post

Жени Претприемачи – Нека Ви е Честит Празникот

Овој напис го посветувам на сите претприемачи од понежниот пол како и на сите потенцијални жени претприемачи во Република Македонија. А, потенцијалот сметам дека навистина е огромен и треба да се искористи.

На претприемач предходно опфативме неколку наслови за жени претприемачи па сметам дека не е лошо да повторно ги разгледаме особено поради денешниот ден (8-ми Март):

Малку Статистика

Благодарение на податоците од Македонија во Бројки 2008 од Државен завод за статистика можеме да видиме дека не е голема разлика во бројот на населението во Република Македонија во однос на полот:

Да видиме каков е односот на активното машко и женско население во Република Македонија.

Од овие податоци забележуваме дека јазот помеѓу активното машко население и активното женско население во Република Македонија е многу поголем. Скоро 1/3 повеќе се активни мажите во однос на жените.

Овој податок ни кажува дека сеуште во Македонија жената се гледа како некој кој треба да биде дома да одгледува деца, да се грижи за куќата…

Да го споредиме вкупниот број на население по полот во однос на вработени од истиот извор на податоци како и горните статистики.

Ова е доста интересен податок. Во 1997 година јазот помеѓу вработени мажи и жени бил 144.508,00 повеќе вработени мажи додека во 2007 година тој јаз е намален и изнесува 127.436,00. Ова значи дека нешто се прави на оваа поле и резултатот таков каков што е. Но, сепак сеуште разликата е огрoмна доколку споредуваме со бројот на населението поделено помеѓу мажи и жени при што изнесува околу 50% (фифти-фифти).

Што понатаму!

Едноставно забележуваме дека улогата на жените во бизнисот станува се поизразена, но мораме да признаеме дека сеуште не е на она ниво на кое треба да биде. Треба да се продолжи со позасилено темпо за да се постигнат позначителни резултати како овој јаз наведен во претходниот наслов би се елиминирал или барем драстично намалил.

И за крај повторно:

Нека Ви е честит Денот на Жената – 8-ми Март и секако имајте голем успех во се што ќе се нафатите да работите!

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Trackbacks

  1. […] [The Entrepreneur] advocated [MKD] bridging the gap evident from the official workforce statistics between the level of activity […]

  2. Macedonia: International Women’s Day in the Blogosphere | News, Music for all напиша:

    […] [The Entrepreneur] advocated [MKD] bridging the gap evident from the official workforce statistics between the level of activity […]

  3. […] официјални статистички податоци, Претприемач се заложи за надминување на „јазот помеѓу активното машко […]

  4. Macedonia: International Women’s Day in the Blogosphere :: Elites TV напиша:

    […] [The Entrepreneur] advocated [MKD] bridging the gap evident from the official workforce statistics between the level of activity […]

Speak Your Mind

*