post

БИЗНИС – ШТО Е ТОА БИЗНИС И КАКО ДО БИЗНИС?

На претприемач постојано пишуваме за бизнис, но воопшто не навлегов во суштината за тоа што претставува бизнис. При крајот на 1980-тите години и почетокот на 1990-тите години овој збор стана многу популарен. Така да и децата во градинките и во училиштата знаеја за бизнис и го користеа на некој начин во своите игри. Тогаш и практично почнаа да се развиваат одредени видови на бизниси кои беа сосема поразлични од онаа што тогаш беше вообичаен пракса за ООЗТ или ОЗТ.

Интересно е дека многу луѓе се наоѓаат во некаков бизнис а не се ни свесни дека имаат бизнис кој можат да го развиват за да изградат бизнис империја. Некои успеват да станат свесни, па своето таканаречено „хоби“ го трансформираат во вистински бизнис.

Бизнис дефиниција за бизнис

Бизнис како термин може да се користи на различни начини.

  • Израз дека имаат работа – Имаме некој бизнис!
  • Израз дека поседуваат компанија – Имам сопствен бизнис!
  • Именка – Мал бизнис

Да видиме некои дефиниции за бизнис:

Wikipedia: Бизнис е легална организација усмерена кон остварување на материјални добра или услуги наменети за потрошувачот. Бизнисот доминира во капиталистичкото општество,највеќе како приватна сопственост на поедино лице или некоја друга форма на здружување,која има за цел остварување на профит,кој би го зголемил богатството на сопственикот и би го зголемил обемот на самиот бизнис. Сопствениците и операторите за да успеат во некој бизнис мора да бидат претпазливи со капиталот што го располагаат,состојбата на пазарот,како и да преземат ризик доколку тоа е неопходно.

Oxford Dictionary: Бизнис претставува активност на правење, купување, продавање и снабдување на одредени работи за пари; комерција, трговија.

Бизнис речник (Business Dictionary): Бизнис претставува економски систем во кој производите и услугите се разменуваат за друг производ или услуга или пак за пари врз основа на нивната вредност. Секој бизнис бара одредена форма на инвестирање и доволен број на потрошувачи за кој неговиот аутпут ќе биде продаден за профит на конзистентна основа.

Бизнис во Oxford Dictionary уште се опишува како задача, професија, занимање, настан.

Мислам дека овие дефиниции се доволни за суштината на овој напис: Што е тоа бизнис? Можеме да забележиме дека од три дефиниции сите се различни, а сепак сите опишуваат ист збор и сите се вистинити. Би тргнал со една кратка анализа на истите во однос на клучните аспекти во поглед на бизнис.

Прво, Wikipedia.

  • Бизнис е легална организација – Точно. Бизнис е само легална организација – Неточно. Постојат и нелегални и организации кои се занимаваат со бизнис. Легална организација значи кога бизнисот е внесен во правниот систем на државата. А, колку бизниси постојат кои не се внесени во правниот систем на државата. Но, сепак се бизниси. Тие бизниси продаваат производи и услуги на потрошувачи за пари.

Второ Oxford Dictionary.

  • Бизнис е активност – Точно. Таа активност е правење, купување, продавање и снабдување на одредени работи за пари. Значи бизнисот може да биде производство, трговија на мало и големо како и услужен бизнис.

Трето, бизнис речник.

  • Бизнис претставува економски систем во кој се разменуваат производи и услуги за други производи или услуги или за пари. Значи не мора да значи дека размената се врши само за пари, туку може и други производи или услуги. Но, сепак на крајот целта е да се добијат пари со продажба на тие други производи.

Едноставно можеме да кажеме дека бизнис е секоја активност со која заработуваме пари. Постојат и непрофитни бизниси, но од некаде мора да добијат пари за да ги платат вработените и останатите трошоци на таквите типови на бизниси. Значи секој бизнис во секој случај е поврзан со пари.

Бизнис практики

Она што го извлеков од дефинициите и мојата напомена дека бизнисот не мора да биде легална организација. Значи бизнисот може да се започне со некоја едноставна купопродажба. Идејата е да се купи нешто за повтино и да се продаде поскапо. Како пример, можат да бидат зелените пазари на кои се продава се и сешто. Производите кои се продаваат таму се купени за поевтино на пазарите на големо во Македонија или надвор од неа. За производите набавени од надвор не се платени царински и други давачки. Но, овој бизнис не може да биде вечен иако има некоја солидна заработка. Втора етапа во развојот е да се легализира бизнисот, односно да се внесе во правниот систем.

Но, ваквиот начин на развој на бизнисот ќе бара откажување од поголем дел од сегашната заработка и вложување во локација, во поквалитетни производи, во давачки кон државата итн. Но, во секој случај е подобро да се искористи моментот и да се започне со вистинскиот бизнис.

Како дете имав започато три бизниси со уште двајца мои пријатели. Првиот беше обична купопродажба. Ги купивме сите гумички во боја во книжара. Ако ги купивме за 10 денари ги продававме за 20 денари. Бидејќи ги купивме сите никој друг не можеше да ги најде во книжарницата, па имавме можност за поголема заработка. Значи, ја препознавме можноста и ја искористивме. Но, сепак се откажавме од секојдневните благодети на парите што ги имавме за јадење, сокче или нешто друго што ни следуваше во тие денови. Значи се откажавме од сегашната благосостојба за да инвестираме во еден „бизнис“, но затоа подоцна имавме доволно пари за секој викенд да бидеме во слаткарница.

Вториот бизнис не беше успешен како првиот. Но, третиот бизнис доживеа навистина огромен успех. Третиот бизнис во моето детство беше романотека. Изнајмувавме романчиња во сопствен продажен простор. Повторно со истите партнери ги здруживме силите со инвестиција на пари за нови романчиња и оние кои ги имавме. За време на целиот летен распуст работевме. Заработката беше одлична бидејќи можевме да си дозволиме секоја вечер да бидеме во слаткарница.

Значи и овие бизниси претставуваат бизнис.

Голема грешка е кога не се искорити моментот за развој на бизнисот. Не смеете да си дозволите да не ја искористите можноста.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] тоа многу е важно во овој суштински период за бизнисот да не се прават некои „глупави“ грешки што можат да […]

  2. […] од претходниот претприемач. Започнување на сопствен бизнис не е само добра идеа, наоѓање на локација и отворање […]

  3. […] енергија во кинетичка енергија, а тоа е успешен бизнис. Зошто во однос на потенцијалната енергија бизнис […]

  4. […] клучниот фактор за успех од големиот веќе постоечки бизнис, таа не заживува. Но, тоа е само покривање на […]

Speak Your Mind

*