post

45 Совети за заштеда на бизнис пари – Дел 1

45 совети за заштеда на пари

45 совети за заштеда на пари

На малите бизниси, особено на стартап бизниси основното нешто што секогаш им недостасува се парите. Парите претставуваат основен крвоток за малиот бизнис. Без пари нема да може да се набават производите и услугите за нормално функционирање на бизнисот. Без пари нема да може да се создаде производот или услугата која што се продава. Без пари нема да може да се инвестира во раст на бизнисот. Секој бизнис функционира преку влез и излез на пари. За да има излез мора да има и влез. Но за да бизнисот биде успешен т.е. профитабилен претприемачот мора да се стреми излезот на парите секогаш да биде помал од влезот. На таков начин ќе се овозможи солиден готовински тек на бизнисот и согласно ситуацијата ќе се овозможи финансирање на растот од сопствени извори, а со тоа би се обезбедил поголем профит за иднина.

Во овој пост се дадени 45 совети или начини на кои можете да заштедите пари, а со тоа и да овозможите континуиран раст за Вашиот бизнис.

Успешни претприемачи се оние кои ќе успеат да создадат имиџ на успешна, професионална и солидна компанија која нема да допушти нејзините финансии непотребно да се разлеваат. Успешноста на Toyota како компанија со години се базира преку заштеди на непотребни трошоци. Па затоа од 1936 година дури во 2008 година Тојота за првпат е погодена од економската криза и ја заврши со загуба, а знаеме дека има создадено имиџ на врвен квалитет.

Претприемачот мора да ја пронајде формулата за работа на бизнисот ефикасно и ефективно и со оптимално ниво на трошоци за бизнисот. На таков начин ќе се осигура работењето на бизнисот за нареден период. Обидете се да ги инкорпорирате во Вашиот бизнис овие начини за заштеда на пари и се ќе биде поедноставно.

Некогаш заштедите се контрадикторни. Можете да го заштедите своето време, но ќе создадете одредени други дополнителни трошоци. Да кажеме може да се префрлите од точка А во точка Б, со авион. Во тој случај ќе заштедете време но ќе потрошите дополнителни финансиски средства. Така да претприемачот треба да размисли со што повеќе располага во моментот дали е тоа време или се тоа пари и согласно својот приоритетот да ги користи овие ресурси. А, знаеме дека времето е пари.

1. Проучувајте го излезот на парите

Постојано вршете проучување на тоа каде одат парите од Вашиот бизнис. Колку набавки сте извршиле, колку сте издвоиле средства за плата, струја, вода, телефон… Вршете ја оваа анализа на месечно ниво и пробајте да најдете некои можности за заштеди за наредниот месец. Доволно е само да ги погледнете бројките да соредите и да откриете можности за заштеди закои воопшто не сте ни свесни дека постојат.

2. Анализирајте го готовинскиот тек

Добар готовински тек е основа за добро функционирање на Вашиот бизнис. Може да остварувате профит, но доколку готовинскиот тек не Ви е добар тоа може да доведе до пропаѓање на бизнисот. Вршете анализа на готовинскиот тек на месечна основа и определете буџет за нареден месец. На ваков начин освен излезот ќе го анализирате и влезот на парите. Ќе утврдите можности за подобрување на влезот и намалување на излезот на готовина со што ќе ја зголемите бизнис потенцијалната енергија на Вашиот бизнис.

3. Outsourcing

Анализирајте ги Вашите бизнис активности и секаде каде што надворешен изведувач може да Ви ги скрати тековните трошоци изберете ја оваа опција. Не мора да имате постојан вработен како некој кој ќе Ви ја одржува контакт листата, кој ќе врши обработка на текстови на комјутер, кој ќе одговара на повици итн. За сето ова можете да најдете надворешни професионалци кои ќе ви наплаќаат од извршена работа по час. Па така доколку плаќате полно работно време за некои од овие активности тоа се 40 часа неделно, а имате потреба од само 5 часа неделно ќе заштедите 20 часа неделно. Бројката од 20 часа е дадена ориентационо бидејќи претпоставка е дека услугата или цената по час ќе биде поскапа од часот на редовно вработен.

