post

Повик за акција – 7 работи кои може да ги подобриш

Дали користиш повик за акција во твоите понуди? Како тие помагаат во однос конверзијата кон целта на понудите кои ги имаш?

Една од клучните компоненти на неодолива понуда е твојот повик за акција, бидејќи воопшто не постои потреба од некоја понуда што не поттикнува некоја акција. Целта на твојата понуда е секогаш да биде превземена акцијата која се бара од страна на твојата понуда.

Ако твоите потенцијални купувачи не можат да видат јасен повик за акција во твојата понуда, не можеш да очекуваш дека ќе ја преземат акцијата што ја сакаш и што е целта на твојта понуда.

1. Одговори на прашањето зошто тие треба да преземат акции кои ќе ги побараш

Ти сакаш твоите потенцијални купувачи да преземат некој вид на акција. Зошто? Дали поради продажни цели при што ќе се генерираат веднаш одлуки за купување? Дали е тоа нешто што ќе ја зголеми твојата база на податоци со потенцијални потрошувачи? Дали е тоа нешто што ќе те натера да се доближиш до нив заради идните аранжмани со твојот бизнис?

Ќе треба точно да го знаеш она што го сакаш. Како можеш да очекуваш дека тие ќе превземат некои активности ако ни ти не знаеш која е целната акција, или зошто тие треба да преземат акција?

При одговарање на прашањето, размисли за корисностите кои тие ќе ги добијат ако преземат акција и најди соодветно место во твојата понуда, каде што ќе ги вклучиш истите.

2. Покажи јасна вредност која тие ќе ја добијат од акцијата

Можеш ли да ги подобриш нивните животи? Можеш ли да ги решиш нивните проблеми? Можеш ли да ги задоволиш нивните потреби? Можеш ли да го подобриш нивниот бизнис?

Ако одговорите  на овие прашања се да, тогаш ти имаш нешто да понудиш што ќе додаде вредност за твите потенцијални купувачи.

Затоа вметни ја вредноста која тие ќе ја добијат од акцијата но во близина на твојот повик за акција

3. Направи да биде можно за твоите потенцијални купувачи брзо да најдат одговор на прашањето: Што има за мене тука?

Секогаш, твоите купувачи ќе се прашуваат што ќе добијат од акцијата која би ја превзеле. Запрашај се дали твојот повик за акција е нешто што дава јасен одговор на ова прашање.

4. Играј се со визуелни ефекти на твојот повик за акција

Понекогаш можеме да гледаме во нешто, но не можеме да видиме ништо важно за нас, ако таа важност не е доволно ефективна за да го привлече нашето внимание.

Можеш да го имаш најдобар повик за акција со што ќе им ги покажеш вредностите на твоите клиенти, но ако тој повик за акција не го привлече вниманието на твоите потенцијални купувачи, тие нема да го видат.

Поради тоа треба да се играш со различни визуелни ефекти на твојот повик за акција. Користи ги најдобрите кои даваат најдобри резултати во превземање на акција ако сакаш твоиите потенцијални купувачи лесно да те најдат и да реагираат соодветно.

5. Поедностави, без да се изгуби функционалноста

Сакаш да имаш едноставен повик за акција, но во исто време да не ја изгубиш својата функционалноста на истиот.

Тоа значи дека твојот повик за акција треба да е јасен, едноставен и краток, но во исто време да ги прикажеш вредностите и придобивките за своите потенцијални купувачи кои ќе ги добијат кога ќе ја превземат акцијата која ја бараш.

6. Одговори на прашањето: Дали е акционо ориентиран?

Повик за акција е нешто што мора да ја охрабри акцијата. Затоа мора да биде акционо ориентирана.

7. Одговори на прашањето: Дали е доволно истакнат?

Повикот за акција мора да биде доволно истакнат пред сè друго во твојата понуда. Поради тоа запрашај се и одговори го прашањето и доколку не е доволно истакнат, направи да биде.

post

Маркетинг Микс

Креативност на работа

Маркетинг микс

Маркетинг микс е еден од најважните и најкористените термини во маркетингот и слободно може да се каже дека долги години беше и можеби се уште е основата. Се користи и во подготовка на маркетинг планот, како и во делот за маркетинг при подготовка на бизнис планот. Маркетинг миксот може да се сретне и како 4P што се однесува на 4 елементи на маркетинг миксот кои на англиски започнуваат на P. Не би навлегувале во историја и како е дојдено до тие елемнти, но може да се напомене дека за некои експерти од маркетинг овие елементи на маркетинг миксот ги прошируваат со уште P-a. Сепак сметаме дека основните елементи на маркетинг миксот, односно оние елементи кои во најголем дел доведуваат до зголемување на потенцијалната енергија на бизнисот се основните 4P.

Елементите на маркетинг миксот се:

 • Производ (Product)
 • Цена (Price)
 • Дистрибуција (Place)
 • Промоција (Promotion)

Производ

Секој бизнис продава нешто. Тоа нешто може да биде или производ или услуга. Откако ќе се продаде тој производ и/или услуга бизнисот добива финансиски средства (пари) со кои може да го финансира сопственото работење (плати, набавки, трошоци…). Во овој елемент не е само производ како физички опиплив производ, туку може да биде и услуга или пак некој вид на производ во електронска форма (на пример електронска книга, веб страна итн). Кога го разгледуваме секој производ треба да опфатиме три нивоа

 • Основа на производот – неопиплив елемент кој се однесува на ползите кои луѓето ќе ги имаат од тој производ. Што јас како потенцијален купувач ќе добијат од тој производ или услуга? Како ќе ги задоволи моите потреби? Како ќе ги реши моите проблеми? Што е она што навистина ми треба?
 • Вистински производ – ова е нивото кога веќе производот е опиплив и може да се користи. Врз база на основата на производот истиот веќе може да се проба, да се користи, употребува…
 • Дополнителни придобивки – ова се дополнителните придобивки кои се добиваат со купениот производот како дополнителна услуга, гаранција, инсталација… Која е и има ли дополнителна вредност за мене за да се одлучам токму за твојот производ?

Сите овие нивоа можат да бидат различни за ист производ и заради тоа постојат и различни цени на тие производи. Од друга страна овие нивоа овозможуваат потенцијалните потрошувачи да гледаат одредена вредност во понудениот производ преку задоволување на одредени потреби, можност за користење и дополнителни придобивки од поседување.

Сето оваа маркетингот треба да го искомбинира, така да она што ќе се понуди биде навистина она вистинското и да креира вистинска вредност на тој производ во очите на потрошувачите.

