post

5 Слоеви за успешен бизнис блог

5 Слоеви на бизнис блог

5 Слоеви на бизнис блог

Блогирање во бизнис цели претставува дел од маркетинг стратегија која веќе „мора“ да биде содржана во секој маркетинг план на малиот бизнис. Се повеќе и повеќе претприемачи откриваат дека оваа стратегија е навистина успешна за нивниот бизнис. Некои мали бизниси пак нивната целосна маркетинг сратегија ја базираат на и околу нивниот бизнис блог.

Што претставува успешен блог за бизнис цели?

Ова е едно најчесто поставуваните прашања? Пред било што друго, мора да знаеме што ќе претставува успешен бизнис блог за бизнис цели. Многу поголем процент е на неуспешни отколку успешни бизнис блогови.

Наједноставно кажано:

Успешен бизнис блог претставува оној блог кој овозможува остварување на целите за онлајн присутноста на бизнисот.

Што сакаме да оствариме со ова маркетинг средство? Доколку го оствариме она што сакаме да го оствариме ќе можеме да кажеме дека бизнис блогот е успешен.

Секојдневно на веб просторот се појавуваат нови блогови креирани за бизнис цели. Некои се многу успешни, некои пак преосечни, додек другите освен денот на појавување понатаму остануваат незабележителни.

Секој бизнис на различен начин може да го концепира својот блог. Како и да е, потребно е да се воспостават одредени слоеви како камен темелници на кои секој бизнис блог ќе се развива.

Слоеви за успешен бизнис блог

За да изградите успешен бизнис блог мора да го градите истиот на 5 слоеви, започнувајќи од првиот до 5-тиот слој.

Слој 1: Цели

Првиот слој на кој оваа маркетинг средство треба да се базира претставуваат поставените цели кои треба да се постигнат со него. Ова е важен слој бидејќи сите останати слоеви ќе се базираат токму на овој.

Кога воспоставуваме цели за онлајн присутноста на бизнисот можеме да имаме два вида на цели: примарни и секундарни. На пример, за еден бизнис примарни цели би изгледале вака:

 • Градење на бренд
 • Рекламирање
 • Продажба
 • Обезбедување на информации за производи и/или услуги
 • Обезбедување на информации за бизнисот
 • Обезбедување на услуги и поддршка на купувачите
 • Подобрување на интеракција со тековни и потенцијални купувачи.

Додека секундарни цели би биле следниве:

 • Блогот треба да биде дизајниран согласно SEO принципите и да обезбеди да биде лесно најдени и повторување на посетите.
 • Блогот треба да има инкорпорирано елементи на вирозен маркетинг за да ги поттикне посетителите да ги преопрачуваат производите, услугите или постовите на други.
 • Блогот треба да обезбеди посетителите да останат подолго на него.
 • Блогот ќе треба да поттикне интерес за бизнисот, производите и услугите.
 • Блогот треба да ги конвертира посетителите во потенцијални купувачи и купувачи.
 • Блогот треба да има инкорпорирано e-mail маркетинг кој ќе ги конвертира потенцијалните купувачи во купувачи.

Ова е само пример кој би ребало да ве наведе на едно вакво размислување.

Слој 2: Технички слој

Кога ќе завршиме со првиот слој – целите, ќе можеме да започнеме со градење на техничкиот слој на нашиот бизнис блог. Овој слој мора да биде базиран на претходниот слој, односно целите кои блогот мора да ги исполни. Кога зборуваме за техничкиот слој мора да одлучиме за следниве прашања:

 • Која платформа за блогирање ќе ја користиме?
 • Статичка или динамична почетна страна?
 • Каков дизајн ќе се користи?
 • Каква и која графика ќе се користи?
 • Кои додатоци ќе се користат?

Слој 3: Содржина

Третиот и најважниот слој е содржината. Прашањето на кое треба да се одговори во овој дел е што ќе се објавува на блогот? Во 10 блог теми за Вашиот бизнис блог ги презентирав следниве идеи:

 1. Блог написи за производи и/или услуги.
 2. Блог написи за индустријата.
 3. Блог написи за Вашата експертиза.
 4. Блог написи за искуството на задоволни потрошувачи.
 5. Блог написи за проблеми на потрошувачи.
 6. Видео презентации.
 7. Блог написи за резултати од прашалници.
 8. Блог написи за тековни настани.
 9. Одговарајте на прашања од коментари.
 10. Општи теми.

Не се ограничувајте само на овие теми, можеби ќе имате уште десетици и стотици идеи за теми, едноставно бреинстормирајте ги и искористете се што мислите дек ќе биде интересно за оној за кој е наменет блогот.

Слој 4: Маркетинг

Овој слој се однесува на маркетинг функцијата на бизнис блогот. Сите претходни слоеви помагаат да се изгради овој слој со следниве елементи за успешен бизнис блог:

 • Репутација. Блогот претставува навистина одлична алатка за градење на добра претприемничка и бизнис репутација. Овој елемент треба да овозможи да се разликувате од конкуренцијата. Репутацијата претставува мислење на личност, група или организација која го има за Вас или Вашиот бизнис. Затоа е важна.
 • Кредибилитет. Кредибилитетот претставува верување дека некое лица има експертиза и знаење и може да биде сигурен за бизнис со него. Доколку го користите блогот на вистинскиот начин ќе можете да изградите добар кредибилитет како претприемач и бизнис.
 • Бреднирање. Одлично место за градење на силно препознатлив бренд за Вашиот бизнис претставува токму Вашиот бизнис блог. Секој блог пост мора да има нешто преку што ќе се комуницира Вашиот личен и бизнис бренд на посетителите и читателите.
 • Поврзување. Вашиот блог ќе ве поврзе сомногу поединци и бизниси кои можат да станат Ваши купувачи или бизнис партнери.
 • Релации. Една можност која што ја обезбедува блогот е создавање на квалитетни релации сопосетители и читатели. Коментарите се една опција која овозможува ова да биде навистина едноставно.
 • Вирозни елементи. Постовите се вирозни и секој пост може да биде проследен до пријател. Добар блог пост може да биде виден од голем број на потенцијални купувачи.

Слој 5: Бизнис

Да бидеме реални за момент. Целта на секој бизнис блог е да создаде бизнис со потенцијални купувачи. Затоа последниот слој во градење на еден бизнис блог е да му се даде бизнис карактер на истиот. Секој бизнис продава нешто и целта е да се зголеми продажбата. Затоа блогот мора да ги содржи бармен следниве можности:

 • Да овозможи лесен контакт до бизнисот.
 • Да бидат презентирани производите и/или услугите во форма на бенефиции (полезности).
 • Да овозможи лесно купување на производите и/или услугите.
 • Да овозможи подршка за купувачите.
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*