post

Интернет Маркетинг Грешки

Како и во секоја друга област така и во интернет маркетингот, се појавуваат грешки на кои се склони токму оние кои го работат тоа. Најчести грешки со кои се соочуваат компаниите се следните:

Интернет маркетинг грешки

 1. Немате назначено почетна страна на сајтот! Страната достигнува глобална публика, а не само на луѓето од нашиот град и со тоа би требало да има назначена почетна страна.
 2. Бавен Loading! Кога народот сурфа од дома на интернет, ако е слаба конекцијата, го напушта трпението.  Не е важно колку е интересна и импресивна веб страната, со сите тие модерни графики, ако на страницата и се потребни повеќе од 10 секунди за да се вчита тогаш се губи трпението на посетителот и се напушта сајтот, и тогаш посетителот оди во посета на друг побрз сајт.
 3. Gee Whiz Технологија!  Само затоа што тоа може да се направи, не значи дека така треба и да биде. Многу од популацијата која сурфа на интернет се нови или пак сурфери на кои им е потребна информација, а не ги засега многу до каде е стигната технологијата.  Еден пример за тоа е линкот кој не е обележан дека  е линк, и тогаш до него одма стои порака која вели: “овој сајт е дизајниран да биде отворен со Browser xxxxxx, Преземете го тука!„ Ако на некој му е потребна некоја информација, а не сака да ја инсталира таа нова програма за отворање на апликации, тогаш веднаш би се откажал од таа веб страна и нормално би посетил нова, помалку комплицирана од оваа.
 4. Тешка навигација!  Ако некој троши време за пребарување на нешто важно и случајно пребарувачот го одведе до вашата страна, тогаш тој не е на почетната страна на сајтот, туку негде во внатрешноста. Треба да се потрудите да постојат линкови кои ќе му овозможат на посетителот полесно да се движи на вашата веб страна со тоа што ќе има врска која секогаш ќе може да го врати “назад„ или да го одведе на почетната страна.
 5. Многу застарени информации!  Не смеете да дозволите вашиот веб сајт да биде преполн со застарени информации. Тој сепак служи за информирање и привлекување на купувачи и како поинаку би ја одиграл својата улога, ако не со секогаш свежи информации.
 6. Немате насоки за движење по сајтот! Посетителите “бараат мапи„ за движење по сајтот, тогаш тие се позадоволни и секогаш би се вратиле пак на истото место.
 7. Не собирате е-маил адреси! Е-пошта, билтени, веб надградби или известувања за претстојните настани на вашиот сајт, посетители кои се регистрирани/претплатени и сл, со нив се добива најквалитетниот маркетинг. Искористете ја секоја прилика да соберете имејл адреси од вашите посетители и притоа со нивна согласност да им праќате рекламни пораки во иднина.  Со тоа ќе ги насочите луѓето кон вашите производи и услуги.
 8. Барање на премногу информации! Не им поставувајте претерано многу прашања на вашите потрошувачи ако сакате да ги заинтересирате да се регистрираат на вашиот сајт за да добиваат редовни информации или да извршуваат купување од вашиот сајт.  Тоа може да произведе само контра ефект. Доволно е да им побарате само имејл адреса и име.

Дополнувања ДШ:

Gee Whiz технологија претставува технологија која ќе овозможи изненадување, воздишување или пак ентузијазам од страна на посетителот на веб страната. Погледенет ја страната на најголемиот продавач на интернетот – Amazon. Дали има премногу графики, флеш анимација или било што друго што има за цел да извлече воздишка од страна на посетителот. Проверете и ќе видите дека воопшто нема да најдете такво нешто. На Amazon има се и сешто, но само не она што тука се нарекува Gee Whiz технологија. Често пати она што предизвикува воздивнување од страна на Вашиот посетител може да доведе и доведува до голем број на негативни ефекти. Ќе наведам два примери:

 • Лоша SEO (Оптимизација за пребарувачи). Иако можете да најдете информација од страна на Google дека тие започнуваат да ги пронаоѓаат овие флеш анимации на веб сраната сепак се далеку од она што треба да биде. Може да биде прочитано само името на таа анимација и она што е ставено како замена (alt). Текст во самиот флеш не! Имам видено многу докази за оваа, а и препораки од страна на едни од најголемите интернет маркетари на чии курсеви сум бил да се избегнуваат при користење.
 • Премногу воздишки на нешто такво го одвлекуваат вниманието на потенцијалниот купувач од она најважното Вашиот производ или Вашата продажна инка.

