post

6 Ентитети кои треба да се привлечат за Вашиот Бизнис Имиџ

Го градиме нашиот бизнис имиџ за ентитети кои ќе не следат и кои сакаме да ги привлечеме. Бизнис имиџот е нешто што има голема бизнис потенцијална енергија која може да биде трансформирана во лојални потрошувачи за нашиот бизнис.

Каков е процесот на градење на бизнис имиџ?

Го градиме нашиот бизнис имиџ кој ќе биде толку моќен што ќе привлече се повеќе и повеќе потенцијални потрошувачи, но со голема желба да бидат наши купувачи. Но, не се за потрошувачи. Ние сакаме да привлечеме и други ентитети кои се поврзани со нашиот бизнис на одреден начин. На пример, дали сакате да привлечете лица со солидни вештини за да ги вработите? Секако одговорот е да. Дали сакате да привлечете медиуми кои ќе креваат прашина на добро околу вашиот бизнис и ќе ја зголемат видливоста на бизнисот? Повторно, одговорот е да. Дали сакате да ги привлечете најдобрите добавувачи за Вашиот бизнис? Дали сакате да ги привлечете луѓето од владата за да помогнат во развојот на бизнисот? дали сакате да привлечете конкуренти кои ќе погледнат во Вашиот бизнис и ќе бидат импресионирани и ќе се обидуваат да ве следат? И секако, најверојатно на сите овие прашања одговорот е ДА.
Процесот е да се привлечат сите ентитети околу нашиот бизнис кои ќе ни помогнат на одреден начин во растот на нашиот бизнис. Една од грешките на претприемачите е што тие го прилагодуваат нивниот бизнис имиџ само за потенцијалните потрошувачи и не кон сите потенцијални ентитети. Во графикот подолу претставени се најважните кои треба да се привлечат со бизнис имиџот (извор: www.entrepreneurshipinabox.com):
BusinessImages

6 групи на ентитети

  1. Потрошувачи: Ова е првата група на ентитети која ја поделив во две категории: тековни потрошувачи и потенцијални потрошувачи. Нашиот имиџ треба да обезбеди нашите тековни потрошувачи да се враќаат и да купуваат од нашиот бизнис. Од друга страна овој бизнис имиџ мора да биде толку моќен за да привлекува нови потенцијални потрошувачи. Но, тука не е само да ги привлече туку и да предизвика желба за купување бидејќи без желба потенцијалните потрошувачи ќе станат само потенцијални потрошувачи. Од тоа ќе нема корист нашиот бизнис.
  2. Вработени. Втората група на ентитети кои треба да се привлечат со бизнис имиџот се вработени. Ова е најважна група по потрошувачите. Без вработени, ние немаме бизнис. Секогаш ќе сакаме да ги привлечеме најдобрите вработени за нашиот бизнис со што ќе ја зголемите бизнис потенцијалната енергија на целиот бизнис. Оваа група исто така е разделена на два подентитети: тековни квалитетни вработени кои сакаме да ги задржиме и потенцијални квалитетни вработени кои ќе сакаме да ги вработиме.
  3. Конкуренти. Третата група на ентитети се конкурентите. Вашите конкуренти секогаш ќе ве следат Вас, вашите бизнис чекори и Вашите бизнис активности. Тие секогаш ќе сакаат да го пронајдат начинот како Вие го практицирате бизнисот. Вашиот бизнис имиџ мора да ја претставува Вашата бизнис надмоќност која не може лесно да биде копирана.
  4. Снабдувачи.  Снабдувачите се исто така важна група на бизнис ентитетиза нашиот бизнис имиџ. Доколку изградите одличен бизнис имиџ, тогаш снабдувачите ќе сакаат да работат со Вас. Ќе добиете различни типови на погодности од оваа. На пример, ќе добиете поголем попуст од Вашите конкуренти, подобар тек на плаќање на набавените производи, прв ќе ги добивате новитетите итн. Замислете имиџ на редовен плаќач што може да направи во очите на снабдувачите. Целта на бизнис имиџот е да привлече два типа на добавувачи: тековни добавувачи за подобрување на меѓусобните односи и потенцијални добавувачи за раст на Вашиот бизнис.
  5. Влада. Дали треба да ја споменуваме моќта на владата? Во секој случај имаат огромно влијание врз бизнисот. Тие можат и да помогнат и да одмогнат на бизнисите, но нашиот имиџ треба да се обиде да добие помош за развој на бизнисот.
  6. Медиуми. Иако последни, не и нејневажни. Медиумите се ентитети кои навистина можат да помогнат во растот на Вашиот бизнис со огромна брзина. Тие можат да Ви помогнат да ја зголемите видливоста на бизнисот. Целта на бизнис имиџот е да привлече колку што може повеќе медиуми кои позитивно ќе зборуваат за Вашиот бизнис и ќе ги распространуваат важните пораки поврзани со Вашиот бизнис.

Ова не се единствените ентитети, но се најважните. Размисли за ентитетите кои сакате да ги привлечете за Вашиот бизнис и направете план како да ги опфатите истите. После тоа следува акција во однос на градење на бизнис имиџ кој не може лесно да биде копиран.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] претприемачи се оние кои ќе успеат да создадат имиџ на успешна, професионална и солидна компанија која […]

Speak Your Mind

*