post

Вирозен маркетинг – Маркетинг средство 65

Вирозен (Viral) маркетинг

Вирозен (Viral) маркетинг

Како 65-то маркетинг средство на претприемач ќе биде вирозен маркетинг. Досега повеќепати пишував за оваа маркетинг средство, целта на овој пост ќе биде да се групираат неколкуте подзаборавени постари постови за оваа маркетинг средство.

Сите сме слушнале за вируси. Вирусите се шират со огромна брзина, без разлика дали се работи за компјутерски вирус или пак за патолошки вирус. Секој бизнис сака неговиот производ и/или услугата да се дознае побргу од колку што може повеќе луѓе, како би се овозможила висока продажба и побарувачка за тие производи и/или услуги. Ова се овозможува со маркетингот. Но, замислете каков ефект би бил доколку маркетингот се распространи како вирус. Тоа го овозможува вирозен маркетинг.

Дефинирање на вирозен маркетинг (viral – вирален маркетинг)

Вирозен маркетинг како термин е добиен од вирозна појава. Вирозна појава претставува способност на еден објект да се размножува или да ги трансформира другите објекти да бидат исти како него кога ќе бидат изложени на тој вирозен објект.

Повеќе луѓе ми поставија прашање зошто го преведувам зборот viral. На wikipedia на македонски е преведено како вирален маркетинг. Иако не можев да најдам дека во македонскиот јазик постои термин вирален објект или било што. Се наметна и идејата дека тоа е мрежен маркетинг. Можеби, сепак се користат социјални мрежи за распространување на објектот.

Viral преведено на македонски значи вироза, или нешто што има вирус па една од причините зошто избрав да го користам терминот вирозен е таа. Втора причина е објектот. Сметам дека за успешен вирозен маркетинг најзначаен елемент претставува објектот кој и го содржи вирусот. Без разлика дали објектот ќе биде:

  • човек кој од уста на уста ќе ја пренесува порака
  • e-mail кој од примател на примател ќе ја пренесува пораката
  • производ кој како пробен ќе се препраќа од еден на друг
  • видео кое ќе се споделува преку YouTube.
  • итн.

Значи не е мрежата најважна. Може да имаме најдобра социјална мрежа која ќе ја користиме, но доколку објектот не е доволно вирозен нема да може да се прошири до таа мерка до која би требало. Но, доколку имаме силно вирозен објект кој има огромен потенцијал на ширење, мрежата сама ќе се појави. Силната вироза се добива со користа што треба да ја добијат пренесувачите.Ова значи дека интензитетот на вирозата зависи директно од користа што ќе ја добијат членовите на социјалната мрежа (поголема корист – поголем интензитет на вирозата). Затоа се одлучив дека е најдобро да го користам зборот вирозен бидејќи ќе биде преведено на македонски јазик и од друга страна ќе ја даде вистинската слика за она што всушност претставува вирозен маркетинг.

Вирозен маркетинг претставува маркетинг техника која ги користи социјалните мрежи за да доведе до зголемување на свеста кај луѓето за брендот за кој се користи вирозен маркетинг или да постигне други маркетинг цели преку самоумножувачки вирозни процеси, аналогно на ширење на патолошки или компјутерски вируси. Секој кој ќе дојде до контакт со вирозен објект го прифаќа вирусот и воедна станува потенцијален преносител на истиот.

Вирозен маркетинг може да биде еден збор за производот или услугата кој со помош на интернетот ќе биде пренесен и примен од многу луѓе. Може да биде видео кое преку YouTube ќе биде видено од милиони луѓе. Може да биде е-mail кој со праќање на еден примач може да биоде препратен до 10-тина други примачи и тие десетина други примачи секој да го препрати на по десет примачи. Сите имате искуство на препраќање по е-mail на пораки со некои интересни содржини. Ваквите пораки се распространуваат со светлосна брзина и имаат потенцијал да бидат видени од милиони луѓе за 10-тина минути.

Една од особините на човекот е да шират пораки или информации. Некој има особина да распространи порака на двајца до тројца луѓе, а некој има особина истата порака да ја распространи на десетици или стотици луѓе. Целта на оние кои работат во маркетингот е да ги идентификуваат клучните луѓе кои ќе овозможат најбрзо ширење на пораката до колку што може повеќе луѓе.

Видови на вирозен маркетинг

Постојат два вида на вирозен маркетинг:

  1. Кога маркетинг е производ
  2. Маркетинг кампања која не е производ.

Првиот вид е кога вирозен маркетинг претставува самиот производ или услуга при што придонесува да што повеќе луѓе го користат предметниот производ и/или услуга толку повеќе луѓето се навраќаат на негово користење и ги распространуваат информациите за истиот. Ваков е начинот на маркетинг на Hotmail и YouTube така да што повеќе луѓе ги користат толку повеќе луѓе ќе ги видат тие производи и обратно, колку повеќе ги видат толку повеќе ќе ги користат.

Кога сме кај Hotmail слободно може да се каже дека тој е првиот кој го употребува оваа маркетинг средство за да ја сподели информацијата за добивање на бесплатен e-mail акаунт преку нивниот сервис. Брзината со која што Hotmail се прошири беше огромна.

