post

Етика, морал и одговорност при создавање на профит

Етика, морал и одговорност при создавање на профит. Постои ли нешто такво? Често пати во трка по профитот можеме да заборавиме кои сме, што сме, што сакаме, што не сакаме…

Можеме да заборавиме на основните вредности на кои сме започнале да го градиме бизнисот, тоа се основните столбови преку кои сме почнале да градиме и сме дошле во позиција да имаме хиерархија, структура, менаџмент, системи…

Дали сакаш да ти прават тебе нешто што не ти е пријатно?

Размисли малку, доколку си во една менаџерска позиција за еден просечен работен ден во твојата организациона единица за она што го правиш на твоите вработени. Излистај ги сите тие активности и за секоја од нив одговори на прашањето: Доколку јас сум во позиција на тој мој вработен, дали би сакал такво однесување?

Многу едноставно, веќе ќе имаш идеја барем во еден мал сегмент за твојот менаџерски стил кој го употребуваш.

Истото е и со колегите, партнерите и потрошувачите.

Како и во приватниот живот, така и во работењето неопходно е да се има одговорност, како кон себе, така и кон околината.

Постои потреба за запазување на етичкото однесување, односно, да не им го правиме на другите, она што не сакаме да ни го прават нам, т.е. да постои фер плеј во работењето.

Потребно е да се има одговорност, како кон вработените така и кон партнерите, дури и кон конкуренцијата, секаде треба да постои чесен однос.

Внимателно треба да се зборува, а изречениот збор треба да се почитува и исполнува.

На тој начин се стекнува доверба кај вработените, а менаџерот стекнува имиџ на човек кој го држи дадениот збор и на кого може да се потпреме во секоја ситуација.

Треба да се работи во интерес на компанијата, а не поради своите интереси да се доведе во прашање опстанокот на компанијата.

Од страна на вработените, потребно е да се зголеми одговорноста, моралот и лојалноста кон компанијата и кон поставените цели.

About Илија Чубровиќ

Speak Your Mind

*