post

Маркетинг – Најдоброто на претприемач во 2010

Маркетинг - Најдоброто во 2010

Маркетинг - Најдоброто во 2010

Четвртата тема од серијалот најдоброто на претприемач за 2010 година е маркетинг. Маркетингот е најзастапената тема на претприемач во изминативе две години со 213 постови межу кои и серијалот од 100 маркетинг средства кој сакав да го завршам оваа година но, реално не успеав.

Маркетингот е тема која доминира заради тоа што претставува една од најважните ако не и најважна функција на еден бизнис. И оваа година би се потсетил на цитатот на Peter Drucker:

Маркетинг и иновација се единствените бизнис функции кои генерираат приход и креираат бизнис. Се останато е трошок.

Листата на најдобрите постови од категорија маркетинг за 2010 година на претприемач се следниве:

 1. Подобар Маркетинг План – 5 Прашања и една табела. Во овој пост ќе прочитате како преку одговор на 5 прашања и креирање на една табела ќе можете да изработите маркетинг план за Вашиот бизнис.
 2. 10 Чекори за Подобро Разбирање на Потребите на Потрошувачите. Во постот ќе прочитате за 10 чекори кои можат да ве водат низ процесот преку кој подобро ќе ги разберете Вашите потрошувачи.
 3. Што Можеме Да Научиме од Amazon за Бизнис? Овој пост ги извлекува принципите, методите и техниките, како и креативноста на оваа компанија кои се користат кај успешните офлајн бизниси во градење на нивната онлајн империја.
 4. RFM Формула за Сегментација на Потрошувачи. Овој пост се однесува на една техника наречена RFM формула за сегментација на потрошувачите.
 5. Како До Најмоќното Маркетинг Средство? Во постот се дадени 4 начини за тоа како да постигнете вирозен ефект во Вашите маркетинг кампањи.
 6. Демографија VS Активности на потрошувачите. Секој од потрошувачите во истата група има исти или слични карактеристики, додека еден потрошувач од една група и друг потрошувач од друга група имаат различни карактеристики. Во постот ќе прочитате за комбинација на демографијата и активностите за соодветна сегментација на потрошувачи.
 7. Интересна дефиниција за Маркетинг Успех. Преку една дефиниција за маркетинг успех се разгледани сите активности кои ќетреба да ги направите за да го постигнете тој успех.
 8. Портфолио приод за менаџирање на потрошувачи. Портфолио приод за менаџирање на потрошувачи претставува една квалитетна алатка во процесот на менаџирање на потрошувачи и секако соодветна алокација на ресурси кон оние вистинските потрошувачи.
 9. Успешна маркетинг кампања во 10 чекори. Во постот се дадени 10 чекори како да подготвите и спроведете успешна маркетинг кампања за Вашиот бизнис.
 10. Како да бидете еден чекор пред конкуренцијата? Постојат 4 чекори за да успеете да бидете подобри од Вашите конкуренти. Три се однесуваат на собирање на знаење додека четвртиот на примена на тоа знаење во подобрување на Вашите бизнис процеси.
post

SlideShare – Маркетинг средство 89

SlideShare - Маркетинг средство

SlideShare - Маркетинг средство

Како 89-то маркетинг средство на претприемач избрав една платформа SlideShare која спаѓа во групата на платформи за објавување на содржина. Кога станува збор за содржина веќе ја опфативме како посебно маркетинг средство, но можете да забележите дека кога станува збор за онлајн маркетинг средства секаде се споменува содржина која всушност претставува една пајакова мрежа околу Вашиот бизнис.

Што претставува SlideShare?

SlideShare претставува место на интернетот каде може да се споделуваат презентации (јавно или приватно) подготвени во PowerPoint, PDF или OpenOffice.