Како надополнување на некои грешки е и немање на обид да се извлече нешто и од оние посетители кои ја напуштаат Вашата веб страна. Од поновите Browser-и оние скокачки прозорци се оневозможени. Но има технологија која не е во вид на скокачки прозорци и која едноставно при обидот на посетителот со глувчето да одат кон излез од страната се појавува некој вид на One-Time Offer (понуда која важи само доколку нешто превземете во тој момент). Имам прочитано за статистички информации дека просечно околу 40% од продажбата е врз основа на One-Time Offer. Тоа е изгубена продажба претворена во продажба.

Понатаму немање на Upsale е уште една интернет маркетинг грешка. Да му се понуди на купувачот веднаш по купување на еден производ дополнителен производ по поевтина цена доколку го изврши купувањето на дополнителниот производ веднаш. Повторно пример може да ви биде Amazon со другите кои ја купиле таа книга ја купиле и таа, вие можете да ги добиете и двете за специјална цена од толку и толку. Таа цена е поевтина во однос на посебн купување на двете книги. Но, едноставно електронскиот продавач (автомат во вашата веб страна) нуди и повеќето од продажбите на книги на Amazon се извршени на еден таков начин.

Има уште многу можни грешки но навистина овој напис би отишол до бесконечност во должината. Па затоа би прекинал тука, а во некој иден напис малку би продолжил на оваа тема.

*****************************************************************

Овој напис е напишан од Кристина Алексоска – Постдипломец на Економски Институт- Скопје, отсек претприемнишво, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„-Скопје; Користена литература:

Katherine Khalife, Internet Marketing – Nine Common Marketing Mistakes Museum Websites Make, 2001

*****************************************************************

post

Интернет маркетинг микс

Во овој дел, би ја опишала рамката на маркетинг миксот, која се применува во маркетингот, во својата стратегија за Интернет маркетинг. Маркетинг миксот често се применува во дискусијата за маркетинг стратегија, затоа што обезбедува едноставна стратегиска рамка, за различни елементи на организацијата.  На пример, ако целта е да се зголеми продажбата на производите, тогаш во опција влегува намалувањето на цената и промена на типот на промоција, или пак комбинација од тие елементи.

Интернет маркетинг микс

Е-трговијата дава многу нови можности за интернет маркетингот, како би се разликувал од маркетинг миксот. Е-трговијата има далекусежни импликации за релативна важност на различните елементи на миксот за многу пазари, без обзир на тоа дали е организацијата вклучена директно или индиректно во е-трговијата. Со оглед на тоа, маркетинг миксот е корисна рамка за формирање на стратегијата и развојот на организацијата. Прво, дава информации за постоечките услуги на организацијата со конкурентите, а може да се користи и како алатка за вреднување на идеи, како механизам за генерирање на алтернативи на стратегискиот пристап.

Клучни прашања поврзани за различните елементи на маркетинг миксот:

 • Производ – дали постои можност за менување на сржта или само на дел од производот (услугата) која се нуди.
 • Цена – импликации на интернетот за цени или усвојување на нови цени, модели и стратегии.
 • Место-импликации за дистрибуција.
 • Промоција – нови промотивни алтки кои можат полесно да се применуваат.

Вовед во маркетинг миксот

Како поим најпрво се појавува во 1960 година, како симптоматска потреба на купувачите.  Како последица на тоа, маркетиншкиот микс тежнее кон тоа да го доведе производот до очите на купувачот.  Лаутенборн (1990) ги предложил 4P во една малку поинаква варијанта и тоа:

 • потреба на потошувачот и желба за купување (на производот)
 • трошоци на потрошувачот (цената)
 • погодност (во однос на местото – дистрибуција)
 • комуникација (промоција)

Производ

Производот како елемент на маркетинг миксот се однесува на карактеристиките на услугата или на неговиот бренд. Одлуките за производот се донесени врз основа на истражување на пазарот, каде што потребите на купувачите се проценуваат и се добиваат повратни информации кои служат за менување на постоечките производи со нови и подобри.

