post

Дефинирање на Е-трговија и Е-бизнис

е-бизнис и интернет маркетинг Поимот е-трговија и е-бизнис често се користи во сличен контекст со терминот интернет маркетинг, но нивниот опсег е сосема различен. Важно е за секоја организиција и нејзиното внатрешно управување со дигиталната технологија да постигне јасно дефинирање во смисла на е-маркетингот, е-трговијата и е-бизнисот, како би ја дефинирала и целта која сака да ја постигне.

Електронската трговија често се мисли дека се однесува само на купување и продавање на производи, со користење на интернет, меѓутоа електронската продажба се однесува на финансиските и информативните електронски патишта со посредство на трансакција помеѓу организацијата и било која трета страна. Од тоа следи дека не-финансиските трансакции како што се влезните е-маил клиенти и прашањата од странство преку е-маил порака, изгледа дека и купувачите се аспекти на е-трговијата кои и помагаат на организацијата во процесот на истражување на маркетингот.

Кога се разгледува влијанието на е-трговијата на маркетиншките организации, тоа е идентификувано во улогата во која од една страна се продава а од друга се купува производ преку е-трансакција. Продажбата се однесува на трансакција која ја обавуваат клиентите со интернет плаќањето.

Е-трговијата се однесува на трансакцијата со која се бави организацијата за продажбата на производите. Интернет маркетигнот користи директна поддршка за продажба на производите. Таа одговорност ја имаат оперативните функции за набавки во организацијата.

Забелешка ДШ

Кога имаме е-трговија или пак е-бизнис? На претприемач веќе пишував за интернет бизниси и имам започнато еден серијал на написи за интернет бизниси. За да еден бизнис влезе во категорија на интернет бизнис во написот основа на интернет бизниси го напишав следново:

За да може да влезе во категорија на интернет бизниси бизнисот треба примарно да функционира на интернетот. Важно е пазарот на кој функционира тој бизнис да биде на интернет.

Ова е едноставна категоризација која ја искористив од моите ментори за интернет бизнис и нивните вебинари кои ги посетувам. Од друга страна, понекогаш наместо интернет бизнис или пак е-бизнис или е-трговија се користи терминот интернет маркетинг како некој поширок термин. Иако состојбата реално е обратна (поширок е терминот интернет бизнис). Најпознатите претприемачи од полето на интернет бизнисите велат дека се интернет маркетари, а не интернет бизнисмени. Зошто е тоа така?

Прво и основно, тоа е така бидејќи скоро 90% од работата на еден интернет бизнис е интернет маркетингот. Интернет маркетинг е ваш продажен тим, ваш промотивен тим, ваш тим за набавка и се што е поврзано за функционирање на еден интернет бизнис. Ако успеете во интернет маркетинг ќе успее и Вашиот интернет бизнис. Тоа е основното правило. И затоа честопати еден интернет бизнис се поистоветува со терминот интернет маркетинг.

*****************************************************************

Овој напис е напишан од Кристина Алексоска – Постдипломец на Економски Институт- Скопје, отсек претприемништво, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј„-Скопје; Користена литература:

Dave Chaffey, Fiona Ellis-Chadwick, Kevin Johnston, Richard Mayer, Internet Marketing – Strategy, Implementation and Practice, Prentice Hall, Third Edition

*****************************************************************

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] како би се разликувал од маркетинг миксот. Е-трговијата има далекусежни импликации за релативна важност на […]

Speak Your Mind

*