post

Истражување – Услови за стопанисување на малите бизниси во Македонија

Претходната година беше тешка, но се чини дека ни оваа нема да биде многу розова за малите бизниси. Затоа и се одлучив оваа четврто истражување на претприемач да биде за условите за малите бизниси. Се надевам дека некој кој има влијание ќе ги види резултатите од анализата и ќе превземе конкретни чекори за постојано подобрување на условите.

Во анкетата ентитетите кои можат да ги подобрат условите се централната и локалната власт.

Анкетата е веќе затворена… Добивме над 500 одговори. Благодарност до сите кои што го одговорија прашалникот.

Резултатите ќе бидат објавени на претприемач.

post

Истражување за навики и употреба на интернет пребарувачи

Повеќе пати на претприемач имам наведено дека во денешни услови еден бизнис не треба да се наоѓа во една онлајн изолација, затоа што се повеќе и повеќе луѓе секојдневно поминуваат се повеќе и повеќе време пред својот компјутер сурфајќи на интернет.

Истражување - Навики и употреба на интернет пребарувачи

Секој претприемач доколку го избере интернетот да биде дел од неговата маркетинг стратегија (а мора) ќе треба да знае повеќе фактори кои ќе го дефинираат однесувањето на потенцијалните потрошувачи кои се наоѓаат од другата страна на жицата пред мониторот.

Пред неколку денови налетав на едно истражување кое се спроведува од страна на New Media Center сеуште е во тек. Оваа истражување се однесува на анализа на навики и употреба на интернет пребарувачи во Македонија. Прашалникот го пополнив и испратив. Но, сметам дека едни вакви иницијативи за истражувања треба да се помогнат на повеќе начини, особено преку споделување на колку што може поголем број на луѓе како репрезентативниот примерок би бил поголем и секако резултатите повалидни. Не е доволно само пополнување на одговорите, туку и препраќање на сите пријатели и познаници во личната mail-инг листа.

Како што е наведено во написот на Комуникации:

Целта на ова истражување е откривање на основните навики и употреба на интернет пребарувачите од страна на македонските интернет корисници.

До анкетата можете да пристапите преку следниов линк: http://newmedia.org.mk/anketa/

Така да како еден претпримач кој ги следи трендовите дајте свој придонес преку одговарање и секако споделување за да информациите што ќе ги добиете по завршување на истражувањето ќе можете да ги искористите за подобрување на сопствениот бизнис.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ 5 – ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Профил на потрошувачите

 1. Жените се позаинтересирани за истражувања кои би ги вклучиле во бизнис плановите, што значи дека посветуваат поголемо внимание за планирање на бизнисот. Ова од друга страна го потврдува фактот од повеќето истражувања во развиените земји дека во овие услови на рецесија бизниси со поголема стапка на пропаѓање се бизниси поседувани од мажи претприемачи.
 2. Скоро 80% од одговорените прашалници се од луѓе на возраст од 18 до 40 години. Но, овој сегмет е најголем потрошувачки сегмент. Во тие години работоспособноста е најголема, потреба од трошење на пари и купување за лично задоволство е на високо ниво.
 3. Скоро 90% од одговорените прашалници се луѓе кои доаѓаат од Скопје, Куманово и Битола.
 4. Скоро 90% од одговорените прашалници се луѓе кои имаат средно или високо образование.
 5. Над 95% се во брак (семејни луѓе) и самци.
 6. Половината имаат деца, додека втората половина немаат.
 7. Скоро 80% се вработени.
 8. Поголем дел се со ниски примања и токму заради тоа се заинтересирани за започнување на сопствен бизнис.

ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

 1. Високи 70% купуваат во супермаркети храна. Ова е нормално и очекувано заради можноста да се купува се на едно место и пониските цени кои ги нудат супермаркетите.
 2. Но, не е за потценување и процентот од 27% кои купуваат во локални продавници за храна. Овие продавници можат да понудат нешто во вид на дополнителна услуга за повисоката цена што големите супермаркети не можат. Овие локални продавници обезбедуваат едно чувтсво на блискост со своите потрошувачи, даваат услови на кредит (тетратка), вработените можат да посветат посебно внимание на секој потрошувач што не е случај кај големите супермаркети. Нема потреба да се оди со кола. Може да се изврши потребната набавка во било кое време. Оваа е една ниша која може да биде високо профитабилна особено за малите бизниси.

