post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ЧЕСТИТКИ

Продолжуваме со нашите маркетинг оружја кои големите компании не сакаат да бидат в рацете на малите бизниси. На ред се честитки. Честитките се доста ефиксни маркетиншки оружја кои од друга страна и не се скапи, а креираат добро мислење за бизнисот кај оние што ќе ги добијат – Вашите потенцијални или постојани потрошувачи. Тие кај тековните и постојаните потрошувачи на Вашиот бизнис покренуваат чувство за возвраќање на „љубовта“ преку продолжување на деловната соработка. Додека кај оние потенцијални потрошувачи може да предизвикаат перцепција на професионалност и желба да пробаат да имаат деловна соработка со Вашиот бизнис.

CestitkaЧеститките како маркетиншко средство претставуваат пишан материјал во кој Вашиот бизнис честита некој празник или некој значаен датум. Значи,  честитките не спаѓаат во категорија на маркетиншки средства кои се користат постојано во текот на годината, туку средства кои се испраќаат еднаш до два пати годишно на избрана група на луѓе или бизниси. Честитките може да се спраќаат за:

 • Празник
 • Годишнина
 • Датум на голема бизнис зделка со примателот
 • Роденден на примателот

Воопшто не сте ограничени со избор на причина за испраќање на честитките, погоре се само некои од идеи за причината. Важно е да изберете една или две причини за испраќање и да ги испраќате на избраната група на луѓе или бизниси.

Воглавно, постојат два типа на честитки кои можете да ги испраќате:

 • Честитки во хартиена форма
 • Честитки во електронска форма

Честитките во хартиена форма се најчесто користените честитки до сега. Тие можат да бидат картонски или хартиени. Картонските честитки можете да ги имате на еден од следниве начини:

 • Да купите веќе изработени. Но, ваквиот тип ви ја одзема можноста од персонализација со идентитетот на Вашиот бизнис (име, лого и слоган).
 • Да нарачате да ви ги изработат и на таков начин да добиете персонализирани честитки. Во ваков случај заради цената ќе мора да нарачате поголема количина и да ги користите поголем временски период.
 • Самите да ги изработите со помош на Вашиот компјутер и да ги отпечатите на печатач во боја. На ваков начин уште повеќе ја зголемувате персонализацијата со тоа што секоја наредна честитка ќе биде различна, а ќе ги содржи поребните елементи за идентификација на вашиот бизнис.

Кога станува збор за честитките во електронска форма може слободно да се каже дека се најефтини, бидејќи ќе ви биде потребна само интернет конекција и систем за испраќање на mail-ови (autoresponder). Од друга страна со користење на ваквите аутореспондери ќе можете да ги подесите и датумите кога системот автоматски да ги прати честитките. Можете да користите различни flash анимации до кои ќе дојдете преку интернетот или да изработите Ваша анимација доколку имате познавање за изработка. На интернетот постојат сајтови на кои можете да започнете со избор на темплејт на честитка и да ја персонализирате согласно Вашите потреби, па потоа да ја испратите.

Што треба да содржи една честитка? Честитките не треба да бидат пренатрупани со информации, тие не се брошури. Во нив не треба да ги опишувате Вашите производи и/или услуги. Едноставно честитките реба да содржат:

 • Некоја интересна анимација која може да дава асоцијација на вашиот бизнис или пак Вашите производи и/или услуги или пак на причината на честитката (доколку е Нова година анимацијата треба да содржи елка или дедомраз или зима).
 • Идентитет на Вашиот бизнис (Името на Вашиот бизнис, лого и слоган)
 • Текст со зборови за честитање.
 • Текст од една реченица со која треба да предизвикате чувство на потреба за продолжување на соработката со Вашиот бизнис.

Значи со честитките треба да постигнете повеќе работи во очите на примачите. Честитките треба да бидат така дизајнирани да:

 • Примателот почувствува почестеност заради Вашата внимателност
 • Примателот ве идентификува како голем професионалец
 • Примателот ќе го посетите дека постоите
 • Примателот да добие желба да започне или пак да ја продолжи деловната соработка со Вашиот бизнис.

Не ја заборавајте моќта на еститките како маркетиншко средство. Едноставно изберете неколку празници или пак значајни датуми и испратете ги честитките на Вашите потенцијални и постоечки потрошувачи. Но, ќе мора да водите база на податоци за тековните и потенцијалните потрошувачи во која ќе има име и презиме на примателот како и адресата, но и верската припадност (да не се случи да честитате верски празник на оние кои не се од таа верска вероисповед). Како и да е со правилно кристење на честитките како маркетинг оружје ќе можете да добиете многукратно зголемување на продажбата.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ФЛАЕРИ

Продолжуваме со 4-тото маркетинг средство за малите бизниси заради промоција и зголемување на влезот во продажната инка. Флаерите спаѓаат во истата група на маркетиншки средства како и брошурите. И флаерите се едно од средствата кои МОРА да се користат од страна на претприемачите. Тие можат да генерираат голема продажба со вистинско користење. Разликата помеѓу флаерите и брошурата е во големината и деталноста. Значи брошурите содржат повеќе детали од флаерите.