Цена

Цената претставува вториот елемент од маркетинг миксот и игра важна улога во определување на маркетинг стратегијата. Постојат различни начини на определување на цената на производите. Повеќе можете да прочитате во методите за определување на продажни цени и поставување на продажните цени. Но, кога станува збор за маркетинг миксот треба да се напомене дека цената ќе зависи од вредноста на производот  и побарувачката на тој производ.

Кога велам дека цената зависи од вредноста на производот не мислам само на трошочата вредност заради определување на цена која е јасно дека ќе има влијание туку мислам и на:

 • вредноста која тој производ или услуга ги нуди на потрошувачите,
 • перцепираната вредност за тој производ или услуга од страна на пазарот и
 • дополнителните вредности кои се нудат со основната вредност.

При разгледување на цената од маркетиншки апсект потребно е да се изготви стратегија на цени што ќе подразбира една од следниве цени:

 • Економична цена (ниска цена и слаб квалитет)
 • Висока цена со слаб квалитет
 • Ниска цена за висок квалитет
 • Премиум цена (висок квалитет за висока цена)

Дистрибуција

Дистрибуција претставува третиот елемент на маркетинг миксот и се однесува на пренесување на производот и/или услугата од бизнисот што продава до купувачот. Во овој дел од маркетинг миксот потребно е да се разработат различните канали за дистрибуција кои бизнисот ќе ги користи за доставување на производите и/или услугите до потрошувачите. На пример, дистрибуцијата може да биде во определена физичка локација (продавница), праќање по пошта, сопствена испорака, електронска трговија итн.

Промоција

Четвртото P од маркетинг миксот се сите алатки кои му се достапни на бизнисот за маркетинг комуникација, односно промоција. Со помош на алатките на промоција потенцијалните потрошувачи дознаваат за производот и/или услугата на бизнисот како и за самиот бизнис. Промоцијата претставува и посебен микс како дел од маркетинг микс. Составена е од повеќе елементи или алатки кои се мешаат во зависност од потребата и изборот на претприемачот. Постојат различни размислувања што се опфаќа овој елемент. Некои завршуваат со конечна листа од 6 или 7 поделементи. Некои пак со листа од 200 или повеќе. Ние сметаме дека не треба да се ограничуваме на бројка бидејќи навистина промотивниот микс е составен од бесконечно многу алатки и елементи. Може да бидат од обичен разговор со нов познаник на кој му кажувате за Вашиот бизнис преку е-маркетинг до скапи ТВ или радио реклами.

post

Бизнисот и видео камери

Бизнис и видео камери

Бизнис и видео камери

Денес живееме време кога технологијата ни е достапна по многу нормални цени. Кога станува збор за видео камери дури и не мора да се купуваат посебни видео камери доколку имате добар мобилен телефон во кој е интегрирана камера.

Во секој случај полека но сигурно поминува времето кога малите бизниси беа ограничени за сопствени видео кампањи заради високи цени на подготовка на истите.

Во овој пост би сакал да напоменам некои иде како можете да ги користите видео камерите во полза на вашиот бизнис.

1. Видео туториали за користење на вашите производи и/или услуги

Знам дека имате упатство на една страничка можеби во вид на текст и чекори (чекор 1, чекор 2…) или пак имате скица како да се монтира вашиот производ и/или услуга. Но, сепак нема ли да биде подобро доколку сето тоа го ставите на едно видео кое чекор по чекор ќе покажува како да се монтира или пушти во употреба производот кој го продавате.

2. Препораки од сегашните купувачи

Сигурно имате задоволни купувачи. Зошто да не ги прашате да ги снимите нивните изјави за препораки или искуство со вашиот бизнис. Овие видео материјали можат да имаат огромен потенцијал за вашиот бизнис.

3. Интервјуа за анализи

Доколку правите една анализа преку анкетен прашални составена од неколку прашања и поврзана со вашата индустрија, можете едноставно да го смените во вид на видео анализа преку која ќе ги интервјуирате луѓето за поставените прашања и на крај би ги сублимирале одговорите и дале заклучок од спроведената анализа.

4. Интервјуа со експерти во индустријата

Во секоја индустрија постојат експерти па и во вашата. Можете да контактирате некој од нив и да спроведете интервју за нивните мислења, предвидувања, предлози…

5. Зад сцената во вашиот бизнис…

Луѓето по природа се љубопитни. Сите сакаат да видат што се случува зад сцената во вашиот бизнис. Можете да го снимите работниот простор како канцеларии, погон, вработени… Можете да снимите дел од производствен процес на вашиот производ.

6. Зад сцената кај вашите купувачи…

Освен зад сцената во вашиот бизнис интересно и корисно би било да снимите видео за зад сцената кај некој од вашите клучни клиенти. Дури и ако можете да покажете како се користат вашите производи и/или услуги кај него би било супер.

7. Објаснувања

Објаснувања претставуваат можност да прикажете како нешто работи. Дали вашиот производ или услуга оди со некој друг производ или услуга, како да се омбинираат тие различни производи, како да се извлече максимумот… Ова се само дел од можностите кои можете да ги користите за да објасните нешто во врска со вашиот производ и/или услуга.

8. Промотивни видео материјали

И секако на крај како 8-ма идеја во овој пост да не ги заборавиме и промотивните видео материјали во кои едноставно можете да го покажете производот, да ги наброите карактеристиките, полезностите и како да може потенцијалните купувачи да дојдат до нив.

post

Маркетинг пред започнување

Маркетинг пред започнување

Маркетинг пред започнување

Маркетинг постои и треба да постои уште пред започнување на бизнисот и уште пред завршување со развој на производот и/или услугата.

Многу често слушам прашања од страна на потенцијални претприемачи дали треба и како треба да имплементираат маркетинг активности уште пред започнување на бизнисот. Кога би се рагледувал животниот циклус на бизнисите ќе стане јасно дека стартапот не претставува првата фаза. Нешто за овој дел опфативме и во претходниот наслов: 10 Задачи за пред започнување на бизнисот. Многу задачи и активности како и маркетинг активности треба да бидат опфатени уште пред да се отвори вратата на бизнисот.

За успешно лансирање на производот и/или услугата и за успешно започнување на бизнисот многу е важно да спроведете соодветен пристап во поглед на маркетинг функцијата иако бизнисот уште не постои или пак производот и/или услугата сеуште не се развиени. Вие имате идеја на која што работите. Но, таа идеја сеуште не е бизнис можност која ќе биде прифатена од пазарот. Затоа вашата цел е бизнис идејата да ја преточите во вистинска бизнис можност.