ОБЛЕКА

 1. Високи 74% не им е важен брендот туку како ќе изгледаат и цената секако. Па така овие купуваат во бутици со мешана текстилна стока каде има разни текстилни производи од евтини до скапи, од квалитетни до оние со низок квалитет. Така да оваа подрачје навистина има голем пазарен потенцијал.
 2. Не е за потценување и процентот од 20% кои купуваат во бутици со брендирана стока. Но, овие 20% во приход може да бидат повисоки од оние 74% на продавници со мешана текстилна стока. Па така наместо да продадат 10 парчиња ќе продадат едно. Од друга страна маржата во овие продавници е доста повисока во однос на оние со мешана стока. Конкуренцијата е помала и можностите големи.

КОЗМЕТИКА

Во однос на козметиката работите се доста еднакво распределени. Па така имаме:

 1. Најмногу од 36% имаме купување во специјализирани продавници со мешани козметички производи. Ова се продавници кои имаат и скапи и евтини козметички производи.
 2. Висок е процентот од 34% кои купуваат во специјализирани продавници со брендирани козметички производи. Ова се продавници насочени само на поскапите козметички производи како парфеми, шминки, скапа козметика итн.
 3. Не е за потценување и процентот кој купува во супермаркети (27%). Супермаркетите нудат поевтина цена и си го наоѓаат местото на пазарот за оние на кои најважна им е цената при одлучување.
 4. Од друга страна резултатот од 70% купување во специјализирани продавници со мешани и брендирани козметички производи даваат предност за претприемачите. Купувачите во овие продавници добиваат дополнителни услуги во вид на препорака за купување, можност да се испробаат (тестираат) некои од производите, специјален однос кон купувачот… Што супермаркетите не можат да го понудат. 

Да видиме како се однесуваат овие потрошувачи:

 1. Висок процент од 64% купуваат книги што е резултат на повисока едуцираност или желба за едукација на истите.
 2. Истражувањето покажа дека не е многу важно дали станува збор за работен ден – 59% или пак викенд со 41%. Ова значи дека кога ќе се јави потреба за купување на одреден вид на производ таа потреба се задоволува без разлика дали станува збор за работен ден или пак викенд.
 3. Најмногу се купува од 18 до 21 часот (46%) што значи дека луѓето по завршување со работата и краток одмор дома излегуваат да си купат нешто. Ова може да претставува и период за релаксација по напорниот работен ден. Многумина во купувањето гледаат еден вид на релаксација.
 4. Но, не се за потценување и периодите од 10-15 часат со 30% и од 15 до 18 часот со 22%.

Да видиме какво е влијанието на трети лица во одлуката за купување:

 1. Над 50% од потрошувачите не купуваат сами. Ова значи дека во нивната одлука за купување можат да имаат влијание и оние кои им прават друштво.
 2. Дури 74% од купувачите почитуваат туѓи мислења при одлука за купување. Ова може да биде туѓо мислење во вид на препорака од продавачот, препорака на оноj кој прави друштво, препорака од пријатели, роднини, семејство…
 3. Дури 78% од купувачите прават друштво на некој друг при купување што значи дека и тие имаат влијание на други при одлучување за купување.
 4. Од анализава забележуваме дека луѓето (потенцијалните потрошувачи) се доста поврзани меѓу себе. Можеби некои маркетинг активности на подрачје кое не мора да биде интересно да даде резултати бидејќи токму тие луѓе имаат моќ да влијаат на одлуката за купување на другите.
 5. Резултативе од овој дел бараат повнимателен приод во маркетинг активностите. Овие маркетинг активности мора да се насочат кон нишата која сме ја избрале и да опфатат поширок простор околу таа ниша односно просторот кој може да има или има влијание при донесување на одлука за купување.

Ова е последниот дел од оваа општа анализа на пазарот. Како посебен извештај кој ќе навлезе во подлабока анализа со меѓусебни врски помеѓу одговорените прашања (доколку одговор на ова прашање е тој тогаш тој потрошувач ќе се однесува така) ќе биде објавен посебно и ќе може да се симне на pretpriemac.com. Првите кои ќе имаат можност да го добијат извештајот ќе бидат регистрираните за недлени билтени.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ – 4 ВЛИЈАНИЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Дали купувачите самите ја донесуваат одлуката за купување? Дали има некој друг кој им помага во донесување на одлука за купување? Некој од семејството, пријател/ка, познаник…? Ова се доста значајни прашања за претприемачите, особено заради маркетинг активностите кои ќе треба да ги превземе како и за соодветно организирање на продажниот тим. Често пати некој може и да сака да купи нешто од кај Вас, но оној што му прави друштво во пазарењето ќе му каже немој од тука јас ќе ти покажам на друго место.