Флаерите можат да бидат еднострани или двострани. Можете еден А4 формат хартија да го искористите на следниов начин:

 • Од еден лист да направите 2 флаери
 • Од еден лист да направите 4 флаери
 • Од еден лист да направите 8 флаери

Flyer Првиот не би го користел бидејќи флаерот ќе биде и поскап и преголем (сепак не правиме брошура). Но, за некои специјални настани може да биде доста корисен еден таков поголем флаер. Вториот тип 4 парчиња од еден А4 лист е најдобрата големина за еден флаер и во секој случај двојно е поевтин од првиот. Третиот тип е многу мал но сепак најевтин и не е лошо да се имаат и такви флаерчиња кои би се делеле масовно на луѓето. Со повеќе од 8 од еден лист не би препорачувал бидејќи ќе биде премал и тежок за читање. А, се што е заморно за читање не се чита, а тоа не ни е целта.

Флаерите може да се печатат еднострано или пак двострано. Двостраните флаери може да соберат повеќе информации за Вашиот бизнис и може да бидат пефикасни и поефективни маркетиншки оружја, но секако и поскапи.

За изработка можете да го искористите Microsoft Office Publisher како алатка исто како што наведовме и за брошурите. Многу е едноставно и забавно. Можете да ги печатите и во црно-бела боја или во боја. Сепак флаерите во боја ќе остават посилен впечаток кај лицето до кое ќе дојде.

Освен Publisher-от можете да го искористите и Microsoft Word или Power Point за кои што можете да најдете голем избор на темплејти на интернетот. Доволно е само да пребарате на google за „flyer templates“ и ќе добиете голем избор на резултати за бесплатни темплејти. Истите ожете да ги искористите и за добивање на идеа што сакате да изработите.

Инаку, доколку сакате попрофесионално да ги изработите можете да најдете софтвери за изработка на флаери. Овие софтвери може да бидат од бесплатни до многу скапи. Разликата е во квалитетот и опциите кои што ги нудат.

Додека брошурата како поскапа во однос на флаерот се дели на посебно избрана целна група на луѓе флаерите може да се користат и за масовно распространување на информации за бизнисот.

Што треба да содржи еден добар флаер?

 • Лого на бизнисот
 • Графика во корелација со бизнисот
 • Адреса и контакти
 • Мапа како да ве најдат
 • Елемент на ургентност
 • Основни информации или пак слика со Вашите производи или тип на услуги.

Флаерите исто како и брошурите можете да ги делите. Но разликата е што немора да ги делите на местата на целниот пазар туку секаде каде ќе ви текне и каде ќе поминете. Со флаерите можете:

 • Да ангажирате некој да ги дели на улица или крстосница.
 • Да ги делите на саеми
 • Да разговарате со неколку трафики да ги вметнат во најпродаваните весници
 • Да дадете на сите роднини, пријатели и познаници да ги делат на нивните роднини, пријатели и познаници
 • Да ги поставите во Вашиот продажен објект за луѓето самите да си ги земаат
 • Можете да посетите неколку паркизни на целниот пазар и да ги подметнете на бришачите
 • Можете да посетите неколку згради со повеќе станови во Вашиот целен пазар и да ги ставите во поштенските сандучиња

Искористете ги флаерите, не се скапи а може да одиграат солидна улога во привлекување на потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – БРОШУРИ

Време е за третото маркетинг средство од ветените над 100. Во овој напис ќе ги презентираме брошурите како средство кое МОРА да се користи во маркетингот на Вашиот бизнис. Зошто МОРА! Затое што не се скапи. Затоа што може да опфати многу луѓе. Затоа што се информативни. Затоа што се ефективни и ефикасни. Затоа што содржат информации и од други средства. Затоа што има простор и за дополнителни информации за производ и/или услуга.

Брошурите може да бидат во повеќе облици:

 • Еднострана брошура печатена само од една страна налист хартија
 • Двострана брошура печатена на двете страни на лист хартија
 • Двострана брошура печатена од двете страни на лист хартиија и свиткана за да се отвара како книга.

Брошурите може да бидат печатени или црно бели или во боја. Ова зависи од тоа каков ефект сакате да постигнете со брошурата. Најважно е брошурата да содржи колку што може повеќе информации за Вашиот бизнис.