Постојат многу алтернативи за различни производи во контекст на мрежата, кога претпријатието развива своја стратегија. Интернетот во врска со одлуките за производот може да биде корисно поделен на одлуките кои се однесуваат на основните производи и производниот асортиман. Сржта на производот се однесува на главниот производ купен од страна на потрошувачот, да ги исполни своите потреби додека производниот асортиман се однесува на дополнителните услуги и погодности кои се изградени од сржта на главниот производ.

Цена

Цената се однесува на политиката на цени која ја води едно претпријатие, кои се користат за дефинирање на моделот на цени, и нормално да се постават цени за производи и услуги кои се нудат на интернет. Постојат различни гледишта за тоа како треба да се води таа политика на дефинирање на цената.  Start-up компаниите имаат тенденција да користат ниски цени за да добијат база на клиенти. Други компании пак имаат корист ако стават диференцијални цени за одредени производи на нивниот сајт.

Дистрибуција

Овој елемент се однесува на тоа како производот е дистрибуиран на корисниците. Типично, за онлајн каналите, местото е целта за да се максимизира најголем домет на дистрибуција за да постигне поширока достапност на производите, со што се намалуваат трошоците за залихи, складишта и транспорт.  Успешни продавачи на своите производи или услуги се оние кои ја максимизират нивната застапеност и видливост на сајтовите од третата страна кои ги користи нивната целна публика. Третата страна се всушност сајтови кои се вклучуват при пребарување на онлајн порталите.

Главни импликации на Интернет маркетингот се:

 • Место на купување
 • Нови структурни канали
 • Виртуелна организација

Промоција

Промоцијата како еден од основните инструменти на маркетингот се дефинира во теоријата на маркетингот. Тоа произлегува веројатно од широката лепеза на облиците на промоција кои опфаќаат, од една страна, информирање и убедување на потрошувачите, а од друга, и вкупниот систем и процес на комуницирање меѓу производителите и потрошувачите чија цел е, пред се, да се создаде поволно мислење за производите (услугите) за да истите се прифатат од потрошувачите.

Промоцијата е, исто така, незаменлив инструмент со кој најнапред се запознаваат потрошувачите со карактерстиките на производот и другите инструменти на маркетингот, за да потоа се создадат нужните предуслови за зголемување на обемот на продажбата.

Луѓе, процес и физички доказ

Елементот на марктинг миксот – луѓето, се однесува на организација на вработените во интеракција со клиентите и другите заинтересирани страни во текот на продажбата и пред и после-продажната комуникација.

Главно треба да се интересираме на тоа како луѓето влијаат во однос на купувањето, било преку новите улоги, како што се одговарање на е-маил или преку чет информации кои се заменуваат во автоматизирани сервиси.

Процесот како елемент на маркетинг миксот се однесува на методите и постапките кои ги користи бизнисот, како би можело сите функции на маркетингот, како што е воведувањето на нов производ, промоција, продажбата и корисничкиот сервис максимално да бидат инволвирани во самиот маркетинг.

Физичкиот доказ како елемент на маркетинг миксот се однесува на видливиот израз на производот и како го купил и користи потрошувачот. Во мрежата, на интернет мерктингот во овој контекст „физички докази“ се однесува всушност на искуството на клиентите на комапнијата по пат на веб сајтот. Тоа вклучува прашања како што се полесна употреба или ориентација, достапност и перформанси.

Заблешка ДШ:

Забележувате дека маркетинг микс за кој во овој напис станува збор е 7P маркетинг микс. Додадени се луѓе – People, процеси – Process и физички доказ -Physical Prove. Особено последното е интересно кога станува збор за интернет маркетинг миксот. Зошто? Кога продавате нешто преку интернет вашиот потенцијален купувач не може да го опипа физички производот кој го продавате. Затоа главна улога при донесување на одлуката може да има физичкиот доказ во вид на препораки или пак лично искуство. Погледнете го само функционирањето на најголемиот продавач на интернетот Amazon. Скоро за секој производ имате можност да прочитате што велат купуавчите. Сигурно дека оваа опција Amazon не ја има ставено за џабе.