Прашалникот за општа анализа на пазарот опфаќаше прашања кои имаа за цел да го определат влијанието на третите лица врз купувачкото однесување. Прашалникот за општа анализа на пазарот ги имаше следниве прашања:

 • Дали купувате сами?
 • Дали почитувате туѓи мислења при одлучување во купувањето?
 • Дали правите друштво на другите додека купуваат?

Можете да забележите и самите дека тргнуваме од тоа дали купувачот купува сам или не за да се утврди можноста од влијанието на другите. Потоа, дали купувачот почитува или не почитува туѓи мислења при купување за да како трето прашања видиме дали тој купувач прави друштво на другите и врши влијание при нивно одлучување.

Да преминеме на презентација на резултатите:

 • Дали купувате сами?

 

Резултатите покажуваат дека се изедначени и оние кои купуваат сами и оние кои купуваат во друштво. Значи, скоро 50% од луѓето кога купуваат одат со некој кој им прави друштво.

 • Дали почитувате туѓи мислења при одлучување во купувањето?

 

Овие резултати покажуваат дека и оние кои купуваат сами и оние кои не купуваат сами почитуваат туѓи мислења при одлучување за купување. Не мора да значи дека купувачот немал влијание од друг доколку дошол самиот да го изврши купувањето.

 • Дали правите друштво на другите додека купуваат?

 

И купувачите, дури 78% прават друштво на другите додека купуваат и на таков начин можат да имаат влијание врз другите.

Од анализава забележуваме дека луѓето (потенцијалните потрошувачи) се доста поврзани меѓу себе. Можеби некои маркетинг активности на подрачје кое не мора да биде интересно да даде резултати бидејќи токму тие луѓе имаат моќ да влијаат на одлуката за купување на другите. Подетално за овие резултати ќе можете да прочитате во конечниот извештај од анализата.

Видете го наредниот дел 5 за Заклучни согледувања 

Деловите од оваа анализа можете да ги видите тука.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ 3 – КУПУВАЧКО ОДНЕСУВАЊЕ

Прашалникот за општа анализа на пазарот опфаќаше прашања кои имаа за цел да го определат однесувањето на потрошувачите и во комбинација со претходните прашања (профил на потрошувачи) да се дојде до однесување за секој од добиените профили од истражувањето.

Кога велиме купувачко однесување мислиме на однесување на купувачите при купување на различни типови на производи, односно каде купуваат какви типови на производи. Оваа е со цел да се утврди потенцијалот на планираниот бизнис. Производите кои ги опфати овој прашалник се:

 • Прехранбени производи
 • Текстилни производи (облека)
 • Козметички производи

Сметаме дека ова се 3-те типа на производи кои претставуваат потреба за секој. На овие три типа на производи додадовме и книги за да може да се допрецизира профилот на купувачот. Како однесување на потрошувачите во овој дел од прашалникот опфативме и денови во кои се купува (работни денови или викенд) како и периодот од денот во кој најмногу се купува.

Овој дел од рашалникот опфати 3 прашања:

 • Каде вообичаено купувате прехранбени производи?
 • Каде вообичаено купувате облека?
 • Каде вообичаено купувате козметички производи?
 • Дали купувате книги?
 • Кога најчесто купувате?
 • Во кој период од денот најчесто купувате?

Да преминеме на презентација на резултатите.

 • Прехранбени производи

Забележително е дека прехранбените производи најчесто се купуваат во супермаркети (70%) додека свое место го наоѓаат и локалните продавници заради специфичностите кои можат да ги понудат со 30%.

 • Облека

Кога станува збор за облеката забележително е големо купување во бутици со мешана текстилна стока – 74%. Ова се продавници кои држат мешани брендови на поевтини текстилни производи. 20% потрошувачите купуваат во бутици со брендирана текстилна стока која е поскапа. Но, овие 20% во приход може да бидт доста повисоки од оние 74% на продавници со мешана текстилна стока.