BrosuraКако една алатка за изработка на брошурите можете да го искористите Microsoft Office Publisher со кој можете да изберете дизајн, да се играте со боите,  да внесете Ваше лого и информации за она што сакате да го содржи брошурата. Освен тоа Publisher-от може да ве води низ целиот процес на дизајнирање на брошурите. Имате можност и преку интернет да симнете темплејти кои ви се допаѓаат и да ги искористите за изработка на Вашите брошури. Целиот процес на изработка е едноставен и забавен. Пробајте.

Втора работа околу брошурите се информациите кои треба да ги содржат. Не ви треба брошура која нема да привлече внимание на читателот и која не предизвикува желба кај читателот да дојдат во Вашиот продажен објект или да ве исконтактират. Една солидна брошура треба да содржи:

 • Насловна страна. Насловната страна треба да го наведе читателот да ги читаат останатите страни од брошурата каде ќе биде претставена Вашата понуда. На насловната страна треба да биде Вашето лого и некои детали за Вашиот бизнис. Освен тоа и некоја реченица со која ќе предизвикате преземање на акција или минимум читање на останатите информации.
 • Вашата понуда. Ова е еден од најголемите елементи од брошурата. Тука давате краток опис на Вашите производи и/или услуги. Ги наведувате проблемите кои ги решаваат и како читателот може да се најде себеси со тие производи и/или услуги.
 • Ургентност. Брошурата има за цел да предизвика ургентност за акција. На ваков начин читателот да добие желба веднаш да превземе некоја акција за купување. Доколку давате попусти тука треба да ги наведете со прецизен датум до кога важат.
 • Задна страна со информации за контакт и логото на бизнисот како и карта каде сте лоцирани или каде можат да ве најдат. Доколку имате попустен купон можете да го поставите на задната страна но на некоја од претходните да наведете кај се наоѓа и што треба да направат (ургентност).

Третата работа околу брошурите како маркетиншко оружје е дистрибуција на истите. Брошурите не служат за да фаќаат прашина. Тие треба да се дистрибуираат до потенцијалните потрошувачи и то на целниот пазар. Проверете во Вашиот бизнис план кој е Вашиот целен пазар. Направете план како да стигнете до нив. Инаку дистрибуцијата ќе зависи од Вашата креативност за дистрибуирање. Еве некои идеи:

 • Да ангажирате некој да ги дели на улица или крстосница.
 • Да ги делите на саеми
 • Да разговарате со неколку трафики да ги вметнат во најпродаваните весници
 • Да дадете на сите роднини, пријатели и познаници да ги делат на нивните роднини, пријатели и познаници
 • Да ги поставите во Вашиот продажен објект за луѓето самите да си ги земаат
 • Можете да посетите неколку паркизни на целниот пазар и да ги подметнете на бришачите
 • Можете да посетите неколку згради со повеќе станови во Вашиот целен пазар и да ги ставите во поштенските сандучиња

Брошурите може да бидат навистина ефективно и ефикасно маркетиншко средство или оружје за Вашиот бизнис. Не ја испуштајте можноста што ја нудат брошурите. Сега можете и сами да си направите со помош на компјутер и печатач и на таков начин тие ќе бидат во помали количини, различни и уникатни.

Во секој случај оваа маркетиншко оружје за малите бизниси спаѓа во категорија на МОРА.

post

ПАРАДОКС ВО МАРКЕТИНГ

Која е основната цел на маркетингот? Да донесе колку што може повеќе потенцијални потрошувачи во Вашиот продажен тунел. А, зошто се користи маркетинг за привлекување на потенцијални потрошувачи во продажен тунел? Затоа што постојат и други бизниси како Вашиот и Вие сакате повеќе да привлечете од другите конкурентски бизниси. Но, постои едно непишано правило дека маркетинг единствено не е потребен на монополски бизниси. Маркетинг не е потребен на државни служби кои служат да нудат услуги на граѓаните а се финансираат од буџетот на државата кој пак е финансиран од сите нас, даночни обврзници.

Значи доколку потрошувачите немаат избор за некоја услуга мора да ја остварат на тоа место. Денес скоро и да нема кај нас некои монополски бизниси кои ги паметевме во минатото како Телеком. Но, онаа интересно што сакам да го наведам со овој напис е една реклама која ја гледам во последно време при започнување на вести на нашата сакана национална телевизија која мака мачи во последните 10-тина години како да обезбеди финансии.

Започнуваат вести со оној добро познат часовник за кој паметам уште кога бев многу мал, а во позадина реклама. И не е чудно што има реклама, но чудно ми е тоа што на рекламата е Центрлен регистар на Република Македонија. И не би било ништо чудно доколку услугите што ги дава тој Централен регистар можеме да ги добиеме и на друго место па се борат за повеќе клиенти. И не би било чудно доколку тоа е некоја приватна компанија.

