да си ја зголемиме сопствената продуктивност.

Неколку Примери за Корисење

Еве неколку примери кои во моментов и јас самиот запонав да ги корстам со Evernote:

 • Бележење на најважните моменти од состаноците
 • Сликање на визт картички и поставување во Evernote за да не ми го дуваат џебот.
 • Извадоци од книги кои ги читам.
 • Извадоци од весници кои сакам да ги запомнам а да не го притискам мојот мозок.
 • Извадоци од веб страни кои ми се допаѓаат.
 • Истражување и анализа на веб страни од кои сакам да купам нешто
 • Маркетинг идеи
 • Бизнис идеи.

Навистина една алатка која во голем дел го олеснува животот и ја зголемува продуктивноста во исто време, што досега се сметаше за невозможно. И уште еднаш интелигенцијата не значи дека еден претприемач е предодреден да биде успешен. Постојат многу интелигентни луѓе кои едноставно работат за големи бизниси или пак во државна администрација. Но, успешен претприемач е оној кој знае да се организира онака како што треба и да биде продуктивен во однос на остварување на сопствените цели.

Затоа слободно симнете ја алатката и променете го сопствениот живот барем со мало зголемување на Вашата сопствена продуктивност.

post

ВЕШТИНИ КАКО ИЗВОР НА ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕНЕРГИЈА КОЈ ПРЕСУШУВА

За вештините, поточно за менаџерските вештини стана збор во еден од претходните написи – менаџмент вештини. Во тој напис вештините ги опишавме како знаење да се извршуваат некои активности или задачи. Кога станува збор за менаџерски вештини тоа се знаење за да се извршуваат менаџерски активности или задачи. А, пак кога санува збор за претпреимнички вештини тоа се знаење да се извршуваат претпреимнички активности или задачи.

Вештините може да бидат вродени (интелигенција), стекнати со учење преку образовниот систем, стекнати преку искуство или пак преку некое хоби со кое се релаксираме. Многу е погрешно кога се мисли дека е доволно само образованието, на пример, факултетот и имам вештини за се. Факултетите не можат да не научат на се! Тие само ни ги даваат правците за понатаможна доедукација за стекнување на вештини.

Како прво сакам да нагласам дека вештините не се непресушни. Можете да имате вештини за изведување на денешните бизнис активности, но истите да не одговараат за изведување на утрешните бизнис активности. А вашиот бизнис се менува постојано. Па така денес сте добар претприемач, утре слаб. Значи Вашите вештини претставуваат како сад со вода (вештини) кое на дното е избушен и малку по малку водата (вештините) истекуваат. Оваа е заради временската рамка која постои кај вештините. Доколку постојано не го надополнувате шишето со нова водата (вештини) по одреден период шишето ќе стане празно, односно вашите вештини нема да одговараат за времето кое го живеете.

На сликата десно е претставена ова појава. Значи имаме сад со вода. Садот претставува претприемачот, додека водата ги претставува вештините. Можете да забележите дека од садот постојано истекува вода – вештините. Ова значи дека претприемачите ги губат сопствените вештини. Затоа, постојано мора да се додава вода – вештини во садот како истиот постојано би бил полн.

Зошто доаѓа до една ваква состојба на постојано истекување на вештините на претприемачот:

 • Временска рамка. Со текот на времето и потребните вештини се менуваат. На пример, пред 30 години не биле потребни вештините за работа на компјутер. Но, биле потребни вештините за водење на хартиена евиденција.
 • Напредок на науката. Науката во светски рамки се развива толку бргу што не може да се следи со голо око. Оваа наука влијае на светските трендови како во однос на живото на луѓето така и на функционирањето на бизнисите. Ние не можевме ни да замислиме дека денес нашите деца ќе се играат со играчки какви што постојт денес.
 • Развој на нова технологија. Технологијата постојано се развива. Производствените процеси не се исти како пред 20-30 години. Дури и да има исти не верувам дека уште долго време ќе опстанат. Многу производствени претпријатија се затворија во последните 15 до 20 години токму поради тоа што не ја менуваа опствента технологија на производство.
 • Конкуренција. Постои можност конкуренцијата да ги следи тредовите во однос на вештините и да стекне поголеми вештини од Вас. Така Вашите вештини губат вредност во бизнис светот.

