post

23 Бизнис идеи во категорија “зелени”

Трендовите на глобално, но и на национално и локално ниво се забележливи кога станува збор за заштита на животна средина, водење на здрав живот и обезбедување на благосостојба за идните генерации и поколенија.

Како и секаде во светот, така и кај нас се јавува потребата од т.н. “зелени” бизниси. Се сретнува и поимот “зелено” претприемништво.

Зелено претприемништво претставува посебна форма на претприемништво и се дефинира како активности на претпријатието со кои избегнува да и се наштети на околината или на некој начин помага за да се заштити околината.

Зелено претприемништво креира т.н. “зелени” претпријатија, односно “зелени” бизниси при што може да обезбеди зголемување на енергетска ефикасност преку заштеда на природните ресурси и заштеда на пари.

Денеска кога постојано се зборува за загадувањето, за можните последици заради наше недолично однесување кон природата, зеленото претприемништво станува се попопуларно и како можност и како нешто што дава допринос за природата.

Анализирајќи повеќе од 500 т.н. “зелени” бизнис идеи, се одлучив за некои кои сметам дека се прифатливи за наши услови и може да претставуваат одлична можност за претприемачите. Подолу се 23 такви идеи.

 1. Производство на органска храна за ресторани.
 2. Еко-туризам
 3. Изнајмување на зелени лимузини
 4. Дизајн на производи кои се напојуваат преку соларна енергија или енергија добиена од ветер.
 5. Зелени фризери
 6. Зелени салони
 7. Зелен мотел
 8. Зелена книжарница
 9. Производство на зелени производи за убавина
 10. Зелен маркетинг експерт
 11. Зелен бизнис консултант
 12. Консултант за енергетска ефикасност
 13. Рециклирање
 14. Зелени услуги на чистење
 15. Зелени градежни компании
 16. Билборди напојувани од соларна енергија
 17. Дизајн на апликации кои обезбедуваат на бизниси да работат без хартија.
 18. Дизајн и производство на органска облека за бебиња
 19. Отстранување, прочистување, продажба и вградување на користени градежни материјали.
 20. Зелено микрофинансирање
 21. Услуги за менаџирање со отпад
 22. Консултант за зелени производствени системи
 23. Инсталација на соларни системи
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*