Она што го знаеме е дека: 2009-05-30_185326

 • Секој бизнис мора да се регистрира преку централен регистар и да плати за услугата
 • За било каква друга работа со банка или некоја друга институција ќе ви бараат еден документ од централен регистар за кој мора да платите
 • За секоја промена на рaботно време за Вашиот бизнис ќе мора да пријавите во централен регистар и да платите
 • И што уште не за што единствено таму може да се заврши работа и мора да се плати.

Еднаш еден странец консултант ме праша зошто не ги користиме услугите на централен регистар на работа кај што работам – државна служба (уште пола месец) му одговорив дека тоа е еден голем профитен центари се се плаќа. Тоа му беше несватливо на човекот.

Од ова можеме само да претпоставиме дека во оваа време на рецесија кога сите бизниси се жалат од падот на продажбата и недостаток на финансии, овој „профитен центар“ има ВИШОК на пари собрани од грбот на претприемачите и бизнисите и од БЕС со кој не знае каде да ги потроши се рекламира на национална телевизија. Или пак националната телевизија има потреба од финансии заради недостаток на програмска креативност па некој мора да излезе во пресрет со тоа што ќе се потрошат парите од претприемачите и бизнисите. А верувајте многу ги има. За кредит од банка мора да приложите документ кој се зима од централен регистар. За да отворите сметка ќе мора да земете документ од централен регистар. Да дадете полномошно на декларант за царински постапки мора да дадете и документ од централен регистар. А за секое документче плаќате. И што е најинтересно тие имаат обезбедено сигурна работа преку:

 • Потреба. Секогаш постои и ќе постои потреба за тие документи се додека не се смент некои прописи.
 • Ограниченост на важност. Секој од тие документи важи ограничен временски период, па така ќе мора да го вадите повтроно и повтроно со што е обезбеден континуитет на потребата.
post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – ПИСМА

Писмата спаѓаат во категорија на стари и добри маркетиншки средства. Можеби изгледа старомодно, но сепак оваа маркетиншко средство за промоција сеуште може да одигра голема улога во привлекување на потенцијални потрошувачи во продажната инка на бизнисот. Ова алатка не се однесува на испраќање на брошура или материјал добиен со масовно печатење туку на лични писма напишани врз основа на познавање на она што го работите пеку лично искажување во однос на читателот.

Letter Еден од недостатоците на личните писма е тоа што тие не се испраќат на голем број на луѓе одеднаш, туку на специјализирана група на луѓе со ист или приближно ист проблем за кој Вие и Вашиот бизнис се нудите да им го решите. Така да, може да испратите на еден или пак група од 2,3,5… потенцијални потрошувачи.

Но, од друга страна предноста на овие писма е токму во тоа што се насочени кон мала таргетирана група на читатели, а тоа големите компании не го прават. Запомнете дека секогаш се обидувате да украдете потрошувачи од големите компании и се што може да помогне во доближување кон тие луѓе мора да го искористите.

Целта на секое маркетиншко средство е да внесете што поголем број на потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка. Предноста на писмата е тоа што тие се лични или барем изгледаат лични бидејќи со помош на Microsoft Word можете да направите чуда.

Но, што треба да содржи едно такво писмо. Прво што треба да се внимава е да се користат лични имиња за да може да му се доближите колку што може повеќе на потенцијалниот потрошувач. Еве некои идеи како би требало да изгледа тоа писмо:

 • Започнете со Драг(а) или Почитуван(а) господине (госпоѓо) и името на лицето
 • Внесете малку пофалби за нив
 • Опишето го проблемот со кој тие се среќаваат
 • Опишете како Вие можете да им го решите проблемот
 • Бидете културни
 • Оставете Ваши податоци за контакт.

Ова се доволно работи за кои можете со сигурност да ги вклучите во писмото, но внимавајте да не бидете предолги. Доволно е од една до две реченици по горенаведените елементи. Никој не сака да чита долги писма.

Второто прашање е како да дојдете до таквите лични податоци како име, адреса, проблеми… На пример, доколку имате агенција за продажба на недвижнини Вашата задача е секојдневно да ги читате огласите и да наоѓате луѓе кои нешто купуваат или продаваат од недвижнини. Со тоа ќе им го дознаете проблемот, а и името и адресата. Постојат неколку начини да доаѓате до такви информации и податоци и можете да ги користите сите одеднаш и континуирано за да постигнете успех со оваа кампања. Еве некои совети (начини) за добивање на тие информации:

 • Забележувајте се што се случува околу Вас, а може да биде поврзано со Вашиот бизнис. На пример, на разни прослави кога се запознавате и разговарате со луѓето собирајте визит картички, разговарајте за можни проблеми итн. Ова е личен контакт за првични информации.
 • Анкети претставуваат добра основа за прибирање на информации (како посебно маркетинг средство ќе ги опфатиме анкетите). Со нив ќе добиете многу информации меѓу кои и името и презиме, како и проблемот кој го има анкетираниот. Анкетите може да бидат онлајн (преку интернет) или пак офлајн на хартија.
 • Преку продажниот тим со прашување на секој со кого стапат во контакт како во продажен објект така и надвор од него.
 • Со читање на списанија, весници и огласи за делот од браншата на Вашиот бизнис.

