post

Размислувања за менаџерите и менаџментот

  • Менаџерите ја исполнуваат својата задача со тоа што ги потикнуваат другите да ги извршуват своите задачи.
  • Менаџмент значи да се потикнуваат другите да го прават она што мислиме дека е правилно.
  • Да се работи нешто со рацете на другите.
  • Менаџментот е остварување на нешто што се сака да се направи преку луѓето.
  • Менаџерите работат со и преку луѓето.
  • Менаџерите се луѓе кои донесуваат реализират одлуки.
  • Менаџментот е остварување на нешто преко луѓето.

Дали имате некои други размислувања во однос на менаџерите  и менаџментот. Дајте Ваш коментар.