Подолу се дадени 5 најважни елементи од маркетинг функцијата кои ќе треба да ги имплементирате уште пред започнување на бизнисот.

1. Развој на потрошувачи

Што значи развој на потрошувачи, или подобро како да ги развиете вашите идни потрошувачи?

Многу е полесно на веќе постоечки пазар да се зборува за развој на потрошувачи, но ние тука се обидуваме да превземеме нешто за иднината – да развиеме потрошувачи за сеуште непостоечки бизнис или непостоечки производ и/или услуга.

Кога станува збор за развој на потрошувачи ќе треба да одговорите на следниве прашања:

 • Кои се тие?
 • Кои се нивните потреби?
 • Каква е нивната желба за задоволување на тие потреби?
 • Можеме ли да ги задоволиме нивните потреби во целост?
 • Каде се наоѓаат тие?
 • Како се однесуваат тие?
 • Како да им пристапиме?

Со помош на одговорна овие прашања ќе имате една слика за оние потрошувачи кои би требало да го купуваат вашиот нов производ и/или услуга.

2. Вмрежување

Како да го оствариме тој првичен контакт со тие идни потрошувачи? Ние сеуште немаме производ и/или услуга, за што ќе зборуваме?

Бидејќи веќе знаете кои се тие, какви потреби имаат, како се однесуваат, каде се наоѓаат и како да им пристапите, сега вашата цел е да им пристапите и да ги трансформирате во една движечка сила за вашиот бизнис.

Вмрежувањето може да биде онлајн (преку социјални медиуми – Twitter, Facebook, Linkedin…) како и офлајн преку состаноци, дружби, конференции, семинари, саеми…

Во оваа фаза вие едноставно се запознавате со вашите потенцијални потрошувачи, подлабоко навлегувате во нивните потреби, желби, проблеми, идеи, размислувања…

3. Собирање на информации од потрошувачи

Какви информации ми се потребни? Што да правам со истите?

Безполезно е вмрежувањето доколку од тоа не извлечете информации и уште во оваа фаза од бизнисот не ги примените за подобрување на вашата идеја, вашиот иден бизнис, вашиот производ и/или услуга.

Во текот на тие контакти вие можете да ги разберете вистинските проблеми и потреби на потенцијалните купувачи и да ги искористите тие информации во процесот на дизајнирање на производот и/или услугата.

4. Постави датум на лансирање на производот

Кога ќе започнам? Што треба да првам од објавување на датумот на започнување до вистинско започнување?

Со поставување на датум на лансирање, со објаснување на сите придобивки кои ќе ги добијат тие потрошувачи и сите карактеристики како и се она што е имплементирано преку информации од претходната фаза целта е да започнете о процесот на кревање на врева за таа случка.

Целта е да бидете дознаени и да поттикнете чувство на желба и ургентност за вашите производи и/или услуги кај сите тие потенцијални потрошувачи.

5. Тестирај ги прототиповите

Сигурно веќе ги имате првите прототипови на производи и/или услуги и можете да започнете со тестирање со некои потенцијални потрошувачи.

Иако го имате прототипот ништо не гарантира успех на истиот. Иако поминавте низ претходните 4 фази сепак не постои гаранција дека тоа е тоа. Зошто да не ги искористите вашите нови пријатели од вмрежувањето и да го тестирате завршно вашиот прототип.

На ваков начин можете да дојдете до исклучителни информации за последно подобрување на производот и/или услугата со цел обезбедување на успешно лансирање на истиот.

Секако не заборавајте да побарате препораки од сите задоволни тестери кои ќе ги користите во почетните маркетинг средства.

post

100 маркетинг активности за малите бизниси

Листа на маркетинг активности

Листа на маркетинг активности

Малите бизниси ги немаат капацитетите на големите во поглед на финансии и ресурси за промоција на сопствените производи и/или услуги. Но, затоа креативноста и флексибилноста им овозможува да привлечат голем број на потенцијални купувачи.

Постојат илјадници маркетинг активности кои им стојат на располагање на малите бизниси. Кои ќе се превземат зависи од бизнисот како и од креаитивноста и умешноста на претприемачот.

Во овој пост ќе направиме обиде на едно место да ставиме 100 активности кои како сопственик на мал бизнис можете да ги превземете уште од утре. Секако дека оваа листа не е конечна и доколку сметате дека нешто вредно е испуштено (а е испуштено сигурно) слободно можете да дадете сугестија преку коментар на овој пост.

