post

Интересни неделни информации 20.09-26.09.2010

Неделни вести на претприемач

Неделни информации на претприемач

Избор на вести од претходната недела на претприемач

Либерализација на .мк доменот

Се најавува либерализација на .мк доменот. Ќе се овозможи регистрирање на правни и физички лица. За полесна регистрација МИО најавува мрежа на компании кои ќе го претставуваат МАРНет  и ќе обезбедат полесна регистрација на домените. МАРНет ќе се регистрира како јавна установа и се очекува да отпочне со работа од 1 јануари 2011 год.
Компаниите кои ќе ги продаваат домените, заедно со МАРНет ќе ја утврдуваат провизијата по домените. Се најавува и домен со кириличен фонт, но тоа ќе се утврдува откако МАРнет ќе се реализира, т.е. да се заврши регистрацијата како јавна установа и откако ќе се дефинира и вработи потребниот кадар со телекомуникациско искуство.
Со овој чекор ќе се овозможи регистрација на домен во секој град од Македонија без потреба да се оди во просториите на МАРНет или документите да се праќаат по пошта. Физичко лице што ќе регистирира домен ќе биде внесено во регистарот на домени со име и презиме, а не преку фирма која ја направена регистрацијата за него. Останува и да се дефинира дали регистрацијата ќе може да се реализира on-line.

Обука Обука за фирми во Општина Аеродром

Општина Аеродром најавува презентација на програмите “Пристап до финансии” и “Моја кариера”, наменети за мали и средни претпријатија. Презентацијата е планирана за петок.
Првата програма ја објаснува методологијата со која може полесно да се финансира одреден бизнис, додека втората служи за подетално запознавање на пазарот на трудот и можностите за ангажирање волонтери. Презентацијата ќе се одржи во соработка со општините Кисела Вода и Сопиште.

no internet Дваесет проценти од фирмите немаат интернет

Годинава 84,1 проценти од претпријатијата од финансискиот и од нефинансискиот сектор со 10 или повеќе вработени имале пристап на интернет, соопшти Државниот завод за статистика.
Пристапот на интернет 73,6 проценти од компаниите најчесто го употребувале за банкарски и за финансиски услуги, а само 5,3 проценти реализирале продажба преку интернет во 2009 година. Во јануари 2010 година, 13,8 проценти од деловните субјекти имале дефинирана безбедносна политика во информатичко-комуникациските технологии .

Соларната енергија ги привлекува инвеститорите

Од Агенцијата за енергетика изјавуваат дека постои голем интерес за изградба на соларни електроцентрали. Поднесени се околу 57 барања, а од 8-те започнати, 6 се со македонски капитал, а 2 се странски инвестиции. Единствен проблем е загарантираната цена за мегават час електрична енергија добиена од овие централи. Од советот за евроинтеграции велат дека иако декларативно се заложуваат за привлекување на странски инвестиции, на вложувачите не им се дозволува да градат таму кај што се заинтересирани. Првично загарантираната цена беше 460 евра за мегават час за следните 20 години со што инвестицијата би се вратила за 5-7 години. Сега гарантираната цена е намалена на 260 евра за мегават час за следните 15 години, со што периодот за враќање на инвестицијата дупло се зголемува и би можела да ја направи инвестицијата неатрактивна.

Сименс договори доживотно вработување на своите работници

Во Германија каде што вообичаено има добри односи помеѓу вработените и управувачките структури, за прв пат се случува договор со кој на 128.000 работници им е ветено дека нема да има принудни отпуштања. Договорот го склучил Сименс со работничкото собрание и синдикатот на работниците. Ова ја ограничува компанијата да им се закани на вработените со отпуштање во случај на штрајк, па дури и кога бараат поголеми плати. Воедно, компанијата е обврзана да ги извести вработените доколу планира да продаде дел од компанијата и работниците имаат право да одлучат за најдобриот купувач.
Единствена дупка е што било која од договорните страни може да одлучи да го раскине договорот кога сака.

пари Финансиски друштва дополнително ќе го кредитираат стопанството и населението

Владата најави можност за регистрација на финансиски друштва кои со основачки капитал од мин. 100.000 евра ќе можат да кредитираат фирми и физички лица. Со оглед на висината на основачкиот капитал, нема да претставуваат сериозна конкуренција на деловните банки, но малиот број на вработени и не постоење на потреба за доставување на извештаи до Народната Банка значително ќе го намали времето потребно за пласирање на парите. Успехот на бизнисот многу често зависи од брзината и пристапот кон ликвидни средства. Се очекува овие друштва да финансираат од 10 до 15.000 евра по клиент, а воедно ќе може да издаваат кредитни картички, гаранции, а ќе ги контролира единствено Министерсвото за финансии.
Од Народна банка и деловните банки нема коментари, единствено велат дека не биле консултирани при носење на оваа одлука.

About Андоновски Александар

Speak Your Mind

*