Но, една работа, немојте да претерувате со писмата на една иста личност. Можете да станете здодевни. Доволно е едно или максимум две писма во рок од 10-15 дена. И за крај уште една можна негативност е што некои луѓе ги нервираат писмата, затоа е важно да излезете во пресрет на нивните проблеми. Ова значи дека не треба да испраќате писма на луѓе кои немаат проблем или пак нивниот проблем Вие и Вашиот бизнис не можете да го решите.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА – БИЗНИС КАРТИЧКИ

Ќе започнеме со серијата на маркетинг средства кои ги најавивме во написот за маркетинг средства општо. Како прво маркетинг средтсво или оружје ќе бидне бизнис картичка. Секој бизнис без разлика во која фаза од животен циклус се наоѓа или без разлика дали е стартап и постоечки бизнис МОРА да има бизнис картичка. Бизнис картичката ги има сите информации кои се потребни за некој кога ќе има потреба од Вашиот бизнис да дојде до вас или да ве исконтактира на било кој начин. Во однос на трошоците бизнис картичките се најоптимално маркетинг средство. Од друга страна не треба да се сфати дека бизнис картичката ќе има можност да каже се за Вашиот бизнис. Ќе фалат производи и/или услуги, ќе фалат одередни начини на изведување на бизнис процеси итн. Она еж што е најважно бизнис картичката треба да претстави еден професионален имиџ на Вашиот бизнис. Имиџ кој ќе биде запомнет од имателот на картичката и кој ќе предизвика превземање на акција од страна на тој потенцијален потрошувач.

BusinessCards Од типот на бизнисот ќе зависи и типот и квалитетот на една бизнис картичка. Компанија која нуди консултантски услуги сигурно ќе оди со поквалитетна и во боја бизнис картичка, што ќе претставва сосема поразлична од бизнис картичка на еден авто механичар која може да биде и црно бела со слика која ќе асоцира на поправка на автомобил.

Бизнис картичките денеска може да бидат на различен начин изработени со различен стил и на различен медиум. Еве некои примери и типови на бизнис картички кои може да ги вклучите во Вашата маркетинг стратегија:

 • Хартиени бизнис картички се оние кои се изработени на обична хартија. Овие картички се најевтини, но и не создаваат доволна импресија. Имаат недостаток што може бргу да се искинат и фрлат. Така да овие бизнис картички не се препорачливи. Можете да ги користите единствено на масивни собири како саеми за да се поделат на колку што може повеќе луѓе.
 • Картонска бизнис картичка со димензии за да може да се носи во паричник. Оваа картичка може да биде во црно-бела боја или во колор. Доколку не е потребно со Вашата бизнис картичка да создадете импресионирање ќе биде доволна за почеток. Колор бизнис картички создаваат позитивна импресија и професионален имиџ и препорачливо е да се корисат такви бизнис картички. Колор бизнис картички се оскапи од црно-белите или пак еднобојни картички, но може да имаат многу поголем повраток на инвестиција. На колор картичките може да ставите и Ваша слика со што ќе се овозможи појава на чувство на познавање.
 • Бизнис картички од нестандрден материјал се бизнис картички кои се изработени од други материјали како дрво, метал, камен итн. Ова се бизнис картички кои влегуваат во категорија на претставителни картички и служат како украс на кој ги има основните бизнис информации. Ова се најскапи бизнис картички бидејќи за нивното производство се користат нестандардни процеси како што е обработка со симнување на струганици. Но, во одредени ситуации како што се годишници или склучување на големи договори се навистина доста ефектни.
 • Повеќе-наменски бизнис картички се картички имаат повеќе од една намена. Тие можат да сжат како информативна картичка за Вашиот бизнис, а од друга страна да бидат и во вид на опустен купон или некоја друга вредна информација која може да му користи на имателот (на пример календар на задната страна, мапа на одреден дел од градот…). Било која од претходните картички може да биде повеќенаменска бизнис картичка доколку се додаде ваквата карактеристика. Со ваквите карички се обезбедува дека корисникот ќе ја чува бидејќи освен информацијата за Вашиот бизнис добива и друга вредна информација како календар или мапа.
 • Пластифицирани бизнис картички се оние картички кои се изработени од хартија или картон, но о печатење се пластифицираат со пластификатор. Овие картички даваат добра импресија, квалитени се и не се уништуваат бргу. Може да бидат малку поскапи од обичните аронски или хартиени бидејќи иаат уште еден процес на обработка – пластифицирање.
 • Електронска бизнис каричка претставува мини CD на кое се внесени основните информции за бизнисот. Овие картички мора да се уштат преку компјутер или друг читач на овие медиуми. Сега може да се каже дека овие картички и не се толку скапи. Но, сепак сеуште неможат да се прочитаат во секој момент бидејќи секој имател ќе нема читач на таков медиум секогаш кај себе. Овие картичкивообичаено се и повеќенаменски картички и содржат информции како туристички водич на земјата или градот во кој се наоѓа бизнисот, како и било кои други погодности.
 • Неконвенционални бизнис картички се бизнис картички кои навистина користат неконвенционален медиум како чоколадца, шеќерца за кафе, бонбони итн. Оваа се навистина интересни бизнис картички но рајноста им е многу мала, трае се додека не се изеде медиумот.