 1. Изработи маркетинг план
 2. Доколку имаш маркетинг план ажурирај го истиот
 3. Преразгледај го твојот целен пазар
 4. Одговори на прашањето што целниот пазар сака од тебе
 5. Одговори на прашањето како да ги задоволиш потребите на целниот пазар
 6. Спроведи истражување на пазарот
 7. Побарај можности за подобрување
 8. Разгледај ја твојата понуда и подобри ја
 9. Прошири ја понудата со нови вредносни елементи
 10. Следи ги промените и подобрувај секаде каде има можност и потреба за подобрување
 11. Изработи или пак доколку ги имаш подобри го дизајнот (уникатноста) на твоите бизнис картички
 12. Направи бизнис картички за сите вработени во бизнисот и поттикни ги да ги делат
 13. Направи или ажурирај ги твоите брошури
 14. Направи ги тие брошури достапни и преку веб сајт (доколку имаш)
 15. Редизајнирај ја целосната комуникација (писма, email, фактури, испратници…) за да комуницираат и информации за вредноста која ја нудиш
 16. Лансирај кампања со персонализирани писма и тестирај ги различните содржини и нивната ефикасност.
 17. Обиди се со различни повици за акција содржани во тие писма.
 18. Искористи ги бесплатните мали огласи за градење на присутноста на твојот бизнис
 19. Обезбеди дека твојот бизнис е присутен во електронското издание на Златна книга
 20. Направи листа на сегашни и потенцијални купувачи
 21. Контактирај ги досегашните купувачи преку телефон
 22. Контактирај некои „најсигурни“ потенцијални купувачи преку телефон
 23. Користи маркетинг календар за сите маркетинг активности кои ги спроведуваш или планираш да ги спроведуваш
 24. Дизајнирај иницијативи на споделување на искуството на твоите задоволни потрошувчи
 25. Преразгледај ги повиците за акција кои ги користиш во сите маркетинг средства
 26. Тестирај различни повици за акција
 27. Преразгледај го и подобри го кредибилитетот како на сите бизнис членови така и на бизнисот воопшто
 28. Рекламирај се на ТВ
 29. Рекламирај се на радио
 30. Рекламирај се во весници
 31. Ако постојат огласни табли онаму каде се движат твои потенцијални потрошувчи направи еден материјал и закачи го
 32. Учествувај на саем за да ги изложиш твоите производи и/или услуги
 33. Посетувај саеми заради градење на нови мрежи
 34. Побарај потенцијални бизниси со кои би можеле да настапите здружено за некое маркетинг средство
 35. Обиди се со бесплатни примероци или бесплатно пробување
 36. Направи месечни, тромесечни или пак годишни билтени
 37. Провери дали сите маркетинг средства се едноставни и разбирливи за потенцијалните купувачи
 38. Организирај забава заради некаков повод (годишнина, голема зделка, преселба…)
 39. Рекламирај се на билборди
 40. Направи ја пораката во сите маркетинг средства да содржи ургентност
 41. Добро запознавај ги твоите потрошувачи
 42. Провери ја и подобри ја твојата супериорна вредност
 43. Изгради моќен систем за препораки
 44. Постави го твојот бизнис на најпопуларните онлајн огласници
 45. Поврзи се на некој од попопуларните форуми и започни со конверзација
 46. Доколку немаш направи, доколку имаш редизајнирај го твојот веб сајт доколку не си го редизајнирал повеќе од една година.
 47. Анализирај го сајтот во однос на страните кои се најпопуларни
 48. Имплементирај блог во самиот сајт и почни да блогираш.
 49. Блогирај на регуларна основа
 50. Постави форма за регистрација како на веб сајтот така и на блогот заради користење на email маркетинг
 51. На регуларна основа испраќај email-ови на твојата листа
 52. Подобри го твојот потпис на email-овите
 53. Додај функционалности за споделување на твоите email-ови
 54. Имплементирај RSS како на веб сајтот така и на блогот
 55. Внимателно избери клучни зборови и секундарни зборови поврзани со твојот бизнис и околу кои ќе ја градиш присутнсота на веб просторот
 56. Оптимизирај го веб сајтот и сите блог постови
 57. Купи рекламен простор на некои веб сајтови од нишата на твојот бизнис
 58. Направи вебинар за користење на твоите производи и/или услуги
 59. Направи подкастинг серијали за користење на твоите производи и/или услуги
 60. Избери и користи професионален аутореспондер како софтвер за твоите email маркетинг кампањи
 61. Коментирај на други блогови каде што се наоѓаат потенцијални купувачи
 62. Секојдневно бреинстормирај потенцијална содржина за социјални медиуми (блог, facebook, twitter, linkedin…)
 63. Започни со Google Adwords PPC кампања
 64. Рекламирај се на Facebook
 65. Рекламирај се на LinkedIn
 66. Направи Facebook страна за твојот бизнис (страна не профил)
 67. Покани ги твоите лични пријатели и сите досегашни потрошувачи да станат фанови на Facebook страната
 68. Секојдневно ажурирај ја Facebook страната со нова интересна содржина за фановите
 69. Смени го URL-то на твојата страна на Facebook да биде едноставно
 70. Креирај Twitter профил
 71. Одговарај или ретвитај некој друг на Twitter
 72. Твитај мислење, блог постови, линкови, слики, видео….
 73. Направи профили или пак доколку го имаш ажурирај го твојот профил на LinkedIn
 74. Барај и поврзувај се преку LinkedIn
 75. Подеси Foursquare сметка за твојот бизнис
 76. Постави го твојот бизнис на Google Places
 77. Изгради присутност на социјални обележувачи
 78. Обележувај твоја една содржина и минимум 10-20 туѓа содржина
 79. Учествувај на сајтовите за групно купување
 80. Направи видео презентација и постави го на YouTube
 81. Ембедирај го видеото во еден блог пост
 82. Разгледај ги најпопуларните онлајн директориуми и постави го твојот бизнис таму
 83. Следи ја твојата и на твојот бизнис онлајн репутација
 84. Креирај наградни игри
 85. Креирај попустни купони
 86. Имплементирај програма за наградување на најголемите потрошувачи
 87. Имплементирај програма за наградување на честите купувања
 88. Подели празнични подароци на најголемите купувачи
 89. Планирај ги промоциите за следните празници
 90. Испрати роденденски честитки за твоите купувачи
 91. Донирај некоја локална случка
 92. Спонзорирај некоја локална спортска манифестација
 93. Пријави се за конференција во твојата или друга сродна индустрија
 94. Комуницирај со другите посетители на таа конференција
 95. Разменете бизнис картички со оние посетители кои имаат потенцијал да ви станат потенцијални потрошувачи.
 96. Подготви и испрати прашалник за анализа на задоволството на потрошувачите
 97. Анализирај ги одговорите и подобри секаде каде што се бараат подобрувања
 98. Извести ги сите кои учествувале во прашалникот и кои ви дале идеи за подобрување дека истите се спроведени
 99. Организирај забава во популарен ноќен клуб каде ќе се поделат бесплатни примероци на твоите производи
 100. Најми маркетинг консултант доколку сметаш дека ти треба помош.

 

post

Пазарна ниша на која ќе се насочите

Пазарна ниша

Пазарна ниша

Многу пати еден претприемач, водејќи го сопствениот бизнис, особено во стартап фазите на бизнисот се обидува да ги задоволи сите. Но, дали еден мал бизнис може да ги задоволи сите? Дали има доволно финансии да ги задоволи сите? Дали има доволно ресурси за да ги задоволи сите? Во најголем број на случаи одговорот на овие прашања би бил не.

Повторно би се навратил на цитатот на Bill Cosby кој вели:

Не го знам клучот за успехот, но клуч за неуспех е да се обидете да ги задоволите сите. ~ Bill Cosby

Малите бизниси немаат капацитет да ги задоволат сите. Иако пазарот на кој се насочени е специфичен за одредена проблематика сепак во тие специфичности има и дополнителни специфичности изразени преку различни проблеми на потенцијалните потрошувачи кои може да го дефинираат на различни начини.

Истражувањата покажуваат дека од 1 милион бизниси кои започнуваат помалку од 10.000 ја доживуваат својта 5-та година. Тоа е помалку од 1% од започнати бизниси кои успеваат да преживеат и да продолжат понатаму низ животниот циклус. Постојат повеќе причини за пропаѓање на малите бизниси и можете да видите неколку истражувања за кои пишувавме во постот насловен како Зошто пропаѓаат бизнисите.

