quote

Непредвидливост за иновативни производи

Експертските предвидувања секогаш ќе бидат погрешни. Невозможно е да се предвиди со соодветен степен на прецизност како разорните производи ќе бидат користени или колку големи ќе бидат нивните пазари. Една важна последица ќе биде дека затоа што пазарите за разорни технологии се непредвидливи, иницијалните стратегии на компаниите за влез на тие пазари генерално ќе бидат погрешни.

~ Clayton M. Christensen
The Innovator’s Dilemma – The Revolutionary Book That Will Change the Way You Do Business

quote

Подобрувај 1% во 100 работи

Не можете да подобрите 100% во една работа. Но, можете да подобрувате 1% во 100 работи.

~ John Willard Marriott – Marriott Hotels

quote

Патот кон успехот…

Патот кон успехот e секогаш во изработка.

~ James C. Miller

quote

Потекло на одлични иновации

Сите големи пронајдоци произлегуваат од една долга секвенца на мали искри; првата идеја често не e најдобра, но благодарение на соработката подоцна искри друга идеја, или пак истата е реинтерпертирана на еден неочекуван начин. Соработката спојува малите искри заедно за да генерира една пробивна иновација.

~ Scott Belsky (книга: Making Ideas Happen)

quote

Проблем, игнорантнет однос и обид за решавање

Вообичаено го игнорираме проблемот или предизвикот колку што можеме повеќе, а потоа кога ќе се фокусираме заради околностите или пак под присила на нешто, се обидуваме да направиме голем скок кон подобрување. Доколку тој скок не однесе до зелена територија, си честитаме себеси и тоа со право. Но доколку не успееме, резултирачката болка и срамот може да бидат катастрофални.

~ Robert Maurer, PhD
од книгата One Small Change Can Change Your Life: The Kaizen Way