post

Бизнис Потенцијална Енергија VS Бизнис Перформанси

Ќе продолжам со образложување на методологијата за користење на бизнис потенцијална енергија во подобрување на перформансите на бизнисот.

Целта на овој напис е да даде одговор на врската помеѓу бизнис потенцијалната енергија (терминот кој јас го сковав пред повеќе од една година) и перформансите на бизнисот.

Бизнис потенцијална енергија наспроти перформансите на бизнисот

Што претставуваат перформансите на бизнисот?

Првин би тргнал со перформансите на бизнисот. Перформансите означуваат можност на еден индивидуалец или пак група да ги исполни саканите таргети, поставени од самиот себеси или од некој друг (на пример менаџерот). Додека:

Бизнис перформансите ќе бидат можности на еден бизнис да ги оствари поставените цели.

Од друга страна, перформансите претставуваат мерка на остварени резултати. Доколку оствариме поголеми резултати ќе имаме и поголеми перформанси и обратно со помали или никакви резултати, слаби или никакви перформанси.

Влијание на бизнис потенцијалната енергија врз перформансите

Влијанието на оваа енергија врз перформансите има линеарна функција, а тоа значи:

 • Поголема бизнис потенцијална енергија, поголеми бизнис перформанси и
 • Обратно, помала бизнис потенцијална енергија, помали перформанси на бизнисот.

Но, тука недостасува нешто, а тоа нешто е трансформацијата на потенцијалната енергија во кинетичка енергија. Без кинетичка енергија со која бизнисот ќе извршува работа, перформансите нема да се зголемат. Поради тоа, оваа линеарност не може да ја земам како исправна или точна.

Затоа мора да се вклучат следниве фактори кои влијат на перформансите на бизнисот:

 • Бизнис потенцијална енергија (BPE).
 • Број на круцијални бизнис елементи (N). Ова се бизнис елементите кои содржат бизнис потенцијална енергија за кои пишував во 10 Основни елементи со потенцијална енергија.
 • Веројатноста за трансформација на бизнис потенцијалната енергија во кинетичка енергија (P).

Сега кога ги имам факторите кои влијаат на перформансите, ќе можеме да ја утврдиме зависноста помеѓу бизнис потенцијална енергија и перформансите.

Прво, оваа зависност има експоненцијална функција. Во експоненцијалната функција како што расте еден елемент ќе расте и целата функција. Оваа функција ќе биде:

Каде:

 • BP = Бизнис перформанси
 • P = Веројатноста за трансформација на бизнис потенцијалната енергија во кинетичка енергија и
 • N = Број на круциални бизнис елементи кои ќе ги избереме за да ја зголемиме таа потенцијална енергија.

Со оваа формула ги покриваме сите круциални фактори кои влијаат на перформансите. Од друга страна ќе бидеме во можност експоненцијално да ги зголемиме перформансите на бизнисот доколку ги зголемиме потенцијалната енергија, круцијалните елементи на бизнисот и веројатноста за трансформација на таа потенцијална енергија во кинетичка енергија.

Илустративен пример

Можете да го забележите следново од она што досега го изложив:

 • Вредноста на бизнис потенцијалната енергија (BPE) ќе се движи од 0 до 1 (0 < BPE < 1)
 • Бројот на круцијалните елементи (N) ќе биде позитивен број поголем од 0 (N > 0) и
 • Веројатноста за трансформација на BPE во кинетичка енергија (P) ќе биде веројатност што исто така согласно математичките принципи ќе биде од 0 до 1 (0 < BPE < 1).

Да видиме еден пример:

Пример 1 Пример 2 Пример 3 Пример 4 Пример 5
BPE 0 1 0 1 0,8
N 5 5 10 10 10
P 0,5 0,5 1 1 0,7
BP 0 2,5 0 10 3,53Можете да забележите во првиот и третиот екстремен случај каде бизнис потенцијалната енергија е 0, наспроти другите елементи кои се добри, перформансите исто така ќе бидат 0. Кога бизнис потенцијалната енергија е максимална 1 тогаш во целост ќе ги искористиме останатите елементи во формулата за да имаме максимални бизнис перформанси.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

 1. […] на не вешти вработени. Оваа состојба ќе ја намалува бизнис потенцијалната енергија складирана во вештите вработени со што ќе се намали и […]

 2. […] елементи кои во голем дел можат да ја зголемат потенцијалната енергија на Вашиот бизнис. Ефикасноста и ефективноста треба да […]

 3. […] и социолошките фактори во подобрување на перформансите на организацискиот систем. Друго значење е тоа што […]

Speak Your Mind

*