*****************************************************************

Овој напис е напишан од Кристина Алексоска – Постдипломец на Економски Институт- Скопје, отсек претприемнишво, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„-Скопје; Користена литература:

Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Kevin Johnston, Richard Mayer, Internet Marketing – Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall, Third Edition

*****************************************************************

post

Дефинирање на Е-трговија и Е-бизнис

е-бизнис и интернет маркетинг Поимот е-трговија и е-бизнис често се користи во сличен контекст со терминот интернет маркетинг, но нивниот опсег е сосема различен. Важно е за секоја организиција и нејзиното внатрешно управување со дигиталната технологија да постигне јасно дефинирање во смисла на е-маркетингот, е-трговијата и е-бизнисот, како би ја дефинирала и целта која сака да ја постигне.

Електронската трговија често се мисли дека се однесува само на купување и продавање на производи, со користење на интернет, меѓутоа електронската продажба се однесува на финансиските и информативните електронски патишта со посредство на трансакција помеѓу организацијата и било која трета страна. Од тоа следи дека не-финансиските трансакции како што се влезните е-маил клиенти и прашањата од странство преку е-маил порака, изгледа дека и купувачите се аспекти на е-трговијата кои и помагаат на организацијата во процесот на истражување на маркетингот.

Кога се разгледува влијанието на е-трговијата на маркетиншките организации, тоа е идентификувано во улогата во која од една страна се продава а од друга се купува производ преку е-трансакција. Продажбата се однесува на трансакција која ја обавуваат клиентите со интернет плаќањето.

Е-трговијата се однесува на трансакцијата со која се бави организацијата за продажбата на производите. Интернет маркетигнот користи директна поддршка за продажба на производите. Таа одговорност ја имаат оперативните функции за набавки во организацијата.

Забелешка ДШ

Кога имаме е-трговија или пак е-бизнис? На претприемач веќе пишував за интернет бизниси и имам започнато еден серијал на написи за интернет бизниси. За да еден бизнис влезе во категорија на интернет бизнис во написот основа на интернет бизниси го напишав следново:

За да може да влезе во категорија на интернет бизниси бизнисот треба примарно да функционира на интернетот. Важно е пазарот на кој функционира тој бизнис да биде на интернет.

Ова е едноставна категоризација која ја искористив од моите ментори за интернет бизнис и нивните вебинари кои ги посетувам. Од друга страна, понекогаш наместо интернет бизнис или пак е-бизнис или е-трговија се користи терминот интернет маркетинг како некој поширок термин. Иако состојбата реално е обратна (поширок е терминот интернет бизнис). Најпознатите претприемачи од полето на интернет бизнисите велат дека се интернет маркетари, а не интернет бизнисмени. Зошто е тоа така?

Прво и основно, тоа е така бидејќи скоро 90% од работата на еден интернет бизнис е интернет маркетингот. Интернет маркетинг е ваш продажен тим, ваш промотивен тим, ваш тим за набавка и се што е поврзано за функционирање на еден интернет бизнис. Ако успеете во интернет маркетинг ќе успее и Вашиот интернет бизнис. Тоа е основното правило. И затоа честопати еден интернет бизнис се поистоветува со терминот интернет маркетинг.

*****************************************************************

Овој напис е напишан од Кристина Алексоска – Постдипломец на Економски Институт- Скопје, отсек претприемништво, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„-Скопје; Користена литература:

Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Kevin Johnston, Richard Mayer, Internet Marketing – Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall, Third Edition

*****************************************************************

post

Дигитален Маркетинг – Дефинирање

Дигитален маркетинг - дефинирање Дигиталниот маркетинг е уште еден сличен термин во интернет маркетингот.

Институтот за Директен Маркетинг (ИДМ) е институт кој се занимава со проучување на неговата специјалност на професионалната квалификација. За да ни го објасни пристапот за тоа како се користи дигиталниот маркетинг, ИДМ разви детално објаснување за истиот.

Дигиталниот маркетинг опфаќа: примена на технологија во облик на онлајн канали од типот на: интернет, е-маил, база на податоци и мобилна/безжична и дигитална ТВ. За постигнување на овие цели потребна е поддршка на активностите на маркетингот со цел да се постигне поголем профит за задржување на клиентите, во повеќеканален процес на купување.  Покрај користењето на овие тактики на маркетингот, уважувајќи го стратешкото значење во развојот на дигиталната технологија и планирањето на пристапот до корисниците и преносот на онлајн сервисите, по пат на е-комуникација се применува и традиционалната комуникација. Задржувањето на оние кои користат интернет маркетинг се постигнува на тој начин што им се подобрува начинот на информирање на купувачите за одреден производ или стока со што се испраќаат разни видови на пораки на нивните профили, со што ја погаѓаат целта кон која се стремат потрошувачите и кои одговараат на нивните индивидуални потреби.