Но, во тие истражувања не е опфатена можноста бизнисите да пропаднат доколку не се насочат на вистинската пазарна ниша, иако сметаме дека оваа грешка, особено во стартап фазите на малите бизниси во многу случаи претставува кобна за истите.

Што е тоа ниша?

Но, што е тоа ниша? Да видиме каде се користи овој термин:

 • Терминот ниша први го употребуваат екологистите за да опишат позицијата на одредни видови и ресурсите кои се наоѓаат во нивната околина.
 • За домашни потреби се користи за одередена посебно оградена просторија во домот за чување на некои работи.
 • Во бизнисот се користи за опишување на одредени активности насочени кон некоја личност или група на личности со одредени исти или слични карактеристики.

Од овие неколку различни видови на користења на терминот ниша можеме да сфатиме дека:

Ниша претставува нешто одделено, посебно, специфично, со посебни карактеристики од другите предмети на разгледување.

Кај екологистите секои видови на животни или растенија имаат своја сопствена ниша со посебни ресурси. Секој дом има посебна ниша за чување на некои работи. И секој бизнис има посебни ниша активности насочени кон различни луѓе или групи на луѓе (делови од пазарот).

Но што е тоа пазарна ниша. Наједоноставно кажано

Пазарна ниша е еден сегмент или еден дел од пазарот кој на некој начин има посебни карактеристики и специфичности во однос на другите сегменти.

Пазарна ниша претставува процес или пак стратегија на избор на еден дел на пазарот со посебни специфики, карактеристики и потреби, кој е доста профитабилен и сеуште со недоволно задоволени потреби.

Од последниот опис на пазарна ниша може да се видат основните карактеристики на овој процес:

 • Пазарна ниша е само еден дел од пазарот. Пазарот може да биде многу поголем од самата ниша. На пример, пазарот на цвеќе е доста поголем во однос на пазарот на продажба на цвеќе по нарачка и испраќање по пошта.
 • Тој дел има посебни специфики, карактеристики и потреби. Карактеристките, спецификите и потребите на пазарната ниша се различни од редовниот пазар или пак од останатиот дел од пазарот. Потребите на пазарна ниша од претходниот пример е можноста да се нарача и испрати цвеќе каде што сакаме без да одиме во продавница да бираме и купуваме и потоа да го однесеме кај оној за кој е наменето.
 • Тој дел е доста профитабилен. Оваа не мора да биде точно, но често пати пазарните ниши претставуваат доста профитабилно подрачје. Секако дека на пазарната ниша од нашиот пример со цвеќето производот и услугата ќе бидат доста поскапи отколку редовно купување во продавница.
 • Сеуште на тој дел не се доволно задоволени потребите на пазарот. Пазарна ниша е дел од пазарот на кој сеуште не е доволно задоволена потребата на која се однесува нишата. Ќе видите многу продавници со цвеќе, додека локални цвеќари со брза испорака многу малку.

Но, онаа што е интересно за претприемачите и малите бизниси е што големите компании не ги интересираат овие пазарни ниши бидејќи тоа се доста мали пазари. Кога велиме доста мали пазари сметаме на квантитеот на истиот затоа што она што е доста профитабилно за малиот бизнис не е за големите бизниси. А, токму тука претприемачот и малиот бизнис може да ја пронајде сопствената шанса, особено на високо профитабилен сегмент од пазарот.

Како да се избере вистинската ниша на пазарот?

За избор на пазарна ниша ќе мора да спроведете неколку чекори.

 1. Избор на пазар. Првин мора да го знаете пазарот на кој ќе ја барате специфичната пазарна ниша. Што е она во што сте добри? Што е она што особено ве интересира? Што е она што особено добро знаете да го првите? Размислете за вакви и слични прашања за да го дефинирате пазарот кај што ќе барате специфична ниша.
 2. Анализа на избраниот пазар. Следниот чекор е да го анализирате пазарот. Кој е присутен? Што нуди? Какви се потреби постојат? Каква е популацијата?
 3. Сегментирање на избраниот пазар. Анализата на пазарот ќе ви даде можност да го сегментирате врз основа на одредени карактеристики на истиот.
 4. Истражување на незадоволени потреби. Четвртиот чекор е да побарате незадоволени потреби или пак некои проблеми кои сеуште не се решени од останатите учесници на сите тие сегменти или само еден од нив за кој анализата ќе покаже дека е најпрофитабилен.
 5. Напад на нишата за да се задоволат тие потреби. И секако последниот чекор е да спроведете напад на таа ниша, но само таа ниша за да ги задоволите тие потреби или за да ги решите тие проблеми.

Значајна е вашата креативност и анализа и истражување на пазарот кое ќе го спроведете.

Уште нешто:

НИША МАРКЕТИНГ = ПРОДЖБА НА ЛУЃЕ КОИ ИМААТ ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕС

 

post

5 Маркетинг грешки кои треба да се избегнат

Подобрување како последица на грешки

Маркетинг грешки кои треба да се избегнат

Маркетинг е бизнис функција која мора да биде составен дел од бизнисот од самото негово започнување. Дури и пред започнување претприемачите ја користат оваа функција како првиот ден од нивните бизниси веќе би бил на некој начин ден во кој потенцијалните купувачи ќе врескаат. Следев еден мал бизнис кој започна пред извесен период и кој ја примени одлична маркетинг стратегија неколку месеци пред официјално отворање на вратите. Се чини дека сето тоа беше доста исплатливо.

Понекогаш претприемачите сметаат дека не им е потребен маркетинг како посебна функција во нивниот бизнис. И тоа е една од првите грешки кои ги прават. Но, што се случува со користење на маркетингот и можните грешки кои имаат потенцијал да бидат фатални за бизнисот.

Затоа и овој пост во кој ќе опфатиме 5 маркетинг грешки кои треба да ги избегнете.

1. Недостаток на маркетинг стратегија и стратешки приод

Без јасно дефиниран пат за тоа каде треба да се стигне со помош на маркетингот тешко дека некаде ќе се стигне. Маркетинг стратегија и еден стратешки приод во маркетингот треба да даде одговор на клучните прашања:

 • Кои се целите кои треба да се постигнат со маркетингот?
 • Кој целен пазар сакаме да го опфатиме со нашите маркетинг активности?
 • Зошто некој би го избрал нашиот бизнис наместо на конкурентите?
 • Кои се најголемите разлики помеѓу нашиот бизниси конкурентите во термин на корисности за потрошувачите?
 • Кои се разликите во карактеристиките на производите и услугите кои ние ги нудиме со оние на конкурентите?
 • Што има нашиот бизнис за потенцијални потрошувачи, а конкурентите го немаат?
 • Што претставуваме ние за нашата пазарна ниша?
 • Кои и какви ќе бидат ценовните стратегии и тактики кои ќе ги користиме?
 • Кои маркетинг средства ќе ги користиме и кога?
 • Како ќе ги мериме резултатите од тие маркетинг средства?