 • Козметика

Кога станува збор за козметиката забележителна е поголема дисперзираност на податоците. Голема борба е помеѓу специјализирани продавници со мешана стока (и скапа и евтина) со 36%, специјализирани продавници со брендирана козметичка стока (високи 34%) маркетите со 27%.

 • Купување на книги

Интересно е дека овие резултати се добиени од потрошувачи кои доста читаат и купуваат книги.

 • Денови на купување

Кога најчесто се купува? Ова е доста значајно прашање за претприемачите. Истражувањето покажа дека не е многу важно дали станува збор за работен ден – 59% или пак викенд со 41%.

 • Период од денот

Периодот од денот е важен за претприемачот за да може да го организира продажниот тим и да го определи работното време на бизнисот. Најмногу се купува од 18 до 21 часот (46%) што значи дека луѓето по завршување со работата и краток одмор дома излегуваат да си купат нешто. Како втор значаен период е 10 до 15 часот со 30% и од 15 до 18 со 22%.

Видете го наредниот дел 4 за Влијание на трети лица во одлуката за купување

Деловите од оваа анализа можете да ги видите тука.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ 2 – АНАЛИЗА НА ПРОФИЛОТ

Прашалникот за општа анализа на пазарот опфаќаше прашања кои имаа за цел да го определат профилот на потрошувачите и потоа со наредните прашања да се дојде до однесување за секој од добиените профили од истражувањето.

Овој дел од прашалникот (профилот) опфаќа најмногу прашања:

 1. Пол на одговарачот на прашалникот
 2. Староста на одговарачот на прашалникот
 3. Град од кој доаѓа одговарачот на прашалникот
 4. Нивото на образование на одговарачот на прашалникот
 5. Брачниот статус на одговарачот на прашалникот
 6. Дали имаат деца одговарачите на прашалникот
 7. Вработеност на на одговарачот на прашалникот
 8. Месечен приход на на одговарачот на прашалникот
 9. Месечен приход на домаќинство на одговарачот на прашалникот
 10. Дали поседуваат сопствен дом одговарачите на прашалникот
 11. Дали поседуваат и втор дом одговарачот на прашалникиот

Можете да забележите дека скоро половината од прашалникот е за утврдување на профилот на потрошувачите. Ова треба да го применувате и доколку самите спроведувате истражување. Секогаш ќе имате различни профили на потрошувачи кои различно ќе се однесуваат при одлучување за купување како и кои ќе имаат различни потреби кои треба да се задоволат преку Вашиот бизнис.

Да тргнеме со презентација на резултатите од прашалникот за делот на профилот на потрошувачот.

 • Пол на одговарачот на прашалникот

Се забележува дека жените повеќе одговарале на прашалникот отколку мажите при што може да се потврдуи тезата и од странските истражувања дека жените како претприемачи обрнуваат повеќе внимание на бизнис планирање.

 • Староста на одговарачот на прашалникот

 • Град од кој доаѓа одговарачот на прашалникот

Најмногу одоговорени прашалници доаѓаат од Скопје со 39% додека следи Куманово со 38%, иако и Битола има високи 10%. Ова значи дека за претприемачите од овие градови резултатите од прашалникот ќе бидат највалидни.

 • Нивото на образование на одговарачот на прашалникот

Интересно е што образованието на одговарачите е доста високо дури 45% се со високо образование додека со 44% се со средно образование, но има и солидни 7% магистри.

 • Брачниот статус на одговарачот на прашалникот

Висок процент на одговарачите се во брак.

 • Дали имаат деца одговарачите на прашалникот

Во однос на децата одговарачите се поделени.

 • Вработеност на на одговарачот на прашалникот

Висок процент на одговарачите се вработени.

 • Месечен приход на на одговарачот на прашалникот

38% од одговарачите имаат приходи под 10000 денари додека 26% од 10000 до 20000 денари. Токму и овие категории се најзаинтересирани за започнување на сопствен бизнис.

 • Месечен приход на домаќинство на одговарачот на прашалникот

Месечен приход на домаќинството е доста правилно распределен. Најголем процент имаат од 20000 до 30000 денари што навистина не обезбедува некоја соодветна живеачка. Висок процент од 19% имаат над 60000 денари, додека од 30000 до 40000 денари има 17% од одговарачите. Со оглед на фактот дека одговарачите имаат доста ниски приходи (и затоа нормално размислуваат за сопствен бизнис), а семејството има повисок приход претпоставка е дека другите членови на семејството имаат повисоки приходи.