Ајде сега да го разгледаме секој дел поединечно од овој опис кој го дадовме.

Во првиот дел илустриравме дијапазон на пристапи и средства на комуникација кои формираат онлајн канали со кои е-маркетингот ги користи за изградба и развој на односите со клиентите.  Пристапите или хардверските платформи опфаќаат PC, PDA, мобилни телефони и интерактивна дигитална ТВ и со овие содржини им се овозможи испорака покрај различните онлајн комуникациски алатки, како што се веб-сајтовите, порталите и пребарувачките блогови, е-поштата, инстант пораките и текст пораките. Некои исто така ги вклучуват и традиционалните говорни телефонии како дел од дигиталниот маркетинг.  На пример онлајн банка користи многу од овие технологии со цел полесно да комуницира со своите клиенти, нормално по желба на потрошувачите, некои сакаат да користат интернет, други безжична или интерактивна телевизија, трети пак традиционалните канали.

Svennving во 2007 година сумира раст од користењето на оваа технологија.

Вториот дел од описот покажува дека би требало да биде технологија со која ќе се добијат нови клиенти и би ги одржала старите како постоечки клиенти.  Исто така нагласува како дигиталниот маркетинг не ги изолира другите технологии, но најефикасен е кога е самостоен а не кога е интегриран со останатите комуникациски канали, како што се телефоните, директната пошта или лице-в лице интеграцијата.

Завршниот дел од описот сумира пристап кој е ориентиран на е-маркетингот. Тоа покажува колку има испланирано да постигне успех на пристапот преку интернет на веќе постоечките канали и мрежи кои се остварени од корисниците на овој маркетинг, избирајќи го миксот на е-маркетинг и традиционалната комуникација. Задржувањето на корисниците на мрежата треба да биде заснована преку истражување на карактеристиките на клиентите, однесувањето, вредностите кои ги прават верни на тој веб сајт, а потоа испраќањето на прилагодливи пораки, релевантни на веб и е-маил комуникацијата.

*****************************************************************

Овој напис е напишан од Кристина Алексоска – Постдипломец на Економски Институт- Скопје, отсек претприемнишво, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„-Скопје

*****************************************************************

post

Интернет маркетинг – Неколку Дефиниции

Во последно време се појавуваат многу дефиниции од научници кои го дефинирале поимот интернет маркетинг.  Некои од различните дефиниции помагаат да се објасни обемот на новата форма на маркетинг.

Интернет маркетинг - неколку дефиниции

Што е интернет маркетинг?

Апликација на интернет поврзана со дигиталната технологија во традиционалната комуникација за да се постигнат целите на маркетингот.

Интернет маркетингот може да биде едноставно дефиниран како: остварување на маркетинг целите преку примена на дигиталните технологии. Оваа дефиниција ни помага да сфатиме дека треба да се утврдат инвестициите во интернет маркетингот, а не да се усвои технологијата. Овие апликации вклучуваат дигитална технологија, интернет медиуми, како што се веб-сајтови и е-маил, и други дигитални медиуми како што се безжични и мобилни телефони, телевизијата, како кабелската така и дигиталната. Апликацијата на интернет е поврзана со дигиталната технологија во традиционалната комуникација за да се постигнат целите на маркетингот.

Терминот “Интернет маркетинг„ се однесува на тоа како интернетот може да се користи во комбинација со традиционалните медиуми за да се стекне давање услуги на клиентите.  Електронскиот маркетинг има широк опсег на давање услуги, бидејќи се однесува на давање дигитални услуги преку дигитални медиуми како што се е-маил, и електронските Customer Relationship Management системи (д-CRM системи), бежичните медиуми, во кои се вклучени и управувањето на дигиталните податоци.

Маркетингот е модел од менаџирањето, одговорен за идентификување, антиципарање и задоволување на клиентите и нивната побарувачка.

Оваа дефиниција фокусот го става на купувачот, додека пак во исто време имплицира потреба да се поврзе и со другите делови на менаџментот како би се постигнал поголем профит.

Интернет маркетингот може да се користи:

 • да се истражува и да се дознае мислењето на клиентите
 • за да служи како дополнителен канал на информации за купувачите со кои можат да пристапат во било кој дел што нив ги интересира.

