post

ФИСКАЛНИ И СОФТВЕРИ ЗА ПРОДАЖБА

Како стоиме со фискални апарати, принтери итн. Да, тоа е регулирано со Закон за регистрирање на готовински плаќања со кој се уредува воведување и користење на фискален систем на опрема за регистрирање на готовински плаќања и кој стапи на сила на 04.05.2001. Супер, уште малку па 8 години како е на сила.  Нешто што е доста интересно со тој закон е регулирано и постоење на овластени производители и дистрибутери на фискални системи кои учествувале на повик на Министерство за финансии, ги исполниле пропишаните критериуми и добиле дозвола за производство. И на еден таков конкурс се избрани „најдобрите“, „најспособните“, „најквалитетните“ во „грабеж“ на векот во нашава напатена државичка. И така 6 фирми си го поделија кајмакот и уште си го делат од фискализацијата на нашата напатена државичка, а со тоа и успешно учествуваат во рушењето на претприемништвото и претприемничкиот дух. Уште нешто со тој закон. Вие како претприемач ќе мора да им плаќате за одржување на дистрибутерите на фискалните без разлика дали имате потреба од нивно одржување или не. Е ТОА СЕ ВИКА ПАЗАРНА ЕКОНОМИЈА ВО ЦРВЕНА (СОЦИЈАЛИСТИЧКА) БОЈА.

Софтвери за продажба се нешто сосема друго. Доколку сакаш фискален принтер кој работи преку компјутер и мора да има софтвер за продажба ќе мора да го набавиш од истиот дистрибутер (на фискалната) или пак од некој негов близок програмер кој е „најспособниот“ во програмирање за да го направи софтверот компатибилен со фискалниот принтер. Но од друга страна кога ќе појдете по продавници ќе забележите дека во најголем број на случаи се користат софтвери стари „100“ години. Ова се забележува по интерфејсот на истите. Едно нешто реба да се знае, и најдобриот програмер не може да направи бизнис софтвер сам. Не ја знае бизнис логиката. Во секој софтвер 10% е рабта на програмерот, а 90% е работа на бизнис експертот. Овој софтвер кој служи и за продажба и за регистрирање на готовински плаќања треба да му овозможи многу повеќе функции на претприемачот во вид на извештаи и аларми. Какви аларми? Аларми за залихи, аларми за потребни набавки, аларми за потребни плаќања итн. Какви извештаи? Извештаи кои во секој момент ќе дадат графички приказ за тековна состојба, за движењето на продажбата во определен временски период, за денови со најголем промет или најмал промет, за просечно купување од еден купувач, за маркетинг кампањи во споредба со продажбата… И уште еден куп други можности. Ова ќе овозможи соодветно следење на состојбата и подобрување на квалитетот на одлуките кои ќе се носат во иднина. Ова се вика BUSINESS INTELLIGENCE. Дури и Microsoft Excel може да ви даде подобри резултати отколку тие т.н. софтвери за продажба. А пак да не зборуваме за MS Access.

Но, да се надеваме дека некој ден ќе се либерализира и овој пазар во Република Македонија па и напатените претприемачи ќе ги почувствуваат поволностите. Едно време имавме најскап интернет. Конкуренцијата овозможи поевтин но поквалитетен интернет. Така и во оваа подрачје на фискализација е потребна одредена либерализација на пазарот, но со точно дефинирани минимални стандарди кои една фискална каса треба да ги исполнува. Зошто минимални? Па ако стандардите бидат максимални, нашиве колку се разбираат пак ќе го ограничат технолошкиот напредок. А тоа значи смрт за секаков бизнис.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*