2. Недостаток на јасно дефинирани цели, или постојат цели кои не може да се измерат

Втората грешка е кога се започнува со маркетинг активности притоа не постојат јасно дефинирани цели за тоа што треба да се постигне со истите, или пак ако постојат таквите цели тие не се мерливи.

Целите треба да бидат јасни, прецизни и мерливи при што со еден поглед ќе може да се каже дека нешто е ОК и се исполнува целта, а нешто не е ОК и треба да се отфрли од наредниот циклус на маркетинг активности.

На пример, една цел може да биде зголемување на продажба. Но, оваа цел е премногу општа и не кажува многу нешта за да може да се измери ефикасноста и ефективноста на секоја маркетинг активност на вашиот бизнис. Но, доколку кажеме дека целта е да се зголеми продажбата за 10% на сегментот млади потрошувачи во источниот регион на Република Македонија е веќе цел која е јасна и мерлива бидејќи можеме да ја споредиме продажбата со периодот во кој сме немале одредени маркетинга ктивности.

3. Немање на можност да се измери повраток на инвестицијата

Повраток на инвестицијата (ROI – Return of Investment) претставува една од основните мерки со кои се мерат голем дел од бизнис активности, но најчесто финансиските вложувања во одредени нови бизнис потфати. Но во последно време, оваа мерка се применува и во маркетинг активностите. Честопати во делот на маркетинг средства пишував дека треба секогаш да се бара начин како да се измери ефектот на секое маркетинг средство што ќе се применува. Ова особено треба да се применува во финансискиот дел, бидејќи од друга страна е наједноставно.

Кога станува збор за повраток на инвестиција мора да се имаат во предвид следниве фактори:

 • Вложени финансиски средства за одредена маркетинг кампања
 • Број на купувачи кои се привлечени од таа кампања
 • Видливи (финансиски) ефекти и невидливи (нефинансиски) ефекти од таа кампања
 • Време кое еден купувач останува купувач во бизнисот и
 • Приход во определен временски период од тој купувач.

4. Некозистентност на маркетинг активности

Оваа грешка најчесто е причина на непостоење на соодветна маркетинг стратегија и стратешки приод во маркетингот, но вреди да се издвои како посебна. Често пати се скита од едно маркетинг средство на друго барајќи резултати веднаш. Што пратично понекогаш за некои маркетинг средства е неизводливо.

Постојат многу истражувања кои се занимаваат со одговор на прашањето за тоа колку пати едно маркетинг средство треба да биде видено за да остави ефект врз потенцијалниот купувач. И најчесто тие истражувања покажуваат резултати во вид на 3, 4 па и повеќе пати потребна интеракција со определено маркетинг средство за да се јави свесност за постоење на бренд, производ и/или услуга.

Доколку се прекине пред време, не можете да очекувате соодветни резултати кои би требало релно да се постигнат. Затоа пред да донесете одлука за прекинување на некое маркетинг средство осигурајте се дека му е дадена шанса на истото преку доволен временски период.

5. Непостоење на високо таргетирани групи за различни маркетинг активности – се за секого синдром

Оваа грешка ја нарекувам синдром се за секого, што е невозможно. Имајќи ја во предвид се поголемата комплексност на бизнисите и се поголемото ослонување на тие бизниси на поширок дијапазон на целни потрошувачи кои имаат големи јазови и разлики не можеме да очекуваме дека со едно маркетинг средство ќе ги привлечеме сите нив.

Затоа обидете се секое маркетинг средство што ќе го користите да биде кон високо таргетирани групи (прочитајте за демографија и активности) за постигнување на специфични цели кон таа група.

post

Google Places – Маркетинг средство 95

Google Places - Маркетинг средство

Google Places - Маркетинг средство

Стигнавме до 95-то маркетинг средство на претприемач – Google Places. Ова е многу важно маркетинг средство, особено за бизнисите кои функционираат врз основа на локација.

Што е Google Places

Google Places претставува бесплатен сервис на Google кој порано се нарекуваше Local Business Center. Преку овој сервис ви се овозможува да креирате страна за ваш бизнис која во основа ја има географската локација на бизнисот.

Замислете некој кој бара некаква локација преку Google Maps или пак се наоѓа некаде и проверува преку мобилниот телефон да види во кој ресторан да јаде или што се наоѓа во негова близина, а би му помогнало да задоволи некоја сопствена потреба и во тој момент се појави локацијата на Вашиот бизнис со слики, со адреса, контакт телефон, веб сајт, моменталните промоции, како и рангирање и препорака од претходни купувачи (посетители) на Вашиот бизнис.

Особено е важна и денешната можност преку апликацијата Google Places за мобилни телефони да еден потенцијален купувач може да најде било што, што го интересира во околината на локацијата на која се наоѓа во моментот и во исто време да го искаже сопственото искуство со бизнисот кој го нашол и пробал. (Забелешка: Сликите подолу се од апликација за iPhone која во iTunes за Македонија сеуште не е достапна.)

Google Places iPhone апликација

Google Places iPhone апликација

Поволности за вашиот бизнис

Ова е од непроценливо значење за Вашиот бизнис. Но, освен овозможување полесно да биде пронајдена локацијата на Вашиот бизнис Google Places ги овозможува и следниве поволности:

 • Подобро рангирање кога Google ги прикажува локалните резултати од пребарување.
 • Пристап до статистички податоци во однос на локацијата на Вашиот бизнис како што се колку пати е видено местото како и интеракцијата со местото.
 • Можност за прилагодување на страната со дополнителни слики и видео од YouTube.
 • Можност за поставување на промотивни и попустни купони директно преку страната на Places.

Поставување на Вашиот бизнис на Google Places

Овој процес е едноставен и може да се изведе во неколку чекори:

Чекор 1: Влезете во сервисот со помош на вашиот Google Account

Одете на страната на Google Places каде ќе ви биде побарано да се поврзете со вашиот Google Account или пак доколку немате да креирате нов.

Google Places - Чекор 1

Google Places - Чекор 1

Чекор 2: Додавање на вашиот бизнис

Откако успешно ќе се поврзете ќе треба да го додадете Вашиот бизнис. Кога го пишувам овој пост системот прво прашува да внесете телефонски број на бизнисот за да провери дали бизнисот е веќе додаден на сервисот.