Успехот на интернет маркетингот се огледа во задоволството на купувачите, кое може да се следи преку електронски канали, со поставување на прашања преку сајтовите, кои се многу едноставни за употреба.  Исто така сајтовите претставуваат врска помеѓу луѓето и физичката испорака на производот, со што купувачот го гледа и порачува преку интернет, а подоцна и наплаќа преку електронско плаќање.

Поширока дефиниција на маркетингот е равиена од трана на DIBB, Simkin, Pride, Ferrell:

Маркетингот се состои од индивидуални и организациски активности, со цел да го олесни и забрза размената на задоволувачки односи во динамичното окружување преку остварувањето на дистрибуцијата, промоција на стока, услуга и идејa.

Оваа дефиниција е корисна затоа што привлекува различни маркетиншки активности, неопходно е да се постигне “размена на односи„, односно развој на производот, одредување на цената, промоцијата и дистрибуцијата.  Во однос на оваа дефиниција важен е начинот на кој интернетот влијае на овие елементи – интернет маркетинг микс.

*****************************************************************

Овој напис е напишан од Кристина Алексоска – Постдипломец на Економски Институт- Скопје, отсек претприемнишво, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„-Скопје

*****************************************************************

Забелешка ДШ: Ова е почеток од еден серијал на гостински написи за интернет маркетинг од страна на Кристина Алексоска.

post

Достапна е нова верзија на Word Press 2.9 – Кармен

Пред неколку дена ја ажурирав платформата на која работи претприемач – WordPress на најновата верзија 2.9 наречена Кармен (Carmen). Бидејќи во 10-те видео материјали за изработка на веб презентација за Вашиот бизнис WordPress е главната опција, а и во написите и артиклите за интернет бизниси и интернет маркетинг, особено во написот за WordPress VS Joomla како победник го промовирав WordPress, би сакал накратко да ги искоментирам најновите опции кои што ги забележав во оваа најнова верзија.

Пред да преминам на тие карактеристики би напоменал дека пред некое време оваа моќна платформа е изберена за најдобра Open Source CMS платформа (платформа за менаџирање на содржина на интернетот). Повеќе детали за ова можете да прочитате на Open Source CMS Award. Инаку се до оваа година WordPress беше жртва на сопствениот успех како платформа за блогирање иако претставува комплетно CMS решение за комплексни веб страни. Но, оваа година грешката е исправена и конечно WordPress дојде на врвот каде што му е местото. Им честитам на сите дизајнери кои работат на усовршување на WordPress.

Па да преминам на главните карактеристики.

Едитирање на слики

Она што најмногу ми се допадна е што во оваа најнова верзија е додадена можност преку самата WordPress апликација да ги едитирате сликите кои што сакате да ги објавите на веб. Оваа нова функција овозможува 3 основни манипулации со сликите (Crop, Rotate и Flip).

WordPress Едитирање на слика

Корпа со отпадоци (Recycle Bin – Trash)

Она што ни е познато во Windows како корпа со отпадоци која служи да ги складира Вашите избришани податоци за уште една проверка за да не избришете нешто по грешка сега е додадено во WordPress како функција Trash. Оваа функција служи за бришење на одредени написи, но всушност не ги брише целосно туку се наоѓаат во Trash – Отпад од каде можете едноставно да ги избришете целосно или да ги вратите доколку сте избришале нешто по грешка.

Ажурирање на група на додатоци одеднаш

Досега доколку излезеше некоја нова верзија на некој додаток (Plugin) ќе моравте да одите еден по еден да го ажурирате. Во најновата верзија можете да ги ажурирате сите додатоци одеднаш при што WordPress ќе провери дали има нова верзија и дали е компатибилна со Вашата WordPress платформа. Нема веќе страв од тоа дека ќе инсталирате некомпатибилен додаток.

Едноставно внесување на видео од YouTube

Оваа опција не е само за YouTube туку и за Blip.tv, Flickr, Viddler и други познати видео сервиси на интернет. Наместо како досега да се копира и лепи кодот на видеото од сервисот каде е аплоадирано сега едноставно само со лепење на URL-то на видеото ќе можете да прикажете видео на Вашата веб страна.

Други подобрувања

Овие досегашни подобрувања се оние кои успеав да ги видам визуелно како нови опции. Но, прочитав дека во најновата верзија се опфатени уште еден куп на други подобрувања кои се однесуваат на безбедноста, на бубачки во кодот и функционалности во однос на коментарите и оптимизација на базата на податоци.

