post

Зголемување на конверзија – Интернет маркетинг

Конверзија преку целни страни

Конверзија преку целни страни

Минатите неколку недели и најверојатно следните неколку недели преку подготовка на еден материјал за премиум претприемач анализирав повеќе интернет базирани реклами (банери, AdWords кампањи, Facebook реклами, како и повеќе query-ја од пребарување на Google). Анализите беа со цел следење на оние целни страни (Landing Pages) во однос на било која кампања.

Но, за жал резултатите од анализата покажаа дека скоро сите компании од Македонија го трошат интернет маркетинг буџетот сосема непотребно без некоја соодветна цел која таа кампања треба да го постигне. Трите основни столба на кои треба да се базираат тие кампањи (релевантност, вредност и повик за акција) се целосно невидливи во тие кампањи, а поради тоа најверојатно и конверзијата е слаба (доколку се мери истата, бидејќи без конкретна цел не се знае што ќе се мери).

Три фактори (столбови) на конверзија

Секоја интернет маркетинг кампања мора да се базира на 3 основни столбови, кои имаат за цел да ја зголемат конверзијата на таа кампања. Конверзијата е број на превземени акции на целната група кон која е насочена таа кампања. Тие фактори се следниве:

  • Релевантност. Дали вие сте релевантен за она што јас го барам?
  • Вредност. Знам ли или може ли лесно да дознаам зошто вие сте вистинското решение?
  • Повик за акција. Јасно ли е што треба да направам, кога веќе ќе знам дека вие сте вистинското решение?

Но, она што е важно е дека овие фактори се користат како за самата кампања (реклама или резултат од пребарување), така и за самата целна срана која ќе ме одведе кога ќе кликнам на таа ваша кампања.

Релевантност

На пример, доколку на пребарувачот барам маркетинг план, очекувам да видам реклами кои ќе се однесуваат или на маркетинг консултантски компнии или на компании кои произведуваат некој вид на алатка поврзана со маркетинг план или пак нешто поврзано со маркетинг план. Не очекувам дека ќе дојдам до реклама за мебел. Тоа е релевантноста. Од друга страна, релевантноста е и кога веќе ќе кликнам на вашата реклама да го има она што е наведено во самата реклама. Дали тоа е попуст, дали е нешто гратис, дали е специфичен производ или услуга или било што што е споменато во рекламата треба да биде и на целната страна. Тогаш релевантноста е комплетирана.

Добро можеби мислите дека не е важно дали ќе кликнам важно е да постојат импресии (покажувања). Точно до некаде за зајакнување на брендот доволни се и импресии. Но, за тоа веќе зборувавме во Google Adwords – Quality Score каде покажавме дека CTR (стапка на кликнувања) во Google Adwords има најголемо влијание за позиција и број на покажувања на вашата реклама.

Вредност

Интересно е што повеќето бизниси од анализираните кампањи (поточно само една беше согласно „правилата“) воопшто не се подрудиле да ја покажат вредноста како во самата кампања така и на самата целна страна до која ме води кампањата. Па, така доколку во рекламата е конкретизирано што ќе добијам (на пример, бесплатна испорака или попуст) тоа воопшто неможам да го видам на страната на која ме води. Или пак го има, но некаде сокриено и би ми требало време за да го најдам. Се чувствувам излажан и единствено што ми преостанува е Х на десниот горен агол.

Само да напоменам дека вакви примери најдов и на поголеми глобални веб сајтови каде во реклама имам една цена додека на целната страна друга. Што не е добро, барем не во времето во кое живееме.

Повик за акција

Повикот за акција до некаде постои во анализираните кампањи бидејќи секој се потрудил да обезбединекаков клик. Но, истиот целосно е загубен во целната страна. Значи сте ме привлекле да кликнам, но веќе кога сум на страната која сум ја кликнал гледам еден куп работи кои немаат врска со она за што сум кликнал, кои едноставно ме бунат. Дали треба да купам, дали реба да се информирам, дали треба да се регистрирам…? Што е финтата?

Што сакате да постигнете? Барем тоа е едноставно, вие го знаете. Па едноставно обидете се тоа да го постигнете преку секоја кампања.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Speak Your Mind

*