post

СИМУЛАЦИЈА КАКО БИЗНИС АЛАТКА

Што претставува симулација? Симулација претставува имитација на реален свет како што е работи, процеси, состојби… Целта на симулацијата е да ни ги покаже карактеристиките на однесување на системот кој се симулира. Веќе прикажавме симулации за разрешување на бизнис дилеми во однос на намалување на цените и маркетинг буџет. Значи ние користевме компјутер (поточно MS Excel) за да симулираме два различни система во однос на две или повеќе бизнис одлуки како за намалување на цени така и за маркетинг буџетот.

Науката постојано користи симулација за одредување на некои карактеристики на системот кој се симулира. Првите тестирања за некој нов индустриски дизајн на производот се вршат со симулација.

Но што е потребно да имаме за вистинска симулација? Обично кога кажеме симулација веднаш не асоцира на големи компјутерски системи и софтвери кои се потребни за изведување на симулацијата. Но за целите на бизнисот не ни се потребни специјализирани софтвери за изведување на симулација, доволно е да имаме MS Excel кој ќе го користиме за поедноставвање на процесот.

За симулацијата потребно ни е да имаме:

  • Компјутер
  • MS Excel
  • Да ги знаеме врските на елементите во системот кој ќе го анализираме.
  • Да ги знаеме односите меѓу елементите во системот кој го анализираме.

Последните две потреби се најважни за добра симулација. Со познавањето на врските и односите меѓу елементите ќе можеме да ја поставиме симулацијата за да видиме во какви услови како ќе се однесува системот, па со тоа да ја избереме најдобрата или најповолната алтернатива или стратегија како резултат на симулацијата.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] користите симулација? Во еден од претходните блогови (СИМУЛАЦИЈА КАКО БИЗНИС АЛАТКА) веќе пишувавме за тоа што претставува симулација и […]

Speak Your Mind

*