post

Процес на подобрување со Evernote

Evernote Вчера во постот како да го користиш Evernote во подобрување на твојот бизнис опфативме некои идеи за организирање со помош на Evernote во имплементација на подобрувања во твојот бизнис. Но, она што е важно да се напомене дека ова претставува континуиран секојдневен процес за тебе како еден претприемач.

Поради фактот дека подобрувањата претставуваат континуирана потреба за твојот бизнис, затоа и процесот со користење на Evernote ќе биде секојдневен. Но, важно е да напоменам дека овој процес нема да ти одземе повеќе од еден час дневно, но со него секојдневно твојот бизнис ќе биде подобар.

Доколку го сумаризираме процесот кој го опишавме вчера би изгледал вака:

  • Собирање на идеи за подобрување секојдневно и од секаде и нивно забележување во нотесот идеи за подобрување. Барем за ова еден претприемач нема да има проблем секогаш да го полни овој нотес. Барем по дефиниција за претприемач.
  • Секојдневно проверка на се што се наоѓа во нотесот идеи за подобрување, приоритизација на идеи и сместување во соодветниот нотес врз основа на идеите. Секојдневно мора да го испразнуваш овој нотес. Можеби на крајот на работниот ден или пак вечерта пред спиење, добро е да ги поминеш сите белешки во нотесот идеи за подобрување да ги приоритизираш и соодветно сместиш во нотесите со висок, умерен или низок приоритет.
  • Започни со нотесот со идеи со висок приоритет, избери една идеја и испрати ја белешката во нотесот со акциони чекори. Кога веќе ја имаш приоритизација следната задача е да го исчистиш нотесот со висок приоритет на идеи, така што ќе ги сместиш во нотесот со акциони чекори и каде ќе им додадеш чекори кои треба да ги преземеш.
  • За истата идеја за која создаде акциони чекори определи задачи за делегирање и во нотесот делегирани задачи создади белешка со задачи за соодветниот вработен. Се што треба да се делегира, делегирај го. Твојата задача е да доаѓаш до идеи за подобрување и да го менаџираш процесот на имплементацијата. Кога ќе бидат определени задачите, сподели ја белешката со вработениот на кој му ги доделуваш тие задачи.
  • Следи го процесот на имплементација и создади акциони чекори за следните идеи во нотесот со висок приоритет за што ќе го повториш процесот.
  • Кога ќе го испразниш нотесот со висок приоритет, продолжи со истите чекори за нотесот со умерен приоритет. А, кога пак и тој ќе биде испразнет продолжи со нотесот со низок приоритет.

Овој процес претставува само основа за идеи како може да го користиш Evernote во процесот на подобрување на твојот бизнис. Може да го подобриш процесов, затоа што целта тука е само да ти дадеме основни идеи за зголемување на твојата продуктивност и имплементираш процес на континуирано подобрување во твојот бизнис.

 

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*