Вториот вид на вирозен маркетинг е кога самиот производ не е маркетинг туку тоа е порака, кампања, информација за производот.

Функционирање на вирозен (вирален) маркетинг

Вирозниот маркетинг мора да биде опфатен во вашиот маркетинг план како стратегија и како дел од маркетинг миксот. Но суштината на вирозен маркетинг (секако и најтешкиот дел) е да се направи вирозниот објект кој ќе се распространува. За да се распространува тој објект треба да се најде некоја корист за примател-потенцијален распространувач. Бидејќи доколку оние кои треба да го распространат вирозниот маркетинг немаат никаква корист зошто би го распространиле. Да видиме еден пример.

Една компанија за е-mail маркетинг софтвер користи вирозен маркетинг на следниов начин. За нивниот производ имаат бесплатна опција со ограничување на е-mail листата на 100 меила. Доколку испратиш меил на уште 5 луѓе кои би ја симнале бесплатната верзија на нивниот софтвер ќе добиете можност да ја зголемите вашата листа на 1000 меила. На ваков начин се распространува верзијата на нивниот производ – софтвер кој служи за пробување, и доколку ви се допадне да ја купите целосната верзијата. На ваков начин добиваат од еден потенцијален корисник уште 5 потенцијални корисници, од тие пет уште 25 потенцијални корисници. Во табелата подолу се прикажани бројки за потенцијалот на ширење на оваа пробна верзија на софтвер. Тоа е вирозен маркетинг.

1 Вие 1
2 Го испраќате на 5 пријатели 5
3 5-те пријатели испраќаат на уште по 5 нивни пријатели 25
4 25-те пријатели на вашите пријатели испраќаат на уште по 5 пријатели 125
5 125-те пријатели на пријатели на вашите пријатели испраќаат на уште по 5 пријатели 625
6 625-те  пријатели на пријатели на пријатели на вашите пријатели испраќаат на уште по 5 пријатели 3125
7 3125-те пријатели на пријатели на пријатели на пријатели на вашите пријатели испраќаат на уште по 5 пријатели 15625
8 15625-те пријатели на пријатели на пријатели на пријатели на пријатели на вашите пријатели испраќаат на уште по 5 пријатели 78125
9 78125-те пријатели на пријатели на пријатели на пријатели на пријатели на пријатели на вашите пријатели испраќаат на уште по 5 пријатели 390625
10 390625-те пријатели на пријатели на пријатели на пријатели на пријатели на пријатели на пријатели на вашите пријатели испраќаат на уште по 5 пријатели 1953125
ВКУПНО НА 10 НИВОА НА ПРЕПРАЌАЊЕ: 2441445

Од табелата забележуваме дека со ваква стратегија можеме за 10 нивоа да имаме скоро 2,5 милиони потенцијални потрошувачи. Но, она што е најзначајно е дека ваквиот маркетинг кој се шири како вирус не застанува на 10-то ниво туку ќе продолжи да се шири со уште поголем интензитет. На пример на 11-то ниво на ширење ќе имаме над 12 милиони потенцијални потрошувачи, додека на 12-то ниво на ширење ќе имаме над 60 милиони потенцијални потрошувачи. Бројките се навистина како вирус.

Оваа распространување на вирозен маркетинг математички би се претставило со следнава формула:

FormulaViral

Каде N претставува број на луѓе на кои сте ја испратиле првата порака. Сепак оваа е теоретска бројка. Во пракса нема со сигурност секој да ја пренесе пораката на онолку луѓе на колку вие сте ја испратиле. Но како приближна бројка може да се користи бидејќи ако вие сте ја испратиле на 5 луѓе некој од истите ќе ја испрати на 10 луѓе, некој на 2-јца, додека третиот на 4-ца итн. Значи од еден ваш примател можете да имате различни приноси на испратена пораки.

За ваква стратегија на вирозен маркетинг да успее најважно е да имате одличен вирозен објект кој може да биде во различен облик. На пример, вашиот веб сајт, електронска книга која ги опишува вашите производи, e-mail порака, блог, производ за проба пред одлука за купување … Овој вирозен објект треба да дава некоја полезност за препраќачот или примачот. полезноста може да биде во облик на лична корист како во примерот погоре или пак пријатно чувтсво.

Но, колкави трошоци ќе направи ваква стратегија на вирозен маркетинг. Стратегијата која ќе се користи може да варира од бесплатна до оние кои се плаќаат. Трошоците зависат од вирозниот објект кој ќе се користи. На пример, доколку вирозен објект претставува бесплатна електронска книга трошоците ќе ви бидат само за изработка на истата како и вложен труд за пишување на истата, но ефектите кои може да ги донесе ќе бидат многу поголеми. Сепак кој и да се избере вирозен објект односот помеѓу ефективноста и трошоците секогаш ќе биде поголем од било кој друг пропаганден медиум кој би се користел.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] и лесно да се споделат на социјалните мрежи што дава вирозен карактер на […]

Speak Your Mind

*