post

Интересни вести 23.08 – 29.08.2010

Неделни вести

Неделни вести

Избор на интересни вести за минатата недела:

Кина бележи економски пораст

Кина рапидно расте на економски план и моментално е на 2. место после САД и пред Јапонија и Германија која се на  3.и 4. место. Стапката на годишен раст  за 2010 е 10% и се очекува дека до крајот на годината дека ќе го задржи ова темпо. На 5. место на оваа листа се наоѓа Франција, по неа следуваат В. Британија, Италија и Бразил.
На овој начин Кина ја зацврстува својата политичка моќ и позиција и се повеќе и се слуша гласот. Моментално Кина е најголем светски извозник, најголем потрошувач на енергија, најголем произведувач на челик и најголем пазар за автомобили. Од друга страна пак е и најголем загадувач на животната средина. Со вакви перформанси претставува еден од клучните фактори за надминување на светската економска криза. Има мало задолжување и огромни девизни резерви. Многу инвестира во образованието на идните генерации. Секоја година од универзитетите излегуваат 700.000 инжинери, со тренд на пораст.

Ниво на услуги во Македонија

Сите сме сведоци на нивото на услугата што ја добиваме од услужните и продажните дејности кај нас. Далеку сме од професионализам и од она што би требало да го добиеме за парите кои сме спремни да ги потрошиме. За ова добивме и официјална потврда од тајното истражување спроведено во продажни и услужни објекти во 24 земји од Европа. Македонија се наоѓа на ниското 21. место според љубезност на вработените и малку повисоко 17. место за квалитет на услугата. Најлоши резултати покажале вработените во банките и поштите, а најљубезен бил персоналот вработен во бутиците, аптеките и продавниците за алкохол.
Прво место на оваа листа го завзема Белгија со највисоко ниво на услуга, а на последно место се наоѓа Русија.
Услугата зависи од вработениот, но и од неговата мотивираност и услови за работа, за која најголема одговорност сепак ја сноси работодавачот.

Иран ги повлекува парите од Европските банки

Иранската Централна банка најави повлекување на државните средства кои ги чуваа во европските банки како резултат на претпазливост и страв од ново финансиско ембарго насочено кон нивната земја. Не се соопштува сумата која ќе се повлече, ниту каде би се насочиле слободните средства.

Банките претпазливи, економијата стагнира

Во Македонија банките се уште се затворени и не доволно го финансираат приватниот сектор. Оправдување им е дека стопанството не покажува знаци на закрепнување, па затоа банките се претпазливи и пред се ги ставаат интересите на сопствениците за заштита на акционерскиот капитал. Благајничките записи се посигурни за вложување, но и висината на задолжителната резерва пропишана од НБРМ дополнително става притисок врз ликвидноста на стопанството. Моментално околу 800 мил. евра се заробени во Централната банка, пари што значително би го поттикнале економското движење во државата.

Од друга страна висината на сметката на државата е на најниско ниво во последните 8 години. Контото во јули е околу 100 мил. евра, што е слабо споредбено со 391 мил. евра на крајот на 2005 год., 563 мил. во 2006 ( тука е вклучена и продажба на ЕСМ) и 200 мил. во 2008.
Двете политички партии имаат различен пристап во однос на државните пари, но некако и двете одат во крајности. Едните штедат, другите прекумерно трошат. Трошењето во јавниот сектор е потребно во време на криза, но единствено ако е насочено во продуктивни цели, а не на споменици и музеи. Проценка на Виенскиот институт за економски развој е дека растот годинава ќе е 0,6%, за разлика од 2% проектирани од владата.

Google – новина за бесплатни разговори

Од 25.08.2010 Google стартуваше со нов сервис која на корисниците ќе им овозможи разговор преку телефон и и компјутер во целиот свет, што уште повеќе ќе ги наведе луѓето да се откажат од фиксната телефонија.
За користење на услугата потребно е да имате g-mail акаунт. Разговорите кон САД и Канада се бесплатни до крајот на годината ( ние се обидовме – фунцкионира! ), а за останатиот дел од светот потребно е да имате кредит, слично како во при—пејд телефонијата. Минимален износ кој треба да го поседувате е 10$, може да го платите и надополнувате со платежна картичка. Достапен е и тарифник во кој се прикажани цените за телфонски повик по минута. За илустрација повик кон фиксна телефонија во Србија преку овој сервис е 0,09$ или 4,3 ден, за Грција 0,02$ или скоро 1 денар, што е далеку поевтино од цените на македонските оператори за фиксна телфонија кои изнесуваат 13,9 и 10,6 ден респективно.

About Андоновски Александар

Speak Your Mind

*