post

[Видео] Што е бизнис модел?

Во многу прилики тука на претприемач ја истакнуваме важноста на бизнис модел, особено за стартапи и како дел од теоријата на бизнис идеи.

До пред извесен период немаше едно систематско решение или алатка која би помогнала да се креира еден бизнис модел се до појава на книгата Business Model Generation од Alexander Osterwalder и Yves Pigneur. Тие ја даваат следнава дефиниција за бизнис модел:

Бизнис модел опишува како една организација креира, испорачува и стекнува вредност.

Сето она што го зборуваме и ќе продолжиме да го зборуваме тука, во однос на бизнис моделот во оваа видео е презентирано сликовито.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*