Како што самите се опишуваат на нивниот веб сајт:

SlideShare е бизнис медиа сајт за споделување на презентации, документи и pdf фајлови. SlideShare се карактеризира со активна заедница на професионалци кои редовно коментираат, фаворизираат и симнуваат содржина. Содржината се шири вирозно преку блогови и социјални мрежи како  LinkedIn, Facebook and Тwitter. Индивидуалците и организациите аплоадираат документи на SlideShare за да споделат идеи, за да се поврзат со другите корисници и за да генерираат потенцијални потрошувачи за нивните бизниси. Секој може да види презентации и документи од теми кои ги интересираат. Сајтот расте брзо со над 25 милиони посетители месечно.

Презентациите и документите може да се означат со клучни зборови за да се обезбеди полесен пристап на оние кои се заинтересирани за темата за која се однесува презентацијата. Исто така истите може да се симнуваат или залепат на веб сајт или блог како и лесно да се споделат на социјалните мрежи што дава вирозен карактер на истите.

Како може да се користи?

Освен што може да се користи за споделување на Вашите презентации, можете да додадете и аудио на истите, можете да го рекламирате настанот кој го организирате или на кој сте присуствувале, можете да се приклучите на група во која се споделуваат документи од исто подрачје на интерес како Вашето и секако да го зголемувате Вашето знаење преку симнување на презентации или документи.

Оваа платформа ви овозможува и да ги залепите Вашите презентации на Вашиот блог или пак веб сајт многу едноставно.

Дали треба да го користите?

Имање на бизнис презентации е нешто што спаѓа во категорија на мора, без разлика дали станува збор за продажна презентација или карактеристики и полезности на Вашите производи и/или услуги. Па дали постои пречка ако таа презентација биде видена или забележана од повеќе луѓе, или пак споделена или пак симната за понатамошно користење? Сметам дека одговорот е не. Па затоа и би ребало да го користите.

post

Маркетинг план за 2011

Маркетинг план за 2011

Маркетинг план за 2011

Бизнис кој не вложува во маркетинг не може да очекува соодветно ниво на продажба. Затоа секој бизнис има повеќе маркетинг активности кои ги спроведува за да поттикне продажба кај постојните потрошувачи и за да внесе свежа крв во бизнисот преку нови потрошувачи.

Она што треба да се знае е дека постојат илјадници или пак милиони потенцијални потрошувачи за Вашиот бизнис, но пред да станат потрошувачи тие првин мора да дознаат за производите и/или услугите кои ги нуди Вашиот бизнис. Тука стапуваат на сила Вашите маркетинг активности.

Се надевам дека веќе имате подготвено бизнис план за 2011 во кој се опфатени севкупните бизнис цели на Вашиот бизнис или барем ги имате одговорено 10-те прашања пред да започне 2011 година . Маркетинг планот треба да ги следи тие бизнис цели за 2011.

Во овој пост ќе се обидам да ви помогнам да наравите една рамка за маркетинг план за 2011 преку одговор на следниве прашања:

 1. Каде се моите потенцијални потрошувачи?
 2. Дали таму постои доволно голем проблем кој мојот бизнис го решава?
 3. Дали таму постои доволно голема желба за решението кое ние го нудиме?
 4. Дали таму постои спремност да се плати за нашето решение?
 5. Дали имаме доволен капацитет за да настапиме таму?
 6. Кои се нашите противници (конкуренти) кои се борат за истиот пазар?
 7. Што нудат тие наши противници (конкуренти)?
 8. Како го нудат тоа што го нудат нашите конкуренти?
 9. Можеме и имаме ли капацитет за подобра понуда?
 10. Кои ќе бидат нашите маркетинг активности за да ги поддржат нашите бизнис цели?
 11. Што сакаме да постигнеме со нашите маркетинг активности?
 12. Дали маркетинг целите се на оптимално ниво за кое имаме капацитет да ги оствариме?
 13. Дали поставените цели се мерливи?
 14. Како ќе ги оствариме поставените маркетинг цели?
 15. Што ќе треба да превземеме за да тие цели постанат реалност?

Ова се основните прашања кои треба да ги одговорите за составување на маркетинг план за 2011. Одговорите пишувајте ги во еден докумант, листите и активностите во табела, останатото е само форматирање заради подбар изглед.