post

Иновативни можности – Ограничувања и предупредувања

Вредност Да продолжиме со серијалот за иновативните можности и нивни извори. Во првиот пост зборувавме за иновативни можности каде што прикажавме одредени извори на иновативни можности. Потоа во следните два поста зборувавме за видови на иновативни можности согласно Peter Drucker кои се однесуваат на неочекувани случувања и несовпаѓања.

Во овој пост од серијалов ќе зборуваме малку за некои некои ограничувања и предупредувања.

#1 Потребата мора да се разбере

Да, потребата мора да се разбере. Не е доволно таа да се почувствува. Во спротивно, не можат да се дефинираат спецификациите на бараното решение.

На пример, се знае дека математиката е проблематична за учење. Само мал дел од учениците намаат проблеми со нејзиното учење. Но, сепак можно е поголем број ученици да се оспособат за полагање испит. Јапонците тоа го прават со голема концентрација при изучување на предметот. Меѓутоа, по десетина години и тие покажуваат исти слабости во знаењето на математиката како и нивните западни колеги. Во секоја генерација постои некој генијален учител по математика, кој може да ги научи математика дури и помалку талентираните ученици. Но, ретко се случува друг да може тоа да го повтори. Значи, потребата на процесот е воочена, но уште не може да се разбере во што е проблемот и како да се реши.

#2 Мора да постојат потребни знаења

Понекогаш може дури и да се сфати процесот, односно неговата потреба, па сепак да се немаат потребните знаења за извршување на задачата.

Во производство на хартија постои потреба да се пронајде поекономичен начин. Многу луѓе работеле на тој проблем. Точно се знае што е потребно: неопходно е да се изврши полимеризација на целулозниот молекул. Тоа би требало да биде лесно, бидејќи тоа веќе е направено со слични молекули. Меѓутоа, уште нема доволно знаење за реализација на овој проект.

#3 Усогласеноста на решението со луѓето кои ќе го користат

Решението мора да одговара на начинот на кој луѓето ја работат и сакаат да ја работат својата работа. Доколку решението за задоволување на потребата во целост ги менува досегашните начини на работа, истото ќе биде тешко прифатливо.

На пример, доколку измислите некој специјален и сосема иновативен компјутер, кој ќе користи тастатура која не е QWERTY тастатура на која корисниците се навикнале и знаат да работат без да гледаат во неа. Целото решение ќе биде тешко прифатливо бидејќи ќе бара сосема ново искуство и нов начин на користење за кое ќе треба време за да се усвои. Во таков случај корисниците ќе одат по линија на помал отпор, користење на она што веќе го имаат, знаат и имаат искуство да го користат.

Така се ризикува едно иновативно решение да не биде прифатено.

Останатите постови од серијалот за иновативни можности можете да ги прочитате:

About Илија Чубровиќ

Speak Your Mind

*