Често поставувани прашања околу бизнис картичките може да биде нивнта содржина, односно кои информации ќе ги претстави. Еве неколку совети:

 • На предна страна го имаат:
  • логото на Вашиот бизнис како и слоганот.
  • вашето име и презиме и работното место
  • адреса, телефон, мобилен, факс, e-mail, и веб страна на вашиот бизнис
 • На задната страна реба да има:
  • предности кои што ги нуди вашиот бизнис
  • услуги кои што ги нудите

На ваков начин предната срана е страна која дава информации за Вашиот бизнис, додека задната страна е онаа која дава информации кои се од видот на брошурата како маркетиншко средство.

Кога станува збор за израбтка можете да имате некоку опции:

 • Да ви ги изработат во печатница во поголема количина.
 • Самите да ги израбоите и испечатите на Вашиот принтер. Во ваков случај ќе ви треба колор печатач.
 • Самите да ги изработите преку веб апликации достапни на инернеот и да ги дбиете по пошта.

Секоја од овие опции има свои редности и недостатоци. На пример, најефтина опција можеби е печатење во печатница доколку нарачате поголема количина, но оваа опција нема да ви овозможи да ги менувате дизајнот и обликот на одреден временски период се додека не ги потрошите нарачаните.

Цената на бизнис картичките зависи од:

 • Бојата на картичката. На пример доколку користите една боја ќе биде оефтина, доколку ористите 2 и повеќе бои ќе биде поскапа.
 • Тежината на хартијата. Ова претставува дебелината на хартијата или картонот на картичката.
 • Пластифицирање. Доколку се пластифицираат картичките ќе бидат поскапи.
 • Количината. Колку поголема количина направте доколку ги печатите во печатница толку поевтино ќе ве чини една картичка. Вообичаено најголемите трошоци се дизајнот и подесувањето за печатење.

Запомнете дека бизнис картичката често претставува прво котакт на потенцијален потрошувач со Вашиот бизнис, па со тоа и го дава и првиот впечаток за Вашиот бизнис. И уште нешто, бизнис артичките служат да се делат на луѓе, а не да се чуваат и штедат. Колку повеќе поделите толку ќе биде поголема веројатноста да ги внесете тие луѓе во Вашата продажна инка. Затоа не ги чувајте за крас, делете ги. Тие не се изработени за Вас, туку за потенцијални потрошувачи.

post

МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА

Ќе започнеме со една бескрајна серија на маркетиншките средства за бизнисите. Особено ќе се насочиме кон средствата кои треба секој мал бизнис да ги има и користи како дел од маркетинг сратегијата. Овие маркетиншки средства имаат за цел да го зголемат бројот на потенцијалните потрошувачи во Вашата продажна инка со цел да на крајот од инката имате колку што можете повеќе купувачи. Во периодот кој следува планираме да опфатиме и обработиме накратко над 100 маркетиншки средства.

Маркетинг средство може да биде било што што ќе ве претстави Вас или Вашиот бизнис и со тоа ќе доведе повеќе потенцијални потрошувачи во Вашата продажна инка. Функционирањето на продажната инка е да се пробуди свеста кај потенцијалните потрошувачи преку маркетинг кампања со што кај дел од нив ќе се јави интерес да го видат производот или услугата, за потоа кај дел од заинтересираните да се јави желба за купување и на крај дел од оние што имаат желба да донесат одлука за купување, односно да преземат акција. Преку Вашите промотивни материјали како дел од маркетинг миксот Вие ќе можете да ја остварите таа цел. Колку повеќе потенцијални потрошувачи влезат во Вашата продажна инка толку повеќе ќе се трансформираат во вистински купувачи.