Забележувате дека вештините се пресушен извор на потенцијална енергија за Вашиот бизнис. Затоа мора постојано да ги надополнувате како постојано би ја зголемувале бизнис потенцијалната енергија. Но, како?

Прво нешто е постојано да се учи и да се следи се што се случува на полето на технологијата како на локално така и на глобално ниво. Втора работа е следење на состојбите во индустријата во која се наоѓа Вашиот бизнис преку читање на списанија или веб страници на интернет кои се занимаваат со оваа проблематика.

Во еден од следните написи за методи и техники за да не се овозможи истекување на вештините.

post

БИЗНИС ПЛАН – АЛАТКА ЗА КОМУНИКАЦИЈА, ПЛАНИРАЊЕ И МЕНАЏМЕНТ

Бизнис планот е основна водилка на секој бизнис. Бизнис планот е елемент на бизнисот што и ја зајакнува потенцијалната енергија на севкупниот бизнис и ја претвора таа потенцијална енергија во кинетичка енергија, а тоа е успешен бизнис. Зошто во однос на потенцијалната енергија бизнис планот се јавува и како средство за зголемување на потенцијалната енергија и како средство кое ја трансформира таа потенцијална енергија во кинетичка енергија? Сега ќе го претставиме одговорот на оваа прашање:

 • Бизнис план како билдер на потенцијална енергија. Секоја подготовка на бизнис план бара разгледување на тековните аспекти на бизнисот како и разгледување на идни (можни) бизнис аспекти. Ова се однесува на било каква форма на бизнис план (листа на работи кои треба да се завршат или пак сеопфатен бизнис план по ПС). На ваков начин ќе се разгледаат аспектите кои може да се подобрат (да им се зголеми потенцијалната енергија). Од друга страна бизнис планот дава временска рамка на некои активности и му овозможува на менаџментот да ги следи тие активности и да превзема корективни акции за да се зголеми потенцијалната енергија на бизнисот. Од трета пак страна, преку бизнис план се овозможува комуникација со финансиски институции и потенцијални инвеститори што може да доведе до прилив на свежи финансии со што во добар дел ќе се зголеми тековната потенцијална енергија.
 • Бизнис план како трансформатор на потенцијална во кинетичка енергија. Секој бизнис започува со бизнис идеја. За да таа бизнис идеја постане вистински бизнис се ставаат на хартија и идејата и планираните активности и спроведените анализи како и предвидувања. На ваков начин потенцијалот на бизнис идејата се трансформира во вистински бизнис. Временската рамка за изведување на некои активности и увидот на претприемачите и менаџерите во реализираното и сеуште нереализирано дава надеж дека се ќе биде завршено како што е планирано, а со тоа и бизнисот ќе постигне нешто (ќе заврши некоја работа – кинетичка енергија).

Може да забележиме дека бизнис планот не е само алатка за планирање, туку многу повеќе од тоа. Бизнисо планот е:

 1. Алатка за планирање
 2. Алатка за комуникација и тоа со потенцијални инвеститори и финансиски институции, помеѓу менаџментот и вработените, и помеѓу она што не е сработени и она што треба да се сработи.
 3. Менаџмент алатка за следење на прогресот на бизнисот.
post

ШТО Е ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕНЕРГИЈА?

Од текст во текст се повеќе навлегуваме во бизнис потенцијална енергија. Прашања постојат многу. Дел ги одговоривме, а дел остануваат сеуште неодговорени. Но, едно по едно. Прво, како идеја за потенцијална енергија во однос на претприемништвото и бизнисот ми се појави пред неколку месеци кога вршев анализа на работењето на еден мал бизнис во Република Македонија. Од анализата забележав дека многу елементи влијаат на крајниот бизнис резултат, профитабилноста. Секој од тие елементи или е добар или е лош па така и профитабилноста во зависност од тие елементи или е ОК или не е. Секој од тие елементи се разгледува посебно, а на крајот како негов допринос во целиот систем. Кога ги гледам одвоено сватив дека секој од тие елементи има сопствен потенцијал во исполнување на бизнис целите. Збирот на тие потенцијали на секој од елементите го дава потенцијалот на бизнисот. Сватив дека доколку успеам да ги измерам потенцијалите на секој од елементите на бизнисот ќе можам да го измерам и потенцијалот на бизнисот воопшто. Па се отвори прашањето какод а се мери потенцијалот на тие бизнис елементи и кои се тие бизнис елементи (за ова веќе пишувавме во ШТО МОЖЕ ДА ИМА ПОТЕНЦИЈАЛНА БИЗНИС ЕНЕРГИЈА).