4. Работете исправно

Сведоци сме на секојдневни казнувања на малите бизниси од страна на инспекциските органи. Немојте да дозволите да плаќате високи казни за откриени неправилности при работа. Во трендови за 2009 година напишавме дека финансирањето на буџетот ќе се одвива преку наплата на пенали и казни. Не дозволувајте ова да биде Ваш трошок. Овој тренд сметам дека ќе продолжи и во 2011.

5. Работна просторија.

Размислите дали за Вашиот бизнис имате оптимална големина на просторијата. Некогаш неадекватна големина на просторијата (мала или голема) ќе се толерира доколку се поседува добра локација. Доколку просторијата е Ваша сопствена тогаш може да се изведе соодветно реновирање со што ќе се обезбеди поквалитетен работен простор, ќе се обезбеди поголема заштеда при затоплување или ладење и други поволности. Доколку просторијата се изнајмува се отвараат други проблеми. Се треба да се работи во согласност со сопственикот, што некогаш и не е лесно да се обезбеди. За поголемите простории се плаќат и поголеми наемнини, па доколку факторот локација не влијае значително, тој трошок може да се намали со изнајмување на помала просторија. Меѓутоа, бидејќи на секого му е јасно дека претприемачот секогаш ќе бара подобра и поевтина локација, додека изнајмувач секогаш ќе бара луѓе кои ќе понудат поголема наемнина при изнајмување на локацијата, бидејки се работи за спротивставените интереси се потпишува договор во кој се прецизира износот на киријата како и времето предвидено за наем, па овој договор може да претставува лимитирачки фактор при барањето на нова локација. Заради тоа треба благовремено да се анализираат двата фактори: оптимална локација и оптимална големина на просторија.

6. Електрична енергија

Електричната енергија навистина претставува голема ставка во пари на Вашиот бизнис. Започнете со анализа на месечна потрошувачка. Греење во зимскиот период без оглед дали се работи за греалка, електрично парно, затоплување преку клима уреди, троши големо количество на електрична енергија. Доколку се греете во зимскиот период на струја побарајте електрични апарати кои трошат помалку електрична енергија, а даваат слична топлина. Доколку е потребно да се изврши дополнително изолирање на просторијата или пак дополнително заптивање на прозори и врати заради сочувување на енергијата, спроведете го тоа. Размислете за енергетската ефикасност на просториите на Вашиот бизнис. Друг период на голема потрошувачка на електричната енергија е летниот период кога се зголемени температури па е потребно да се изврши ладење на простории па клими, вентилатори и слични уреди остваруваат голема потрошувачка на електрична енергија. Доколко се појават екстремни температури (големи или мали) можно е да се размислува за скратување на работно време, промена на работно време (во летен период да се отпочне порано додека температурите се пониски) доколку е можно давање на годишни одмори и слично. Најчесто се оставаат светлечките реклами да светат ноќе па и тоа создава потрошувачка. Доколку постои опасност од кражба сијалиците се оставаат цела ноќ упалени. Се ова дава можност за заштеда преку замена на класични сијалици ( од 100 W) со штедливи кои се повеќе се нудат на пазарот. Водите сметка да сијалиците или други апарати кои трошат електрична енергија непотребно да не бидат вклучени.

7. Фиксен телефон

Фиксниот телефон може да претставува значително висок износ на трошоци за Вашиот бизнис. На секоја сметка на фиксен телефон плаќате претплата без разлика дали го користите или не (тоа почнува да се менува бидејки одредени оператори нудат користење на фиксни телефони без месечна претплата, но со помалку услуги). Размислете дали Ви е потребен фиксен телефон. Доколку не го користите или пак го користите малку, а имате мобилен телефон откажете го (бидејки има голем број на луѓе кои ги откажаа фиксните телефони немање на фиксниот број може на некого да сигнализира дека фирма нема средства да плаќа телефон па може да се створи негативна слика па препорачуваме внимателно овие фактори да се земат во предвид доколку се одлучува дали да се задржи фиксниот телефон). Од друга страна доколку телефонската комуникација ви е со странство имате опција да користите разни алатки кои нудат поевтини меѓународни разговори како Skype или Google Voice со што ќе заштедите значителен износ на пари.

