post

Како оваа година да биде поразлична?

Би ја започнал и оваа нова 2013 година со концептот што го започнав на крајот на 2011 и првата четвртина на 2012 година, пред на светско ниво да се зборува за истиот тој концепт.

Всушност, мојот концепт кој го нареков како теорија на бизнис идеи беше за првпат тука споменат уште во 2009 година кога пишував за трите чекори при развој на една бизнис идеја:

Основната идеја на овие наслови од веќе далечната 2009 година е дека секоја бизнис идеја треба перфектно да се смести во сите овие подрачја за да гарантира успех во започнување на бизнисот. Тогаш, а во повеќе случаи и денес бизнис идејата ја мериме преку бизнис потенцијална енергија, енергија која е складирана во бизнисот и има потенцијал да донесе успех на истиот.

Во 2011 и 2012 година теоријата, подоцна пренесена во многу практични компании исфрли еден сосема нов термин наречен лин стартап.

Продолжи…

post

5 Состојки кои постојано ќе бидат потребни на вашиот бизнис

Што е онаа што постојано ќе му треба на вашиот бизнис?

Дали се тоа повеќе купувачи? Или пак подобри производи и услуги? Или пак подобри бизнис процеси?

Доколку продолжиме со бреинстормирање на потребите на еден мал бизнис кои ќе го направат успешен бизнис, лесно ќе дојдеме до стотици или пак илјадници посебни потреби.

Но, сите тие не се изолирани. Една потреба (состојка) ќе помогне на друга.

Сега, кои се најважните состојки кои постојано ќе му бидат потребни на вашиот бизнис?

Да погледнеме некои од нив.

Продолжи…

post

Прво зошто, потоа како

Како еден претприемач вие сте градите. постојано градите нешто. Градите бизнис. Градите процеси, нови производи, услуги…

И тоа е во ред, тоа е вашата задача. Но, дали начинот на кој започнувате со градењето е оној вистинскиот?

Често пати кога градиме нешто (бизнис, процеси, нов производ или услуга) започнуваме со барање на одговор на прашањето како да го направиме тоа и тоа.

Во ваква ситуација многу ни е поважно што треба да направиме и кои се чекорите кои треба да ги спроведеме, заборавајќи на суштината – зошто треба да направиме нешто и која е целта или што треба да се постигне со тие наши активности.

Затоа наместо како да направиме нешто треба да започнеме со зошто треба да направиме нешто.

Продолжи…

post

[Презентација] Кога може да го лансирате бизнисот?


Минатата недела објавив едно видео за тајмингот и условите кои треба да се исполнат пред да се одлучите, односно да донесете одлука да го лансирате вашиот бизнис. Видеото можете да го погледнете тука.

Презентацијата на која се базира тоа видео можете да ја прегледате преку овој пост.

post

Маркетинг стратегии за лин стартап

Маркетинг стартегии за стартапи не се и не треба да бидат исти со веќе посточеките бизниси.

Постоечките бизниси веќе имаат искуство со маркетингот. Веќе ги имаат купувачите и знаат што сакаат или не сакаат.

Лин стартап значи со најоптимални ресурси маркетингс стратегиите да обезбедат континуиран раст на стартапот, или барем знаење за тоа што треба да се преземе понатаму.

Па, да разгледаме што би можеле да направите за вашиот стартап.

Продолжи…

post

[Видео] Лансирање на бизнисот

Пред неколку недели напишав еден наслов за клучни фактори при определување на времето за лансирање на еден нов бизнис. Во тој текст опфатив 4 клучни услови кои се важни и треба да бидат исполнети пред започнување на самиот бизнис. Тие услови се:

  • Да постои вистинска вредност за купувачите.
  • Да биде подготвен бизнис екосистемот.
  • Системите и процесите во бизнисот да бидат дизајнирани.
  • Да биде реализиран процесот на развој на купувачи.

Со видео презентацијата подолу сакам да презентирам едно дообјаснување на тие услови.

post

Како до брзи грешки за стартапи?

Брзите грешки во стартап фаза на еден бизнис се исклучително важни за секој претприемач.

Не можете да очекувате дека денес е доволно да подготвите добар бизнис план и сте ја завршиле работата за започнување на бизнисот.

Кога станува збор за постоечки компании, за нив се е многу полесно. Тие знаат што функционира, а што не. Тие си ги познаваат купувачите бидејќи едноставно ги имаат. Затоа и за овие компании, грешките претставуваа исклучок, проблем, криза, слабост…

За нови, односно стартап компании се е поразлично. Тие немаат купувачи и не знаат што функционира. Тие бараат бизнис модел кој ќе функционира, и затоа мора да имплементираат експерименти и тестови во кои ќе се забележуваат грешките и елиминираат во од како што се гради стартапот.

