post

Награди и казни за еден претприемач

Како да станеш претприемач Досега имавме искажано повеќе ставови (на пример, во предности и недостатоци на претприемништвото) имаат повеќе основа во академското набљудување на претприемачите и на претприемништво. Но, и анкетираните дваесетина успешни претприемачи и нивната дискусија како дел од нашето пошироко научно-истражувачко подрачје покажала дека сите тие се сложуваат во врска со наградите и казните.

Наградата ја гледат во следниве работи:

 • сатисфакција да се биде сам свој газда; 
 • да се обезбеди иднина;
 • бизнисот може да се продаде кога е најпрофитабилен;
 • се создава работа за други луѓе и им се помага да се развијат;
 • се добива дивиденда;
 • да се дели профитот со партнерот; 
 • почитуван граѓанин; 
 • чувството на успех.

Казните ги гледат во следниве работи:

 • претприемачот не е целосно сам свој газда (клиентите, инвеститорите и владините организации се “газди“, мора да се задоволат клиентите, да се платат даноците на државата, да се одговори на различните барања);
 • поседување на ограничените ресурси;
 • откажување од сонот за преземање големи и важни проекти (бидејќи нема пари или други ресурси);
 • претприемачот работи многу напорно (бизнисот исцрпува, нема слободно време, има многу растурени бракови);
 • доживување на неуспехот во работењето е голема казна (бидејќи постои веројатност да се случи успех но, и неуспех, неуспехот може да се прифати, меѓутоа треба да се преболи и преброди и од него да се извлече поука, за да не се погреши вторпат при иста работа).

Негативни карактеристики на претприемачите

Покрај сите наведени, претежно во суперлативи искажани карактеристики на претприемачите, во практика многу тешко може да се сретнат сите тие карактеристики кај еден претприемач. Сите тие искажани карактеристики се повеќе проекција на потребите, кои треба да ги задоволат претприемачите и се доближуваат до совршенство. Но, совршенството сепак е научна фантастика, тоа е повеќе “несовршено совршенство“. Во реалноста претприемачите може да имаат и негативни карактеристики:

 • вообразеност,
 • дрскост,
 • манипулативност,
 • агресивност,
 • склоност кон шпекулации,
 • некомуникативност,
 • а знаат да бидат непријатни  како за колегите, така и за семејството.
About Илија Чубровиќ

Speak Your Mind

*