Google Places - Чекор 2: Проверка дали бизнисот веќе е внесен

Google Places - Чекор 2: Проверка дали бизнисот веќе е внесен

Откако системот ќе провери што има за тој телефонски број ќе покаже листа на бизниси поврзани со него. Доколку го нема ќе треба да кликнете на копчето Додај по што ќе се отвори страната каде ќе треба да ги внесете податоците за бизнисот.

Google Places - Чекор 2: Пополнување на податоци за бизнисот

Google Places - Чекор 2: Пополнување на податоци за бизнисот

Кога пополнувате внимавајте на следниве елементи:

 • Сите податоци да бидат точни онакви како што се.
 • Доколку на мапата се појавува грешка поправете ја. Забележувате под мапата дека имате линк за Fix incorrect market location.
 • Доколку имате веб сајт внесете го.
 • Ставете слики колку што можете подескриптивни и кои ја прикажуваат вашата локација на еден примамлив начин.
 • Внимавајте на категории. Не брзајте и размислете добро во кои категории ќе биде вашиот бизнис.

Откако ќе ги пополните сите податоци кликнете Submit.

Чекор 3: Валидација на локацијата и бизнисот

Сервисот бара секој бизнис да ја валидира вистинитоста на информациите преку валидација. За таа цел ќе добиете телефонски повик на бројот кој што сте го внеле на кој ќе ви биде прочитан кодот за валидација.

Откако ќе го завршите сето тоа, вашиот бизнис веќе се наоѓа на Google Places.

Но, тука вашата задача како претприемач не завршува. Ќе треба да ги ажурирате податоците доколку има некои промени. Поставете различни промотивни и попустни купони. Одговарајте на различните рангирања како позитивни така и негативни. Следете ја статистиката…

post

SWOT анализа за социјални медиуми – Маркетинг средство 91

SWOT анализа за социјални медиуми

SWOT анализа за социјални медиуми

Концептот за примена на SWOT анализа за социјални медиуми претставува навистина корисен концепт кој може да ви помогне во успешно градење на присутноста на Вашиот бизнис на социјални медиуми. Како 91-во маркетинг средство го избрав токму овој концепт – спроведување на SWOT анализа за социјални медиуми.

Што престатвува SWOT анализа за социјални медиуми?

SWOT анализа е тема која повеќе пати беше обработувана на претприемач, како од научен така и од практичен аспект. Да се потсетиме првин за тоа што претставува SWOT анализа.

Во SWOT анализа во 4 чекори наведовме дека:

SWOT анализа е алатка за планирање, особено за стратешко планирање. Се користи за проценка на Јачините (Strengths) и Слабостите (Weakness) како внатрешни елементи на бизнисот, Можностите (Opportunities) и Заканите (Threats) како надворешни елементи на бизнисот.

Кога станува збор за социјалните медиуми оваа анализа ќе се однесува на проценка на јаките и слабите страни на вашиот бизнис на социјалните медиуми како внатрешни елементи и можностите и заканите како надворешни елементи.

Оваа анализа може да ви помогне при изготвување на стратегија за социјални медиуми која беше опфатена како 90-то маркетинг средство.

М-р Илија Чубровиќ (се надевам дека од утре ќе го именувам како Д-р) како дел од неговата магистерска работа дизајнираше прашалник за спроведување на SWOT анализа. Тој прашалник содржи прашања актуелни за тоа време, но како пример како да се спроведе една ваква анализа може да користи и денес, нормално со редизајн на некои прашања прилагодени кон вашиот бизнис.

И во овој дел ќе се обидам да дадам еден таков приод за спроведување на SWOT анализа за социјални медиуми преку одговор на минимум прашања.

Прашања кои ќе треба да ги одговорите?

И во овој дел ќе се обидам да дадам еден таков приод за спроведување на SWOT анализа за социјални медиуми преку одговор на минимум прашања. Прашањата треба да бидат групирани во два дела – внатрешни и надворешни елементи.

Прашања за внатрешни елементи

Внатрешните елементи треба да ви ги покажат јаките и слабите страни на вашиот бизнис на социјалните медиуми. Одговорете колку што можете повеќе прашања. Бидете реални и не ги одбегнувајте слабите страни. Со одбегнување нема да го подобрите вашиот бизнис.

 1. Колкаво е досегашното искуство на вашата команија на социјални медиуми?
 2. Што е она што го правите добро на социјални медиуми, а што е она што го правите лошо?
 3. Каква е опременоста со кадри за градење на присутноста на социјалните медиуми?
 4. Каква е мотивираноста на тие кадри за градење на присутност на социјалните медиуми?
 5. Дали мате соодветна технологија за градење на присутноста на социјални медиуми?
 6. Како ја користите таа технологија?
 7. Какво е знаењето и оспособеноста на вработените за користење на таа технологија?
 8. Дали вработените во вашиот бизнис користат различни социјални медиуми во нивниот приватен живот?
 9. Доколку користат како можете да го искористите тоа за целите на Вашиот бизнис?
 10. На какво ниво е соработката помеѓу вработените во вашиот бизнис?
 11. Дали менаџментот е подготвен за користење на социјални медиуми?
 12. Дали менаџментот знае како да ги обучи вработените за користење на социјални медиуми?
 13. Дали вашиот бизнис има барем малку забавна карактеристика во дневното функционирање?
 14. Дали можете тоа да го искористите за градење на присутност на социјалните медиуми?
 15. Колкаво е нивото на креативноста во вашиот бизнис?
 16. Дали веќе имате веб сајт или блог на кои креирате вредна содржина?
 17. Дали вие или вашиот бизнис користите социјални медиуми за лични или бизнис цели?
 18. Кои социјални медиуми ги користите и колкав е нивниот број?
 19. Каква е вашата експертиза за индустријата во која оперирате?
 20. Каква е глобалната експертиза на вашиот бизнис за индустријата во која оперира?

Ова се 20 прашања кои ве водат низ процесот. Не значи дека се комплетни или целосни. Слободно додавајте уште прашања за кои сметате дека се валидни како внатрешни елементи кои ќе ви покажат кои се вашите слаби или јаки страни за присутноста на социјалните медиуми.

Прашања за надворешни елементи

Надворешните елементи треба да ви ги покажат можностите и заканите кои вашиот бизнис треба да ги искористи или избегне на социјалните медиуми. Одговорете колку што можете повеќе прашања. Бидете реални и не ги одбегнувајте заканите. Тие имаат цел да ви покажат каде треба да внимавате.