Доколку сте стартап претптиемач, бидете подготвени дека ќе грешите, но бидете свесни дека грешките ве зајакнуваат.

Да разгледаме еден процес како да дојдете до брзи грешки.

Продолжи…

post

Потребни вештини при развој на купувачи

Развој на купувачи претставува важен дел од започнување на бизнисот во што интервјуирање и состаноци со потенцијалните купувчи претставува клучен елемент за успех.

За таа цел ќе ви бидат потребни вештини. Кои се тие вештини?

  1. Аналитичност. Потребно е да имате добри аналитички вештини, особено поради фактот што и пред да започнете со интервјуа и состаноци со потенцијални купувачи ќе треба да дојдете и анализирате премногу информации и податоци. Аналитичноста е потребна и поради тоа што тие информации ќе бидат во различна форма. Треба да напоменеме дека аналитичноста е потребна и во понатамошните фази, односно фазите по изведување на интервјуата и изведување на заклучоци од истите.
  2. Способност од читање на говорот на телото. Знам дека ќе се обидете да преку интервјуа и претходно подготвен процес да извлечете се што можете да извлечете. Сепак, во повеќето ситуации тие резултати може да бидат сосема погрешни. Прашалници и анкети не се најдоброто решение за овој процес. Многу повеќе вистинити заклучоци ќе извлечете од говорот на телото, особено кога станува збор за чувства, емоции, изненадувања, посакувања…

Овие две вештини ви се најпотребни кога станува збор за организирање на интервјуа со потенцијални купувачи. Сепак не значи и дека се единствените. Различни бизниси ќе имаат различни потреби. Се започнува од целта, односно она што ќе треба да го откриете за нив.

Што ќе треба да дознаете кога станува збор за купувачите?

Две основни работи се значајни за вас како еден претприемач:

  • Да ги знаете и потребите на купувачите и што е она што тие го сакаат. Внимавајте потребите може да бидат различни од посакувања.
  • Да ги определите границите на идеалниот купувач за вашиот бизнис. Кога станува збор за граници на идеалниот купувач, мислам на границите кои ќе го дефинираат купувачот, односно точката во која тој купувач нема да сака да го купи производот или услугата од вашиот бизнис. Може да имате повеќе критериуми или такви точки како на пример, време, повраток на инвестиција, цена, карактеристики, бенефити, квалитет…
post

Интервју за дефинирање на проблемот

Започнување на нов бизнис или развој на нов производ мора да започне со развој на купувачи. Развојот на купувачи е процес во кој едноставно го доближувате тој иден бизнис или производ до купувачите, од идеја, прототип па се до готов производ или услуга.

Еден дел е и организирање на интервјуа со купувачите.

Подолу е дадена една структура која може да ви помогне во организирањето на таквите интервјуа. Мора да напоменам дека овие интервјуа не се изведуваат преку прашалници, туку преку разговор очи во очи со потенцијалниот купувач. Затоа добрата подготовка може да ви помогне во креирање на интервјуа чиј фидбек ќе обезбеди квалитетни одлуки за иднината на вашиот бизнис.

Продолжи…

post

Некои придобивки од лин стартап

Започнување на нов бизнис и процесот кој ќе се применува во голем дел зависи од бизнис идејата, но и видот на пазарот за кој е наменета таа бизнис идеја (решение на проблем).

Сепак, во научните кругови се позначајни стануваат обиди да се креира еден уникатен процес на за започнување на бизнис.

Но, знаеме дека тоа не е возможно. Сепак, една рамка во вид на лин стартап ни дава јасна слика за еден пат на идните претприемачи кога започнуваат сопствен бизнис.

Лин стартап, за што веќе пишував во повеќе наврати претставува најкомплетната рамка за започнување и креирање на нови бизниси.

Можете да прочитате за основите на лин стартап во следниве наслови:

Тој серијал на наслови всушност беше поврзување на лин стартап како еден процес, поточно една филозофија со лин производство и карактеристиките и методите, односно техниките користени од овие филозофии.

Во секој случај, лин стартап претставува една комплексна филозофија за започнување на бизнис која обезбедува квалитетна рамка за разни видови на процеси, методологии, техники и алатки во креирање на нов бизнис, преку креирање на нов или подобрен производ или услуга. Секако, тоа креирање на бизнис, производ или услуга оди заедно со самиот процес на развој на купувачи.

Но, прашањето во овој наслов е кои се главните придобивки од еден ваков процес?

Тука ќе се обидам, накратко да ги презентирам некои од придобивките.

Продолжи…