post

Успешна маркетинг кампања во 10 чекори

Маркетинг кампања - 10 чекори

Маркетинг кампања - 10 чекори

Доколку Вашиот бизнис е „нормален“ бизнис, тогаш неговата егзистенција веројатно се базира на потрошувачи и секако продажбата на тие потрошувачи. Како и да е, продажба без маркетинг е невозможна, или е возможна но не онака како еден претприемач би сакал да е. Од друга страна, маркетингот без оној последен чекор, вистинска маркетинг кампања која ќе привлече потрошувачи е како нешто без глава.

Доколку ја завршиме нашата домашна задача – изработка на маркетинг план и:

  • Вие веќе го знаете Вашиот целен пазар,
  • Веќе имате маркетинг цели,
  • Ги знаете Вашите маркетинг стратегии
  • Ги знаете Вашите маркетинг тактики и
  • Ги знаете Вашите маркетинг активности

тогаш, ќе можете да продолжите со распоред на маркетинг кампањи преку следните 10 чекори.

1. Проверете го Вашиот маркетинг план за да видите што е следно.

Вашиот маркетинг план е единствениот извор на информации за сите Ваши маркетинг кампањи. Мора да го консултирате пред да започнете со дизајн на кампањи.

2. Подгответе јасни цели за планираните маркетинг кампањи.

Вие веќе ги имате глобалните маркетинг цели за Вашиот бизнис. Сега е време да ги трансформирате тие цели во цели на кампањата. Размислете за конкретни бројки како број на луѓе кои треба да се привлечат со кампањата или пак број на продажби базирани на тековната кампања.

3. Кои ќе бидат најважните мерни индикатори?

Овие мерни индикатори на крајот од кампањата ќе ви кажат дали кампањата е успешна или не. Бидете сигурни дека индикаторите ги следат целте на кампањата.

4. Определете маркетинг буџет.

Колку пари ќе потрошите за кампањата? Можеби сакате да потрошите милиони кои ги немате. Ќе мора да го оптимизирате буџетот за да ги извлечете максимално можните резултати.

5. Разделете ја планираната кампања во акциски чекори.

Многу е подобра имплементацијата на кампањата доколку имате прецизно дефинирани акциски чекори.

6. Приоритизирајте ги тие акциски чекори.

Секогаш ќе има поважни активности во однос на другите. Затоа е важно да ги приоритизирате тие активности како би биле сигурни дека нешто важно нема да се заборави. Овој чекор ќе ви помогне во подобрување на процесот на делегирање што е следен чекор.

7. Делегирајте ги активностите.

Доколку имате вработени делегирајте ги сите активности со понизок приоритет да бидат завршени од нивна страна. Нема да можете да постигнете самите се.

8. Па да започнеме!

Кога ќе ги подесите сите активности кампањата може да започне.

9. Мери и анализирај!

Следи ги важните мерни индикатори од чекорот 3 и анализирај ги постигнувањата од кампањата.

10. Подобри или повтори!

Секогаш постојат можности за подобрување. Користи го она што ќе го откриеш во претходниот чекор за подобрување на кампањата или за повторување на истата во иднина.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*