 1. Развојот на технологијата во подрачјето на социјалните медиуми претставува можност или закана за вашиот бизнис?
 2. Како ве ценат вашите потрошувачи?
 3. Дали вашите потрошвачи користат технологија за присутноста на социјалните медиуми?
 4. Дали присутноста на социјалните медиуми на Вашите потрошувачи е компатибилна со вашата присутност?
 5. Дали присутноста на социјалните медиуми на Вашите потрошувачи е компатибилна со присутност на вашите вработени?
 6. Како сакаат вашите потрошувачи да комуницираат со вашиот бизнис?
 7. Како сакаат вашите потрошувачи да соработуваат со вашиот бизнис?
 8. Дали вашите потрошувачи имаат потреба од едукација за да ги користат вашите производи и/или услуги?
 9. Каква стратегија за социјални медиуми користат вашите конкуренти?
 10. Како вашите конкуренти комуницираат со нивните потрошувачи?
 11. Како вашите конкуренти ги едуцираат нивните потрошувачи?
 12. Каде се наоѓаат потрошувачите на вашите конкуренти?
 13. Каква е експертизата на вашите конкуренти?
 14. Каква технологија користат вашите конкуренти?
 15. Дали вашите снабдувачи се присутни на социјалните медиуми?
 16. Какво влијание може да имаат вашите снбдувачи врз вас и вашиот бизнис на социјалните медиуми?
 17. Постои или закана дека вашите снабдувачи можат да навлезат и на вашиот пазар?
 18. Многу нелегални бизниси се обидуваат да продаваат преку социјални медиуми. Какво влијание има ова врз вас?
 19. Дали во вашата околина има доволен број на луѓе обучени за да бидат дел од вашиот бизнис тим?
 20. Дали едукативниот систем во вашата околина опфаќа и обука за користење на технологија?

Ова се 20 прашања кои ве водат низ процесот на анализа на можностите и заканите за користење на социјални медиуми. Не значи дека се комплетни или целосни. Слободно додавајте уште прашања за кои сметате дека се валидни како надворешни елементи и кои ќе ви покажат кои се вашите можности и закани за присутноста на социјалните медиуми.

Што понатаму?

Понатаму продолжете со станардната оперативна процедура за спроведување на SWOT анализа која опфаќа:

 • Конструирање на SWOT матрица и
 • Дефинирање на стратегии.

Чија е одговорноста?

Доколку навистина сакате да успеете мора да постои одговорност. Но, прашањето кој ќе биде одговорен за спроведување на една ваква SWOT анализа за социјални медиуми?

Првин, најдоговорен сте вие како еден претприемач. Потоа тимот кој ќе го изберете да работи на анализата и подготовка на стратегијата и на крајот сите вработени во Вашиот бизнис ќе бидат одговорни за градење на присутноста на социјалните медиуми.

post

Стратегија за социјални медиуми – Маркетинг средство 90

Стратегија за социјални медиуми

Стратегија за социјални медиуми

Ќе продолжиме со серијалот маркетинг средства на претприемач. Во изминатиов период во овој
серијал опфативме повеќе различни видови на социјални медиуми кои може да се користат за градење и зголемување на присутноста на вашиот бизнис на интернет. Но, често пати се поставуват прашања во
вид на што, како, кога или каде. Ние опфативме само еден мал дел од различните платформи кои постојат, реалноста е инаку една џунгла без некои добро воспоставени правила на игра. Затоа за да се постигне одредена успешност за секој бизнис потребно е да се примени стратешки приод. Мора да имаме стратегија за користење на социјални медиуми бидејќи сите напори без една таква стратегија ќе бидат залудни.

Што е стратегија за социјални медиуми?

Стратегија претставува план на акции за остварување на поставените цели. За имплементација на една стратегија потребно е да имаме повеќе тактики. Секоја тактика се исполнува со активности кои имаат одредени датуми на остварување, одговорни лица за остварување на тие активности и потребни финансиски средства за остварување. Значи стратегија за социјални медиуми ќе ни биде средство со кое ќе ги оствариме поставените цели.

А кои цели ги има поставено нашиот бизнис кои треба да ги оствари преку социјални медиуми? Овие цели не се толку опипливи како другите, но може да бидат во вид на:

 • градење на присутност,
 • зајакнување на препознатливоста на брендот,
 • зголемување на листа на потенцијални купувачи,
 • помош и подршка на купувачите,
 • едукација на купувачите и потенцијалните купувачи,

Ова е само еден мал дел од можни цели на еден бизнис за настап на социјални медиуми. Стратегијата треба да даде листа на активности за остварување на тие цели кои што ќе си ги поставите. Морате да бидете свесни и за ресурсите, особено временски.

Градење на стратегија за социјални медиуми

Стратегијата за социјални медиуми треба да ни даде одговор минимум на следниве прашања:

 • Кои социјални медиуми ќе ги користиме?
 • Како ќе ги користиме тие социјални медиуми?
 • Кои се нашите следни активности?

Да навлеземе накратко во сите 3 пршања.

1. Кои социјални медиуми ќе ги користиме?

Одговор на ова прашање зависи од:

 • целите кои ги имате поствено и кои треба да се остварат преку социјални медиуми,
 • видот на бизнисот како и пазарот и индустријата во која стопанисува истиот и
 • одговор на прашањето каде се моите потенцијални потрошувачи.

Откако ќе дојдете до листа на најважните социјални медиуми веќе ќе знаете кде треба да го насочите Вашето внимание.

2. Како ќе ги користиме тие социјални медиуми?

Второто прашање на кое ќе треба да дадете одговор е како ќе ги користите тие социјални медиуми до
кои дојдовте преку одговор на првото прашање. Во овој дел кога одговарате на како размислувајте веднаш на 4 елементи:

 • Комуникација – Со кого, што и како ќе комуницирате?
 • Едукација – Кого, што и како ќе едуцирате?
 • Забава – Со кого, што и како ќе се забавувате? Во овој дел е потребна и внимателност, не за секој бизнис функционира забава.
 • Соработка – Со кого, за што и како ќе соработувате?

3. Кои се нашите следни активности?

Претходните две прашања ни дадоа одговор за тоа кои социјални медиуми ќе ги користиме и како ќе ги користиме. При одговор на оваа прашање преточете ги тие одговори во листа на активности за периодот кој следува во кој треба да ги остварите поставените цели.

Во Премиум материјалот на претприемач во модулот за социјални медиуми овој процес го поминуваме подетално и е следен со темплејти во вид на алатки кои ве водат низ процесот.