8. Фиксен телефон – тарифни опции – евтина тарифа

Сега постојат повеќе тарифни опции на фиксен телефон и секако повеќе понудувачи на ваквите услуги. Доколку го користите фиксниот телефон и истиот претставува средство за реализација на Вашите бизнис активности добро проучете ги овие тарифни опции и изберете опција која е најоптимална за Вас. Доколку имате период на ефтина тарифа обидувајте се да го користите фиксниот телефон во тој период. Разликата меѓу скапата и евтината тарифа е доста голема. Ако постои можност за користење на ефтина тарифа користете го телефонот во тој период. Ќе се изненадите колкава заштеда можете да остварите со вистинскиот тарифен модел за Вашиот бизнис.

9. Фиксен телефон – заштеди небизнис активности

Доколку го користите фиксниот телефон и истиот претставува средство за реализација на Вашите бизнис активности разгледајте ја деталната сметка за тековен месец. (Сега барем е едноставно преку интернетот можете да пристапите до деталните сметки.) Од страна означете ги повиците кои се однесуваат за бизнис активности со +, а повиците кои не ги знаете или пак кои не се однесуваат за бизнис активностите со -. Во MS Excel ставете една колона која ќе биде + и се однесува на телефонски трошоци за бизнис активности и втора колона – која се однесува на трошоци за небизнис активности. Соберете ги и двете колони и доколку трошоците за небизнис активности се повеќе од 10% од вкупните трошоци елиминирајте ги во наредниот период. На ваков начин ќе заштедите доста пари на телефонски сметки.

10. Фиксен телефон – заштеди бизнис активности

Разгледајте ја повторно деталната листа и во MS Excel документ кој го направивте за претходната активност додадете колона пред колоната + и именувајте ја како повикани. Во колоната повикани согласно наведениот број во листата внесете ги сите повикани бизнис партнери, снабдувачи, купувачи… Размислете за тоа дали постои можност за поинаков контакт со овие луѓе. На пример e-mail, Skype или било која друга опција која не Ве чини ништо или пак претставува доста поевтина алтернатива. Од наредниот месец започнете секаде каде што постои можност да нарачувате, контактирате, продавате преку e-mail или друга алтернатива. На ваков начин во голем обем ќе ги скратите Вашите тековни трошоци кои одат на телефонска сметка.

11. Факс

Праќање на факс како комуникација со Вашите купувачи, снабдувачи, партнери или било кои други бизнис контакти може да претставува трошок за Вашиот бизнис. Анализирајте ги комуникациите со факс. Побарајте од тие контакти дали постои можност комуникацијата да ја префрлите преку e-mail.

Дали во ХХI век сеуште се потребни. Имаме e-mail, принтери, скенери… Технологијата се развива и се менува така да не можеме да ја следиме со голо око. Доколку постои можност да користите e-mail место факс искористете ја, така ќе ги намалите Вашите трошоци за факс опремата, за хартија и за факс тонер.

12. Мобилен телефон – тарифна опција

Конкуренцијата на пазарот со мобилни телефони доведе до постоење на различни тарифни опции кои се скроени за различни потрошувачи. Добро проучете ги истите и изберете ја најоптималната за Вашиот бизнис. На ваков начин ќе можете да скратите голем дел од Вашите трошоци за мобилен телефон.

Доколку самите не побарате промена на тарифна опција операторите нема да ви кажат дека можете да заштедите, а постојано се воведуваат нови поволности од страна на истите.

13. Мобилен телефон – заштеди небизнис активности

Како во советите за фиксен телефон извршете ја истата анализа и за мобилен телефон и елиминирајте ги сите непотребни повици за небизнис активности. На ваков начин ќе заштедите доста пари преку помала сметка за мобилен телефон.

14. Мобилен телефон – заштеди бизнис активности

Како во препораката за фиксен телефон извршете ја истата анализа и за мобилен телефон и елиминирајте ги сите непотребни повици за небизнис активности. На ваков начин ќе заштедите доста пари преку помала сметка за мобилен телефон. И тука постојат опции за повици преку други технологии.

