post

ПОСТОЈАНО ПОДОБРУВАЊЕ – СТРАТЕГИЈА КОЈА ВОДИ КОН УСПЕХ

Подобрување е карактеристика на секој човек. Секој од нас сака да биде подобар на некој начин во иднината. Ние секојдневно учиме, слушаме, гледаме, работиме, набљудуваме и со тоа стануваме се подобри од ден во ден. Но, дали подобрувањето е карактеристика на сите бизниси. Да, но само на успешните. Успешните бизниси се оние кои постојано се менуваат и од ден во ден се се подобри и подобри. На сајтот веќе започнавме со артикли за менаџмент филозофии кои се однесуваат на подобрување (KAIZEN, BPR, Fractal Company, TQM …) и можете да ги прочитате.

Секое подобрување значи изведување на бизнис активностите подобро од минатиот пат. Една од карактеристиките на бизнисите е што секогаш работата може и треба да ја изведуваат подобро од претходниот пат. на ваков начин се овозможува постојат раст и развој на бизнисот, а со тоа и постојано движење кон успехот.

Подобрувањето треба да е постојано. Треба да биде вградена култура на постојано размислување како работите да се изведуваат подобро. На ваков начин се овозможува ефект на пеперутка во бзинис работењто. Доколку ги следите постовите на овој блог како и на артиклите на Pretpriemac.com можете да пронајдете неколку материјали за ефект на пеперутка како и едно видео за овој ефект. Подобрувањето не треба да биде кампањско и да се изведува само на подолг временски период. Подобрувањето не мора ди биде одеднаш огромно. Доволно е само постојано и чекор по чекор да се врши подобрување на бизнис елементите.

Ваквата стратегија на подобрување кое е постојано ќе доведе до сигурен успех. Ваквата стратегија го прави бизнисот уникатен и секогаш пред конкурентите. ваквата стратегија тешко може да се копира од конкуренцијата.

Бизнисите кои се подобруваат постојано покажуваат забележителни резултати во своето работење. Таквите бизниси кога ќе ги посетите по вторпат нема да бидат исти како претходниот пат. Додека бизнисите кои не се подобруваат остануваат исти и следната година, и по пет години, а можеби и по десет години доколку опстанат на бизнис сцената и ако не бидат отфрлени во бездната на пропаста од конкурентите.

Затоа внесете стратегија на постојано подобрување во животот на Вашиот бизнис. Со тоа ќе му дадете живо на бизнисот и сосема нов облик.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*