Но, што е тоа потенцијална енергија во физиката? Најпросто кажано потенцијална енергија е енергија која е складирана во физичкиот систем. Но, зошто се нарекува потенцијална енергија? Затоа што таа енергија има потенцијал да се трансформира во кинетичка енергија која може да изврши некоја работа. Во физиката постои принцип за трансформација на енергија кој вели дека енергија не може да биде креирана или уништена, или веќе да не постои туку може само да се трансформира од еден во друг облик, а енергијата која не можеме да ја видиме во некој облик како работа претставува потенцијална енергија. На пример, потенцијалната енергија на бензинот во автомобилите, моторот ја трансформира во кинетичка енергија (движење на автомобилот).

Од друга страна, потенцијалната енергија математички кажано е функција од состојбата на системот. Состојбата на системот се изразува во вид на константа. На пример, доколку телото е во одредена позиција има потенцијална енергија 0. Или пак ако е во друга состојба има потенцијална енергија 1.

И како оваа да се искористи за бизнисите и каква помош ќе имаат претприемачите?  Доколку претприемачите успеат да ја измерат потенцијалната енергија на сите елементи на бизнисот ќе го знаат и потенцијалот на бизнисот. На ваков начин ќе можат:

 • Навремено да ги откријат елементите со слаба потенцијална енергија.
 • Да ја зголемат потенцијалната енергија на тие елементи и со тоа на целиот бизнис.
 • Да обезбедат систем на постојано подобрување на сите бизнис елементи бидејќи истите ќе бидат мерени во однос на потенцијалот.
 • Да бидат ефикасни и ефективни со тоа што ќе се насочат кон решавање првин на најголемите проблеми.
post

РАЗЛИКА ПОМЕЃУ МАЛИ И ГОЛЕМИ БИЗНИСИ

Често пати може да се слушне од малите бизниси дека големите им прават пречки и не можат да успеат токму заради тие големи бизниси. Често пати добри бизнис идеи на претприемачите не супеваат заради тоа што тие бизнис идеи се слични со некои големи бизниси. Иако бизнис идеата е добра, и има голем потенцијал и можеби се разликува токму во клучниот фактор за успех од големиот веќе постоечки бизнис, таа не заживува. Но, тоа е само покривање на слабостите на претприемачот. Многу е полесно да се бараат грешките кај друг отколку кај себе. Тоа е недостаок на храброст тие претприемачи да се борат со големите.

Но која е разликата помеѓу малите и големите бизниси? Да тргнеме со некои од карактеристиките на големите:

 • Имаат огромна финансиска моќ
 • Имаат голем потенцијал на човечки ресурси
 • Имаат големи потрошувачи
 • Вложуваат многу пари во маркетинг
 • Имаат пониски цени, заради попусти на обемот на нарачки што ги добиваат
 • Имаат големи залихи
 • Грешките можат да се толерираат
 • Не даваат дополнителни услуги
 • Тешко се менуваат или им требе повеќе време
 • Не можат да имаат лични односи со потрошувачите

Некои од карактеристиките на малите бизниси се:

 • Немаат финансиска моќ
 • Слаби се со човечки ресурси
 • Немаат големи потрошувачи
 • Немаат доволно финансии за маркетинг
 • Добиваат повисоки набавни цени заради мал обем на нарачки
 • Не држат големи залихи
 • Грешките можат да бидат кобни
 • Даваат дополнителни услуги на потрошувачите
 • Имаат голем потенцијал за брзо прилагодување
 • Одржуваат лични и блиски односи со потрошувачите

Од овие неколку карактеристики на мали и големи бизниси може да се забележи дека тие се дијаметрално спротивставени. Но, каде е клучот на успехот на малите бизниси? Предноста може да се побара и да се искористи во следниве карактеристики:

 • Бидејќи немаат големи финансии за маркетинг, малите бизниси се инвентивни и користат различни ниско буџетни маркетинг тактики кои може да бидат поинтересни и поблиски за потенцијалните потрошувачи.
 • Бидејќи не држат големи залихи, не плаќаат за складишта, како ни за трошоци за одржување на залихи. Со тоа компензираат дел од повисоките цени за набавка во однос на големите бизниси.
 • Бидејќи грешките може да бидат кобни како за претприемачот така и за бизнисот воопшто претприемачите на малите бизниси се доста претпазливи. Тие имаат посебна карактеристика да превземаат вкалкулиран ризик.
 • Заради повисоките цени воведуваат различни дополнителни услуги (без потребна бирократија на големите)кои можат да бидат од големо значење за потрошувачите што претставува предност во однос на големите бизниси.
 • Малите бизниси имаат особина на брзо прилагодување што кај големите заради бирократијата потешко се изведува што претставува вистинска предност на малите.
 • Малите бизниси се поблиски со потрошувачите и на секој потрошувач (голем или мал) можат да му обрнат посебно внимание при услужување што претставува предност во однос на големите бизниси.

Веројатно сте забележале дека малите кучиња се многу повоинствени од големите. Сте забележале како некое куче од мала раса се нафрлува на некое куче од голема раса, а големото го гледа не знае што се случува (а, можеби и не може да го види од големината). Но, во моментот кога големото зарже малото веднаш се повлекува, што значи дека му е мил животот. Токму такви може да бидат и малите бизниси, напаѓаат постојано, но без ризик да бидат смачкани од големите бизиниси.

post

ШТО МОЖЕ ДА ИМА ПОТЕНЦИЈАЛНА БИЗНИС ЕНЕРГИЈА?

Потенцијалната бизнис енергија е содржана во секој елемент на бизнисот како што секое тело согласно физиката содржи потенцијална енергија. Но, секогаш постои прашање што е тоа што содржи потенцијална бизнис енергија? Доколку ги определите вистинските елементи на бизнисот кои содржат или на кои треба да им се зголеми потенцијалната бизнис енергија тогаш сте завршиле пола работа на патот за успешен бизнис.

Воопшто секој бизнис е составен од следниве елементи:

 • Идеи
 • Луѓе
 • Финансии
 • Процеси
 • Производи и услуги

Продолжи…

post

БИЗНИС ПОТЕНЦИЈАЛНА ЕНЕРГИЈА

Потенцијална енергија е термин од физиката кој ние често го употребуваме во бизнис аспектите. Зошто баш потенцијална енергија? На пример, во бензинот кој го користи вашиот автомобил има потенцијална енергија кој кога ќе се запали ги придвижува клиповите и се претвора во кинетичка енергија (движење на Вашиот автомобил). Бизнисот е составен од различни елементи или активности кои можат да го забрзат или успорат развојот на бизнисот. Затоа сметаме дека секој елемент (претприемачот, вработените, производите или услугите, финансиите …) или активности (планирање, контролирање, продажба, маркетинг активности …) кои се преземаат за секојдневно функционирање на бизнисот имаат сопствена потенцијална енергија.

Некои елементи и активности имаат поголема, а некои помала потенцијална енергија. Колку е поголема потенцијалната енергија на елементите толку ќе биде поголема веројатноста да се овозможи поголема брзина во движењето на бизнисот кон успехот. Работата на претприемачите е постојано да ја зголемуваат таа потенцијална енергија во секој од елементите или активностите на бизнисот. Но постојат два спротивставени случаи.

 • Вашите елементи и активности имаат голема потенцијална енергија но не можете да ја претворите во кинетичка. Тогаш џабе ви е што Вашиот бизнис има голем потенцијал, Вие не го искористувате. Мора да се насочите да го искористувате потенцијалот на Вашиот бизнис.
 • Вашите елементи и активности имаат слаба потенцијална енергија. Доколку ја претворите во кинетичка, тоа е ОК, но развојот на бизнисот сепак ќе биде доста спор. Мора да се насочите на зголемување на потенцијалот на Вашиот бизнис преку зголемување на потенцијалната енергија на елементите и активностите што ги преземате.

На пример, Вие имате добра бизнис идеа која има одлична потенцијална енергија. Средството (активноста) со која тој потенцијал (потенцијална енергија) ќе се претвори во успешен бизнис (кинетичка енергија) претставува бизнис планот. Доколку направите лош бизнис план за одлична бизнис идеа, не можете да очекувате успешен бизнис, барем не за подолго време. А, за тоа време некој друг ќе ја искоисти Вашата идеа.