15. Мобилен телефон – евтина тарифа

Доколку имате период на ефтина тарифа обидувајте се да го користите мобилниот во тој период. Разликата меѓу скапата и евтината тарифа е доста голема. Ако постои можност за користење на ефтина тарифа користете го тогаш.

16. Мобилен телефон-пораки

Праќање пораки текстуални или ММС пораки се доста евтина опциа за комуницирање. Ваков вид на комуникации остава пишан траг па сите можни недоразбирања би биле сведени на минимум, а може да послужи и за други цели (како доказен материјал во случај на некој спор). Имате опција и овие пораки да ги праќате преку интернет при што одредена количина не се наплаќа.

17. Интернет

Бизнисите во денешно време без интернет не можат да опстојат. На интернетот не треба да се штеди бидејќи истиот може да ви помогне да заштедите на други работи. Понудувачите на услугите на интернетот нудат најразлични тарифни опции кои главно зависат од брзината на симнување и количината на трансфер на податоци. Разгледајте го Вашиот месечен сообраќај на интернет и доколку имате помалку потрошено од лимитот кој го имате со тарифниот модел изберете друг тарифен модел кој ќе биде поевтин. Така ќе заштедите од непотребно плаќање за непотрошен сообраќај.

Од друга страна следете ги новите тарифни опции кои операторите ги нудат, тие нема да ви кажат дека можете да се префрлите во нова тарифна опција со што ќе заштедите. Јас со месеци плаќав скап интернет се додека не побарав на веб сајтот на операторор и не забележав многу поевтина опција, по што ги контактирав и потпишав нов договор, но заштедите изнесуваат скоро 40%.

18. Бензин – автомобили

Размислете за тоа каков автомобил Ви е потребен за вршење на бизнис активности. Дали Ви треба со поголема моќност или помала моќност. Дали сакате да остварите зголемено влијание на луѓе со кои соработувате (бидејки автомобилот докажува статусна моќ на претприемачот) или сакате автомобил да ви има само функционална намена. Потрошувачката на бензинот е директно поврзана со типот на автомобилот. Изберете оптимално решение за Вашиот бизнис и ќе ги подобрите Вашите финансии.

19. Бензин

Бензин за Вашиот автомобил може да претставува висок трошок за Вашиот бизнис. Одете пешки секаде кај што треба да одите и е блиску. Користете јавен превоз каде што можете. Знаеме дека ова нема да Ве претстави како вистински бизнисмен, но подобро да не бидете квази бизнисмен со празни џепови, туку да бидете вистински претприемач. На ваков начин ќе го подобрите Вашето општество со помало загадување и ќе можете да покренете еколошка кампања која ќе Ви донесе добар публицитет и бесплатна реклама.

Од друга страна многу претприемачи па и вработени користат службени автомобили за приватни потреби. Анализирајте го Вашето лично користење како и на Вашите вработени и елиминирајте ги ваквите однесувања.

20. Бензин – пребрзо возење

Секогаш кога ќе се вози побрзо од оптималната брзина препорачана од производителот Вашиот автомобил троши поголема количина бензин (тука се надоврзуваат и високи казни за брзо возење кои ги наплатува полицијата). Изгответе правилник за Вашите вработени за максимална брзина и применувајте го и Вие тоа правило, така ќе заштедите доста пари за Вашиот бизнис.

Останатите 25 совети продолжуваат во 45 совети за заштеда на бизнис пари – Дел 2.

About Д-р Драган Шутевски

Д-р Драган Шутевски е основач и CEO на Шутевски Консалтинг и им помага на бизнисите да го проектираат патот кон успешноста. Поврзи се со Драган на Google+

Comments

  1. yWXWAu Very true! Makes a change to see soeomne spell it out like that. 🙂

Trackbacks

  1. […] заштеда на бизнис пари кои се поделени во два постови Дел1 и Дел 2. Во голем дел тие совети сеуште се актуелни и […]

Speak Your Mind

*