 • Дали поседуваат сопствен дом одговарачите на прашалникот

76% од одговорите се од луѓе кои имаат сопствен дом, додека само 24% немаат сопствен дом.

 • Дали поседуваат и втор дом одговарачот на прашалникиот

Во овој дел е обратна состојбата. Значи профилот на потрошувачите од овој прашалник е дека имаат сосптвен дом и тоа само еден, а не два.

Видете го наредниот дел 3 за купувачко однесување

Деловите од оваа анализа можете да ги видите тука.

post

ОПШТА АНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ – ДЕЛ 1 – ВОВЕД

Како што знаете (или барем оние редовни читатели на pretpriemac.com) од крајот на декември 2008 година до 31 март 2009 година спроведовме едно истражување за општа анализа на пазарот во Република Македонија. На 31 март можноста за одговарање е затворена и во моментов ги сублимираме резултатите и подготвуваме неколку типа на извештаи од овие резултати.

Прашалникот беше составен од неколку групи на прашања:

 • Прва група: Општа анализа на профилот кој опфаќаше возраст, брачен статус, семејство, поседување на дом, месечни приходи итн. Целта на овие прашања е да се добие одреден профил на потрошувач како и одредена корелација на тој профил со купувачкото однесување.
 • Втора група: Купувачко однесување на одговарачите на прашалникот за три типа на производи (храна, текстил и козметика) како производи кои најповеќе се користат и претставуваат одредена потреба за секој. Секој мора да јаде и да купува храна, секој мора да одржува одредени хигиенски услови и сака да биде поубав па користи козметички производи и секој мора да се облече – нема да шета гол. Однесувањето го класифициравме во неколку групи на однесување: купување во специјализирани продавници со мешана и специјализирани продавници со брендирана стока, како и зелените пазари и маркети.
 • Трета група: Влијание на трети лица врз одлуката за купување. Оваа влијание е многу значајно при избор на маркетинг стратегии за да не се избере група која ќе нема единствено влијание за избор.

Резултатите од анализата ќе бидат презентирани на неколку начини:

 • Дел ќе бидат презентирани преку блогот при што ќе започнеме со оваа презентација уште во наредните неколку дена. Оваа ќе бидат графички презентации на сите прашања.
 • Втората презентација ќе биде во артиклите на pretpriemac.com каде ќе биде дадена целокупната анализа на графичката презентација со коментари и начин на искористување на информациите.
 • Третата презентација ќе биде готова во текот на овој месец и ќе опфаќа статистички техники (стандардна девијација, варијанса, корелациона анализа …). Оваа презентација ќе биде во облик на извештај во pdf формат.

Сите 3 презентации ќе бидат од голема корист на претприемачите како сегашни така и идни, а особено поради тоа што:

 • Ќе можат да ги искористат информациите директно за сопствената работа
 • Ќе ја почувствуваат моќта на информациите од анализи
 • Ќе ги видите математичките техники за соодветна анализа на податоци.

Сите три презентации ќе бидат бесплатни со тоа што првите две ќе бидат достапни директно преку pretpriemac.com и блогот, додека третата ќе биде достапна преку Вашиот меил и ќе треба да изведете неколку клика и да напишете неколку збора. За презентација од третиот вид би платиле од стотици до илјадници евра што можете да проверите на интернет колку чинат таквите анализи. Предноста за да го дознаат првите начинот на добивање на третиот извештај ќе ја имаат регистрираните членови на нашата mailing листа.

ЗАТОА СИТЕ КОИ НЕ СЕ РЕГИСТРИРАНИ НЕКА СЕ РЕГИСТРИРААТ ЗА РАНО ИЗВЕСТУВАЊЕ СО ПОПОЛНУВАЊЕ НА ФОРМАТА ОД ДЕСНА СТРАНА.

post

ПРЕОПТЕРЕТЕНОСТ СО ИНФОРМАЦИИ

Информациите се насекаде околу нас. Дали можете да замислите еден просечен човек колку информации прими во текот на еден ден. Кога оди на работа може да слуша вести на радио во колата, чита весник на работа, чита меилови на работа, бара информации на интернет, информации од состаноци, информации од средба со клиенти, информации од разговори на кафе пауза или пауза за доручек, гледа ТВ вести, чита книга… Ова се огромен број на информации што мозокот на човекот ги обработува секојдневно.

