post

Библија за Социјални Медиуми – преглед на книга

Пред извесно време започнав со посебна категорија на претприемач во која обработувам преглед на книги кои сметам дека можат да бидат од помош за претприемачите во Македонија. Првиот пеглед на книга која што ја обработив е Влезен Маркетинг – Да Бидете Најдени на Google, Социјални Медиуми и Блогови. Со истата нарачка нарачав уште една книга наречена Библија за Социјални Медиуми (Social Media Bible) за која дури сега стигнав да напишам преглед (поминаа повеќе од 2 месеци) бидејќи досега ја читав (има скоро 1000 страни).

Оваа е поради фактот што во овој дел како прегледи на книги ќе објавувам прегледи само за книги кои сум ги прочитал и за кои сметам дека се вредни за Вашето внимание.

Што претставува Билблија за Социјални Медиуми?

Библија за социјални медиуми

Библија за социјални медиуми - книга

Ова книга всушност во оригинал е насловена како The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success што од самиот наслов може да се забележи дека се однесува на прикажување на различни тактики, алатки и стратегии за да еден бизнис успее преку социјални медиуми да привлече внимание врз себе и секако да ја зголеми продажбата.

Не треба да ја нагласувам потребата за тоа еден бизнис активно да биде вклучен на социјалните медиуми при што потрошувачите, потенцијалните потрошувачи и вработени ќе се поврзат, комуницираат, разменуваат мислења и секако ќе ги промовираат производите и/или услугите што ги нуди Вашиот бизнис.

Авторот на книгата е Lon Safko кој е докажан иноватор со искуство од повеќе од 25 години во претприемништво, маркетинг, продажба, стратешко партнерство и тренинг. Вториот автор е David K. Brake кој е CEO и основач на Content Connections која дава професионални услуги во вид на стратегии кои со помош на социјални медиуми ќе изградат солидни релации околу нивната содржина.

Во секој случај оваа книга навистина претставува еден сеопфатен извор на информации за тоа:

  • Кои социјални медиуми да ги користи Вашиот бизнис?
  • Како да ги користи тие социјални медиуми?
  • Кога да ги користи тие социјални медиуми?

Освен одговор на овие прашања при секое поглавје кое обработува еден социјален медиум има и опфатен пример на реален случај со користење на тој медиум со резултатите добиени од таа примена.

Зошто вреди Библија за Социјални Медиуми?

Важноста на социјалните медиуми за претприемачите и бизнисите се овеќе расте. Се забележува и зголемување на свеста на претприемачите во Македонија на ова поле. Можеби не на едно ниво на кое треба да биде, но предноста е и тоа што можам да забележам секојсневно дека на Facebook се појавува нов бизнис од Македонија, дека Twitter се користи се повеќе и е во еден константен подем. Вчера прочитав дека Facebook достигнал 400 милиони корисници. Ова значи дека единствената земја на светот која е поголема од оваа виртуелна земја наречена Facebook е само Кина. Така, да не смее да се испушти оваа можност од страна на македонските бизниси.

Како што повеќе пати пишував на претприемач улогата на традиционални маркетинг медиуми се повеќе се намалува. Вчера прочитав една статистика дека се повеќе се намалува продажбата на светските познати брендови на магазини во пишана форма под влијание на новите медиуми кои се повеќе земаат еден замав.

А што станува со можноста за брза глобализација на Вашиот бизнис преку овие нови медиуми? Мислам дека не треба да се образложува повеќе. Едноставно треба да ја искористиме можноста и да започнеме повеќе да гледаме глобално наместо локално и регионално.

Карактеристики на Библија за Социјални Медиуми?

Првпат кога ја зедов книгата од пошта и кога видов колкава е помислив дека ќе има еден куп на непотребни информации. Но, самата структура на книгата и содржините на која се чини дека авторите работеле доста време е концепирана така да мора да започнете од почеток. Можете слоборно да започнете од поглавјето за социјален медиум кој сметате дека треба како прв да почнете да го користите. Така да како една особена предност и глас за оваа книга го издвојувам тоа што таа може да служи како еден водич – консултант за користење на социјалните медиуми без да се седне и да се исчита одеднаш 9скоро 1000 страни).

Цената за која може да ја добиете навистина е ништо во однос на содржаните информации во едно такво дело.

Разбирливоста на книгата и содржината во истата во текот на читањето е навистина на едно завидно ниво. Авторите користат едноставен и разбирлив јазик кој секојдневно го употребуваме.

Како една „слабост“ (ова се однесува за мене како еден читател) која можам да ја забележам е премногу навлегување во историјата на секој социјален медиум обработен во книгата. Но, ако не сакам да читам историја за некој социјален медиум слободно го прерипувам тој наслов, а сепак не губам ништо од квалитетот на добиените информации.

Секое поглавје кое претставува еден социјален медиум (а се обработени над 100 социјални медиуми и алатки) е структурирано согласно следниве поднаслови:

  • Што има тука за мене
  • Историјат
  • Техники и тактики за користење
  • Препораки
  • Примери.

Како последен дел од книгата е наменет за стратегија која опфаќа и еден уникатен приод како SWOT анализа на социјални медиуми.

Освен книгата ќе добиете и пристап до веб страна каде ќе можете да пронајдете дополнителни алатки, интервјуа и материјали кои се однесуваат за секое поглавје од книгата.

За кого е идеална оваа книга?

Кога станува збор за кого намената на оваа книга е идеална слободно можам да кажам дека тоа е претприемачот. Но и сите оние кои на некој начин се занимаваат или сакаат да се занимаваат со маркетинг ќе имаат потреба од еден ваков водич.

Тука се и сите оние кои едноставно сакаат да ги истражуваат можностите на сите социјални медиуми.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] Иако ова е електоронски продавач сепак особено внимание се обрнува на запознавање на потенцијалниот купувач со производот. Така да можете да ја видите содржината и одредени делови од некои поглавја кои имаат за цел да донесете одлука за купување. Во овој случај ова е книгата за која напишав мој преглед на претприемач. […]

Speak Your Mind

*