Во секој случај мислам дека оваа верзија 2.9 претставува претставува револуционерна верзија на овој систем за менаџирање на содржина на интернетот. Верувам дека согласно досегашната практика на дечките од WordPress набргу ќе излезе подверзија на оваа верзија, бидејќи за само една година започнав со верзијата 2.7 па следуваа подверзии, за потоа да се појави верзијата 2.8 која многу повеќе се однесуваше на безбедносните елементи и сега пристигна оваа верзија со повеќе функционални елементи.

post

ИНТЕРНЕТ БИЗНИСИ 8: WORDPRESS VS JOOMLA

Како што најавивме во овој наслов ќе се обидам да помогнам колку што можам според моето искуство кога треба да избирате помеѓу две платформи за менаџирање на содржина на вашата веб страна. Кога започнав со претприемач започнав со Joomla. Ова што сега го читате е на Joomla платформа. Потоа сакав да започнам блог и го изведов преку WordPress платформата за менаџирање на содржина на веб страните. Значи ова што го опишам во овој наслов не е рекла казала туку само едно мое искуство кое и ден денес трае во однос на овие две платформи.

Едно од најпоставуваните прашања е што да се избере Joomla или WorPress. Ако ме прашате сега по 9 месеци искуство со двете платформи би Ви кажал без да размислувам WordPress. Бидејќи најголемата грешка што ја направив во почеток на претприемач беше Joomla. Да се разбереме, немојте да ме сватите погрешно дека Joomla e безвредна. И таа си има свои предности. Но мојот совет за Joomla ќе го претставам преку следниве разлики:

 1. Joomla е пример на доста слабо менаџиран open source проект додека  WordPress има навистина импресивно и успешно менаџиран тим. Но понекогаш дури стануваат и досадни со постојано нови верзии на WordPress. Сепак, оправдано. Се работи за безбедност и функционалност.
 2. Со Joomla, најверојатно ќе треба да потрошиш уште два до три часа за да ги реорганизираш различните модули за да ги прилагодиш со темплејтот кој сакаш да го користиш.
 3. Една друга карактеристика на WordPress која сметам дека дава голема предност е KISS принципот (Keep It Short and Simple – Нека бидне кратко и едноставно). Joomla пак од друга страна се чини дека е развиена за да реши секакви проблеми особено инженерски кои не се доволно разбирани од обичниот човек кој едноставно сака обичен систем за менаџирање на содржина на интернетот. Кога првпат ја симнав Joomla се чудев едно 3-4 дена што да правам со неа. Откако успеав да ја инсталирам налетв на еден куп нелогични работи. Затоа и еден мој пријател пред некое време ја симнал Joomla и ја чува на сопствениот хард диск не знае што понатаму иако е инженер и работи со продажба и поправк на компјутери.
 4. Eдна предност на Joomla во однос на WordPress е можноста за подршка на eCommerce и повеќе нивоа на дозволи за работа. Иако имам видено и испробано неколку додатоци (едниот за eCommerce го купив) кои го решават токму овој проблем на WordPress.
 5. На едно место прочитав за споредба на лини во програмскиот код на двете платформи. Joomla има над 350.000 линии додека WordPress има околу 160.000 што бидејќи WordPress нуди 70% од карактеристиките на Joomla  претставува многу поефективен програмски код.
 6. Интерфејсот на WordPress е многу поедноставен и е лесен за снаоѓање. Секогаш кога сакам да направам некоја промена во Joomla ми треба многу повеќе време, додека преку WordPress се е многу поедноставно.
 7. Во последниве години WordPres стана навистина стандард за веб и навистина доста посакувана платформа од страна на Google. Јас ги користам и двете платформи на кои имам Google analytics код и навистина Google ми праќа повеќе посетители на WordPress.
 8. Во секој случај WordPress е многу подобра во однос на SEO (Оптимизација на пребарување).
 9. Уште една предност која би ја напоменал е поедноставна инсталација на WordPress во однос на Јоомла.
 10. Многу поедноставно е администрирањето на артиклите и блог написите на WordPress во однос на Јооmla.
 11. И на крај сите најголеми интернет маркетари во светот ја препорачуваат и работат на WordPress платформата.