Интернетот во голем дел ја усложни обработката на информациите и само заради таа преголема достапност на информации. Интернет пребарувачите се тие кои ни ја поедноставуваат работата кога бараме некоја информација на интернер. Колку пати кога ви е потребна информација одите на google.com и барате? Но, и google има премногу информации, па во резултатите од пребарувањето ќе добиете и голем дел бескорисни информации. Алгортитамот на google постојано се подобрува, па така резултатите се се подобри и подобри.

Најчесто информациите ги користиме за да решиме некој проблем. Доколку пронајдената информација го решава нашиот проблем завршуваме со пребарувањето, но доколку не продолжуваме. Ова е системот на барање на информации. Можеби изгледа едноставен, но сепак не е. Ова е заради преголем број на информации кои ни се достапни. На пример, Вие сте претприемач кој се занимава со малопродажба на облека. Потребна ни е информација за се што се случува на интернет во оваа индустрија како конкуренти, производи, трендови итн. Да пребараме на google информации за облека. Еве што ќе добиеме:

googleobleka1.jpg

googleoblekarezultati1 Добивме различни веб страни кои содржат информации за облека. Од првата слика ќе видиме дека некои воопшто не ни се потребни како Википедија – лексикон на кој е опишан зборот облека. Но, имаме 333.000 веб страни добиено кои содржат информации за облека. Но, што се случува доколку сакаме да пребараме на англиски јазик ќе добиеме уште толку можеби и повеќе. Од друга страна пребарувањето на интернет бара комбинација на повеќе зборови, па би вклучиле на пример, фармерки, долна облека, блузи итн. Сето тоа ќе не доведе до еден куп на информации (милиони). Но, секоја информација не се добива директно од google. Ќе мора да го отвориме сајтот и да го разлистаме, да видиме за какви производи станува збор, какви цени има, каков е маркетингот доколку се работи за конкурентски сајт. Ако земеме дека ќе пронајдеме 20 веб страни со информации. Секоја веб страна ќе бара 10 минути задржување (проучување). Тоа се веќе 200 минути или скоро 3,5 часа. Па ќе треба систематизирање на тие информации во некоја ваша база на податоци, па анализа на тие информации што ќе бара дополнителни 2-3 часа. Што значи дека доколку сте добро изверзирани со работа на интернет сепак ќе изгубите цел еден ден за една квалитетна информација од анализа на еден куп на информации од интернет. Значи преку интернетот и google вие имате пристап до милион информации за една индустрија. Вашата работа е да го извлечете најважното од тие информации.

Тука би го спомнал и 80/20 правило кога се однесува за информации. Ова значи дека 80% од информации ви обезбедуваат само 20% од вашите вистински потреби за информации. Значи мора да пронајдете извори на информации во кои ќе верувате и тие да бидат 20% а да ви обезбедат 80% од потребните информации. Тешка задача. Но, ако се знае дека за успешни бизниси веќе не се доволни само пари и луѓе, туку најпотребен е и третиот ресурс, а тоа се информации.

Доколку немате доволно време за да зароните во базенот со информации и да ги влечете најпотребните би ви советувале за оваа активност да изберете outsourcing. За 300 до 400 денари од час може некој друг наместо вас да ја изведува оваа задача.

ПРЕПОРАЧУВАМЕ: 80/20 ПРАВИЛО

post

ЗОШТО ПРОПАЃААТ БИЗНИСИТЕ?

Бидејќи не можев да најдам некое истражување спроведено кај нас анализирав неколку истражувања во светот во однос на пропаѓањето на бизнисите. Во последниве 12 месеци видов две малопродажни продавници кои затворија по 6 месеци од нивното отворање и кои се наоѓаа во мојата близина. Интересно е што на локацијата кај што едната затвори по месец дена друг претприемач започна бизнис ист како и затворениот. Премногу храбро, бравоооо!!!!! Но пред некој ден гледам дека имаше неколку муштерии кои пазарат, чекаат на ред за плаќање итн. Браво, значи подобри се од претходниот претприемач. Започнување на сопствен бизнис не е само добра идеа, наоѓање на локација и отворање (започнување со работа). Дури по овие активности доаѓа она вистинското за претприемачот, да привлече потрошувачи (маркетинг), да ги менаџира финансиите, да управува со вработени…