MarketingSredstva1

На пример, доколку имаме стапка на трансформација на потенцијални потрошувачи во вистински купувачи од 5% тогаш доколку имаме 1000 потенцијални потрошувачи влезено во продажната инка ќе имаме и 50 купувачи кои ќе ја дефинираат нашата продажба. Но, доколку успееме да дојдеме до 5000 потенцијални купувачи во продажната инка со истата стапка на трансформација на потенцијални во вистински купувачи ќе имаме 250 вистински купувачи. Доколку во просек еден вистински купувач троши 2000 денари во првиот случај ќе имаме приход од 100.000 денари додека во вториот случај ќе имаме приход од 500.000 денари. Сега доколку вистинската добивка (сите трошоци и даноци се платени) ни е 5% во првиот случај ќе имаме профит од 5000 денари додека во вториот случај ќе имаме профит од 25.000 денари.

Сега да видиме нешто околу трошоците за маркетингот. Некои маркетинг средства се навистина скапи, а некои се евтини. Но, не мора да значи дека скапите средства ќе ви донесат повеќе потенцијални потрошувачи. Важно е средствата кои ќе се изберат да бидат навистина применливи и насочени кон вистинските потенцијални потрошувачи. Сега, ако продолжме со претходниот пример и ако тоа ни се податоци на месечна основа за првиот случај на годишно ниво ќе имаме профит од 60.000 денари, додека за вториот случај ќе имаме профит од 300.000 денари. Разликата е огромна. Но, вториот случај ќе го постигнеме со вложување во маркетинг средства кои ќе ни донесат 5000 потенцијални потрошувачи. Така да во реалноста профитот ќе биде намален. Но наредната година со истите средства вложени во маркетинг ќе имате двојно зголемување, така да инвестицијата ќе се исплати.

Но, во оваа серија од напси за маркетинг средства ќе се обидеме да ги опишеме средствата за малите бизниси кои немаат големи финансиски средства за вложување во маркетингот, а со ове средства ќе можат да влезат во борба и со поголемите компании. Некои од маркетинг средствата кои ќе гиопфатиме се:

 • Визит картички
 • Писма
 • Телефонски маркетинг
 • Честитки
 • Златна книга
 • Календари
 • Брошури
 • Флаери
 • Светлечки реклами
 • Анкети
 • Интернет огласи
 • Потпис на е-mail
 • E-mail
 • Веб страна на интернет
 • Блог
 • Autoresponder
 • RSS
 • Podcasting
 • Електронски книги
 • Pay per Click – Плаќање по кликнување
 • Подароци
 • Купони

И уште многу, многу други… Рековме над 100. Затоа следете не секојдневно ќе можете да ги поминете сите. Сите овие средства не спаѓаат во категорија на скапи средства, а можат да одиграат голема улога во градење на Вашиот кредибилитет, репутација, популарност и онаа клучното ДА при одлука за купување од страна на Вашите потенцијални потрошувачи.

post

СОЦИЈАЛНИ МЕДИУМИ КАКО МАРКЕТИНГ СРЕДСТВА

Социјалните медиуми претставуваат информативни содржини кои се креираат од луѓето кои користејќи технологија ги објавуваат тие информативни содржини  и поттикнуваат меѓусебна комуникација и интеракција.

Овие информативни содржини можат да бидат различни. Најчесто се користат текстуални информативни содржини, видео материјал, аудио материјал и слики. По објавување на сите овие информативни содржини тие преку глобалната мрежа на социјалниот медиум стануваат достапни за поширок аудиториум. Можат да се препорачуваат од еден на друг, да се препраќаат, да се оставаат коментари …

На социјалните медиуми можете да бидете достапни до десетици милиони луѓе во светот. Маркетинг експертите оваа го забележаа и започнаа да ги препорачуваат социјалните медиуми да бидат опфатени во маркетинг плановите како нешто што има огромен потенцијал.

како примери на социјални медиуми кои постојат и од кои некои се користат и кај нас можеме да ги забележиме следниве:

 • Комуникациски социјални медиуми (блогови, форуми, Twitter како микроблогирање, Faceebook, LinkedIN, MySpace како социјални мрежи …)
 • Социјални медиуми за соработка (delicious, google reader како социјални обележувачи, digg, reddit како социјални весници…)
 • Мултимедијални социјални медиуми (flickr како социјален сајт за размена на форографии, YouTube за видео материјали …)

Извршивме една анализа и го забележавме следново:

 • YouTube е на трето место во светот (веднаш за google и yahoo) по посетеност додека во Македонија е на второ место веднаш зад google.
 • Facebook на светско ниво е на 5-то место веднаш зад пребарувачот Live.com додека во Македонија е на трето место веднаш зад YouTube.
 • MySpace е на светско ниво на 9-то место додека во Мкедонија е на 20-то место.
 • Hi5 на светско ниво е на 20-то место додека во Македонија е на високо 6-то место веднаш зад Facebook.

Можеме да забележиме дека и во Македонија во голем дел се користат се повеќе и повеќе социјални медиуми кои претставуваат голем потенцијал особено за малите бизниси. Искористете го тој потенцијал.

post

ВИРОЗЕН МАРКЕТИНГ (VIRAL MARKETING)- КАКО ДО НЕГО?

