post

Зошто “да направам” листи може да бидат безвредни

Времето во кое што живееме „да направам” листите ги направи толку популарни да насекаде се забележуваат алатки во вид на софтвери, веб, мобилни апликации…

Продуктивност на вработени

Сепак, мора да напоменам дека лоша „да направам” листа е многу поопасна отколку и воопшто да се нема таква листа.

Продолжи…

quote

Приоритизација: работи кои навистина значат за вас

Работите кои значат најмногу никогаш не смеат да бидат на милост и немилост на работите кои имаат најмало значење.

~ Johann Wolfgang von Goethe

post

Прoцес на дисквалификација на купувачи

Клучот за неуспех е вашиот постојан обид да ги задоволите сите. Иако знаеме дека е невозможно сепак нешто од внатрешностa не тера да се притискаме и себеси и нашиот бизнис да правиме нешто невозможно.

диквалификација на купувачи

Кога станува збор за претприемачи и бизниси, најголемата причина за вакво нешто е стравот дека нешто ќе се изгуби или пак нешто ќе се испушти. И едноставно поради тој таков страв започнуваме да се распространуваме на сите страни, да работиме се и сешто, да задоволуваме секого, да се обидуваме да задоволиме секого… И наместо да бидеме некој кој најоптимално и најпродуктивно ќе поентира на нашите најсилни компетенции стануваме просечен како и секој друг.

Продолжи…

audio

Епизода #21: 10 елементи со бизнис потенцијална енергија

Се наоѓаме во дваесет и првата епизода на “претприемачки пат” на тема која ќе даде одговор за десетте најважни бизнис елементи кои можат и имаат бизнис потенцијална енергија.

Претприемачки пат

Всушност во оваа подкаст епизода зборувам за еден начин кој го користам во практиката и кој го развивам веќе пет години за да анализирам како бизнисот функционира и кои се слабостите кои бараат подобрување, односно промени. Развојот на оваа теорија започна некаде во 2008 година при што користев иницијална квантификација на повеќе фактори за пресметка на бизнис потенцијална енергија на бизнисот и специфично за секој елемент кој придонесува во интензитетот на таа бизнис потенцијална енергија. Дури пред некој месец кога ги разгледував првите документи за процесите на оваа методологија забележав дека скоро ништо не е исто. Развиените алатки како и процесите кои сум ги користел во почетните денови еволвирале и се развивале да денес се сосема различни. Едно нешто е исто, идејата на која започнав да ја базирам оваа теорија.

Продолжи…

post

Можете ли да постигнете повеќе со помал вложен труд

Продуктивноста значи да имате поголемо постигнување во пократко време со помал вложен труд. Дали може да се постигне оваа ниво кога станува збор за претприемачите?

помал вложен труд

Уште од најраниот период на теорија на менаџментот било проучувано постигнувањето на индивидуата (поединецот) и неговата улога во организациска смисла врз основа на различни променливи. Различни фактори влијаат на различен начин на индивидуалното постигнување, и тоа е факт, веќе докажано. Но, поголемиот дел од тие истражувања се од период кога промените не биле ниту брзи ниту големи како денес.

Продолжи…

post

Поставување на прашања за зголемување на вашиот потенцијал

Прашања, но не било какви туку критични прашања се единствени можности кои го зголемуваат креативниот потенцијал кај секој претприемач.

прашања

Добро, прашањата не даваат резултати и тоа е факт. Но, сепак тука зборувам за бизнис потенцијална енергија која се зголемува со нив, а бизнис потенцијална енергија не е нешто што дава резултати. Резултатите бараат бизнис кинетичка енергија.

Продолжи…

post

Сакате ли да ја подобрите вашата продуктивност

Сакате ли да ја подобрите вашата лична продуктивност започнувајќи уште денес? Тогаш следете ги шесте чекори кои ќе ги објаснам во овој наслов.

Продуктивност на вработени

Многу е важно за вас како еден претприемач да бидете попродуктивно лице бидејќи само на таков начин ќе започнете да завршувате многу поважни работи во пократок временски период и тоа поквалитетно. На ваков начин ќе постигнете повеќе резултати како на личен така и на професионален план.

Продолжи…

image

Кој ги плаќа вработените?

gallery

Пасија, цели и системи… Што води до успех?

Целите секогаш ќе бидат потребни, но истите не гарантираат успех. Пасија секогаш ќе биде потребна за исполнување на цели, но повторно таа не гарантира успех. Системите се тие кои единствено можат целите заедно со пасија да ги претворат во посакуван успех. Еве една одлична презентација на оваа тема.
post

На кого се се потпира вашата иновација

Една иновација не може денес да функционира како процес или како сам продукт изолирано од надворешни и внатрешни влијанија. Иновација која ја чувате само за себе не е иновација.

иновирација

За да постои некоја иновација согласно дефинирање на терминот треба да постои корисност и тоа не само за еден човек (вас или било кој друг) туку за поголем број на луѓе кои навистина ќе се најдат зависни од таа ваша иновација.

Продолжи…