post

ПОТРЕБА ОД АКТИВНОСТ И АКЦИЈА!

Претприемништвото бара постојана активност и постојано превземање на акции од страна на претприемачите. Многу се ретки, па дури може да се каже и дека воопшто не постојат бизниси кои не бараат постојана активност и постојано превземање на акции.

Но, од друга страна може да постојат три типа на претприемачи:

  • Претприемачи кои што чекаат работите да се случат
  • Претприемачи кои што коментираат работи кои се случиле и
  • Претприемачи кои прават работите да се случуваат.

Погодете кој од овие е најуспешен!

Првата категорија на претприемачи се реактивни претприемачи, кои чекаат работите сами или пак од некој друг да се случат и дури тогаш да реагираат со превземање на некоја акција. Во повеќето случаи и воопшто нема да превземат ништо. Ова е исто како на некоја трка да почекаме некој друг да помине низ целта и потоа да започнеме со трчањето. Значи трката ја губиме уште пред да започнеме.

Втората категорија на претприемачи се оние таканаречени „коментатор“ кои не преземаат ништо, а само aktivnost коментираат што други превзеле. Оваа група и воопшто не би ги ставил во категорија на претприемачи.

Третата група на претприемачи се оние вистинските претприемачи кои прават работите да се случуваат. Ова се вистински претприемачи бидејќи во исто време влегуваат во категорија на успешни претприемачи. Овие претприемчи ја креираат иднината, знаат што сакаат и како да го остварат тоа. Тие не се занимаваат со другите туку со својот развој и развојот на својот бизнис, а конкуренцијата ја следат во секој чекор и проучуваат па затоа секогаш се први во трката. О друга страна бидејќи втората група на претприеамчи ќе ги коментира им отвара голем потенцијал на маркетинг средства. Оваа е исто како старата народна: Зад добриот коњ, се крева прашина.

Само доколку превземете акција ќе знаете дека работите нешто и дека создавате нешто. Еве неколку карактеристики на добри претприемачи:

  • Имаат бизнис идеја која ја спроведуваат
  • Изготвуваат бизнис план кој го следат за да го постигнат планираното
  • Секојдневно се ангажирани во управување и подобрување на бизнис активностите
  • Анализираат
  • Одлучуваат
About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*