На бизнис пазарот отпочнуваат многу исти или слични бизниси, но по неколку години остануваат и одат во следната фаза од животниот циклус само мал процент. И повторно исто прашање: Зошто пропаѓаат бизнисите? Согласно едно истражување кое е објавено од John Murphy од Murphy Associates, Your Marketing Department бизнисите најчесто пропаѓаат поради:

 • Слабо разбирање или недостаток на вештини за готовискиот тек – 82%
 • Започнување со премалку финансии – 79%
 • Недостаток на квалитетен бизнис план – 78%
 • Поставување на несоодветни цени на производите – 77%
 • Преголем оптимизам за продажба и потребни финансии – 73%
 • Игнорирање и непрепознавање на сопствени слабости и небарање на помош – 70%
 • Недоволно промовирање на бизнисот – 64%
 • Недоволно или нерелевантно бизнис искуство – 63%
 • Несоодветно делегирање – 58%
 • Најмување на погрешни луѓе – 56%
 • Недоволно разбирање или игнорирање на конкуренцијата – 55%
 • Преголемо фокусирање на еден потрошувач – 47%

Да продолжиме со уште дна анализа. На друго место прочитав дека најчеста причина за пропаѓање на бизнисите се:

 1. Претприемачот нема искуство
 2. Претприемачот нема доволно финансии
 3. Претприемачот избрал лоша локација
 4. Претприемачот лошо управува со залихите
 5. Претприемачот премногу инвестира во фиксен имот
 6. Претприемачот зема лоши кредити
 7. Лично користење на бизнис финансии
 8. Неочекуван раст

И двете анализи и истражувања навистина покажуваат елементи кои претприемачите или не ги познаваат или ги испуштаат па затоа веќе не се претприемачи. И навистина, незнам дали некој претприемач кој започнал бутик со текстилна стока има направено бизнис план, анализа на локација, вистинска анализа на готовински тек…

Внимавајте на овие елементи кога отпочнувате бизнис, навистина можат да бидат кобни за вашиот нов бизнис, но и за вас самите. Оставете коментар за вашите мислења зошто бизнисите пропаѓаат како би можеле да започнеме со подготовка на една анализа за елементи кои доведуваат до пропаѓање на бизнисите во Република Македонија.

post

ПРОИЗВОД КОЈ НЕ МОЖЕ ДА СЕ УБИЕ

Businesspundit објави текст со 25 најлоши пропаѓања на бизниси во кој ги опишува пропаѓањето на бизнисите со одлична бизнис идеа. Она што ни стана интересно е најлошото пропаѓање на трето место за компјутерите кои на многумина од нас било прво среќавање со чудото на тоа време.

Се сеќаваме на времето кога комјутерите беа само 64 килобајти. За што ги користевме? Секако за добри игри за тоа време кои гледани од денешно време се смешни. Во периодот од 1983 до 1986 година големите компании како IBM, Apple и Atari не можеа да се снајдат што им се случува. Commodore64 компјутерите се продаваа во 2 милиони примероци годишно и држеле скоро 50% од пазарот.

Секој производ си има свој животен век или животен циклус кој оди од раѓање до смрт (веќе не се произведува и користи). Затоа компаниите воведуваат нови производи кои ги заменуваат старите кои се во изумирање. Доколку ова не се случи, бизнисот пропаѓа. Така и Commodore се обидува да воведе нов производ кој ќе го замени славниот C64 со побрз и подобар. Но, што се случува? Новиот компјутер е скап и не ги задоволува потребите на потрошувачите за кои би требале да платат многу повеќе пари. Така си продолжуваат со користење на нивната омилена C64-ка.

Како што поминува времето од скалата на животниот циклус на производот се намалува и цената. Така компанијата не можеше веќе да ги произведува C64 по соодветна цена, а новите производи не и се трошеа. Така во 1994 година компанијата банкротираше.

Што може да се научи од искуството на Commodore:

 • Некои производи едноставно неможат лесно да се убијат, искористи ја таквата предност
 • Нов производ треба да ги задоволува потребите на пазарот многу повеќе отколку претходниот
 • Разликата во цена на новиот и стариот производ да не биде драстична, така купувачите ќе можат да ги пробаат новитетите
 • Потребна е соодветна стратегија за замена на производите која ќе биде прилагодена со потребите на потрошувачите.