post

Како да инспирираш иновација во твојот бизнис?

Во денешно време за да успее еден бизнис тој мора постојано да иновира.

Кога зборуваме за иновација не мислиме само на некои крупни иновациски проекти, туку на секое можно подобрување како на производите или услугите така и на сите бизнис процеси кои допринесуваат тие производи или услуги да стигнат во рацете на потенцијални купувачи.

Иновација претставува и развој на сосема нов производ или услуга, но и подобрување на постоечки производ или услуга. Иновација претставува имплементација на сосема нов канал на дистрибуција, но и подобрување на постоечкиот заради скратување на времето на достава. Иновација претставува и имплементација на сосема нов маркетинг процес во бизнисот, но и подобрување на постоечкиот.

Во секој случај, иновацијата е важна за секој бизнис, без разлика на кој пазар се наоѓа или во која индустриска гранка функционира.

Следниве пет начини претставуваат можности кои ќе инспирираат иновација во вашиот бизнис.

1. Иновацијата нека биде секојдневна активност во бизнисот

Секој бизнис има две основни функции: одржување и иновирање. Ова значи дека секојдневно се работи на одржување на постоечките резултати, истовремено имплементирајќи иновации заради подобрување на тие резултати.

Денеска да се иновира не значи еднаш годишно да се одржува состанок на кој ќе се дискутираат иновативните проекти. Да се иновира значи секојдневно да се бараат начини за подобрување на сите аспекти на работењето на бизнисот.

Како претприемачи вашата задача ќе биде да обезбедите креативен простор и време за сите членови на бизнисот како би работеле на иднината на вашиот бизнис.

2. Иновацијата е сечија одговорност

Иако вие сте претприемач и најголемата одговорност е сместена кај вас кога станува збор за иновација, сепак немате ексклузивно право само вие да иновирате. Но, и таквиот индивидуален настап во иновациските процеси само може да ви наштетат на бизнисот.

Како претприемачи, мора да обезбедите дека иновацијата е сечија одговорност и секој предлог за било какво подобрување од било кое работно место е добредојден.

3. Анализирај ја индустријата и види може ли нешто поинаку да се направи

Индустријата ја сочинувате вие и сите ваши конкуренти кои нудат ист или сличен производ или услуга.

Што претставува стандард во иднустријата? Може ли да се смени нешто?

Кои се трендовите во индустријата? Каде сте вие во тие трендови?

Овие прашања ќе ви отворат нови видици за тоа каде може да се најде вашиот бизнис во иднина.

4. Не стравувај од промени. Иновацијата и промени одат едно со друго.

Иновацијата не е можна без промени, а промените значат иновација бидејќи никој не се менува за да стане полош.

Стравот од промени може да биде една од најголемите пречки за иновативниот процес во вашиот бизнис. Не дозволувајте да преовлада и да ве забави во процесот на развој.

5. Не ги заборавај купувачите, тие се најголеми инспиратори на иновацијата

И како последно, но не и неважно се купувачите. Иновацијата е она што тие го сакаат, она што тие посакуваат или она за што тие сонуваат.

Купувачите може да претставуваат одличен извор на иновативни можности, само треба да се послушаат.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*