Терминот вирозен маркетинг (viral marketing) е скован од Tim Draper дипломецот на Harvard Business School во 1997 за да го опише процесот на рекламирање на hotmail преку mail-овите што ги испраќале нивните корисници. Имено hotmail на секој mail што се праќал преку нивен систем ставил на дното реклама за добивање на бесплатна e-mail адреса за секого. И со препраќање на препорака hotmail станал водечки понудувач на ваков тип на услуги. Во тоа време ваквите адреси се наплаќале.

Вирозен маркетинг е термин кој се користи да опише било какви маркетинг активности кои сами по себе се шират и пренесуваат како вирус. Вирозен маркетинг е составен од:

 • Носител на вирусот. Медиум преку кој е изведена маркетинг активноста (брошура, песна, e-mail, електронска книга, …)
 • Испраќачот на вирусот. Испраќач на вирусот е оној кој го испраќа вирозниот носител до примателот на вирусот.
 • Примачот на вирусот. Оној кој го прима вирусот и во исто време станува потенцијален испраќач.

Но, како до квалитетна кампања на вирозен маркетинг? Најважно нешто е добро да се осмисли самата кампања како и да се избере соодветен висрозен медиум. Вирозен медиум е оној кој го носи висрусот или пак самиот претставува вирус бидејќи ќе се пренаса од лице до лице. Ова е лесно да се направи со електронски медиуми, но потешко е да се воспостави систем за неелектронски медиум иако Вашата креативност може да доведе дон соодветен начин на вирозна маркетинг кампања.

Како некои основни чекори за спроведување на вирозна маркетинг кампања можат да бидат:

 • Планирање на кампањата
 • Избор на носител на вирусот
 • Избор на првите приматели бидејќи како први испраќачи ќе се јавите вие.
 • Следење на резултатите.
 • Корекција на некои елементи од кампањата доколку резултатите не се онака како што сме очекувале. На пример, не сме избрале добри први приматели и вирусот се заглавил кај нив. Тогаш ќе мора да го повториме процесот со избор на нови приматели.
 • И повторно следење.
post

РЕКЛАМИРАЊЕ – СРЕДСТВО ПРЕКУ КОЕ ВЕ ДОЗНАВААТ

Рекламирањето претставува елемент од пропагандна програма кој пак е дел од маркетинг миксот. Преку рекламата луѓето дознаваат за Вашиот бизнис и може да постанат потенцијални купувачи кои потоа може да се трансформираат во вистински купувачи.

Но, постојат многу средства за реклама (радио, телевизија, печатен материјал, директна пошта, e-mail кампањи, интернет, златна книга…) кои создаваат вистински проблем во однос на изборот.

Кај нас, посебно кај малите бизниси е забележителна отпорност кон рекламирањето што не значи дека не е оправдана. Оправдањето за отпорноста кон рекламирањето на малите бизниси ја гледам во следниве причини:

 1. Претходно искуство на претприемачот – платил премногу пари за реклама која не дала резултати
 2. Поголем дел од понудувачите на рекламни услуги се непрофесионалци, особено оние локалните кои за локални бизниси мора да бидат на високо ниво. (Можете да забележите дека секоја реклама на ТВ или радио е слична по концепт, по читање, по начин на претставување…)
 3. Незнаење на претприемачот или немање на можност да се измерат резултатите од секоја рекламна кампања како би знаеле дали кампањата дава резултати или не.

Како неоправдана отпорност ја гледам во некои претходни стереотипи во стилот:

 1. Се рекламира оној на кого не му оди работата (Дали на Coca Cola не и оди работата па мора да се рекламира?)
 2. Најважно е да започнам со бизнисот па потоа кога ќе се разработи ќе се занимавам со рекламирањето. (Но, како луѓето ќе дознаат за Вашиот штотуку започнат бизнис ако не го рекламирате?)
 3. Рекламирањето претставува трошок. Да, оваа е вистинито, но заради лоша реклама или лош медиум или лош избор на целен аудиториум на рекламата. Но, вистинската реклама не е трошок бидејќи ќе ви донесе повеќе купувачи, а со тоа и повеќе приход и поголем профит.

Но, запомнете дека единствен начин преку кој луѓето ќе дознаат за Вас и Вашиот бизнис е рекламата. Бизнис без реклами е бизнис кој влегува во тунел без да ги запали светлата и ништо не може да види. Исто како да сте избрале да бидете нем, да не зборувате, никој да не ве слуша, да бидете невидлив, никој да не ве види. Дали оваа е потребно. Секако дека не! Искористете ја моќта на рекламирањето, најдете ги вистинските медиуми за Вашиот бизнис и тргнете напред, но не заборавајте да анализирате постојано и да ги прекинувате активностите кои не допринесуваат.